POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

BSM počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: BSM počas manželstva

Dobrý deň, momentálne som v rozvodovom konaní s manželkou a chcel by som získať informácie o bezpodielovom spoločnom majetku (BSM). Nemáme žiadny spoločný majetok, avšak pracujem v zahraničí ako živnostník, a teda sa mi naskytla možnosť kúpiť si vlastné bývanie. Keďže už nebývam s manželkou, chcem vedieť, či je možné riešiť BSM aj prostredníctvom dohody u notára, nakoľko ešte nie sme rozvedení, teda súdom ešte nebolo BSM zrušené. Zaujímalo by ma, či je takáto dohoda vôbec možná, aby manželka nemohla robiť nárok na byt, ktorý si plánujem kúpiť, samozrejme na úver. Ďakujem.

Odpoveď: BSM počas manželstva

Dobrý deň,

túto situáciu je možné riešiť formou spísania notárskej zápisnice o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva. Notársku zápisnicu je potrebné spísať pred nadobudnutím predmetnej nehnuteľnosti. Následne už tento majetok nebude súčasťou spoločného majetku. 

Trápi vás "BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, počas manželstva sme s manželkou zúžili BSM a získané peniaze a hnuteľné veci by mali byť súčasťou môjho výlučného vlastníctva. Po zúžení BSM sme nadobudli dve autá, ktoré sú zapísané na manželku. Komu prípadne tieto autá v prípade rozvodu, keď sme sa pri zúžení BSM dohodli, že hnuteľný majetok bude v mojom vlastníctve, ale autá sú zapísané na manželku?

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
zúžením BSM nie je možné vopred rozhodnúť o tom, kto bude vlastníkom veci. Zúžením veci sa môžete dohodnúť, že sa určitá vec (veci do budúcna) nenadobudnú do BSM. Následne pre vlastníctvo veci je rozhodujúce, kto nadobudne vlastníctvo k predmetnej veci. Ak ste zúžili BSM, že hnuteľné veci nebudú patriť do BSM, môže do svojho výlučného vlastníctva nadobúdať veci aj manželka. Ak notárska zápisnica hovorí o tom, že všetky hnuteľné veci, bez ohľadu na to, kto ich kupuje majú byť vo Vašom vlastníctve, mám za to, že ide o neplatnú dohodu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, Dostal som darom rodinný dom počas manželstva. Bude tento dom zarátaný do spoločného majetku?

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku poskytuje ust. § 137 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darovaný RD do BSM nepatrí.

Otázkou je, či v predmetnom RD budete aj bývať, a teda pravdepodobne budú vykonávané aj rekonštrukčné práce. Tu platí napr. v prípade rozvodu, že manželka by mala nárok na jednu polovicu vložených investícií do predmetného RD, keďže by išlo o vynaloženie investícií na Váš výlučný majetok.


Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, môžem počas rozvodového konania kúpiť nehnuteľnosť sama, bez manžela? Teda kým nie je rozvod právoplatný?

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň,

ak by ste kúpili nehnuteľnosť v čase, kedy ešte manželstvo trvá, teda do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a kataster by povolil vklad vlastníckeho práva ešte pred nadobudnutím právoplatnosti, táto nehnuteľnosť by patrila do BSM. 

Odporúčam preto počkať, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť. Môžete napr uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, kde si ako lehotu na uzavretie dohodnete "moment nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode".


Trápi vás "BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka v materskej škole a spolu s manželom máme tri malé deti. Môj manžel je vlastníkom s.r.o., v ktorej neúspešne podniká približne 10 rokov. Firmu dotuje z vlastných finančných prostriedkov a jeho súkromný dlh v súčasnosti predstavuje 12 000 EUR, ktorý neustále narastá. S manželom sme spoluvlastníci bytu aj domu, na ktorých ešte splácame hypotéku. V dome sa nachádza naše bydlisko a byt prenajímame. Dva autá sú súčasťou firemného majetku. Žiaľ, našetrené financie nemáme. Môj manžel je vekom 56 rokov a stále odmieta nájsť si inú prácu, predať byt alebo ukončiť podnikanie. Rada by som sa spýtala na Vaše názory. Myslíte si, že by som mala šancu dosiahnuť súdnym spôsobom zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov bez potreby rozvodu? Veľmi pekne vám ďakujem za akúkoľvek radu. Anka.

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Z otázky usudzujeme, že tieto podmienky a predpoklady na zrušenie BSM počas manželstva spĺňate. 

Chceme však uviesť, že v prípade, že by došlo k exekučnému konaniu voči Vášmu manželovi exekútor by mohol vymáhať pohľadávku aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň. Môžem podať žiadosť o zrušenie BSM z dôvodu, že už nemám záujem zveľaďovať náš spoločný majetok s manželkou? Už počas nášho vzťahu pred manželstvom prejavovala moja manželka skratové, nelogické a neracionálne správanie voči mne. V momentoch krátkodobého "pobláznenia" bola ochotná ohroziť všetko v našom vzťahu a správať sa ku mne neprístojne. Dúfal som, že po narodení detí sa umúdri. Bohužiaľ, mal som sa. Odhalil som jej komunikáciu a vzťah s iným mužom a odvtedy som stratil akúkoľvek dôveru v nej. Naše tri deti sú dôvodom, prečo nechcem ihneď podať žiadosť o rozvod, ale skôr chcem zrušiť BSM. Obávam sa niesť následky jej konania v budúcnosti. Žijeme v zahraničí, avšak plánovali sme sa vrátiť na Slovensko a v lete sme plánovali začať stavať dom, čo teraz odmietam a nemám záujem sa na tom podieľať. Hoci si myslím, že manželka je závislá na nakupovaní, nezadlžila nás. Vždy som sa ja staral o šetrenie a financie. Ďakujem.

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci máte v podstate dve možnosti :

1./ V zmysle ust. Obč. zákonníka je daní možnosť dohodou manželov rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, obdobne sa môžete dohodnúť aj na správe spoločného majetku. Predmetná dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice a voči iným osobám je možné sa na ňu odvolať, aj je im táto dohoda známa. Tu však nedochádza k zrušeniu BSM.

 

2./ Ďalšou možnosťou za splnenia zákonom stanovených podmienok je zrušenie BSM súdom ale len v prípade, ak sú na to závažné dôvody, a to najmä vtedy ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Dôvodom môže byť hlavne nehospodárne nakladanie s majetkom v BSM, nadmerné míňanie finančných prostriedkov druhého z manželov nie v prospech rodiny, resp. udržania a rozmnožovania majetku v BSM. Treba vedieť, že zrušiť bezdpodielové spoluvlastníctvo za trvania manželstva môže iba súd; následne po rozhodnutí súdu sa vykonaná vyporiadanie BSM. 

 

3./ Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, som po rozvode a môj bývalý manžel mi adresoval návrh dohody o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Vlastním byt, ktorý som kúpila pred manželstvom a za ktorý som platila hypotéku, zatiaľ čo bývalý manžel platil inkaso. Teraz v dohode žiada, aby som mu vyplatila polovicu hodnoty inkasa za posledné 4 roky, čo nie je najmenšia suma. Má na to vôbec právo? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 18.08.2016)

Dobrý deň, podľa § 150 Občianskeho zákonníka, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Podľa môjho názoru sa však pri vyporiadaní BSM nemožno domáhať náhrady toho, čo bolo potrebné na zadováženie vecí, ktoré slúžia bežnej osobnej potrebe manželov alebo na úhradu ich bežných povinností. Je zrejmé, že Váš manžel sa v zmysle základných manželských povinností podieľal na bežných nákladoch domácnosti, a to hradením napr. elektriny, plynu, vody a pod. Na základe uvedeného, preto hradil niektoré životné náklady ako svoje tak i Vás ako svojej manželky, zatiaľ čo Vy ste sa podieľala na hradení iných spoločných životných nákladoch, čo je vašou vzájomnou zákonnou povinnosťou. Náhrada za tieto výdavky preto manželovi nepatrí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.