Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 17. 5. 2017

Otázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, sme bezpodieloví spoluvlastníci pozemku (bratranci). Traja z majiteľov nám zaslali "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu", v ktorom uvádza, že koná v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka a že máme predkupné právo na tieto podiely. Ďalej sa uvádza, že máme v lehote do dvoch mesiacov uzavrieť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu. Ak tak neurobíme, že prevedie svoje podiely na inú osobu ako spoluvlastníka (majiteľa susedného pozemku, ktorý ich oslovil, že má záujem náš pozemok kúpiť). Keďže ide o rodinný majetok dohodli sme sa ústne s predávajúcimi, že svoje právo uplatníme a podiely odkúpime. Avšak v stanovenej lehote sme neuzatvorili zmluvu a nevyplatili cenu, pretože my ako kupujúci sme v súčasnosti vo veľmi zložitej rodinnej situácii (a keďže sme boli dohodnutí, že pozemok kúpime, dohodli sme sa, že počkáme a zmluvu uzatvoríme trocha neskôr). Teraz volal majiteľ susedného pozemku (ktorý sa už roky snaží o kúpu nášho pozemku) a domáhal sa, aby mu bratranci pozemok predali, lebo na kúpu má zákonné právo a že ak tak neurobia, že ich zažaluje na súde a spor samozrejme vyhrá. Keďže sused uviedol meno jeho právnej zástupkyne a my sa osobne poznáme, tak som jej volala - bola neoblomná a povedala, že zákon hovorí jednoznačne - do dvoch mesiacov uzavrieť zmluvu a vyplatiť, keďže sme tak neurobili majú bratranci povinnosť pozemok predať susedovi. Keď som sa jej pýtala, či je možné, že by si bratranci predaj rozmysleli a pozemok nepredali, zostala veľmi prekvapená a povedala mi, že prečo by to robili, veď sú v núdzi a peniaze potrebujú, na čo som jej povedala, že by jednoducho zmenili názor - nepáčilo sa jej to. Keďže ide o rodinný pozemok a my by sme chceli, aby pozemok v rodine naďalej aj zostal, Chcela by som sa spýtať: - zaväzuje bratrancov "Návrh spoluvlastníkov na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu" k tomu, že musia pozemok predať susedovi? - je možné, že by bratranci povedali, že si predaj rozmysleli a pozemok sa rozhodli nepredať? - dá sa táto situácia vyriešiť tak, aby pozemok zostal v rodine (a samozrejme, aby sme sa vyhli súdnym sporom)? Ďakujem pekne za pomoc.

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, pokiaľ bratranci neuzatvorili žiadnu zmluvu so susedom, potom sused nemá právo na tento pozemok. Bratranci môžu kedykoľvek zmeniť svoj sľub, ktorý dali ústne susedovi.

Podľa zákona platí, že ústna zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti je neplatná.

Takže sa vôbec nemusíte obávať, k žiadnemu súdnemu konaniu nedôjde. Pokiaľ by to sused chcel riešiť súdnou cestou, budeme Vás zastupovať aj bezplatne.

Nemyslím si však, že by to sused urobil.

Advokátka, s ktorou ste volali Vám nehovorila pravdu, chcela Vás presvedčiť o tom, aby sa to predalo.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme vlastníkmi domu 12/14tín. Platíme a užívame danú nehnuteľnosť takmer 20rokov. Momentálne nás oslovili príbuzní, ktorí majú podiel 1/14 a 4x1/56 doteraz danú nehnuteľnosť nevyužívali, neplatili, nezúčastňovali sa na opravách domu, . Chceli by sme im navrhnúť finančne odstúpenie spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ako treba postupovať? Zatiaľ by sme nechceli ísť súdnou cestou. Ďakujem Vám za radu, s pozdravom 

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, môžete to urobiť aj mimosúdnou cestou, ktorá je rýchlejšia a menej nákladná. Dohoda by mala obsahovať to, že sa podielové spoluvlastníctvo zrušuje a vyporiadava tak, že XY sa stáva výlučným vlastníkom a je povinný zvyšných vyplatiť podľa podielov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu treťou osobou. Od susedov by sme chceli odkúpiť ich podiely na parcele susediacej vedľa našej. V ich mene bol zaslaný ostatným spoluvlastníkom Návrh na využitie predkupného práva v zmysle § 140. Jeden zo spolumajiteľov písomne vyjadril uplatnenie si predkupného práva v stanovenej lehote, avšak v stanovenej lehote 2 mesiacov neuzavrel kúpnu zmluvu a ani nevyplatil dohodnutú cenu. Môžu predávajúci spoluvlastníci následne predať svoje podiely nám, ako tretej osobe, alebo je takto uzavretá kúpna zmluva napadnuteľná na súde?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň, v zmysle právnej doktríny a tiež rozhodovacej praxe súdov je potrebné si predkupné právo uplatniť tak, že zároveň v lehote 2 mesiacov dôjde aj k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vyplateniu kúpnej ceny. Nepostačuje, ak si spoluvlastník ústne alebo písomne uplatní svoje predkupné právo, ale nedôjde k realizácii prevodu. Zo znenia ustanovenia § 605 Občianskeho zákonníka jasne vyplýva, že v rámci dvoch mesiacov sa musí pri nehnuteľnostiach vyplatiť predmetnú sumu. Pri nehnuteľnostiach si však treba dať pozor na to, že ponuka na uplatnenie predkupného práva musí byť písomná. Každá kúpna zmluva je napadnuteľná. Otázka skôr spočíva v tom, že aký úspech je možné pri podaní žaloby predpokladať. Ak boli dodržané všetky podmienky uplatnenia predkupného práva a spoluvlastník podá žalobu, bude táto žaloba s vysokou pravdepodobnosťou neúspešná (počas súdneho konania však môžete byť v právnej neistote).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk