Máte
otázku?

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, sme bezpodieloví spoluvlastníci pozemku (bratranci). Traja z majiteľov nám zaslali "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu", v ktorom uvádza, že koná v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka a že máme predkupné právo na tieto podiely. Ďalej sa uvádza, že máme v lehote do dvoch mesiacov uzavrieť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu. Ak tak neurobíme, že prevedie svoje podiely na inú osobu ako spoluvlastníka (majiteľa susedného pozemku, ktorý ich oslovil, že má záujem náš pozemok kúpiť). Keďže ide o rodinný majetok dohodli sme sa ústne s predávajúcimi, že svoje právo uplatníme a podiely odkúpime. Avšak v stanovenej lehote sme neuzatvorili zmluvu a nevyplatili cenu, pretože my ako kupujúci sme v súčasnosti vo veľmi zložitej rodinnej situácii (a keďže sme boli dohodnutí, že pozemok kúpime, dohodli sme sa, že počkáme a zmluvu uzatvoríme trocha neskôr). Teraz volal majiteľ susedného pozemku (ktorý sa už roky snaží o kúpu nášho pozemku) a domáhal sa, aby mu bratranci pozemok predali, lebo na kúpu má zákonné právo a že ak tak neurobia, že ich zažaluje na súde a spor samozrejme vyhrá. Keďže sused uviedol meno jeho právnej zástupkyne a my sa osobne poznáme, tak som jej volala - bola neoblomná a povedala, že zákon hovorí jednoznačne - do dvoch mesiacov uzavrieť zmluvu a vyplatiť, keďže sme tak neurobili majú bratranci povinnosť pozemok predať susedovi. Keď som sa jej pýtala, či je možné, že by si bratranci predaj rozmysleli a pozemok nepredali, zostala veľmi prekvapená a povedala mi, že prečo by to robili, veď sú v núdzi a peniaze potrebujú, na čo som jej povedala, že by jednoducho zmenili názor - nepáčilo sa jej to. Keďže ide o rodinný pozemok a my by sme chceli, aby pozemok v rodine naďalej aj zostal, Chcela by som sa spýtať: - zaväzuje bratrancov "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" k tomu, že musia pozemok predať susedovi? - je možné, že by bratranci povedali, že si predaj rozmysleli a pozemok sa rozhodli nepredať? - dá sa táto situácia vyriešiť tak, aby pozemok zostal v rodine (a samozrejme, aby sme sa vyhli súdnym sporom)? Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, pokiaľ bratranci neuzatvorili žiadnu zmluvu so susedom, potom sused nemá právo na tento pozemok. Bratranci môžu kedykoľvek zmeniť svoj sľub, ktorý dali ústne susedovi.

Podľa zákona platí, že ústna zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti je neplatná.

Takže sa vôbec nemusíte obávať, k žiadnemu súdnemu konaniu nedôjde. Pokiaľ by to sused chcel riešiť súdnou cestou, budeme Vás zastupovať aj bezplatne.

Nemyslím si však, že by to sused urobil.

Advokátka, s ktorou ste volali Vám nehovorila pravdu, chcela Vás presvedčiť o tom, aby sa to predalo.

Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na niekoľko vecí týkajúcich sa vlastnenia pozemkov. Som vlastníkom viacerých pozemkov, konkrétne ornej a lesnej pôdy. Zaujíma ma, ako zistím, o akú časť pozemku ide, ak je napríklad označený ako 12/2880. Chcel by som tiež vedieť, čo potrebujem a ako mám postupovať, ak by som chcel odkúpiť pozemky od ostatných spoluvlastníkov. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, [Vaše meno]

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2024)

Dobrý deň,

čo sa týka pozemku s označením 12/2880, číslo 2880 označuje podiel na celkovej výmere pozemku. Ak je celý pozemok rozdelený na 2880 podielov a vy vlastníte 12/2880, tak vlastníte 12 takýchto podielov z celkovej výmery. Podiely sa vypočítavajú ako zlomky, ktoré určujú vlastnícky vzťah k celku.

Ak chcete odkúpiť podiely od ostatných spolumajiteľov, odporúčam postupovať nasledovne:

1. Identifikácia podielov: Zistite, koľko a aké podiely vlastnia ostatní spoluvlastníci. Môžete to overiť na katastri nehnuteľností.
2. Oznámenie zámeru: Informujte ostatných spoluvlastníkov o vašom zámere odkúpiť ich podiely. Ostatní môžu mať predkupné právo. Preto je potrebné ho uplatniť.
3. Príprava zmlúv: S každým spoluvlastníkom uzavrite kúpnu zmluvu. Zmluva musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti vrátane identifikácie pozemkov, podielov, kúpnej ceny a vyjadrenia súhlasu oboch strán.
4. Podanie návrhu na vklad: Po podpise zmlúv podajte návrh na vklad do katastra nehnuteľností, kde sa zmeny spoluvlastníckych vzťahov zaregistrujú.

Odporúčam tiež, aby ste sa poradili s advokátom, ktorý vám pomôže s prípravou zmlúv a zabezpečí, že celý proces prebehne v súlade so zákonom. Ak chcete, môžete si dohodnúť konzultáciu v našej kancelárii a preberieme postup. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som väčšinovým vlastníkom rodinného domu s pozemkom, ktorý som zdedil po rodičoch. Po mojej zosnulej sestre má každé z jej dvoch detí (jedno už zomrelo a dedičské konanie určilo hodnotu ich podielu na dome na 1€ a na pozemku na 13,50€) podiel na rodinnom dome v podiele 1/72 a na pozemku 1/720. Podobná situácia je aj s dvomi deťmi zosnulého brata, ktoré majú na dome podiel 1/64 a na pozemku 1/640. Oslovil som všetkých zúčastnených, ale nedostal som od nich odpoveď. Jediná, kto sa ozvala, bola manželka jedného zosnulého dediča, ktorá by mi bola ochotná predať svoj podiel za 100€. Ide o nepatrné finančné sumy, ale prekážajú mi v možnosti predaja majetku. Mám pocit, že ide o vydieranie, a preto sa pýtam, či by som bol úspešný, keby som podal na súd žalobu proti všetkým zúčastneným. Zaujíma ma tiež, koľko by ma taký súdny proces mohol stáť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 29.05.2024)

Dobrý deň,

na základe informácií, ktoré ste uviedli, by ste sa mohli ako väčšinový vlastník nehnuteľností domáhať zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva na súde. Vzhľadom na to, že ide o nepatrné spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach, súd by s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodol o prikázaní týchto podielov Vám za primeranú náhradu.

Pokiaľ ide o výšku súdnych poplatkov, tie sa odvíjajú od hodnoty nehnuteľností a vášho podielu. Boli by vyššie ako je tých 100 eur.

Je to určitá forma vydierania, ale cez súd by Vás to stalo omnoho viac. Hoci nakoniec by ste mohli požadovať celú sumu trov konania od protistrany. Súdne konanie ak sa nedohodnete, môže trvať aj niekoľko rokov. Ja na Vašom mieste by som zobral tých 100 eur. Ficek 


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Po rozvode a vyporiadaní BSM som s exmanželkou spoluvlastník bytu, v ktorom ona teraz žije. Rozhodol som sa svoj podiel predať, a preto som jej poslal návrh na odkúpenie môjho podielu, pretože ako spoluvlastníčka má predkupné právo v sume 30 000 eur. Ona sa do dvoch mesiacov vôbec nevyjadrila ani neprejavila záujem, zrejme počíta, že to nikto iný nekúpi. Mám predbežnú ponuku od tretej strany (realitná kancelária) na odkúpenie môjho podielu v hodnote 25 000 eur. Oni ma však upozornili, že najskôr opäť musím takúto ponuku predložiť spolumajiteľke a až keď odmietne, môžu podpísať kúpnu zmluvu na rovnaké podmienky. Je správny takýto postup? Teraz budem čakať opäť dva mesiace na vyjadrenie? Vopred ďakujem za vysvetlenie postupu. S pozdravom.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 29.05.2024)

Dobrý deň,
áno realitná kancelária má pravdu. Nerešpektovanie predkupného práva spoluvlatníka sa nevypláca. Ak ste zmenili podmienky, za ktorých chcete podiel predať (čo zníženie kúpnej ceny je), potom musíte vykonať vo vzťahu k spoluvlastníkovi novú ponuku na odkup, a síce za novú cenu, nakoľko práve za túto cenu manželka možno Váš podiel odkúpi. Až po uplynutí dvoch mesiacov po vykonaní takejto ponuky s novými podmienkami, ak za podiel exmanželka nezaplatí, môžete ho za túto cenu predať tretej osobe. 

Ide totiž o to, že ak by ste ponuku neukutočnili, jednalo by sa vo vzťahu k exmanželke o porušenie jej predkupného práva a ona by sa mohla voči novému nadobúdateľovi domáhať odpredaja podielu za tých podmienok, za akých ho on kúpil. Ak by ju na ňu neprieviedol, mohla by podať žalobu a súd by jej vyhovel. Tomuto sa chce evidentne realitná kancelária vyhnúť. 


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývalý spolumajiteľ predal náš spoločný pozemok bez môjho súhlasu a neponúkol mi ho kúpiť. Ako mám postupovať, aby som mohol pozemok získať späť?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 17.05.2024)

Dobrý deň,

ak druhý spoluvlastník predal váš spoločný pozemok bez vášho súhlasu, potom sa jedná o absolútne neplatný právny úkon. V takomto prípade však musel byť váš podpis na zmluve sfalšovaný, čo je trestný čin. Totiž iba jeden zo spoluvlastníkov nemohol uzavrieť zmluvu s kupujúcim o predaji celého pozemku, takáto zmluva by cez kataster neprešla, nakoľko by bola absolútne neplatná. Uvedené by si kataster všimol a návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech nového nadobúdateľa by nepovolil. 

Čo však mohol urobiť druhý spoluvlastník je, že predal iba svoj spoluvlastnícky podiel na spoločnom pozemku. V takomto prípade, ak ho predal inej než blízkej osobe, vám patrilo predkupné právo. Ak ho nedodržal, potom sa môžete voči novému nadobúdateľovi tohto podielu domáhať odpredaja podielu za cenu, za ktorú ho nadobudol od pôvodného spoluvlastníka vzhľadom na to, že došlo k porušeniu vášho predkupného práva. Ak vám podiel nebude chcieť predať, obráťte sa žalobou na súd. Na uvedené nadobúdateľa upozornite aj vo výzve, ktorú ho vyzvete na odpredaj spoluvlastníckeho podielu. Totiž ak bolo porušené predkupné právo, jedná sa v prípade kúpnej zmluvy o predaji spoluvlastníckeho podielu o relatívne neplatný právny úkon, ktorý môže druhý spoluvlastník, teda vy, napadnúť do troch rokov od uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy na súde. 

Ak by spoluvlastník predal svoj podiel jeho blízkej osobe, potom vám v zmysle zákona nepatrí predkupné právo a k predaju mohol pristúpiť bez akéhokoľvek porušenia zákona. 

Kto je blízku osobou ustanovuje § 116 Občianskeho zákonníka: 

"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu." 

Ak by ste s uvedeným potrebovali pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som spolumajiteľom pozemku a chcel by som odkúpiť časť, ktorá leží priamo pod mojím domom, keďže pozemok medzi nami nie je vysporiadaný. Ten pozemok patrí pod evidenčné čísla (EČ) a tvorí ho niekoľko parcel s 23 spolumajiteľmi. Ja sa starám o pozemky a platím dane. Môj sused, bez môjho vedomia a súhlasu, odkúpil časť pozemku od jednej zo spolumajiteliek. Mal by som ako spolumajiteľ mať prednostné právo na odkup? Ako by som mal postupovať v tejto situácii?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 16.05.2024)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vašu otázku, či sa dá uskutočniť prevod bez toho, aby spolumajiteľ najprv ponúkol svoj podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom, odpoveď je, že sa to žiaľ dá. Jedná sa však o relatívne neplatný právny úkon. Relatívne neplatný znamená, že pokiaľ ho spoluvlastníci do troch rokov nenapadnú, považuje sa za platný. 

Áno, spoluvlastníci majú predkupné právo, ibaže by išlo o prevod na blízku osobu. Ak suseda nie je blízkou osobou spoluvlastníčky, ktorá podiel na spoločnej nehnuteľnosti previedla, potom sa môžete  dovolávať neplatnosti tohto právneho úkonu priamo voči nadobúdateľovi, t. j. voči susede,  ktorá podiel nadobudla. V liste jej oznámte, že ste zo strany prevodcu (pôvodného spoluvlastníka) neboli upovedomený o možnosti kúpy tohto spoluvlastníckeho podielu, a to aj napriek tomu, že tento mal zo zákona vo vzťahu k vám ako aj vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom (nakoľko je vás 23 podľa toho, čo uvádzate) takúto povinnosť. Vzhľadom na to, že túto porušil (pričom ju porušil aj vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom) uplatňujete si predkupné právo priamo voči  nej ako nadobúdateľke, a síce, že máte záujem o odkúpenie tohto podielu za cenu, za ktorú ich nadobudla ona od pôvodného spoluvlastníka resp. máte nárok aspoň na časť tohto podielu zodpovedajúcu výške vášho spoluvlastníckeho podielu. Ak aj ostatní spoluvlastníci by mali záujem o odkúpenie tohto podielu, potom zašlite výzvu nadobúdateľke spoločne.

Rovnako ju môžete vo výzve upozorniť, že pokiaľ túto vašu žiadosť nebude rešpektovať, budete nútený vec riešiť súdnou cestou, nakoľko dôsledkom porušenia predkupného práva je kúpna zmluva, ktorú nadobúdateľ uzavrel s pôvodnými spoluvlastníkmi, neplatná. Určite jej uveďte, že súdnym konaním jej vzniknú ďalšie náklady na trovy konania, ktoré bude musieť zaplatiť. Ak by podiel previesť nechela, potom podajte žalobu na príslušný súd, úkon je potrebné napadnúť do troch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy na súde, inak sa nárok premlčí. 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme traja súrodenci. Otec vlastní rodinný dom. Jeden z mojich bratov potrebuje po rozvode vyplatiť svoju manželku a požiadal ma o pôžičku. Dohodli sme sa, že mu peniaze poskytnem výmenou za jeho budúci podiel na otcovom rodinnom dome, teda odkúpim jeho podiel. Aký typ zmluvy by som mal s ním uzatvoriť?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 22.04.2024)

Dobrý deň, za právneho stavu ako  je uvedený v otázke, môžete s bratom uzatvoriť len zmluvu o pôžičke.

Vec sa má tak, že ak žijúci otec je vlastníkom rodinného domu, potom sa vy ako súrocenci, a teda ani žiaden z vás jednotlivo sa nemôžete vzdať svojho podielu na budúcom dedičstve, lebo toto dedičstvo nateraz v podstate ani neexistuje - otec žije a môže so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia. V konečnom dôsledku /to už by bol zrejme extrém/, vy ako súrodenci sa nemusíte dožiť úmrtia otca. Toľko pre vysvetlenie.

Riešením by bolo, aby otec vám ako svojho synovi daroval 2/3 rodinného domu a súrodencovi, ktorý pôžičku nepotrebuje by daroval 1/3 domu, samozrejme so spísaním dohody o vecnom bremene v prospech otca spočívajúce v práve doživotného bývania. Následne by ste s bratom uzatvorili buď zmluvu o pôžičke, alebo by ste mu peniaze darovali. Otázkou je kedy dôjde k rozvodu a aký bude výsledok vyporiadania bezpodielovího spoluvlastníctva manželov po rozvode. Otázka vyplatenia, v akej sume, jeho následne budúcej manželky je nateraz tiež bez poznania konkrétnych okolností a znalostí vecou ich dohody, ktorú by ste mali samozrejme vidieť.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom spoluvlastníctva. Po smrti našej sestry, vzhľadom na veľké množstvo exekúcií, prešiel jej podiel na spoločnom majetku po našich rodičoch na štát. Existuje možnosť požiadať štát o vykúpenie tohto podielu? Ako spoluvlastníci, máme predkupné právo? Môže o vykúpenie podielu požiadať aj len jedna z nás, keďže nás je päť sestier? Na ktorý orgán alebo inštitúciu je potrebné zaslať žiadosť o vykúpenie podielu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 27.03.2024)

Dobrý deň, v súvislosti s Vašou otázkou o odkúpení podielu, ktorý prešiel na štát v dôsledku exekúcií, je potrebné uviesť, že spoluvlastníci majú zákonné predkupné právo k spoluvlastníckym podielom podľa Občianskeho zákonníka. Toto znamená, že v prípade predaja spoluvlastníckeho podielu máte ako spoluvlastníci prednosť pred inými záujemcami. Pokiaľ ide o možnosť požiadať štát o odkúpenie daného podielu, predkupné právo Vám dáva možnosť byť preferovaným kupcom v prípade, že štát sa rozhodne tento podiel predávať. Ohľadom Vašej konkrétnej situácie, kde máte viacero sestier ako spoluvlastníkov, môže o odkúpenie podielu požiadať aj len jedna z Vás, ale je dôležité mať na pamäti, že v praxi by sa mali takéto záležitosti riešiť dohodou medzi všetkými spoluvlastníkmi. O konkrétnej procedúre a mieste, kam poslať žiadosť o odkúpenie podielu, môže rozhodovať konkrétny orgán štátu, ktorému daný podiel momentálne patrí, preto odporúčam obrátiť sa priamo na tento orgán so žiadosťou o informácie, ako postupovať v konkrétnom prípade.


Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, ako je možné, že jeden pán dokázal prepísať na seba spoluvlastnícke podiely na pozemku a prístupovú cestu, po ktorej teraz zakazuje vstup na susediace pozemky bez toho, aby sa konalo zasadnutie alebo schôdza vlastníkov pozemkov. Ďakujem.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že nedodržanie predkupného práva voči ostatným spoluvlastníkom v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka nezakladá neplatnosť kúpnej zmluvy. Katastrálny odbor okresného úradu splnenie podmienok v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka neskúma.

Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Zjednodušene povedané, ak spoluvlastník nehnuteľnosti nedodržal predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov na nehnuteľnosti i keď toto mal urobiť a predal svoj spoluvlastnícky podiel cudzej tretej osobe, potom možnosťou na strane spoluvlastníkov, ktorých predkupné právo bolo porušené je možnosť využiť právne prostriedky ochrany a to nasledovné :

1./ Oprávnený z predkupného práva (poškodený spoluvlastník) sa môže domáhať, aby aby nový podielový spoluvlastník mu ponúkol svoj podiel na predaj v zmysle § 603 ods. 3 a to aj súdnou žalobou o nahradenie prejavu vôle predať mu spoluvlastnícky podiel.

2./ Druhým prostriedkom je dovolanie sa neplatnosti kúpnej zmluvy zo podielového/podielových  spoluvlastníkov, vzhľadom na to, že porušenie predkupného práva spôsobuje len tzv. relatívnu neplatnosť kúpnej zmluvy, v dôsledku čoho sa tento právny úkon považuje za platný až do momentu dovolania sa neplatnosti. V tomto prípade treba na súde uplatniť žalobu ako voči pôvodnému podielovému spoluvlastníkovi, tak aj voči novému podielovému spoluvlastníkovi.

Pokiaľ ide o užívanie prístupovej cesty, poukazujeme na ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."   Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem predať svoj podiel pôdy, ktorý som zdedil po matke. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
stačí nájsť záujemcu a dohodnúť sa s ním na podmienkach predaja. Následne pre dodržanie predkupného práva ostatných podielových spoluvlastníkov je nutné dať im ponuku na predaj Vášho podielu za vopred dohodnutých podmienok so záujemcom. V prípade, že by ste podielových spoluvlastníkov neoslovili, vystavujete sa riziku, že by niektorí z nich mohol napadnúť relatívnu neplatnosť právneho úkonu. Ak sa žiadny z podielových spoluvlastníkov do 2 mesiacov na ponuku neozve, budete môcť so záujemcom uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj Vášho podielu.
Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Sme štyria vlastníci jedného pozemku, pričom každý z nás vlastní podiel 1/4. Dohodli sme sa s dvoma ďalšími spoluvlastníkmi, že nám prevedú svoje podiely. Tretí spoluvlastník však odmieta svoj podiel predať. Ak dojde k tomuto prevodu, budeme vlastniť tri štvrtiny pozemku. Chceli by sme však získať aj poslednú štvrtinu. Je možné ju nejakým spôsobom získať od tretieho spoluvlastníka? Ak áno, ako to môžeme dosiahnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
áno je to možné. Ak nebude možná s ním dohoda mimosúdne, budete musieť podať na miestne príslušný súd (podľa nehnuteľnosti) žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde budete žiadať, aby súd prikázal spoločnú vec do Vášho výlučného vlastníctva s tým, že jemu vyplatíte primeranú náhradu vo výške určenej súdom. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, na katastri nehnuteľností prepíšu pozemok do Vášho výlučného vlastníctva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.