Máte
otázku?

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Žilina

Otázka: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou

Rodinný dom sme zdedili po rodičoch. Po prebehnutí všetkých formalít sme zistili, že na majetok našej staršej sestry bola uložená exekúcia. Táto zasiahla aj 1/8 tohto rodičovského domu. S mladšou sestrou by sme radi vyriešili túto záležitosť, avšak odkúpiť celú pohľadávku vo výške 20 000 € je pre nás príliš náročné. Naša pohľadávka je iba časťou celkovej exekúcie, keďže moja sestra vlastní ešte svoj rodinný dom a ďalšie pozemky. Existuje spôsob, ako riešiť tento problém? Je možné odkúpiť iba časť exekučnej pohľadávky a ak áno, ako sa stanovuje jej cena?

Odpoveď: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou

Dobrý deň,

odkúpiť len časť pohľadávky, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní, nemožno.

Avšak ak by došlo k vykonaniu exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnej nehnuteľnosti, mali by ste právo Vy ako aj Vaša sestra ako ostatné spoluvlastníčky predmetnej nehnuteľnosti zabrániť dražbe, a to zložením ceny draženého spoluvlastníckeho podielu. Touto cenou je najnižšie podanie, ktoré sa rovná hodnote spoluvlastníckeho podielu určenej v znaleckom posudku, ktorý je povinný zaobstarať exekútor po vydaní exekučného príkazu.

Uvedený úkon môžete ako spoluvlastníčka uskutočniť kedykoľvek od vydania dražobnej vyhlášky alebo od vydania oznámenia o mieste a čase konania dražby. Dovtedy nie je možné odkúpiť časť pohľadávky ani zastaviť exekúciu v tejto časti z Vami popísaných dôvodov. Exekútor je povinný dražobnú vyhlášku doručiť aj spoluvlastníkom, čím je zabezpečené, že sa o jej vydaní dozviete a následne budete môcť využiť uvedený postup. V dražobnej vyhláške bude vyčíslené totiž aj najnižšie podanie - teda cena draženého spoluvlastníckeho podielu. To je suma, ktorú ak zložíte u súdneho exekútora v hotovosti alebo na účet.

Je vhodné, aby zložil túto cenu len jeden spoluvlastník, ak by to totiž urobili viacerí (teda ak by viacerí spoluvlastníci zložili cenu draženého spoluvlastníckeho podielu, a to každý v celej výške), dražba by sa konala, avšak okruh dražiteľov by tvorili len spoluvlastníci, ktorí zložili uvedenú cenu. Súčasne nie je možné, aby jednu cenu zložili viacerí spoluvlastníci (teda aby sa viacerí spoluvlastníci zložili).

Samozrejme je napr. možná taká dohoda, že požičiate časť finančných prostriedkov Vašej setre a spolu s vlastními prostriedkami vďaka nim zloží cenu draženého spoluvlasthníckeho podielu. Spoluvlastnícky podiel by Však nadobudla Vaša sestra a následne by Vám podľa Vašej dohody napr. splácala požičané finančné prostriedky.

V prípade ak zložíte cenu draženého spoluvlastníckeho podielu, dražba sa neuskutoční a tento spoluvlastnícky podiel nadobudne ten spoluvlastník, ktorý zložil cenu draženého spoluvlastníckeho podielu. Toto nadobudnutie vlastníckeho práva spoluvlastníkom podlieha následnému schváleniu súdom. Vlastnícke právo ale nadobudne daný spoluvlastník už zaplatením ceny draženého spoluvlastníckeho podielu. 

Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zaťaženého exekúciou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.