BSM počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: BSM počas manželstva

Dobrý deň, som v rozvodovom konaní s manželkou a chcel by som získať informácie o BSM nemáme žiadny spoločný majetok ale nakoľko ja pracujem v zahraničí ako živnostník naskytla sa mi možnosť kúpi vlastného bývania nakoľko už nebývam s manželkou a chcem vedieť, či je možné riešiť BSM aj nejakou dohodou u notárky nakoľko ešte nie sme rozvedení čiže súdom ešte nebolo BSM zrušené, či je vôbec nejaká taká dohoda možná, aby na byt, ktorý si kúpim si manželka nemohla robiť nárok samozrejme ho budem brat na úver Ďakujem.

Odpoveď: BSM počas manželstva

Dobrý deň,

túto situáciu je možné riešiť formou spísania notárskej zápisnice o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva. Notársku zápisnicu je potrebné spísať pred nadobudnutím predmetnej nehnuteľnosti. Následne už tento majetok nebude súčasťou spoločného majetku. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, môžem kúpiť nehnuteľnosť sama počas rozvodového konania, bez manžela? Teda kým nie je rozvod právoplatný?

Odpoveď: BSM počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň,

ak by ste kúpili nehnuteľnosť v čase, kedy ešte manželstvo trvá, teda do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a kataster by povolil vklad vlastníckeho práva ešte pred nadobudnutím právoplatnosti, táto nehnuteľnosť by patrila do BSM. 

Odporúčam preto počkať, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť. Môžete napr uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, kde si ako lehotu na uzavretie dohodnete "moment nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode".


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, som učiteľka v materskej škole, mám s manželom 3 malé deti. Manžel ma s.r.o. a už cca 10 rokov neúspešne podniká. Dotuje firmu zo súkromných peňazí, dlh ako súkromnej osoby momentálne predstavuje 12. 000 EUR a stále sa zväčšuje. Spolu s manželom som majiteľka bytu a domu, na ktoré splácame hypotéku. V dome bývame, byt prenajímame. 2 auta sú firemný majetok. Úspory nemáme. Manžel ma 56 rokov a odmieta si nájsť zamestnanie, predať byt alebo ukončiť podnikanie. Prosím o radu. Myslíte, že by som mala šancu súdne dosiahnuť zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov bez rozvodu? Vďaka za akúkoľvek radu. Anka

Odpoveď: BSM počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Z otázky usudzujeme, že tieto podmienky a predpoklady na zrušenie BSM počas manželstva spĺňate. 

Chceme však uviesť, že v prípade, že by došlo k exekučnému konaniu voči Vášmu manželovi exekútor by mohol vymáhať pohľadávku aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, Môžem podať žiadosť o zrušenie BSM z dôvodu že, JA nemám záujem zveľaďovať nás spoločný majetok s manželkou. Už vo vzťahu pred manželstvom mala moja manželka skratové, nelogické a neracionálne správanie voči mne kde pre chvíľkové pobláznenie bola ochotná ohroziť všetko v našom vzťahu a správať sa ku mne neprístojne. Myslel som, že po narodení deti sa umúdri. Bohu žiaľ som sa mýlil a odhalil jej komunikáciu a vzťah s iným mužom. Už som k nej stratil akúkoľvek dôveru. Naše 3 deti sú dôvod, pre ktorý nechcem zájsť hneď až k rozvodu ale najprv skúsiť zrušiť BSM nakoľko mám obavu niesť následky manželkinho konania v budúcnosti. Žijeme v zahraničí, ale plánovali sme sa vrátiť na SK a v lete sme mali začať stavať dom čo ja teraz odmietam a nemám záujem sa na tom podieľať. Manželka, aj keď si myslím, že je závislá na nakupovaní, nás nezadlžovala, ale iba ja som sa staral o šetrenie a financie. Ďakujem.

Odpoveď: BSM počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci máte v podstate dve možnosti :

1./ V zmysle ust. Obč. zákonníka je daní možnosť dohodou manželov rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, obdobne sa môžete dohodnúť aj na správe spoločného majetku. Predmetná dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice a voči iným osobám je možné sa na ňu odvolať, aj je im táto dohoda známa. Tu však nedochádza k zrušeniu BSM.

 

2./ Ďalšou možnosťou za splnenia zákonom stanovených podmienok je zrušenie BSM súdom ale len v prípade, ak sú na to závažné dôvody, a to najmä vtedy ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Dôvodom môže byť hlavne nehospodárne nakladanie s majetkom v BSM, nadmerné míňanie finančných prostriedkov druhého z manželov nie v prospech rodiny, resp. udržania a rozmnožovania majetku v BSM. Treba vedieť, že zrušiť bezdpodielové spoluvlastníctvo za trvania manželstva môže iba súd; následne po rozhodnutí súdu sa vykonaná vyporiadanie BSM. 

 

3./ Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk