Máte
otázku?

Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Dobrý deň. Ak sa dohodnem s manželkou o majetkovom vysporiadaní, môžme spísať dohodu ešte pred rozvodom? Ide o to, že ma chce vyplatiť z bytu už teraz a následne aby som sa odsťahoval ešte pred rozvodom. Žiadosť na rozvod už podala ona. V takomto prípade sa na kataster ku vkladu prikladá táto dohoda, alebo potvrdenie o rozvode manželstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Dobrý deň. BSM zaniká až ku dňu rozvodu manželstva. K dohode o vyporiadaní BSM sa prikladá aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva. Pokiaľ by ste teda dohodu podpísali pred rozvodom, kataster by Vám vkad nepovolil a konanie by zastavil. Máte však dve možnosti. Buď uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že účinnosť táto dohoda nadobudne až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad. Alebo teraz uzavriete dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva. V praxi to znamená, že budete mať dve dohody, pričom na vklad pôjde len posledná dohoda podpísaná po právoplatnom rozvode manželstva. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa dá ešte pred rozvodom spísať nejaké vyhlásenie, že jeden z manželov sa vzdáva akejkoľvek finančnej výplaty z majetku nadobudnutom počas manželstva. Jedna sa o vysporiadanie majetku po rozvode. Momentálne manžel tvrdí, že nechce po rozvode z byty a auta nič. Ale on to svoje tvrdenie môže do rozvodu a pri vysporiadaní majetku ešte zmeniť. Preto sa pýtam, či sa to dá nejako spraviť teraz ešte pred rozvodom a vysporiadaním majetku. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že táto dohoda nadobudne účinnosť až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad na katastrálny odbor, kde pripojíte aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

2./ Druhou možnosťou je uzatvoriť dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva, ktorú predložíte na katastrálny odbor s návrhom na vklad s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva. 

Na spísanie dohody odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom? (Spoluvlastníctvo)

Predovšetkým sa chcem poďakovať za ochotu a ústretovosť s akou pomáhate. Ešte mám doplňujúcu otázku. Ak sa teda dohodneme, že uzatvoríme len jednu dohodu, musí to tam byt doslova napísané, že zmluva nadobúda platnosť až po právoplatnom rozvode? A ak ma manželka z bytu vyplatí nami dohodnutou sumou, môže byt táto vyplatená v deň podpisu zmluvy? A môže byt súčasťou tejto zmluvy aj komu ostáva zariadenie bytu a komu auto? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu, ale účinnosť nadobudne až po právoplatnom rozhodnutí súdu o rozvode Vášho manželstva. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta vo Vašom okolí presne Vám vyhotoví vzor dohody akú potrebujete. V dohode sa presne uvedie aký majetok tvorí BSM a komu tento majetok pripadne a kto je povinný toho druhého vyplatiť a v akej výške a lehote. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku