Máte
otázku?

Môžem žiadať výživné spätne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Môžem žiadať výživné spätne?

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať na niečo týkajúce sa mojej takmer trojročnej dcéry. Otec sa doteraz staral sporadicky - občas jej kúpil základné veci, raz dokonca poslal peniaze na účet, konkrétne 100 eur. Teraz už ale nič neprispieva a stále sa vyhovára, že nemá peniaze. Avšak je podnikateľ so skrytými ziskami a viem, že peniaze vlastne má - jazdí v BMW a býva vo vile. Auto je zapísané na firmu a firma je zapísaná na jeho mamu, dom však je zapísaný na neho. Spolu sme bývali len 4 mesiace a vtedy sa o našu dcéru staral a finančne prispieval. Chcela by som od neho požadovať výživné pre mňa aj pre ňu, vrátane minulosti aj budúcnosti. Je možné zhrnúť to do jedného súdneho konania alebo by ich muselo byť viac? Na vyžadovanie minulého výživného sa chcem obrátiť hlavne preto, aby som mala odkiaľ zaplatiť Vás. Materská dávka je nízka a potrebujem silného právnika, pretože otec mojej dcéry je v týchto záležitostiach veľmi zdatný.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné spätne?

Dobrý deň. Neuviedli ste, či ste vydatá za otca dieťaťa alebo nie. V prípade ak nie ste vydatá za otca dieťaťa, nárok na výživné ste mali len ako nevydatá matka po dobu 2 rokov odo dňa pôrodu na náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. Pokiaľ ste vydaná za otca dieťaťa máte právo podať návrh na určenie výživného pre seba. Návrh sa však netýka maloletého dieťaťa. Pokiaľ máte záujem aj o určenie výživného pre maloleté dieťa, musíte podať nový návrh na určenie práv a povinností k maloletému dieťaťu. Výživné na Vás a výživné na dieťa nie je možné žiadať v rámci jedného súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Trápi vás "Môžem žiadať výživné spätne?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem žiadať výživné spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám možnosť požiadať o spätné výživné na dieťa. Moja manželka s nami nepobývala v spoločnej domácnosti posledných päť rokov. Byt predala v dražbe a s plným vedomím nás nechala, ako neplatičov. Jej profesionálnym pozadím je právnické vzdelanie, bola exekútorkou. Počas celej doby neprejavila žiadnu snahu prispievať na nášho syna. Navyše, zdá sa, že z jej strany existovali určité závislosti, preto neboli dodržiavané žiadne pravidlá. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné spätne?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
áno môžete žiadať výživné aj spätne, pokiaľ ide o výživné na maloleté dieťa, ale má to isté obmedzenie. Súd by Vám mohol priznať výživné najviac tri roky spätne od podania návrhu na určenie výživného za predpokladu, že by ste preukázali, že na jeho priznanie existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. Takýmito sa rozumie najmä objektívna nemožnosť podať návrh proti odporcovi, napr. práve preto, že ste nevedeli, kde povinný rodič žije alebo ak  by ste sa z dôvodu zdravotných problémov nemohli venovať takémuto konaniu a podať návrh na určenie výživného z tohto dôvodu skôr. Súdna prax hovorí jasne, že za takéto dôvody však nemožno považovať samú skutočnosť, že rodičia mal. dieťaťa prestali tvoriť spoločnú domácnosť a pod. Dôvody, pre ktoré je možné priznať výživné spätne musia spočívať práve v okolnostiach, pre ktoré bolo konanie o určenie výživného začaté neskôr, teda musí ísť o ospravedlniteľný dôvod, pre ktorý nebolo možné začať konanie skôr. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem žiadať výživné spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na niekoľko vecí. S manželom sme čerstvo rozvedení a máme spoločnú dcéru, ktorá je v mojej opatere. Po rozvode uznali manželovi platiť na ňu výživné vo výške 80 eur, hoci predtým jej posielal občas len 30 eur. Mohla by som teda po rozvode žiadať o spätne vyplatenie výživného? Naše financie sú veľmi napäté, keďže žijeme len z rodičovského prídavku a príspevku. Okrem toho by som sa rada informovala o postupe, keďže počas manželstva sme založili dcére sporenie v stavebnej sporiteľni, ku ktorému má prístup iba môj exmanžel. Zo strachu, že by bol schopný vybrať všetky dcérine úspory (predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že dôvodom nášho rozvodu bol jeho problém s alkoholom), by som rada vedela, ako postupovať. K tomuto sporu taktiež patria aj prostriedky z pôžičky, ktorú si manžel vzal na auto v hodnote 10 000 eur. Auto, mimochodom, využíva iba on, nakoľko nemám vodičský preukaz.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné spätne?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Zo Zákone o rodine vyplýva, že súd v konaní o rozvod manželstva súd upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva, to znamená, že aj výživné na maloleté dieťa bude splatné až po rozvode. To sa týka výživného, ktoré Vám bolo priznané v konaní o rozvod manželstva a týka sa výživného po rozvode.

2./ Ak Váš bývalý manžel neplatil výživné už pred rozvodom, mohli by ste podať návrh na určenie výživného spätne najdlhšie za dobu troch rokov, avšak v konaní by ste museli preukázať, že sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 

3./ Vzhľadom na okolnosť, že ste na rodičovskej dovolenke, mohli by ste podať návrh na súd o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa  § 72 Zákona o rodine /citujeme/ :

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. 
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. 
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

4./ Stavebné sporenie pre maloleté dieťa : Ak vychádzame z predpokladu, že stavebné sporenie bolo uzatvorené v priebehu manželstva, nasporená suma patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, a teda má byť predmetom vyporiadania BSM po rozvode buď dohodou alebo cestou súdu na návrh niektorého z manželov podaný najneskoršie do 3 rokov. Nie je podstatné to, že zmluvu uzatvoril manžel a on vkladal fin. prostriedky na účet stavebného sporenia a to z dôvodu, že vyplatená mzda Vášho manžela patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem žiadať výživné spätne?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.