Máte
otázku?

Splácanie pôžičky po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Splácanie pôžičky po rozvode

Dobrý deň, pred dvomi rokmi som sa rozviedla. S manželom a dcérou sme bývali u rodičov manžela kde sme si prerobili jedno podlažie na bytovú jednotku, ktorá však stále ostala vo vlastníctve jeho rodičov. Pôžička bola PSS kde je bývalý manžel dlžník a ja spoludlžník. Ja som odišla ešte pred rozvodom bývať k rodičom aj s dcérou a manžel odišiel bývať a žiť do Írska so svojou priateľkou. Medzitým to podlažie, kde sme bývali zobral jeho brat kompletne to prerobil. Ex manžel pôžičku platil, ale nechce to riešiť nijako papierovo, každý mesiac tŕpnem, či to zaplatí, pretože mu robí radosť vydierať ma tým, že to platiť nebude. Teraz s dcérou bývame v prenájme ja pracujem na zmluvu za minimálnu mzdu +chodím na brigády, aby sme to utiahli. Manžel platí výživné 130 eur ale málokedy sa stane, že to pošle k 15 dňu v mesiaci, ako mal určené súdom. Chcem Vás poprosiť o možnosti riešenia. 

Odpoveď: Splácanie pôžičky po rozvode

Dobrý deň. 

Právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pokiaľ ide o vyporiadanie záväzkov, ktoré ste nadobudli počas manželstva, tak aj po zániku manželstva ste obidvaja dlžníci. Dlžníkom z poskytnutého úveru prestávate byť až potom, čo sa dohodnete s konkrétnou bankou, bez ohľadu na to, ako ste sa s manželom dohodli o vyporiadaní tohto záväzku. Aj keby ste s manželom uzavreli dohodu o vyporiadaní BSM, ktorej predmetom by bol prechod záväzku z úveru len na neho, takáto dohoda je neúčinná voči tretej osobe, t.j. banke a to až do doby, kým ju banka neschváli. Je to však len na banke, či bude takúto dohodu akceptovať alebo si bude ešte žiadať ďalšie ručenie. 

Na vyporiadanie BSM máte zo zákona 3 ročnú lehotu, v ktorej buď môžete uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM alebo podať návrh na vyporiadanie na súd. Ak v tejto lehote neuzavriete dohodu alebo nepodáte žalobu na súd, tak sa BSM vyporiadava priamo zo zákona, pričom záväzky sa delia medzi manželov na polovicu.  

Vaším riešením je len podanie žaloby na súd o vyporiadanie BSM, ak sa s exmanželom nedohodnete a chcete to mať na papieri. Upozorňujem však na to, že súd nie je viazaný návrhom na vyporiadanie uvedeným v žalobe.  Súd vyporiada BSM podľa zásady, že pri vysporiadaní BSM podiely oboch manželov sú rovnaké. 

Trápi vás "Splácanie pôžičky po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Splácanie pôžičky po rozvode (Rozvod)

Myslíte si, že je pre mňa potrebný vôbec nejaký papier? Mám to radšej nechať tak a ak on nepodá návrh na súd ani dohodu žiadnu nepredloží, mám začať platiť polovicu po uplynutí 3 ročnej lehoty k BSM. Pretože mne to vychádza tak, že ak to prestane platiť a ja nech urobím čokoľvek, budem to musieť splácať ja, aby som nakoniec neprišla do sporu s bankou? 

Odpoveď: Splácanie pôžičky po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň. 

Rozhodnutie, či to chcete riešiť súdnou cestou alebo nie, je na Vás, ale  vo Vašom prípade by som to súdnou cestou neriešila a nechala to v takom stave v akom je. Napriek tomu, že ste sa písomne nedohodli na vyporiadaní BSM, na základe ústnej dohody ste sa dohodli, že úver bude platiť on, tak to momentálne neriešte. 

Avšak upozorňujem Vás na to, že už právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode ste povinná uhrádzať polovičku splátky, pretože Váš exmanžel by si mohol časť splátky, ktorú platí momentálne za Vás, od Vás následne vymáhať v 3 ročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť dňom úhrady splátky. Ak by náhodou prestal platiť a Vy by ste začali platiť celú splátku, tak máte tiež regresný nárok voči exmanželovi na časť splátky, ktorú ste uhradili za neho. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Splácanie pôžičky po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku