POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

Prosím Vás, aké sú požiadavky na podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou? Aké doklady je potrebné priložiť? Mala by som záujem o online riešenie rozvodu s Vašou firmou, o ktorej som si prečítala mnoho pozitívnych referencii.

Rada by som sa tiež informovala, či poskytujete takúto službu na diaľku. Momentálne žijem v zahraničí a možnosť cestovania je pre mňa obmedzená. Chcela by som tento proces vyriešiť čo najskôr. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

Dobrý deň,

Rozvod online (na diaľku), je možný v prípade, ak máte právneho zástupcu. Právny zástupca za Vás pripraví všetky podklady k rozvodu, pôjde za Vás na súd, budú sa mu doručovať všetky písomnosti a bude (musí) Vás informovať o celom priebehu rozvodu. Ak by Váš manžel spolupracoval pri rozvode, urýchlilo by to celý rozvod. Nie je to však podmienka, rozvedú Vás aj bez toho, že by manžel s tým súhlasila lebo sa vôbec o rozvode dozvedel. 

 

S rozvodmi na diaľku robíme často a radi Vám s tým pomôžeme. 

 

Elektronický návrh na rozvod manželstva

 

Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou je možné.  Okrem bežných náležitostí, ktoré musí elektronický návrh na rozvod obsahovať:

 

- označenie súdu, 
- presné označenie oboch manželov (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, občianstvo, zamestnanie) 
- uvedenie kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené, kde je manželstvo zapísané, 
- uviesť, či pochádzajú z manželstva maloleté deti, 
- posledné spoločné bydlisko
- príčiny rozvratu manželstva, uviesť dôkazy, 
- petit návrhu na rozvod (žiadosti o rozvod), 
- príjem oboch manželov,
- dátum, podpis,

 

a predloženie týchto dokladov:

- sobášny list 
- rodný list dieťaťa (detí) 
- listinné dôkazy o príjme oboch manželov 
- listinné alebo iné dôkazy (napr. navrhnúť vypočuť svedkov) o príčine rozvratu manželstva 
- listinné dôkazy o výdavkoch na maloleté deti, domácnosť 
- a iné dokumenty 

 

Pri rozvode online (elektronicky) je potrebné podpísať návrh s prílohami zaručeným elektronickým podpisom. Ak nemáte zaručený elektronický podpis, môžete požiadať advokáta, aby Vám tento návrh podal. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom a môže podávať návrh (žiadosť) o rozvod elektronickou formou.


Ak by ste nemali elektronický podpis a predsa by ste chceli podať návrh na rozvod elektronicky (mailom), potom ho musíte do 3 dní doplniť v "papierovej" podobe. Ak to neurobíte, potom konanie o rozvod manželstva neprebehne.

Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, ako mám postupovať? Koľko, prosím, stojí proces rozvodu? Obaja s manželkou súhlasíme s rozvodom. Sme bez detí a nemáme voči sebe žiadne záväzky.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 01.09.2023)

Dobrý deň,
celý postup Vám vysvetlíme na konzultácii. Ak nemáte deti a obaja manželia súhlasia s rozvodom, nepotrebujete nutne právne zastupovanie, skôr poradiť čo urobiť, aby ste prebehol rozvod bez zbytočného naťahovania času. Na stránke Ficek.sk máme formulár na dohodnutie si konzultácie. Tu je odkaz : https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či môžem podať žiadosť o rozvod e-mailom. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň,

 

návrh na rozvod je podaním, ktorým sa má začať konanie (tzn. ide o podanie vo veci samej). Podanie možno vykonať v listinnej aj v elektronickej podobe. Ak sa ale vykonáva v elektronickej podobe podanie vo veci samej platí, že podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Pozor si treba dať aj na to, že súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

 

Ak podáte žiadosť o rozvod elektronicky - mailom bez spomenutej autorizácie, treba ho potom doplniť (ideálne listinne prostredníctvom pošty), ako sa uvádza vyššie, inak sa naň zo zákona neprihliada.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť bez účasti na súde.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 27.07.2022)

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je podľa povahy veci statusovým konaním, kde súdy spravidla trvajú na osobnej účasti a vypočutí účastníkov konania (manželov). Na druhej strane už nejedno konanie sa mi podarilo vyriešiť bez účasti klientov, tzn. len za účasti zástupcu. Vždy tam ale bol dôvod ako napr. zlý zdravotný stav, obmedzenia pre covid-19, dlhodobý pobyt v zahraničí a pod.


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod. Dozvedela som sa, že je možné to urobiť elektronicky a poplatok je len 33 eur, nie až 66 eur. Je to pravda? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak disponujete občianskym preukazom s čipom a zároveň ho máte aktivovaný a podáte návrh na rozvod manželstva cez slovensko.sk, tak bude poplatok iba 33,- € a nie 66,- €. Pre urýchlenie postupu súdu Vám odporúčam kúpiť e-kolok v hodnote 33,- € a priložiť ho elektronicky k návrhu na rozvod manželstva.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ak by som sa chcel rozviesť, akou formou by to bolo možné?

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,

 

v našom právnom prostrední môže o rozvode manželstva rozhodnúť jedine súd. Preto treba na miestne príslušný súd podať písomný návrh na rozvod manželstva a zaplatiť súdny poplatok 66 € za podanie návrhu. Následne bude súd konať a vo veci rozhodne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako sa postupuje pri žiadosti o rozvod v čase pandémie covid-19. Je možné to urobiť cez email alebo iným spôsobom? S manželom už nežijeme spolu 15 rokov, ale máme spoločný byt. Ďakujem.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 25.01.2021)

Dobrý deň,
ak disponujete občianskym preukazom, ktorý má čip a máte ho aktivovaný na elektronické podpisovanie, viete návrh podať elektronicky. Návrh je potrebné podpísať elektronicky. Ak ním nedisponujete, viete splnomocniť advokáta na zastupovanie v konaní, ktorý návrh na rozvod manželstva vypracuje a vo Vašom mene elektronicky podá. Spoločný byt nie je prekážkou pre rozvod.


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý večer, chcem sa rozviesť s manželom, pretože naše manželstvo nefunguje už 5 rokov. Zdieľali sme spoločnú domácnosť až do roku 2017. Momentálne som sa presťahovala k priateľovi a rada by som sa chcela rozviesť. S rozvodom súhlasí aj môj manžel. Máme spoločne jedného 17-ročného syna. Ale najdôležitejšie je, že sme obaja v zahraničí už 7 rokov kvôli práci. Potrebovala by som poradiť, ako by som mohla všetko zariadiť elektronicky, ako aj to, ako by mala vyzerať vypísaná žiadosť o rozvod. Vopred ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý deň, pri zahraničných manželstvách a rozvodoch je potrebné vedieť, že ak majú obaja manželia obvyklý pobyt v zahraničí (v tom istom štáte), právomoc rozviesť manželstvo majú súdy tohto štátu. Neuviedli ste síce, či ide o krajinu v EÚ, ale vychádzame z predpokladu, že áno. V takom prípade je potrebné právomoc posudzovať podľa nariadenia Brusel II. Rovnako ak má maloleté dieťa obvyklý pobyt v zahraničí o úprave výkonu rodičovských práv a povinností budú rozhodovať súdy štátu, kde má obvyklý pobyt. Preto je potrebné vo Vašej právnej veci v prvom rade posúdiť, štáty ktorého členského štátu EÚ majú právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Až v prípade, ak by sa dospelo k tomu, že sú to súdy SR, bude možné ďalej uvažovať o možnosti rozvodu manželstva na diaľku bez účasti manželov.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Chcel by som sa opýtať. Plánujem sa rozviesť so svojou manželkou, no ona s tým nesúhlasí. Mohli by ste mi poradiť, čo budem v takom prípade potrebovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 27.09.2017)

Dobrý deň. V podmienkach Slovenskej republiky môže manželstvo rozviesť iba súd. Preto ak sa chcete s manželkou rozviesť, je potrebné na miestne príslušný súd podať návrh na rozvod manželstva.

S podaním návrhu na rozvod manželstva je spojená poplatková povinnosť, pričom výška súdneho poplatku za podanie návrhu na rozvod manželstva je 66,- €.

Návrh na rozvod manželstva je súdnym podaním, a preto musí obsahovať najmä údaje o tom, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis.

Z hľadiska hmotného práva nie je prekážku to, že jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí. V rámci rozvodového konania však bude potrebné preukázať skutočnosť, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V danej súvislosti však treba uviesť, že súdy majú tendenciu manželstvo skôr zachovať, čo platí o to viac, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti.

Záverom si dovoľujem uviesť, že ako prílohy je k návrhu na rozvod manželstva potrebné priložiť najmä sobášny list, a ak z manželstva pochádzajú deti, tak aj ich rodné listy.


Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň, kde môžem vyplniť elektronický formulár o rozvod?

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň, môžete to urobiť písomne v textovom editore v počítači a následne to poslať emailom - vtedy to ale do 3 dní musíte doplniť v písomnej podobe (tlačenej).

Druhá možnosť je podpísať to zaručeným elektronickým podpisom. Vtedy by ste to nemuseli dopĺňať v tlačenej forme.


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou (Rozvod)

Dobrý deň Našla som si Vás tu úplnou náhodou. Chcem požiadať o rozvod manželstva s mojím terajším manželom. Po 26 rokoch. Manžel chce, aby sme sa na vysporiadaní bezpodielového vlastníctva dohodli ústne. Tvrdí, že ak budú k žiadosti o rozvod pripojené nejaké ďalšie papiere, nebude ma to stáť len 66€, ale omnoho viac. Pritom už spracoval deti, že chcú striedavú starostlivosť. Syn sa učí štvrtý rok na strojníckej priemyslovke. Má viac ako osemnásť rokov. Nechce otca žiadať o výživné ani na posledných pol roka školy. Pritom chcel ísť ďalej študovať. Dcéra študuje päťročnú hotelovú školu a je akurát v strede štúdia. Deti tvrdia, že otcovi nič nezostane na stravu. Keď som z manželovho príjmu odrátala všetky výdavky (hyposplátky a iné), tak mu zostane 250€, pričom len hypotekárna splátka je vyše 300€. Som nútená ísť do podnájmu, ktorý by som nezvládla sama. Ako predavačka v Jednote, nie som na tom platovo na "vyskakovanie". Mám sa s manželom dohodnúť ústne na majetkovom vyrovnaní? Nechá si byt (okolo 38.000€), lebo je na ňom ťarcha - hypotéka. Máme chatu (okolo 10.500€), ale tú už teraz sme dali na predaj, aby som mohla manžela z nej "vyplatiť". Manžel si ponechanie všetkého zariadenia bytu a všetkých elektrospotrebičov v byte podmieňuje tým, že deti budú u neho na striedavej starostlivosti. Takisto je to aj s autom. Kolegyne v práci ma nabádajú, aby som bojovala, ale nemám síl, lebo som napríklad zistila, že okrem iných schválností, mi manžel skartoval všetky písomnosti z úradov. Nemám rodný list a iné doklady, zápočtové listy a podobne. Keby som nemala občiansky, asi neexistujem. Vyhráža sa, že ak toto poviem na súde, on povie, že som mu bola neverná. Má môj manžel pravdu s tým zvýšeným poplatkom na súde? Nie je to risk sa s manželom na vysporiadaní spoluvlastníctva dohodnúť len ústne? V našom meste sú právnici, ale poznajú manžela a žijeme na Slovensku. Vopred Vám ďakujem za akékoľvek rady. ĎAKUJEM

Odpoveď: Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou

(odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň, v rozvode sa nerieši majetok a za rozvod sa platí vždy jednotný poplatok 66 eur. Striedavú starostlivosť chce asi pre to, aby nemusel platiť výživné. Na vysporiadaní BSM sa musíte dohodnúť písomne (nie ústne). Ak chcete, aby nehnuteľnosť prešla na neho, musíte to urobiť písomne, inak je ústna dohoda neplatná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podanie žiadosti o rozvod elektronickou formou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.