Máte
otázku?

Neuvedenie biologického otca do rodného listu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na otázku týkajúcu sa neuvedenia biologického otca v rodnom liste dieťaťa. Zaujímalo by ma, či má biologický otec dieťaťa, v prípade jeho neuvedenia v rodnom liste, právo požiadať o určenie otcovstva či o zverenie do výchovy, ak by mal záujem. Prípadne, čo by mohol tento otec podniknúť, aby sa mohol pravidelne stýkať s dieťaťom, pokiaľ nie je uvedený v jeho rodnom liste. Rovnako by ma zaujímalo, aké možnosti by mal, keby bol v rodnom liste dieťaťa uvedený. Posledná otázka sa týka určenia občianstva dieťaťa v prípade, ak je matka občiankou Slovenskej republiky a otec občanom Českej republiky - v oboch prípadoch, teda s uvedením aj bez uvedenia otca v rodnom liste. Rovnako by som sa chcela spýtať, či by otec dieťaťa musel vždy mať súhlas matky, ak by sa jednalo o vycestovanie s dieťaťom do Českej republiky. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

Dobrý deň, neuvedenie biologického otca do rodného listu dieťaťa nie je neprekonateľnou prekážkou, ktorú by otec nedokázal vyriešiť. 

V prípade, ak je otec biologickým otcom, má právo, pokiaľ ho matka neuvedie do rodného listu požiadať súd o určenie otcovstva. Toto konanie je obligatórne spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal.dieťaťu.

Pokiaľ je dieťa malé (obyčajne do 3 rokov dieťaťa) je veľmi nepravdepodobné, že by súd zveril dieťa otcovi, matka by musela byť nezodpovedná, neprejavovať záujem o dieťa, muselo by ísť skutočne o vážne dôvody.

Súd v konaní o určenie otcovstva by sa určoval:

1/ komu dieťa zverí

2/ kto bude dieťa zastupovať a spravovať majetok

3/ aké bude platiť povinný rodič výživné

4/ ak o to požiada jeden z rodičov, určí sa aj styk s dieťaťom (v tak nízkom veku to je za prítomnosti matky).

 

Bez určenia otcovstva mu súd styk neurčí, musel by byť najskôr otcom, aby mohol mať s dieťaťom styk.

 

Ak by bol v rodnom liste uvedený, patria mu všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o rodine, medzi práva patrí podieľať sa na výchove a rozhodovaní o dieťati, právo na styk, právo na zastupovanie dieťaťa, správu majetku. Medzi povinnosti patrí najmä vyživovacia povinnosť.

Pokiaľ ide o občianstvo, nadobúdanie občianstva je podľa zákona, nie podľa dohody rodičov. Ak ste občianka SR, dieťa bude tiež občanom SR, aj keď s tým otec nesúhlasí.

 

Štátne občianstvo detí sa nadobúda buď udelením, narodením alebo osvojením.

Dieťa nadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky v prípade, že:

-          aspoň jeden z jeho rodičov je občanom Slovenskej republiky (bez ohľadu na miesto narodenia);

-          sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú bez štátnej príslušnosti;

-          sa narodilo na území Slovenskej republiky, ak jeho rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda občianstvo žiadneho z nich.

 

Dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky je občanom SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

 

Pokiaľ ide o vycestovanie, do 3 rokov veku dieťaťa môžete žiadať, aby bol styk vykonávaný za Vašej prítomnosti a v mieste Vášho bydliska.

Neskôr, ak by šlo o vycestovanie do zahraničia, otec by musel mať Váš súhlas. Toto platí pri dlhodobom vycestovaní. Ak by šlo napríklad len o pár dňový výlet, súhlas nie je potrebný, nakoľko nejde o vysťahovanie sa do cudziny. Ak by sa však chcel vysťahovať do cudziny, potreboval by súhlas súdu.

 

 

V prípade doplňujúcich otázok nám napíšte. Neuvedenie biologického otca do rodného listu je pomerne časté, nesie to to sebou vyššie uvedené následky, s ktorými musí matka počítať.

Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na možnosť neuvedenia biologického otca dieťaťa. Keď som mu oznámila, že som tehotná, povedal, že ma alebo seba zabije, ak si dieťa nechám. Rozhodla som sa dieťa ponechať, ale chcela by som mať zaručené, že biologický otec nebude môcť byť s dieťaťom v kontakte. Aktuálne mám priateľa, ktorý mi navrhol, aby som do dokumentov radšej uviedla jeho meno, aby som mohla mať pokoj. Prosím, poraďte mi, ako by som mala postupovať.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň, biologického otca dieťaťa nemusíte uvádzať. Rovnako môžete urobiť aj takú vec, že otcovstvo určíte vášmu priateľovi. Robí sa to na matričnom úrade, kde sa s priateľom dostavíte a obaja súčasne vyhlásite, že on je otcom dieťaťa. V takomto prípade nikto neskúma, či je to tak aj naozaj. Potom bude on zapísaný ako otec dieťaťa. Súčasne mu tým ale vzniknú povinnosti, t.j. vyživovacia povinnosť voči mal. ako aj iné rodičovské práva a povinnosti (správa majetku, zákonné zastupovanie pod.). Týmto viete zabezpečiť to, že biologický otec sa nedomôže určenia otcovstva bez toho, aby najprv nedošlo k jeho zapretiu. Ale biologický otec to môže dať na súd.

Druhou cestou je to, že ak by ste si priateľa vzali za manžela, mohol by si vaše mal. dieťa osvojiť.  Osvojenie je však zložitejší proces, nakoľko je potrebné podať návrh na súd a následne čakať na jeho rozhodnutie. Ak by sa váš priateľ stal vašim manželom, potom by bol proces osvojenia jednoduchý, nebolo by totiž potrebné absolvovať predosvojiteľskú starostlivosť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať ako budúci otec, či je možné, aby ma moja priateľka neurčila ako otca v rodnom liste v zmysle toho, že nebudem môcť robiť nič - ako mi to opakuje ona. Je to moje prvé dieťa a veľmi by som ho chcel mať v starostlivosti, pretože matka nie je najlepším príkladom. Počas tehotenstva som ju jedného dňa našiel opitú, čím ona argumentuje, že kvôli dieťaťu sa nebude obmedzovať. Takisto užíva rôzne lieky na tlmenie bolesti hlavy či zubov, ktoré majú v príbalovom letáku uvedený negatívny vplyv na plod. Veľmi mi tým ubližuje a chcel by som sa opýtať, či na základe týchto skutočností je možné dieťatko zveriť do výchovy mne ako otcovi, pretože môj názor je, že žiadne dieťa si nezaslúži trpieť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 07.10.2023)

Dobrý deň, v prvom rade vám chcem povedať, že ak matka odmieta súhlasiť s určením otcovstve, máte právo požiadať súd o jeho určenie. To sa robí na súde pomocou DNA testov. 

Ak sa potvrdí, že ste biologickým otcom dieťaťa, máte tiež právo na to, aby sa vaše meno zapísalo do rodného listu dieťaťa.

Ohľadom starostlivosti nad dieťaťom je dôležité poznamenať, že rozhodnutie o starostlivosti je založené na záujme dieťaťa. Dieťa má právo byť s oboma rodičmi.

Ak viete preukázať, že matka dieťaťa sa správala počas tehotenstva nezodpovedne, a toto správanie môže mať negatívny vplyv na dobro dieťaťa, môže sa to zohľadniť pri rozhodnutí o starostlivosti. Je však dôležité konzultovať postup s advokátom .


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra je u otca, avšak nie je uvedená v jej rodnom liste. Sama som jej zákonným zástupcom a ona teraz plače, túži byť so svojím otcom, hoci ten sa o ňu roky nezaujímal, keďže je alkoholik. Tvrdí, že sa o ňu postará a chce ju k sebe, avšak nemá kde bývať. Neviem, či má rodinu u sestry v dome. Zároveň som skeptická a neverím, že by ju naozaj vzal k sebe. Ona má však túžbu byť so svojím otcom, ako mi sama hovorila. Už neviem, čo mám robiť.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem vám. Dieťa má však právo nielen poznať svojich rodičov a svoje korene, ale rovnako má právo na ich starostlivosť. V prípade, že Vašej dcére pri jej narodení nebolo určené otcovstvo, toto je možné určiť, súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom alebo pred súdom. V takomto prípade by však spolu so zápisom otca do rodného listu dieťaťa, vznikli otcovi všetky rodičovské povinnosti, plnenie vyživovacej povinnosti a právo styku nevynímajúc. 

V opačnom prípade, ak by vašej dcére už bol určený ako otec dieťaťa iný muž, tento mohol zaprieť otcovstvo len do troch rokov buď od jeho určenia, za predpokladu, že otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov alebo od kedy sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa (v prípade, ak by sa jednalo o manžela matky). Ak by táto lehota na zapretie otcovstva rodičom márne uplynula, návrh na zapretie otcovstva by mohlo podať už len dieťa. Až následne, ak by súd návrhu na zapretie otcovstva vyhovel, bolo by možné určiť otcovstvo k dieťaťu novému mužovi. 


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Každým dňom sa nám má narodiť dieťa s mojím manželom. Už teraz vieme, že sa v budúcnosti rozvedieme. Je možné, aby som manžela neuviedla v rodnom liste dieťaťa, aby mi ho v budúcnosti nemohol odobrať? Už máme jedného syna a mali sme s týmto veľké problémy, pretože náš syn nechcel chodiť k jeho otcovi keď sme žili od seba. Rada by som sa tomu vyhla aj s naším druhým synom.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
ak ste manželia, tak pri narodení dieťaťa sa uplatní tzv. prvá domnienka určenia otcovstva - manžel matky. Tým, že ste manželia, tak automaticky sa Váš muž zapíše do rodného listu dieťaťa ako otec. To by platilo aj v prípade, že by nebol biologickým otcom dieťaťa.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, narodil sa nám s manželkou chlapec, avšak v čase jeho narodenia som nebol doma a nemohol som podpísať otcovstvo, pretože som bol v zahraničí kvôli práci. Vrátil som sa až po štyroch rokoch a chcel by som sa opýtať, či môžem popísať otcovstvo teraz. Moja ambícia je byť uvedený na rodinnom liste ako otec.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 25.02.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že s tým súhlasí aj matka dieťaťa, postačuje ísť spoločne na matriku a zhodne pred matrikárkou vyhlásiť, že ste otcom dieťaťa.

Ak matka nebude súhlasiť s určením otcovstva, budete musieť podať návrh na určenie otcovstva na súde, v obvode ktorého žije maloleté dieťa. Nie je vylúčené, že v prípade pretrvávajúceho negatívneho postoja matky bude vo veci vykonaný DNA test na určenie otcovstva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako by som mohla požiadať o zrušenie otcovstva na základe toho, že daná osoba nie je biologickým otcom môjho dieťaťa. Spoznali sme sa, keď som bola tehotná a on otcovstvo podpísal. Avšak, teraz sme sa rozišli a chcela by som toto otcovstvo zrušiť. Rovnako sa chcem informovať, či pri absencii otca v rodnom liste mám nárok na náhradné výživné alebo nejakú podporu od štátu. Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň,
ak bolo otcovstvo určené na základe súhlasného vyhlásenia na matrike, je možné toto otcovstvo na súde zaprieť v lehote 3 rokov od takéhoto určenia, iba za predpokladu, že je vylúčené, že by tento muž mohol byť otcom dieťaťa. Ak nebude mať v rodnom liste uvedeného žiadneho otca, náhradné výživné nie je za koho poskytovať zo strany štátu. Náhradné výživné sa vypláca ako dávka namiesto povinného rodiča, ktorý svoju vyživovaciu povinnosť neplní. Ak nebude určený otec, nemá nikto voči dieťaťu (z pozície otca) vyživovaciu povinnosť.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj syn bude mať 5 rokov. V jeho rodnom liste nie je uvedený otec, keďže som slobodná. Žijem s priateľom a chceli by sme ho zapísať do synovho rodného listu ako otca, aj keď nie je jeho biologický otec. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

Dobrý deň,

ak Váš priateľ vyhlási pred matrikou, že je otcom a Vy to odsúhlasíte, matrika nebude skúmať DNA testami, či je to tak a zapíšu ho ako otca. 

Druhá možnosť je riešiť to osvojením, priateľ by si ho osvojil až ako Váš manžel. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Podľa môjho názoru, jedinou možnou cestou k osvojeniu dieťaťa Vašim partnerom je teda, že si ho osvojí ako manžel matky. Zákon umožňuje i osvojenie dieťaťa osamelou osobou, avšak iba vo výnimočných prípadoch podľa § 97 a nasl. v spojení s § 100 Zákona o rodine. Situáciu osvojenia dieťaťa manželom matky upravuje § 100 ods. 3 Zákona o rodine. Na osvojenie postačí Váš súhlas. Ide o rýchly a formálny postup súdu, avšak musíte byť v čase osvojovania manželmi.


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či existuje jednoduchý dokument uzavretý medzi dvoma fyzickými osobami ohľadom toho, že žena neuvedie v momente narodenia dieťaťa do rodného listu moje meno, teda nebude tam uvedené žiadne meno. Predpokladaný pôrod je buď v Rakúsku, Českej republike alebo na Slovensku. Ďakujem, Peter.

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň,
aj keby ste spísali s budúcou matkou dohodu resp. zmluvu, že v rodnom liste Vás neuvedie ako otca dieťaťa, bola by táto dohoda absolútne neplatná (§ 574 Obč. zákonníka).

V konečnom dôsledku nemôžete odoprieť matke, ani dieťaťu právo do budúcnosti, aby matka dieťaťa, prípadne dieťa, podali návrh na určenie otcovstva v zmysle ust. § 94 zákona o rodine :

"(1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd."

 


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Sama vychovávam dcéru, ktorá bude mať čoskoro dva roky. Jej biologický otec je momentálne vo väzení za predaj a výrobu drog. Nie je uvedený v jej rodnom liste a ani ho tam nechcem mať. V skratke, neželám si, aby mal s našou dcérou akýkoľvek kontakt po svojom prepustení. Čo by som mala v tomto prípade urobiť?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
pre to, aby nebol vedený v jej rodnom liste nemusíte nič spraviť. Ak totiž nepodáte návrh na určenie otcovstva, súd konanie z vlastnej iniciatívy nezačne.

Na druhej strane nemôžete zabrániť otcovi v tom, aby (hoci aj teraz kým je vo výkone trestu odňatia slobody) podal na príslušný súd návrh na určenie otcovstva. Ak taký návrh podá, budete musieť poskytnúť súdu súčinnosť, inak Vám môže byť ukladaná poriadková pokuta. Výsledkom tohto konania môže byť, že súd aj bez Vášho súhlasu určí otcovstvo Vašej maloletej dcére. Otcovi v tomto nemôžete zabrániť.


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na situáciu, kedy biologický otec chce súdnou cestou určiť otcovstvo dieťaťa a zapísať svoje meno do jeho rodného listu. Dieťa sa narodilo do nášho manželstva a my o to nemáme záujem. Vzhľadom na to, že otec je užívateľom drog, situácia nám spôsobuje nemalé stresy. Má zmysel bojovať alebo mu súd otcovstvo určí?

Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 94 ods. 1 zákona o rodine platí, že "ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ide o oprávnenie otca dieťaťa obrátiť sa na súd, ktoré právo mu Vy ako matka dieťaťa nemôžete zobrať.

Ak otec dieťaťa je užívateľom drog, táto okolnosť by mohla byť dôvodom na spôsob určenia styku dieťaťa s otcom napr. len za prítomnosti matky.

 


Podotázka: Neuvedenie biologického otca do rodného listu (Rodinné právo)Dakujem, hodnotenie vam napiseme, ale ešte sa chcem uistiť, či som dobre porozumel otazke. Ja som Manžel (nie matka :)

Otcovstvo dieťaťa je už určené, prvou domnienkou, teda tým, že sme manželia a v synovom rodnom liste figurujem ja, ako otec. Nemáme záujem to nijako meniť a rozhodne sa nám nechce ťahaťpo súdoch, lebo to je stresujúce a berie to energiu na pokojnú a plnohodnotnú výchovu.

Počuli sme názor, že v takejto situácií nemôže biologickýotec robiť nič bez našeho súhlasu, alebo našej iniciatívy.


Odpoveď: Neuvedenie biologického otca do rodného listu

(odpoveď odoslaná: 17.06.2020)

Dobrý deň, ďakujem za upresnenie, z otázky mi nebolo zrejmé či píše matka alebo niekto iný. 

Rozumiem, otcovstvo je už určené a za otca ste určený vy ako manžel matky. 

K tomuto v zákone o rodine nenájdeme nič. Skutočný biologický rodič by sa mohol domáhať určenia otcovstva ale musel by to riešiť cez tzv. "dobré mravy". Videl som rozhodnutia, kde takýto návrh zamietli z odôvodnením, že domnienky otcovstva nastupujú postupne a ak je prvá naplnená, tak ďalšia v poradí nemôže nastúpiť. Týmto by som sa vo Vašom prípade bránil.

Ak je otec dieťaťa na drogách, tak možno nebude mať ani energiu a ani peniaze na to, aby to riešil súdnou cestou. Nevzdávajte sa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neuvedenie biologického otca do rodného listu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.