Máte
otázku?

Druh, družka a ich práva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Druh, družka a ich práva

Dobrý deň. Spolu so svojím partnerom žijem v jednej domácnosti už 9 rokov a máme spolu dve deti. Pôvodne sme žili v byte, neskôr v dome, ktorý sme predali. Nakoniec sme si postavili vysnívaný dom, ktorý je celý napísaný na mňa a prípravu všetkého, čo sa týkalo domu, som riešila výhradne ja, keďže môj partner bol väčšinou na pracovných cestách. Strávila som 6 rokov na materskej, takže do domácnosti prispieval hlavne môj bývalý partner. Momentálne spolu už nežijeme kvôli neustálym hádkam. Odišla som k rodičom aj s deťmi. Môj partner nechce dom predávať, pretože tam chce naďalej bývať. Žiadam ho o finančné vyrovnanie, aby sme mohli s deťmi ísť bývať do bytu a odsťahovať sa od mojich rodičov. Nie som si istá, ako sa situácia vyvinie, keďže môj partner trvá na tom, že ten dom je jeho, pretože ho postavil za jeho peniaze. Hovorí mi, že aj keď to dám na súd, nebudem vedieť zdokladovať, odkiaľ som mala peniaze na ten dom, a že mi to na súde nepôjde. Rada by som Vás poprosila o radu. Napriek tomu, že mám celý dom na svojom mene, ale samozrejme ho financoval môj partner, môže to na súde dopadnúť tak, že nebudem mať nárok na nič? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

Dobrý deň, ak je dom na Vaše meno, potom patrí Vám (nie druhovi). Nie je pritom rozhodujúce odkiaľ ste mali peniaze na financovanie domu. Práva druha na vrátenie peňazí môžu byť premlčané, preto druh ťahá za kratší koniec, pripravte sa na to, že druh bude na Vás vyvíjať nátlak. Ak sa mu podvolíte, môže sa stať, že prídete o všetko. Neviem, aký dokáže byť Váš druh ale nezriedka sa druhá strana podvolí, pretože nevydrží ten tlak. Kedy ste s ním naposledy komunikovali? Čo presne Vám povedal okrem toho, čo ste napísali vyššie?

Trápi vás "Druh, družka a ich práva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či má moja bývalá partnerka právo požadovať od mňa výživné aj pre seba. Platím už výživné na naše tri deti, ale neboli sme manželský pár. Má na to právo?

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 08.02.2024)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že ste neboli manželia, matka vašich detí nemôže od vás žiadať v zmysle ust. zákona o rodine tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa problému bezdôvodného obohatenia mojej partnerky. Žijeme spolu v bytovom spoločenstve, pričom byt je jej výlučným majetkom a ona je zároveň jediným dlžníkom hypotekárného úveru, ktorým je byt zaťažený. Nemám možnosť byť spoludlžníkom. Napriek tomu som v byte trvalo ubytovaný a prispievam na mesačné splátky hypotéky. V prípade, že by sme sa rozišli, mohlo by to znamenať, že pre ňu nastala situácia bezdôvodného obohatenia a ja by som mal nárok vymáhať náhradu za zaplatené sumy. Existuje však otázka premlčania. Moja otázka teda znie, ako sa môžem dlhodobo chrániť pred stratou peňazí, ktoré som na hypotéku prispieval – ak by sme sa rozišli po desiatich rokoch a ja by som následne podal žalobu, mohla by partnerka namietnuť premlčanie a súd by mi uznal len dve roky vymáhania. Mohlo by riešenie spočívať v písomnom uznávaní dlhu partnerkou, ktoré by sme obnovovali každé dve roky? Partnerka by každé dve roky uznala dlh vo výške splátok, ktoré som za dané dvojročné obdobie zaplatil. Týmto spôsobom by vzniklo niekoľko dokumentov počas celého obdobia, kedy by som na jej úver prispieval, a tak by som nebol znevýhodnený premlčaním. Ďakujem vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 06.02.2024)

Dobrý deň,
riešenie je možné aj také ako uvádzate v otázke, ale vytvára to značnú nedôveru medzi vami /to je len náš názor/. Inak vzor uznania dlhu môžete nájsť aj na našej stránke. Otázkou je, či by partnerka mala z čoho uhradiť dlh aj napr. v prípade exekučného konania.

Odporúčame vám, aby ste splátky hypotéky vy neplatili a dohodli sa s vašou partnerkou na spoločnej úhrade nákladov spojených s bývaním /voda, elektrina, plyn, platby pre správcu bytového domu/ vrátane napr. stravovania, osttaných potrieb domácnosti,  pričom poukazujeme na ust. § 115 Občianskeho zákonníka :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

 


Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj zosnulý priateľ si požičal peniaze od známeho, o čom som nevedela. Teraz, po jeho smrti, známy tieto peniaze žiada od jeho dcéry, respektíve odo mňa, keďže dcéra je neplnoletá. Môžem žiadať potvrdenie o požičaní peňazí s overeným podpisom? Ďakujem.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 03.12.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že manželstvo s otcom vášho dieťaťa ste neuzatvorili. Váš priateľ ako otec dieťaťa - poručiteľ zomrel.

Vzhľadom na skutočnosť, že ste neboli manželia, zákonným dedičom po poručiteľovi - vašom priateľovi bude vaša dcéra v zmysle ust. § Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o dlhy poručiteľa /napr. poručiteľom nevrátená pôžička, pre dedenie dlhov platí ust. § 470 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Nevieme čo bude predmetom dedenia /majetok ako aktíva/, ale v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa ku dňu úmrtia len do výšky hodnoty zdedeného majetku po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Zjednodušene povedané : ak predmetom dedenia nebude žiadny majetok, potom dedič nemôže samostatne zdediť dlhy poručiteľa /nevyplatenú pôžičku/ a nemôže ich od neho nikto ani vymáhať ani cestou súdu.

Nateraz nič neuhradzujte, keďže dedičské konanie nie je ukončené. Veriteľovi odporučte, aby svoju pohľadávku prihlásil do dedič. konania, nie je to však vaša povinnosť.


Trápi vás "Druh, družka a ich práva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám byt, na ktorý splácam hypotéku. S priateľom bývame spolu zhruba 15 rokov. Na začiatku, keď sa k nám nasťahoval, sme sa dohodli, že mi bude prispievať na energie a bývanie, čo dodnes robí. On má vlastný byt inde, kde sa zvykneme zdržiavať cez víkendy, ale nie každý. Aj on má hypotéku. Ja na jeho byt neprispievam, nakoľko tvrdil, že keď sme tam málo, nie je to potrebné. Rada by som vedela, či v prípade mojej smrti by dedila len moja dcéra, alebo by si mohol priateľ niečo nárokovať. Ďakujem, Jana.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 02.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že jediným zákonným dedičom po vás je vaša dcéra a nie váš priateľ, lebo nie ste manželia.

Keďže bývate spolu vo vašom byte so sporadickými návštevami priateľa v jeho byte, nemá nárok na vrátenie platieb za energie a pod., lebo v podstate tvoríte spolu domácnosť a v zmysle ust. § 115 Občianskeho zákonníka platí, že "domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."


Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mňa a naše dve deti opustil partner, neboli sme zosobášení. Dom aj hypotéka je všetko na moje meno. Teraz po mne žiada, aby som dom predala a jeho vyplatila. Tvrí, že keď tam má trvalý pobyt, dokáže, že dom je aj jeho a že tiež do zariadenia domu vložil nejaké financie. Naozaj má na niečo nárok, keď je všetko písané na mňa?

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 25.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter, čo vyplýva z ust. § 3 zákona o hlásené pobytu občanov SR. Prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá žiadne právo k nehnuteľnosti a ani k jej vlastníkovi. V tomto smere je tvrdenie vášho priateľa bezpredmetné. Druhovimôžete zrušiť trvalý pobyt v nehnuteľnosti a nepotrebujte k tomu jeho súhlas.

Ďalej v otázku uvádzate, že dom je vo vašom výlučnom vlastníctve, rovnako aj hypotéka. Tu prichádza zo strany vášho partnera do úvahy len nárok na vyplatenie splátok úveru, ktoré prípadne hradil aj on a to z dôvodu, že v podstate z jeho strany by išlo o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a to napriek tomu, že ste spolu žili v jednej domácnosti. Uvedené sa týka aj prípadného nákupu vecí do domácnosti -napr. zariadenie domu, kde by však musel vedieť preukázať, že on zaplatil kúpnu cenu.

Dom nie ste preto na žiadosť druha predať.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s priateľom v spoločnej domácnosti už 10 rokov. Byt je v mojom výlučnom vlastníctve a on má v ňom trvalý pobyt. V prípade mojej smrti, má on nárok na nejakú časť môjho bytu? Mám svoje deti, ale spoločné deti nemáme. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď, Jana.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 28.04.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom bytu a žijete spolu s priateľom.

Uvádzame, že v prípade, že by došlo k Vášmu úmrtiu, jedinými zákonnými dedičmi po Vás sú Vaše vlastné deti /spoločné deti s priateľom nemáte/. Uvádzame, že prihlásenia priateľa na trvalý pobyt na Vašej adrese v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti a má len evidenčný charakter.


Trápi vás "Druh, družka a ich práva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, sme dvojica, ktorá si v roku 2017 kúpila byt na hypotéku. Majetkový podiel je rozdelený na polovicu pre každého z nás a rovnako platíme aj hypotéku. Nemáme deti a nie sme manželia, avšak sme vo vzťahu už 9 rokov. Radi by sme sa informovali o tom, ako by sme mali postupovať v prípade, ak by sa jednému z nás niečo stalo a chceme predísť dedičstvu zo strany našich rodičov alebo súrodencov. Taktiež by sme chceli vedieť, ako môžeme ochrániť jeden druhého a naše spoločné úspory. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 24.04.2023)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej situácie je jednoduché : Pokiaľ nemáte vlastné deti ako zákonným a neopomenuteľných dedičov, riešením Vami uvedenej situácie je spísanie závetu v prospech družky resp. druha.

Na spísanie závetu odporúčame kontaktovať ktoréhokoľvek notára. Vaši rodiča a súrodenci závet napadnúť nemôžu, lebo v zmysle ust. Obč. zákonníka nie sú neopomenuteľnými dedičmi. Neopomenuteľnými dedičmi sú len Vaše deti či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené /§ 479 Obč. zákonníka/.


Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu týkajúcu sa môjho vlastného majetku v cudzej nehnuteľnosti a možností, ako ho môžem získať späť v prípade môjho vyhostenia z tejto nehnuteľnosti. Poznám svoju priateľku už 18 rokov, hoci nesúžijeme spolu. Spoločne cestujeme na dovolenky a navštevujeme jej chalupu, ktorú momentálne rekonštruuje, pretože má dve deti a rodina sa rozrastá. Keďže často navštívame jej chalupu, snažím sa do nej investovať, no doposiaľ sa jednalo len o vecné investície. Mám tam svoje dva traktory, saunu, udiareň a množstvo strojného zariadenia, dielňu s elektro a mechanickým náradím, strojné vybavenie a podobne. Tieto veci môžem v prípade potreby naložiť a odviezť z chalupy. Momentálne ma moja priateľka požiadala, či by som jej nemohol poskytnúť pôžičku, lebo už jej dochádzajú vlastné finančné zdroje. Som ochotný požičať jej istú sumu a k nej by som pripísal aj všetky tie svoje veci, ktoré by som si na základe zmluvy mohol odviezť. Obávam sa však, že by sa s ňou mohlo niečo stať (alebo by ma mohla vyhodiť) a jej deti by mi potom neumožnili vstúpiť na nehnuteľnosť a odviezť si moje veci. Moja otázka teda znie: Existuje nejaká dohoda, zmluva či zákonná právna norma, ktorá by ošetrila jednak návratnosť mojich požičaných peňazí a jednak moje veci, ktoré som doniesol do jej nehnuteľnosti? Je nutné takúto listinu si nechať potvrdiť u notára? Ďakujem veľmi pekne za radu, Emil Oboril.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 23.03.2023)

Dobrý deň, právne by bolo možné ošetriť uloženie vecí v nehnuteľností Vašej priateľky s deklarovaním toho, že ide o Vaše vlastníctvo a dohodnúť podmienky uloženia a užívania veci. Išlo by o nepomenovanú zmluvu podľa ust. § 51 Obč. zákonníka.

Pokiaľ ide o pôžičku priateľke, v tomto prípade rovnako odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie zmluvy, kde by bolo vhodné zmluvne dohodnúť aj záložné právo napr. k jej nehnuteľnosti, ktoré slúži na to, že ak by splátky nesplácala, mohli by ste sa domáhať predaja zálohu. Zmluva o zriadení záložného práva musí byť zo zákona písomná /§ 151b/ Obč. zákonníka/.

Na spísanie zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľom sme kúpili auto na leasing s akontáciou 70%. Zvyšok sumy spolu s PZP a havarijným poistením budeme splácať počas nasledujúcich siedmich rokov. Akontáciu som zaplatila ja, priateľ má na úhradu zvyškových splátok nastavený trvalý príkaz. On nemá vodičské oprávnenie, iba ja. Rada by som však objasnila otázku vlastníctva vozidla. Chcela by som, aby sme uzavreli zmluvu, v ktorej sa priateľ zaväzuje uhradiť všetky nasledujúce splátky (celkom 84 splátok, prvá už bola zaplatená, takže ešte ostáva 83 splátok) a ja by som sa stala oficiálnym vlastníkom auta. Moja obava spočíva v tom, že je to záväzok na dlhých sedem rokov. Ak by sme sa náhodou rozišli a on by prestal platiť, všetky náklady by boli na mňa. Ak by som nemala dostatok prostriedkov na pokrytie splátok, mohla by som prísť o auto aj o vložené peniaze. Je možné takúto zmluvu uzavrieť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 22.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že nepoznáme obsah Vami podpísanej zmluvy s leasingovou spoločnosťou.
Z otázky len vyplýva, že Vy ste zaplatili 70 % z ceny motorového vozidla a priateľ bude hradiť splátky. Podstatné pre to, aby ste mali zabezpečené to, že priateľ bude splátky hradiť, je to , kto je vo vzťahu k leasingovej spoločnosti zaviazaný k splátkam a kto je zmluvnou stranou vo vzťahu k spoločnosti.

Ak by ste to boli len Vy ako držiteľ vodič. oprávnenia, potom v podstate priateľ nie je povinný splátky voči leasingovej spoločnosti hradiť. Ak ste sa zatiaľ ústne dohodli na tom, že priateľ bude hradiť splátky a došlo by k rozchodu, priateľ bude môcť požadovať vrátenie uhradených splátok od Vás ako vlastníka motorového vozidla podľa stavu ku dňu rozchodu resp. neplatenia splátok, ak by ste sa na primeranej náhrade nedohodli.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Druh, družka a ich práva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Druh, družka a ich práva (Rodinné právo)

Dobrý deň, nedávno sme sa s partnerom presťahovali do rodinného domu, v ktorom on je vlastníkom. Na nové bývanie som prišla až z 160 km vzdialenosti. Spolu žijeme takmer štyri roky. Zatiaľ sme sa nezobrali, pretože môj muž sa sklamal z prvého manželstva. Na tomto mieste mám trvalý pobyt a investovala som do zariadenia takmer celého domu. Môj partner má z prvého manželstva jedného syna. Súčasne sa obaja podieľame na spoločných platbách za energie. Chcem sa opýtať, ak by sa môjmu partnerovi niečo stalo, mám na niečo nárok? Alebo absolútne na nič? Ďakujem vopred. S pozdravom, P.

Odpoveď: Druh, družka a ich práva

(odpoveď odoslaná: 20.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že váš priateľ je výlučným vlastníkom rodinného domu, v ktorom bývate. Máte v dome hlásený trvalý pobyt.
Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu partnera, potom v dedičskom konaní zákonným dedičom rodinného domu bude váš syn. Pokiaľ ide o vaše investície do zariadenia domu, toto zariadenie nebude predmetom dedenia, lebo ste ho kúpili vy a ste teda jeho vlastníkom /predpokladáme, že ide o zariadenie domu ako nábytok, spotrebiče a pod./. Spoločné platenie energií z hľadiska vášho nároku na nehnuteľnosť v dedičskom konaní nie je podstatné, lebo aj vy a vaše spoločné dieťa užívate dom. Možnosťou riešenia nehnuteľnosti za života priateľa by bolo, aby  dohodnutý podiel na dome daroval vám, prípadne synovi, alebo obom a potom v prípade úmrtia partnera predmetom dedenia bude len jeho podiel na nehnuteľnosti.  

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Druh, družka a ich práva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.