Máte
otázku?

Návrh na striedavú starostlivosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Návrh na striedavú starostlivosť

Kedy a ako mám požiadať súd o striedavú starostlivosť o maloletého syna, ak žiadateľ v návrhu na rozvod požaduje jeho zverenie do svojej starostlivosti?

Odpoveď: Návrh na striedavú starostlivosť

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem o zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, môžete to navrhnúť napr. v písomnom vyjadrení k návrhu na rozvod manželstva alebo aj priamo na pojednávaní, v rámci Vášho ústneho prednesu.
V návrhu na striedavú osobnú starostlivosť je potrebné špecifikovať časový interval, v rámci ktorého bude dieťa starostlivosti jedného z rodičov (najčastejšie je to týždeň – párny týždeň jeden rodič a nepárny týždeň druhý rodič). Tiež je potrebné špecifikovať, kedy a kde si dieťa budete striedať, napr. v nedeľu o 17.00 hod. v byte toho z rodičov, ktorý sa o dieťa staral.

Trápi vás "Návrh na striedavú starostlivosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na striedavú starostlivosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem na pojednávaní požiadať o zmenu návrhu na striedavú starostlivosť. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na striedavú starostlivosť

(odpoveď odoslaná: 15.08.2023)

Dobrý deň,
môžete tak urobiť aj na pojednávaní, avšak je lepšie tak učiniť písomne a aspoň týždeň pred pojednávaním, aby sa k tomu mohla vyjadriť aj druhá strana. V prípade, ak by ste potrebovali ohľadom konania poradiť komplexnejšie alebo by ste mali záujem o zastúpenie, tak neváhajte vyhľadať pomoc advokáta. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na striedavú starostlivosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, V blízkej dobe máme s bývalým manželom určené súdne pojednávanie ohľadom výživného, pri ktorom on požaduje zníženie výživného na naše dve deti. Chcem sa opýtať, či je možné na tomto pojednávaní ohľadom výživného navrhnúť a predložiť aj návrh na striedavú starostlivosť o syna, alebo musím podať tento návrh na novom pojednávaní. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na striedavú starostlivosť

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
ak už nejaké konanie o starostlivosti o maloleté deti na súde prebieha, odporúčam podať čo najskôr návrh v tomto konaní. Samozrejme sudkyňa môže spraviť to, že ak konanie o zníženie výživného smerovalo už k rozhodnutiu, vylúči Váš návrh na samostatné konanie, aby mohla ukončiť konanie o zníženie výživného a následne bude o striedavej osobnej starostlivosti konať v novom konaní. Závisí to aj od štádia konania. Ak je konanie na začiatku, nevidím problém v tom, aby súd rozhodoval v tomto konaní.


Podotázka: Návrh na striedavú starostlivosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V roku 2015 prebehlo súdne konanie, v dôsledku ktorého sme sa rozviedli a deti boli zverené mne. Momentálne by som chcela podať návrh na striedavú starostlivosť. Ako to mám spraviť? Môžem sama napísať jednoduchú žiadosť, alebo to musím riešiť cez právnika? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na striedavú starostlivosť

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,

ak sa potreby mal. dieťaťa zmenia natoľko, že vznikne potreba súdne rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa zmeniť, Zákon o rodine takúto situáciu predpokladá a preto umožňuje súdne rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa zmeniť ak sa zmenia pomery na strane mal. dieťaťa, príp. rodičov natoľko, že je v záujme mal. dieťaťa takáto zmena. Zmena pomerov a z toho logicky vyplývajúci záujem mal. dieťaťa tak sú jediným zákonným predpokladom pre zmenu súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa. Návrh na zmenu súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa, resp. návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu môžete podať aj Vy sama, a to na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má mal. dieťa svoje bydlisko. V návrhu podrobne zdôvodnite zmenu pomerov, ktorá nastala od poslednej úpravy rodičovských práv a povinností, či už na strane rodičov alebo mal. dieťaťa a zdôvodnite záujem mal. dieťaťa na tom, aby súd zmenil rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa. V prípade striedavej starostlivosti je potrebné uviesť aj interval striedania mal. dieťaťa a je možné tiež požadovať určenie výživného, ak je napr. životná úroveň rodičov rozdielna. Ak sa rozhodnete pre podanie návrhu na zmenu zverenia mal. dieťaťa je potrebné čo najskôr zabezpečiť svoje bytové, pracovné, osobné, či časové podmienky tak, aby vyhovovali potrebám osobnej starostlivosti o mal. dieťa. Nečakajte na súdne rozhodnutie, súd bude vhodnosť týchto podmienok zisťovať ešte skôr než rozhodne.


Trápi vás "Návrh na striedavú starostlivosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na striedavú starostlivosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa s Vami poradila. Som vydatá za manžela, ktorý má v striedavej starostlivosti tri maloleté deti (6, 14, 15). Striedavá starostlivosť je na týždennej báze. Moja otázka sa týka najmenšieho dieťaťa a starostlivosti o neho. Keďže manžel občas chodieva na služobné cesty a je pracovne viac vytážený, nemá vždy možnosť riešiť prípravu malého školáka do školy, a tak sa o to starám ja. Bohužiaľ, keďže je dieťa ešte malé, prípadné inštrukcie zo školy (od triedneho učiteľa) zasielajú mailom na adresy rodičov. Tam napíšu, čo si má žiak pripraviť do školy na projekt, čo má priniesť, prípadne iné inštrukcie. Na začiatku školského roka mi tieto maily zo školy chodili a všetko bolo v poriadku až do chvíle, keď sa začala sťažovať exmanželka môjho manžela. Tvrdí, že škola porušuje zákon o ochrane informácií a nepraje si, aby mi preposielali akékoľvek informácie. Táto situácia nám dost komplikuje život, a keďže exmanželka nemá záujem sa dohodnúť v záujme najlepšej starostlivosti o jej malého syna, obávam sa, že týmto spôsobom môže dôjsť k tomu, že nebude do školy pripravený, čo určite neprospieva ani jeho detskej psychike. Prosím Vás o právnu radu, akým spôsobom by som mohla dosiahnuť, aby som sa mohla v plnej miere starať o toto dieťa a dostávať informácie z danej školy. Podotýkam, že sa nejedná o citlivé informácie, ale o bežné inštrukcie, ktoré sú potrebné pre kvalitný študijný program. Ďakujem za odpoveď. Príjemný deň.

Odpoveď: Návrh na striedavú starostlivosť

(odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ súd zveril dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov, mal sa v rozsudku zaoberať aj stanovením bežných záležitostí týkajúcich sa dieťaťa. Napr. kto z rodičov bude poberať prídavky, kam bude chodiť do školy, kde bude mať lekára atď., a to z dôvodu, že striedavá starostlivosť musí byť v najlepšom záujme dieťaťa. Z Vašej otázky je možné domnievať sa, že informácie poskytované školou, sú z hľadiska riadneho plnenia školskej dochádzky aj z hľadiska kvality prípravy dieťaťa na vyučovanie kľúčové. Aby ste tieto informácie dostali, je možné napr. to, aby tieto pokyny zo školy chodili na mail Vášmu manželovi a on Vám ich sprostredkoval (pokiaľ bude na služobnej ceste), nakoľko obaja rodičia majú k dieťaťu rovnaké práva a povinnosti. Tým pádom by matka nemohla nič namietať. Dôležité tiež je, že pokiaľ by sa aj jednalo o nejaké "citlivé informácie" tieto nijako nezneužívate a snažíte sa len o najlepší záujem dieťaťa. Na margo citlivých informácií, tieto aj tak poznáte, keďže ste s dieťaťom v kontakte a zrejme Vás a Vášho manžela informuje o tom, ako sa mu darí v škole. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na striedavú starostlivosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.