Máte
otázku?

Nevera manžela ako dôvod na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Nevera manžela ako dôvod na rozvod

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom rozvodu. Uvažujem o tom, že by som sa rozviedla s manželom, s ktorým už päť rokov nespievame spoločne život, hoci ešte stále žijeme v jednej domácnosti. Dôvodom je, že má milenky a kupuje im darčeky. Na deti ani na domácnosť nijako neprispieva, iba platí za byt. Občas dá nejaké peniaze, ale iba 100 eur a to len vtedy, keď mu to vyhovuje. Máme dve deti: jedno je školsky povinné a druhé chodí do školy. Tento byt vlastne nie je jeho, ale jeho rodičov, ktorí ho kúpili, aby sme mali kde bývať. Rada by som vedela, ako by mohlo dopadnúť rozhodnutie súdu. Ďakujem.

Odpoveď: Nevera manžela ako dôvod na rozvod

Dobrý deň, nevera je vážny dôvod na rozvod manželstva. Pokiaľ sa Váš manžel správa spôsobom, ako ste popísali, súd by Vás rozviedol bez väčších problémov. V konaní o rozvod by ste riešili aj výživné na deti a ich zverenie do osobnej starostlivosti. Majetkové vzťahy sa budú riešiť až po rozvode.

Trápi vás "Nevera manžela ako dôvod na rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevera manžela ako dôvod na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Ak ma manželka podviedla a je tehotná s druhým mužom, má pri rozvode manželka naďalej nárok na polovicu majetku? Ďakujem za odpoveď. D.

Odpoveď: Nevera manžela ako dôvod na rozvod

(odpoveď odoslaná: 18.09.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku je tá, že nevera manželky nie je dôvodom na na to, aby manželka nemala nárok na zákonné vyporiadanie BSM. Otázkou je, že možnosťou, následne po rozvode dohodnúť sa na vyporiadaní BSM dohodou, kedy nemusia byť dodržané podmienky ust. § 150 Obč. zákonníka, v zmysle ktorého platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Ak ste sa Vy ako manžel najmä pričinili o nadobudnutie a udržanie majetku v BSM, potom prichádza do úvahy aj tzv. disparita pri vyporiadení BSM  aj v prípade vyporiadania BSM cestou súdu, k čomu citujeme z rozs. KS Nitra 9Co/74/2013 06. 02. 2014 :

"Ďalšími zásadami pri vyporiadaní BSM je zásada ochrany záujmov maloletých detí, ako aj miera pričinenia sa o spoločný majetok a starostlivosť o rodinu. V rámci toho je potrebné vziať do úvahy aj to, ako sa ten-ktorý z manželov staral o rodinu a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Prihliadnutie na mieru pričinenia manželov a o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí nemožno brať paušálne podľa výšky príjmov toho-ktorého manžela a mechanicky v takom smere, v akom prispievali na potrebu rodiny a spoločnej domácnosti. Ak sa obaja manželia náležite starali o rodinu a spoločným úsilím dbali o zabezpečenie potrieb, spoločný majetok sa medzi nimi spravidla rozdelí rovnakým podielom. Východiskové hľadisko rovnosti podielov nemožno zachovať iba v takom prípade, ak si niektorý z manželov počínal nezodpovedne, utrácal úspory alebo inak poškodzoval rodinu /pôžičky pre svoju potrebu len jedného z manželov a pod./"

Odporúčame vo veci rozvodu, ako aj vyproiadania BSM kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevera manžela ako dôvod na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, som vydatá a s manželom žijeme už dva roky v spoločnej domácnosti. Všetko nám fungovalo dobre, kým nepotkal jednu slečnu, s ktorou trávi viac času ako so mnou. Zavádza ju na rôzne podujatia, večere a podobne. Domnievam sa, že ma podvádza, ale nemôžem to dokázať. Neviem, či by súd vyhovel návrhu na rozvod, ktorý je podložený len skutočnosťami, ktoré som uviedla vyššie.

Odpoveď: Nevera manžela ako dôvod na rozvod

(odpoveď odoslaná: 28.10.2014)

Dobrý deň, 

podať návrh na rozvod môžete z rôznych dôvodov. Jedným z nich je aj tzv. porušenie manželských povinností vyplývajúcich zo zákona o rodine, pričom sa to netýka len povinností v oblasti sexuálneho života manželov a podobne. Ako uviedol Krajský súd v Brne v rozhodnutí sp. zn. Co VIII 173/1949 porušením manželských povinností sa nemyslí len nevera ale aj porušenie iných povinností, ktoré uvádza § 18 ZR, napr. žiť spolu, rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si atď. V prípade ak by ste podali návrh na rozvod súd by podľa môjho názoru zvážil to, že Váš manžel trávi čas, ktorý by zrejme mal tráviť s Vami s inou osobou a manželstvo rozviedol.

 

Rozhodnutie KS v Brne sp. zn. Co VIII 173/1949

 

Porušenie manželských povinností určených v § 15 zákona č. 265/1949 Sb. (teraz § 18 ZR) nemusí spočívať priamo v cudzoložstve alebo vo vzťahu výslovne erotickej povahy, ale aj v takých stykoch manžela s osobou druhého pohlavia, ktoré prekračujú normálnu mieru spoločenských stykov a priečia sa pojmu spolužitie manželov, ku ktorému sú obaja manželia zaviazaní podľa uvedeného ustanovenia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevera manžela ako dôvod na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava