Máte
otázku?

Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky?

Prosím Vás o odpoveď na ešte jednu otázku. Po nezaplatení výživného synom za približne 8 rokov sa celá záležitosť dostala do rúk exekútora. Následne začal syn pravidelne posielať mesačné výživné na účet matky dieťaťa, a zároveň aj splácať dlh exekútorovi po častiach, a to na základe dohody s ním. Rada by som sa dozvedela, či si v takomto prípade môže matka dieťaťa nárokovat spätné výživné len za posledné tri roky, alebo či syn musí splatiť celý dlh, ktorý exekútor vypočítal. Ráda by som zdôraznila, že súdne pojednávanie ohľadom tohto dlhu neprebehlo. Všetko sa rieši iba s exekútorom. Nie som si istá, či som všetko dostatočne jasne vysvetlila. Exekútor mu v tejto veci bohužiaľ nevie poradiť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky?

Dobrý deň, ak bola Vášmu synovi vyživovacia povinnosť uložená právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, nie je potrebné výživné znovu žalovať. Tento rozsudok o rozvode (alebo o výživnom) je exekučným titulom, je možné na jeho základe začať exekučné konanie. Jednotlivé splátky výživného podliehajú premlčaniu, ako každé iné majetkové právo. Tzn. že je možné splatné výživné vymáhať iba za uplynulé tri roky, lebo ostatné plnenia výživného sú už premlčané. Váš syn však musí v tomto smere v exekučnom konaní vzniesť námietku premlčania. Na premlčanie sa totiž prihliada iba na námietky dlžníka a neprihliada sa na premlčanie zo zákona. Najlepšie bude, ak námietku premlčania vznesie v námietkach proti exekúcii. Následne bude môcť exekútor popri bežnom výživnom vymáhať dlžné výživné iba za uplynulé tri roky.

Trápi vás "Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na otázku týkajúcu sa výživného pre môjho 20-ročného syna. Syn sa prihlásil na vysokú školu a jeho otec nám dlhujú výživné približne vo výške 3800 eur za viac rokov. Je možné dostať sa k tejto dlžnej sume a ako by sme mali postupovať? Kto má žiadať o spätné výživné, ja ako matka alebo už plnoletý syn? Musí môj syn, ako plnoletý študent vysokej školy, požiadať o nové rozhodnutie súdu o výživnom? Ďakujem veľmi pekne za odpovede.

Odpoveď: Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2023)

Dobrý deň, vo veci je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný elektronicky.

Vy ako matka by ste mohli podať návrh na vykonanie exekúcie len na základe písomného splnomocnenia syna s jeho úradne overeným podpisom, keďže Vy ako matka už nie ste jeho zákonným zástupcom - syn dosiahol plnoletosť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem žiadať výživné spätne len 3 roky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.