Máte
otázku?

Striedavá starostlivosť o dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie

Otázka: Striedavá starostlivosť o dieťa

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala v súvislosti so striedavou starostlivosťou o môjho brata. Môj brat má s priateľkou 5-ročného syna. Doteraz bol syn v starostlivosti matky a môj brat platil výživné. Keďže však môj brat má syna často u seba, čo znamená napríklad, že v júli bol syn 20 dní u otca a v auguste ho vzal na dovolenku do Bulharska, na ktorej matka neprispela. Vlastne, matka bola a je doteraz rada, keď je syn u otca. Môj brat býva sám v novopostavenom dome, takže syn má skutočne výborné podmienky. Keď však môj brat navrhol striedavú starostlivosť, matka bola okamžite proti. Myslíte si, že má šancu získať striedavú starostlivosť o syna? Keďže žijem v zahraničí, chcela by som mu aspoň touto cestou pomôcť. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

Dobrý deň, 

podľa § 24 ods.2 Zákona o rodine Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Samotné posúdenie a rozhodnutie o tom, či je striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa závisí na súde. Pokiaľ má skutočne Váš brat vhodnejšie podmienky, bráva dieťa na dovolenky a podobne a matka sa nechce vzdať osobnej starostlivosti o dieťa, potom by bola striedavá starostlivosť zrejme vhodným riešením. Ak matka nej je ochotná dohodnúť sa, potom je možné obrátiť sa s návrhom na súd, na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.

Dovoľujem si uviesť aj názor Ústavného súdu SR, podľa ktorého nesúhlas druhého rodiča, ktorý nie je podložený žiadnym relevantným a racionálnym dôvodom, pre ktorý by nemohlo dieťa byť zverené do striedavej starostlivosti rodičov, pretože nie je v jeho záujme, nemôže byť podkladom pre zamietnutie návrhu na zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti rodičov. Inak povedané rodič musí svoj nesúhlas odôvodniť a preukázať, že zverenie by nebolo v záujme maloletého dieťaťa. Ak to nepreukáže, súd nezamietne návrh len preto, že rodič nesúhlasí.

Trápi vás "Striedavá starostlivosť o dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj priateľ má 15-ročného syna, ktorý je zverený matke a je u neho každý druhý víkend. Priateľ platí výživné 180 eur. Keďže sa matka s dieťaťom chystajú sťahovať bližšie k miestu bydliska môjho priateľa, chcel by striedavú starostlivosť (2 týždne s matkou, 2 týždne s otcom) bez platenia výživného. Matka dieťaťa však nechce ísť na súd a chce to riešiť iba písomným prehlásením u notára, že súhlasí so striedavou starostlivosťou. Zaujíma ma, či o striedavej starostlivosti musí rozhodnúť súd alebo sa môžu aj takto mimo súdu dohodnúť. Obávam sa však toho, či by si v prípade nejakých problémov nemohla nárokovať na vyplatenie výživného, keďže súd ho stanovil, ale písomne by sa dohodli, že v striedavej starostlivosti by ho neplatil. Ďakujem.

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
ak sa vedia dohodnúť na striedavej starostlivosti a aj na tom, že výživné nebude platiť, tak je nutné spísať rodičovskú dohodu. Aby bola táto dohoda vykonateľná a mala požadované právne účinky, je nutné ju dať schváliť súdu. Súd pri rodičovských dohodách koná veľmi formálne a podrobne do hĺbky neoveruje pomery. Ak obaja rodičia aj na pojednávaní vyslovia súhlas so schválením rodičovskej dohody, súd ju schváli.

Presne kvôli Vašim obavám je nutné dať rodičovskú dohodu schváliť. Inak nenahradí pôvodné súdne rozhodnutie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či existuje možnosť dosiahnuť striedavú starostlivosť, ak o ňu mám záujem, no môj partner nie. Je to vôbec možné?

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
áno. Pri striedavej starostlivosti je časté, že jeden z rodičov nesúhlasí s takou formou starostlivosťou. Ak však súd zistí, že aspoň jeden z rodičov navrhuje striedavú osobnú starostlivosť, musí skúmať, či sú splnené podmienky pre takú starostlivosť. Tými podmienkami sú: záujem oboch rodičov o osobnú starostlivosť, splnenie predpokladov na osobnú starostlivosť v prípade oboch rodičov, a to, že takouto formou starostlivosti budú lepšie zabezpečené potreby dieťaťa a bude v záujme dieťaťa.


Podotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Moja sestra má 2-ročného syna so svojím partnerom, ale od narodenia ich syna medzi nimi panuje nesúlad. On sa k nej správa neadekvátne a nepomáha jej s deťmi. Svojmu synovi sa venuje len vtedy, keď má chuť. Stále spolu bývajú, no moja sestra si našla nového partnera. Ten o ňom zatiaľ nevie. Sestra zvažuje pomôcť situáciu na súde, len neví, či by mala alebo nemala nového partnera spomenúť pred súdom. Ďakujem.

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.11.2021)

Dobrý deň,

skutočnosť, že Vaša sestra má nového partnera nie je priťažujúca, práve naopak, môže súdu v návrhu vysvetliť s tým spojené skutkové okolnosti, za predpokladu že sú pravdivé, napr. že je o syna postarané po materiálnej aj citovej stránke a pod. Súd bude prihliadať na najlepší záujem dieťaťa a ten nemusí byť v rozpore s tým, že si sestra našla nového partnera. Návrhom na úpravu práv a povinností sa Vaša sestra môže domáhať zverenia maloletého do svojej osobnej starostlivosti, a žiadať aby súd zaviazal otca na plnenie vyživovacej povinnosti. Čo sa týka úpravy styku, tú môže žiadať aj neupraviť, v takom prípade sa stretávanie ponecháva na dohodu rodičov. 


Trápi vás "Striedavá starostlivosť o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o právnu radu ohľadne striedavej starostlivosti o dieťa. Je možné pristúpiť k tomuto právnemu úkonu, ak jeden z rodičov pracuje v štvorzmennej prevádzke? Ďakujem.

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň,
ak tento rodič má dosah na to, kedy má akú zmenu, nie je v tom problém. Samozrejme je potrebné zabezpečiť to, aby sa nestalo, že rodič, ktorý má dieťa v starostlivosti bude mať nočnú zmenu s tým, že dieťa bude samé doma.

Ak však nemá možnosť ovplyvniť rozloženie zmien, predstavu takto upravený pracovný čas výraznú prekážku pre osobný výkon starostlivosti o maloleté dieťa.


Podotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, čo je potrebné urobiť, aby sa pri rozvode nestriedala starostlivosť o dieťa. Čo musí otec splniť, aby mu umožnili striedavú starostlivosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,

to, či sa po rozvode manželstva zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti alebo nie závisí primárne od toho, či by bola takáto starostlivosť dieťaťu na prospech (tzn. či je to v najlepšom záujem dieťaťa), resp. či by takto boli týmto spôsobom lepšie zabezpečené jeho potreby.

 

Okrem toho musí mať o takúto formu starostlivosti záujem aspoň jeden z rodičov, pričom u oboch by mali byť vytvorené podmienky na riadnu východu dieťaťa. Taktiež platí, že obaja rodičia musia byť aj spôsobilí na výchovu dieťaťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: moja dcéra má 4 mesiace a ešte ju kojím. S priateľom sme sa rozišli a on si ju chce brať každý víkend na jeden deň, buď v piatok alebo v sobotu, na 2-3 hodiny bez dozoru. Ak by to dal na súd, myslíte, že by to bolo možné?

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov nie je možné upraviť styk otca s dieťaťom tak, aby s ním strávil, hoci iba časť, každého víkendu. Aj druhý rodič má právo stráviť s dieťaťom víkend.

Druhá vec je vek a potreby dieťaťa. Ak dieťa kojíte a otec sa o dieťa bežne nestará, resp. ani v minulosti nestaral a nevie zabezpečiť jeho základné osobné potreby (prebaliť, uspať, nakŕmiť...) tak by súd vzhľadom na nízky vek dieťaťa nerozhodol o tom, že sa môže styk realizovať aj bez Vašej prítomnosti. Styk otca s dieťaťom nemôže vyvolať stav, že by dieťa počas styku nemalo zabezpečené riadne všetky svoje potreby.


Trápi vás "Striedavá starostlivosť o dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Striedavá starostlivosť o dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám v svojej starostlivosti dieťa a jeho otec, môj bývalý manžel, oňho veľmi nejaví záujem a uprednostňuje svoju priateľku. Pracujem a môj syn nastupuje do školy. V práci mi vyhoveli, pokiaľ ide o pracovnú dobu, aby som mohla syna odviesť a zobrať zo školy. Nemám rodičov ani nikoho iného, kto by mi s ním pomohol, takže som na neho úplne sama. Chcela by som sa informovať, či môžem podať žiadosť na súd o zvýšenie výživného, pretože nástup do školy prináša vyššie výdavky. Rovnako by som chcela poveriť otca dieťaťa tak, aby s ním trávil aspoň dva víkendy v mesiaci a polovicu času z každých prázdnin. Nemám dostatok dovolenky na to, aby som pokryla celý tento čas a naozaj nemám nikoho, kto by ho postrážil. Vopred ďakujem za vašu radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Striedavá starostlivosť o dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň,

výživné sa samozrejme odvíja od odôvodnených potrieb dieťaťa a pokiaľ sa zmenili pomery, za ktorých bolo výživné určené pôvodne, možno žiadať zvýšenie výživného aj na súde. So stúpajúcim vekom priamoúmerne stúpajú aj náklady na dieťa. Preto sa môžete s otcom dohodnúť na platení vyššieho výživného a ak by odmietol, podať na súd návrh na zvýšenie. Rovnako je to aj so starostlivosťou. Môžete sa s otcom dohodnúť, že Vám v tomto smere pomôže, avšak nútiť ho k tomu nemožno. Rovnako ho nie je možné donútiť, a to ani súdnym rozhodnutím, k tomu, aby sa stretával s dieťaťom. Je to jeho právo, nie povinnosť. Ak je dieťa zverené Vám, potom akoby povinnosť starostlivosti prešla na Vás a otec by si mohol uplatniť svoje právo styku. Iné by to bolo pri striedavej starostlivosti, kde v určitých stanovených intervaloch by rodičia, ak by bolo dieťa u nich, boli povinní sa o dieťa riadne starať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Striedavá starostlivosť o dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.