Máte
otázku?

Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? S bývalou priateľkou máme dcérku, ktorá má 2 mesiace. Je možné podať žiadosť na súd o striedavú starostlivosť, aj keď je naša dcéra ešte taká malá? Bývalá priateľka dcérku nekojí. Myslíte si, že by bola šanca na striedavú starostlivosť, alebo by som mal počkať, kým bude dcéra staršia? Srdečne Vám ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, či môžete podať žiadosť o striedavú starostlivosť, odpoveď je áno, môžete podať takýto návrh, ale nie je isté, či Vám súd vyhovie. Takéto malé dieťa nemôže byť podrobené znaleckému dokazovaniu, preto súd bude musieť prihliadať na vyjadrenia účastníkov. Obyčajne súd zverí dieťa tomu z rodičov, ktorý je s ním na materskej (resp. rodičovskej dovolenke), čo vo väčšine prípadov bývajú matky. 

Ak je to matka, tak Vám odporúčam zostať v neustálom styku s dieťaťom a o striedavú starostlivosť sa pokúsiť neskôr (od 4 rokov).

Trápi vás "Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem žiadať o striedavú starostlivosť o syna? Má 13 rokov. Pred rokom sme sa presťahovali k môjmu priateľovi, no syn navštevuje školu v inom meste a tam býva aj jeho otec. Z toho dôvodu tu nechce byť a neprejavuje želanie chodiť vôbec domov. Súdom mi bol syn určený, no s otcom má neobmedzené stretnutia. Otec neregulárne platí výživné. Vie, že ho môžem po troch mesiacoch "udiať", a tak mi vždy na konci tretieho mesiaca pošle aspoň malú čiastku, aby prekročil trojmesačný limit. Syn je v puberte a často sa vysvetľuje tým, že tu, kde bývame, nemá priateľov, zatiaľ čo tam, kde má otca a školu, ich má. Obávam sa, že ak by na súde tvrdil, že mu je u otca lepšie, striedavá starostlivosť by mi nebola priznaná. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, podať návrh na zverenie mal. do striedavej starostlivosti by ste mohli. To, či by mu súd vyhovel by záviselo predovšetkým na skutočnosti, či by mal otec maloletého záujem sa o neho osobne starať. Nakoľko striedavú staroslivosť môže súd nariadiť iba vtedy, ak o ňu majú záujem obaja rodičia. Nemôžu ju nanútiť rodičovi, resp. nariadiť proti vôli rodiča, ktorý sa o dieťa nechce osobne starať a žiada len o právo styku s dieťaťom. 

V prípade, že by mal aj otec záujem sa o dieťa starať, potom bude súd skúmať najmä to, či má váš mal. syn záujem byť v striedavej starostlivosti. Na jeho názor bude súd prihliadať, nakoľko 13-ročné dieťa je už vo veku, kedy je schopné vyjadriť svoj názor. Ak teda bude tvrdiť, že áno chce byť aj u otca aj u mamy a otec bude mať záujem sa o neho osobne starať, súd by s veľkou pravdepodobnosťou takémuto návrhu na zverenie do striedavej osobnej starostlivosti vyhovel. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať žiadosť o striedavú starostlivosť. Je potrebné najprv podať návrh na predbežné opatrenie alebo môžem hneď žiadať o striedavú starostlivosť? Dieťa je zverené mne.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, nie je nutné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Naopak, ak chcete docieliť zmenu starostlivosti z výlučnej na striedavú, súd bude musieť skúmať, či sú na to splnené podmienky, a síce či bude takto lepšie zabezpečená starostlivosť o maloletého, a toto nie je bežné v rámci konania o nariadenie neodkladného opatrenia.

Preto je na mieste podať návrh na zmenu úpravu výkonu rodičovských práv a povinností v časti zverenie dieťaťa, a síce v návrhu súdu navrhnúť zverenie maloletého do striedavej starostlivosti. 


Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chystám sa na súd ohľadom malého a výživného. Môj syn býva u mňa cez víkendy. Jeho matka požaduje 200 eur mesačne, čo však pri mojich podmienkach nie je možné. Chcem, aby sme mali syna v striedavej starostlivosti. Neviem, ako mám postupovať. Mám najskôr ísť na súd a potom riešiť striedavú starostlivosť, alebo mám hneď podať žiadosť o striedavú starostlivosť? Veľmi by mi pomohlo, keby ste mi poradili. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
ak bolo konanie už začaté, tak by Vám súd mal zaslať výzvu na vyjadrenie sa k návrhu matky. Vo vyjadrení môžete uviesť, že navrhujete, aby bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti bez určenia výživného. Ak ste túto možnosť už premeškali, tak to môžete uviesť aj priamo na pojednávaní, ak bolo nariadené. Súd bude v konaní vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa. Pri striedavej starostlivosti skúma najmä či dokážu rodičia takúto výchovu zvládnuť a spolupracovať spolu. Taktiež súd skúma či vedia obaja rodičia zabezpečiť dieťaťu adekvátne bývanie a výchovu. V prípade, keď obaja rodičia dosahujú podobný príjem a dieťa bolo zverené do striedavej starostlivosti, tak súd môže rozhodnúť, že výživné určovať nebude. V celom procese sa môžete tiež nechať zastúpiť advokátom, aby tieto veci vyriešil za Vás. 


Trápi vás "Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či mám šancu aspoň na striedavú starostlivosť. Ide o to, že mám dvojročného syna, ktorý je u bývalých svokrovcov, nakoľko jeho matka odišla s druhým do Nemecka. Momentálne som na polovičnom invalidnom dôchodku z dôvodu epilepsie. Zaujímalo by ma, či mám šancu získať ho, aj keď som na invalidnom dôchodku.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
podľa Zákona o rodine platí, že ak rodičovské práva a povinnosti nevykonáva jeden z rodičov, vykonáva ho automaticky druhý rodič. Vo Vašom prípade je potrebné najpodstatnejšie posúdenie Vášho zdravotného stavu. Ak Váš zdravotný stav umožňuje každodennú a plnohodnotnú starostlivosť o dieťa, pričom dieťa nebude vo Vašej starostlivosti ohrozené, nevidím v tom žiadnu prekážku. Ak však súd pri odchode matky rozhodoval o tzv. náhradnej osobnej starostlivosti a v tom čase zveril dieťa do starostlivosti starých rodičov, súd mal zrejme za to, že nie ste schopný sa o dieťa postarať. Bude preto predmetom dokazovania, aby sa zistilo, či sa pomery zmenili a či sa viete o dieťa postarať.


Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja bývalá priateľka podala žiadosť o zverenie našej sedemročnej dcéry do svojej výhradnej starostlivosti na súd. Napriek tomu som ešte nedostal žiadne oficiálne dokumenty. Chcel by som však požiadať o striedavú starostlivosť. Mám počkať, kým mi príde pozvanie na súd, alebo mám podať žiadosť o striedavú starostlivosť len na základe jej slov o podaní žiadosti? Prosím, poraďte mi, aký postup mám zvoliť. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
ja vždy odporúčam klientom, aby takéto vyjadrenie k návrhu matky bolo spísané písomne a súdu odoslané pred samotným pojednávaním. V prvom rade, to čo poviete osobne na súde je zapísané väčšinou iba sčasti, nakoľko súd zapisuje do zápisnice to čo považuje za najpodstatnejšie. Ak spravíte podanie písomne, všetky Vaše dôvody, návrhy... budú priamo uvedené v písomnom podaní. Zároveň, ak tak spravíte vopred, súd už na pojednávaní bude vedieť túto otázku efektívnejšie riešiť. Vždy je dobré, ak sa sudca vie riadne pripraviť na pojednávanie a bude vedieť sa pripraviť na to, že Vy chcete striedavú starostlivosť a bude v tom smere zisťovať skutkové okolnosti Vášho prípadu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dcérku vo veku 6 rokov s mojou bývalou priateľkou a ona mi zabraňuje v stretnutiach. Neustále mi vyhovára, že ju už nikdy neuvidím, aby som ich nechal na pokoji a mnoho iného. S dcérkou sme mali mimoriadne tesný vzťah a ona nás takto rozdelila. Prosím Vás, ako mám postupovať?

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň,

 

z Vášho opisu mi nie je jasné, či máte alebo nemáte súdom určené zverenie a styk k dieťaťu. Predpokladám ale, že nie. V takom prípade je potrebné podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a tiež návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa Váš styk s dcérou upraví. Tieto podania treba poslať na súd príslušný podľa bydliska Vašej dcérky.


Trápi vás "Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť ohľadom striedavej starostlivosti. Z predchádzajúceho vzťahu mám troch synov vo veku 7, 10 a 12 rokov, o ktorých sa starám. Novo som sa vydala a s manželom očakávame bábätko. Chlapci rastú a už nejakú dobu nám vzdorujú (odmietajú poslúchnuť, ich výkyvy nálad už nedokážeme zvládať). Ich biologický otec o nich nemá veľký záujem. Má problém si ich vziať raz v mesiaci na víkend (iba v sobotu doobeda a v nedeľu poobede sú už doma), platí výživné a tým si myslí, že jeho funkcia končí. Keďže by sme aj my s manželom potrebovali nejaký čas pre seba, môžem požiadať o striedavú starostlivosť? Bývame v jednom meste, takže problém so školskou dochádzkou detí by nebol. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
vychádzajúc zo zákonnej dikcie právnej úpravy striedavej osobnej starostlivosti je zrejmé, že súd môže maloleté deti zveriť do striedavej osobnej starostlivosti ak majú o takú starostlivosť záujem obaja rodičia. V tomto vidím najväčší problém vo Vašom prípade. Predpokladám, že by otec detí neprejavil záujem o takú formu starostlivosti. Hoci by reálne možno bola takáto starostlivosť v záujme detí, lebo by vedel ich otec viac na nich výchovne pôsobiť, súd by tak nemohol rozhodnúť, ak by otec uviedol logické a rozumné argumenty prečo sa nemôže o deti dlhodobo starať (napríklad mu to neumožňuje práca, podnikanie, nemá na to prispôsobené bývanie...).

Pre podrobnejšie posúdenie veci Vám však odporúčam konzultovať túto problematiku advokátom vo Vašom okolí.


Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som podať na súd návrh na striedavú starostlivosť, pretože moja ex-priateľka instruovala jasle, ktoré platím, aby v prípade, že prídem pre nášho syna, volali políciu. Aké kroky by som mal podniknúť v tejto situácii?

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Dobrý deň, do jaslí prídite s rodným listom, v ktorom ste uvedený ako otec a oznámte im, že pokiaľ nebolo žiadne súdne rozhodnutie o tom, komu je dieťa zverené, máte rovnaké práva obaja rodičia. Takže matka nemôže na Vás zavolať políciu, keby ste si prišli po dieťa. Práve naopak, jasle, pokiaľ by Vám nechceli vydať dieťa ako rodičovi, porušujú zákon.

Pokiaľ chcete podať návrh na striedavú starostlivosť, na toto konanie sa musíte dôkladne pripraviť, ak chcete uspieť.


Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné striedavú starostlivosť, keď sa o bábätko starám sama a otec nebol v jeho živote pol roka?

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2016)

Dobrý deň,

podľa § 24 Zákona o rodine Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Súd by teda okrem toho či majú obaja rodičia záujem a sú na to spôsobilí aj to, či je to v záujme dieťaťa.


Trápi vás "Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či je možné navrhnúť striedavú starostlivosť, keď má malá rok a pol. Nastupuje do škôlky v najbližších dňoch. So ženou nám to neklaplo a stále mi vyhrážala, že ju nedostanem ani tak, ani tak. Iba keď bude ona potrebovať. Chcel by som sa opýtať, ako to prebieha a koľko to asi trvá. A či vôbec mám nejakú šancu získať malú aspoň takto.

Odpoveď: Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?

(odpoveď odoslaná: 04.10.2016)

Dobrý deň, v prípade ak jeden z rodičov v rámci súdneho konania navrhne striedavú osobnú starostlivosť, súd musí skúmať, či by bolo zverenie maloletej do striedavej starostlivosti v jeho najlepší záujem. Právo navrhnúť striedavú osobnú starostlivosť Vám prináleží, otázkou však zostáva to, či súd takémuto návrhu vyhovie. Závisí to na mnohých faktoroch (aj na veku dieťaťa), preto nie je možné ani odhadnúť či by bol Váš návrh na striedavú osobnú starostlivosť úspešný.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem podať žiadosť o striedavú starostlivosť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.