Máte
otázku?

Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Dobrý deň. Ak sa dohodnem s manželkou o majetkovom vysporiadaní, môžme spísať dohodu ešte pred rozvodom? Ide o to, že ma chce vyplatiť z bytu už teraz a následne aby som sa odsťahoval ešte pred rozvodom. Žiadosť na rozvod už podala ona. V takomto prípade sa na kataster ku vkladu prikladá táto dohoda, alebo potvrdenie o rozvode manželstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Dobrý deň. BSM zaniká až ku dňu rozvodu manželstva. K dohode o vyporiadaní BSM sa prikladá aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva. Pokiaľ by ste teda dohodu podpísali pred rozvodom, kataster by Vám vkad nepovolil a konanie by zastavil. Máte však dve možnosti. Buď uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že účinnosť táto dohoda nadobudne až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad. Alebo teraz uzavriete dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva. V praxi to znamená, že budete mať dve dohody, pričom na vklad pôjde len posledná dohoda podpísaná po právoplatnom rozvode manželstva. 

Trápi vás "Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa dá ešte pred rozvodom spísať nejaké vyhlásenie, že jeden z manželov sa vzdáva akejkoľvek finančnej výplaty z majetku nadobudnutom počas manželstva. Jedna sa o vysporiadanie majetku po rozvode. Momentálne manžel tvrdí, že nechce po rozvode z byty a auta nič. Ale on to svoje tvrdenie môže do rozvodu a pri vysporiadaní majetku ešte zmeniť. Preto sa pýtam, či sa to dá nejako spraviť teraz ešte pred rozvodom a vysporiadaním majetku. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že táto dohoda nadobudne účinnosť až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad na katastrálny odbor, kde pripojíte aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

2./ Druhou možnosťou je uzatvoriť dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva, ktorú predložíte na katastrálny odbor s návrhom na vklad s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva. 

Na spísanie dohody odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 


Podotázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom? (Spoluvlastníctvo)

Predovšetkým sa chcem poďakovať za ochotu a ústretovosť s akou pomáhate. Ešte mám doplňujúcu otázku. Ak sa teda dohodneme, že uzatvoríme len jednu dohodu, musí to tam byt doslova napísané, že zmluva nadobúda platnosť až po právoplatnom rozvode? A ak ma manželka z bytu vyplatí nami dohodnutou sumou, môže byt táto vyplatená v deň podpisu zmluvy? A môže byt súčasťou tejto zmluvy aj komu ostáva zariadenie bytu a komu auto? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu, ale účinnosť nadobudne až po právoplatnom rozhodnutí súdu o rozvode Vášho manželstva. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, presne Vám vyhotoví vzor dohody akú potrebujete. V dohode sa presne uvedie aký majetok tvorí BSM a komu tento majetok pripadne a kto je povinný toho druhého vyplatiť a v akej výške a lehote. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku