Máte
otázku?

Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Dobrý deň. Ak sa dohodnem s manželkou o majetkovom vysporiadaní, môžeme spísať dohodu ešte pred rozvodom? Ide o to, že ma chce vyplatiť z bytu už teraz, a následne aby som sa odsťahoval ešte pred rozvodom. Žiadosť na rozvod už podala ona. V takom prípade sa na kataster ku vkladu prikladá táto dohoda, alebo potvrdenie o rozvode manželstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

Dobrý deň. BSM zaniká až ku dňu rozvodu manželstva. K dohode o vyporiadaní BSM sa prikladá aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva. Pokiaľ by ste teda dohodu podpísali pred rozvodom, kataster by Vám vkad nepovolil a konanie by zastavil. Máte však dve možnosti. Buď uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že účinnosť táto dohoda nadobudne až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad. Alebo teraz uzavriete dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva. V praxi to znamená, že budete mať dve dohody, pričom na vklad pôjde len posledná dohoda podpísaná po právoplatnom rozvode manželstva. 

Trápi vás "Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné pred rozvodom spísať vyhlásenie, v ktorom sa jeden z manželov vzdá manželskú majetkovú výplatu z akéhokoľvek majetku nadobudnutého počas manželstva. Ide o vysporiadanie majetku po rozvode. Momentálne môj manžel tvrdí, že po rozvode nechce nič z bytu ani auta. Avšak jeho tvrdenie môže do rozvodu a vysporiadania majetku ešte zmeniť. Preto sa pýtam, či je možné toto vyhlásenie spraviť už teraz pred rozvodom a vysporiadaním majetku. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že táto dohoda nadobudne účinnosť až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad na katastrálny odbor, kde pripojíte aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

2./ Druhou možnosťou je uzatvoriť dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva, ktorú predložíte na katastrálny odbor s návrhom na vklad s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva. 

Na spísanie dohody odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom? (Spoluvlastníctvo)

Predovšetkým by som sa chcel poďakovať za Vašu ochotu a ústretovosť, s akou mi pomáhate. Mám ešte jednu doplňujúcu otázku. Ak sa teda dohodneme, že uzatvoríme len jednu dohodu, musí v nej byť doslova napísané, že zmluva nadobúda platnosť až po právoplatnom rozvode? Ďalej sa pýtam, ak ma manželka z bytu vyplatí nami dohodnutou sumou, môže toto vyplatenie prebehnúť v deň podpisu zmluvy? A môže byť súčasťou tejto zmluvy aj to, komu bude po rozvode prislúchať zariadenie bytu a komu auto? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu, ale účinnosť nadobudne až po právoplatnom rozhodnutí súdu o rozvode Vášho manželstva. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta, presne Vám vyhotoví vzor dohody akú potrebujete. V dohode sa presne uvedie aký majetok tvorí BSM a komu tento majetok pripadne a kto je povinný toho druhého vyplatiť a v akej výške a lehote. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem uzavrieť dohodu o vyporiadaní pred rozvodom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.