Máte
otázku?

BSM počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: BSM počas manželstva

Dobrý deň, som v rozvodovom konaní s manželkou a chcel by som získať informácie o BSM nemáme žiadny spoločný majetok ale nakoľko ja pracujem v zahraničí ako živnostník naskytla sa mi možnosť kúpi vlastného bývania nakoľko už nebývam s manželkou a chcem vedieť, či je možné riešiť BSM aj nejakou dohodou u notárky nakoľko ešte nie sme rozvedení čiže súdom ešte nebolo BSM zrušené, či je vôbec nejaká taká dohoda možná, aby na byt, ktorý si kúpim si manželka nemohla robiť nárok samozrejme ho budem brat na úver Ďakujem.

Odpoveď: BSM počas manželstva

Dobrý deň,

túto situáciu je možné riešiť formou spísania notárskej zápisnice o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva. Notársku zápisnicu je potrebné spísať pred nadobudnutím predmetnej nehnuteľnosti. Následne už tento majetok nebude súčasťou spoločného majetku. 

Trápi vás "BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, počas manželstva sme si s manželkou zúžili BSM a získané peniaze a hnuteľné veci by mali byt súčasťou môjho výlučného vlastníctva. Po zúžení BSM sme nadobudli dve auta, ktoré sú napísané na manželku. Komu prípadnú tieto auta v prípade rozvodu, keď v zúžení BSM sa dohodlo, že hnuteľný majetok bude v mojom vlastníctve, ale auta sú napísané na manželku.

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
zúžením BSM nie je možné vopred rozhodnúť o tom, kto bude vlastníkom veci. Zúžením veci sa môžete dohodnúť, že sa určitá vec (veci do budúcna) nenadobudnú do BSM. Následne pre vlastníctvo veci je rozhodujúce, kto nadobudne vlastníctvo k predmetnej veci. Ak ste zúžili BSM, že hnuteľné veci nebudú patriť do BSM, môže do svojho výlučného vlastníctva nadobúdať veci aj manželka. Ak notárska zápisnica hovorí o tom, že všetky hnuteľné veci, bez ohľadu na to, kto ich kupuje majú byť vo Vašom vlastníctve, mám za to, že ide o neplatnú dohodu.


Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň,
Dostal som darom rodinný dom počas manželstva. Bude zahrnutý do spoločného majetku?

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku poskytuje ust. § 137 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darovaný RD do BSM nepatrí.

Otázkou je, či v predmetnom RD budete aj bývať, a teda pravdepodobne budú vykonávané aj rekonštrukčné práce. Tu platí napr. v prípade rozvodu, že manželka by mala nárok na jednu polovicu vložených investícií do predmetného RD, keďže by išlo o vynaloženie investícií na Váš výlučný majetok.


Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, môžem kúpiť nehnuteľnosť sama počas rozvodového konania, bez manžela? Teda kým nie je rozvod právoplatný?

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň,

ak by ste kúpili nehnuteľnosť v čase, kedy ešte manželstvo trvá, teda do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a kataster by povolil vklad vlastníckeho práva ešte pred nadobudnutím právoplatnosti, táto nehnuteľnosť by patrila do BSM. 

Odporúčam preto počkať, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť. Môžete napr uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, kde si ako lehotu na uzavretie dohodnete "moment nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode".


Trápi vás "BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, som učiteľka v materskej škole, mám s manželom 3 malé deti. Manžel ma s.r.o. a už cca 10 rokov neúspešne podniká. Dotuje firmu zo súkromných peňazí, dlh ako súkromnej osoby momentálne predstavuje 12. 000 EUR a stále sa zväčšuje. Spolu s manželom som majiteľka bytu a domu, na ktoré splácame hypotéku. V dome bývame, byt prenajímame. 2 auta sú firemný majetok. Úspory nemáme. Manžel ma 56 rokov a odmieta si nájsť zamestnanie, predať byt alebo ukončiť podnikanie. Prosím o radu. Myslíte, že by som mala šancu súdne dosiahnuť zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov bez rozvodu? Vďaka za akúkoľvek radu. Anka

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Z otázky usudzujeme, že tieto podmienky a predpoklady na zrušenie BSM počas manželstva spĺňate. 

Chceme však uviesť, že v prípade, že by došlo k exekučnému konaniu voči Vášmu manželovi exekútor by mohol vymáhať pohľadávku aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, Môžem podať žiadosť o zrušenie BSM z dôvodu že, JA nemám záujem zveľaďovať nás spoločný majetok s manželkou. Už vo vzťahu pred manželstvom mala moja manželka skratové, nelogické a neracionálne správanie voči mne kde pre chvíľkové pobláznenie bola ochotná ohroziť všetko v našom vzťahu a správať sa ku mne neprístojne. Myslel som, že po narodení deti sa umúdri. Bohu žiaľ som sa mýlil a odhalil jej komunikáciu a vzťah s iným mužom. Už som k nej stratil akúkoľvek dôveru. Naše 3 deti sú dôvod, pre ktorý nechcem zájsť hneď až k rozvodu ale najprv skúsiť zrušiť BSM nakoľko mám obavu niesť následky manželkinho konania v budúcnosti. Žijeme v zahraničí, ale plánovali sme sa vrátiť na SK a v lete sme mali začať stavať dom čo ja teraz odmietam a nemám záujem sa na tom podieľať. Manželka, aj keď si myslím, že je závislá na nakupovaní, nás nezadlžovala, ale iba ja som sa staral o šetrenie a financie. Ďakujem.

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.05.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci máte v podstate dve možnosti :

1./ V zmysle ust. Obč. zákonníka je daní možnosť dohodou manželov rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, obdobne sa môžete dohodnúť aj na správe spoločného majetku. Predmetná dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice a voči iným osobám je možné sa na ňu odvolať, aj je im táto dohoda známa. Tu však nedochádza k zrušeniu BSM.

 

2./ Ďalšou možnosťou za splnenia zákonom stanovených podmienok je zrušenie BSM súdom ale len v prípade, ak sú na to závažné dôvody, a to najmä vtedy ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Dôvodom môže byť hlavne nehospodárne nakladanie s majetkom v BSM, nadmerné míňanie finančných prostriedkov druhého z manželov nie v prospech rodiny, resp. udržania a rozmnožovania majetku v BSM. Treba vedieť, že zrušiť bezdpodielové spoluvlastníctvo za trvania manželstva môže iba súd; následne po rozhodnutí súdu sa vykonaná vyporiadanie BSM. 

 

3./ Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: BSM počas manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, som po rozvode a exmanžel mi adresoval návrh dohody o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Vlastním byt kúpený pred manželstvom, za ktorý som platila hypotéku, exmanžel platiť inkaso. Teraz v dohode žiada, aby som mu vyplatila polovicu hodnoty inkasa za 4 roky, čo nie je najmenšia suma. Má na to vôbec právo? Ďakujem krásne za odpoveď

Odpoveď: BSM počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 18.08.2016)

Dobrý deň, podľa § 150 Občianskeho zákonníka, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Podľa môjho názoru sa však pri vyporiadaní BSM nemožno domáhať náhrady toho, čo bolo potrebné na zadováženie vecí, ktoré slúžia bežnej osobnej potrebe manželov alebo na úhradu ich bežných povinností. Je zrejmé, že Váš manžel sa v zmysle základných manželských povinností podieľal na bežných nákladoch domácnosti, a to hradením napr. elektriny, plynu, vody a pod. Na základe uvedeného, preto hradil niektoré životné náklady ako svoje tak i Vás ako svojej manželky, zatiaľ čo Vy ste sa podieľala na hradení iných spoločných životných nákladoch, čo je vašou vzájomnou zákonnou povinnosťou. Náhrada za tieto výdavky preto manželovi nepatrí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "BSM počas manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku