Máte
otázku?

CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

Dobrý deň , mám nasledujúci právny problém, ktorý neviem riešiť a preto sa na Vás obraciam so žiadosťou. V minulosti som sa zaregistroval na stránke spoločnosti : CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR spoločnosť s ručením obmedzeným Karadzicova 8/A 821 08 Bratislava 1 Slovenská republika aj zo zvedavosti aj z dôvodu, že som potreboval prostredníctvom tejto spoločnosti riešiť nejaké problémy. Medzi služby tejto spoločnosti bolo aj, že Vám vie vygenerovať – potvrdiť moje dlhy a dlhy iných osôb. Nakoľko som sem tam mal nejaké exekúcie a chcel som sa im vyhnúť, domnieval som sa v dobrej miere, že táto spoločnosť ma bude predbežne infomovať o všetkých dlhoch, ktoré sa vyskytnú. Preto som vyplnil internetový formulár pre dve služby. Jedná služba bola za 5 € a druhá služba bola za 35 € na obdobie 5 rokov za toto obdobie som si mohol pravidelne sledovať moje dlhy. Pri službe za 5 € mi došli informácie podklady od tejto spoločnosti, ktoré sa vôbec nezakladali na pravde. Nemal som podľa tejto spoločnosti žiadné dlhy, napriek tomu, že som mal hypotekárny úver a ostatné dlhy. Známa si dala tiež za tento poplatok spraviť prehľad dlhov, tiež dostala podklady a informácie, ktoré hovorili o to, že nie je ona ani jej manžel nič dĺžny a pri tom už maly dlhy, ktoré riešila exekúcia. Z uvedených dôvodov som žiadal o zrušenie objednávky za 35 € ale doposiaľ som nedokázal svojími prostriedkami doručiť tejto spoločnosti písomne podklady. Spoločnosť komunikuje hlavne cez internet. Ale komunikuje len v smere Ja a spoločnosť, ale spoločnosť a ja nekomunikuje. Neexistujú žiadne podklady a potvrdenia, čo a kedy som im mailom poslal. Preto som poslal doporučene a aj doporučenkou žiadosti ako na sídlo tejto spoločnosti aj na jej konateľa. Písomnosti sa vrátili ako nedoručiteľné a spoločnosť keď som tam bol sa na uvedenej adrese nenachádza a podľa informácii recepčnej, ktorá zastupuje niekoľko firiem, sa tam nikto zo spoločnosti nezdržuje a chodia si len pre poštu. Od septembra chce spoločnosť zasielať upomienky pre nezaplatenie dlhu – pohľadávky, ktorú sa snažím už dlhšie zrušiť ale nemám ako. Prosím ako sa mám chrániť a ako mám postupovať. Som vďačný za každú radu. P.s. Uvedená spoločnosť mala aj nejaké problémy s Ministerstvom spravodlivosti SR a ČR a rovnako bola odvysielaná relácia reportáž v Českej televízii kde spomínali jej nelegálne praktiky.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

Dobrý deň, bežná obchodná spoločnosť ako táto nemá možnosť zistiť všetky dlhy, ktoré má občan. Nejde totiž o štátny orgán ale o obyčajnú obchodnú spoločnosť. V tomto prípade je potrebné pozrieť obchodné podmienky spoločnosti a postupovať podľa nich (pozrite si, ako sa ukončuje zmluva, či výpoveďou alebo je možné od nej odstúpiť). V tomto vzťahu ste vystupovali ako spotrebiteľ, preto budete chránený viac, ako keby šlo o bežný obchodno právny vzťah, obchodné podmienky môžu obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, na ktoré súd prihliada. Navyše, ak ste nič nepodpisovali, tak budú musieť oni preukázať, že ste sa tam registrovali Vy sám a nie niekto iný za Vás. Ak by Vás napríklad registroval príbuzný a Vy by ste na to nedali súhlas, potom by od Vás nemali dôvod požadovať žiadnu sumu. Rozumiete ? :) Prípadne mi napíšte, poradíme Vám.

Trápi vás "CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň, mám v banke dlh vo výške 40 eur, pretože som využil povolené prečerpanie. Bude tento dlh zaznamenaný v registri exekúcií? Ďakujem.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
vo veci vášho problému uvádzame, že pokiaľ suma 40 € nie je vymáhaná cestou súdneho exekútora a teda vo veci nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade 40 €, potom nemôžete mať záznam v centrálnom registri exekúcií.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň, Ako, prosím, môžem požiadať o výpis z registra exekúcií?

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ potrebujete výpis z registra exekúcií, tak treba počítať s tým, že tento sa poskytuje za poplatok. Treba podať žiadosť cez túto stránku: "https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1".

 

Okrem toho existuje aj register vydaných poverení na exekúcie, ktorý nie je spoplatnený. Ten nájdete tu: "https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie".


Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň, zaregistrovala som sa na stránke www.Registerdlznikov.sk. Ani som nevyužila žiadnu službu, ani som nedala overiť svoj e-mail. Po prihlásení som stránku okamžite opustila. Následne mi prišiel e-mail s výzvou k úhrade služby Overenie profilu - osoba za 20 €. Hneď som začala panikáriť a bojím sa, čo mám robiť, aby som náhodou nemala nejaký dlh, keď túto sumu neuhradím alebo niečo podobne. Mám túto sumu zaplatiť a budú odo mňa mať pokoj? Ďakujem.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

Dobrý deň, hneď úvodom poznamenávame, aby ste nič neuhradzovali.

Citujeme z tlačovej správy Národnej banky SR z 7.6.2019 :

"Národná banka Slovenska upozorňuje na službu poskytovania tzv. výpisov o bezdlžnosti prostredníctvom internetovej stránky Centrálny register dlžníkov SR (CERD) - www.registerdlznikov.sk.

CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka.

CERD nemá a ani nemal prístup k  údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov.

Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, "

 


Trápi vás "CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR" a chcete pomôcť?

Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou týkajúcou sa webovej stránky Register dlžníkov. Na tejto stránke som sa chcel zaregistrovať a overiť, či nemám nejaké finančné záväzky voči komukoľvek. Dnes mi na e-mail prišla výzva na uhradenie sumy 20 € za overenie profilu. Na webovej stránke však uvádzajú, že registrácia je bezplatná. Mám teda túto sumu naozaj uhradiť? Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
nič neuhradzujte, žiadnych 20 €.

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke v správe z 7.6.2019 upozorňuje, že uvedený register dlžníkov nie je oficiálnou stránkou. Citujeme :

"CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka.
CERD nemá a ani nemal prístup k údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov. Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby."

Ak chcete vedieť, či voči Vám nie sú vedené exek. konania, pozrite stránku Centrálneho registra exekúcií.


Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

CRD - je pravdepodobne veľký podvod. Takisto si v ňom zaväzovaný sumou 500 eur + úroky za omeškanie, ktoré neustále narastajú a to za predĺženie nejakej služby, o ktorú som určite nepožiadal na dobu 50 rokov. Z toho vyplýva, že by som musel žiť 101 rokov. O tejto situácii by som nemal ani tušenie, nebolo by za náhodným návštevou po troch rokoch. Maily o zrušení účtu, doporučený list - vrátený pre nedoručiteľnosť. Rád by som sa opýtal, či nie je potrebné podať trestné oznámenie OČTK, resp. podanie na súd v súvislosti s podvodom? Vďaka.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
nič neuhradzujte.

Citujeme z tlačovej správy NBS (https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_upozornenie-nbs-centralny-register-dlznikov-sr) :

"Upozornenie NBS - Centrálny register dlžníkov SR
07. 06. 2019 | Tlačová správa NBS
Národná banka Slovenska upozorňuje na službu poskytovania tzv. výpisov o bezdlžnosti prostredníctvom internetovej stránky Centrálny register dlžníkov SR (CERD) - www.registerdlznikov.sk.
CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka.
CERD nemá a ani nemal prístup k  údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov.
Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.
Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161"


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň. Práve sa mi stala vec, že som sa zaregistrovala na stránke v systéme "Centrálny register dlžníkov". Zo zvedavosti som sa chcela pozrieť, či tam mám nejaký dlh a podobne. Nedopatrením som klikla na potvrdenie o bezdlhovosti a zrazu mi tam vyskočila faktúra na zaplatenie do 14 dní v hodnote 500 eur, s upozornením, že ak ju nezaplatím, budú sa mi pripisovať úroky z omeškania. Samozrejme, svoju totožnosť som tam nepotvrdzovala, a teraz neviem, čo mám robiť. Je možné, že táto firma mi to bude požadovať zaplatiť?

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
ako odpoveď na otázku citujeme z tlačovej správy NSB z 7.6.2019 (https://www.nbs.sk) :


"Upozornenie NBS - Centrálny register dlžníkov SR
Národná banka Slovenska upozorňuje na službu poskytovania tzv. výpisov o bezdlžnosti prostredníctvom internetovej stránky Centrálny register dlžníkov SR (CERD) - www.registerdlznikov.sk.
CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka.
CERD nemá a ani nemal prístup k  údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov.
Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby."

 

Ak by Vás kontaktovali s výzvouk úhrade, nič neuhradzujte ani napriek výzvam.

 

 


Trápi vás "CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR" a chcete pomôcť?

Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Zdravím, ako môžem zrušiť účet u podvodnej spoločnosti? Nikdy som si neobjednal žiadnu službu a k dnešnému dňu nemám v systéme žiadnu faktúru. Jediné, čo som urobil, bolo upravenie osobných údajov, za čo mi však účtujú 10 €. Faktom je, že zmluvné podmienky na ich webovej stránke neobsahujú žiadne poplatky za zmazanie účtu či zmenu údajov. Rovnako nespomínajú možnosť ukončenia zmluvy zo strany klienta pomocou dokumentu s overeným podpisom, ktorý by generovali oni.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 10.04.2017)

Dobrý deň, vymáhanie akéhokoľvek poplatku resp. iného peňažného nároku musí mať svoj zákonný alebo zmluvný dôvod. V právnych vzťahoch medzi právnickými osobami a spotrebiteľmi vo finančnom sektore, je právnym základom peňažného nároku zmluva alebo obsah všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré odkazuje. V prípade, že obsah týchto ustanovení neumožňuje vyberať od Vás poplatky za niektoré služby alebo spoločnosť účtuje odmenu za služby alebo úkony, ktoré si jednostranne upravila, nie ste povinný tieto uhradiť. Taktiež zmluva alebo zmluvné podmienky často zverejnené na internetových stránkach, upravujú spôsob skončenia právneho vzťahu, najmä v časti označenej ako Zánik zmluvy, inak sa uplatnia všeobecné ustanovenia právneho predpisu.  


Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, dovoľujem si Vás poprosiť o radu súvisiacu s Centrálnym registrom dlžníkov. Nikdy som sa osobne cez e-mail neregistrovala, náš počítač vo firme slúži ako počítač pre klientov. Na základe registrácie mi prichádzali e-maily, ktoré upozorňovali na možnosť ukončenia registrácie. S technikom sme sa pokúsili ukončiť registráciu na počítači. Keď sme sa pokúšali o to na linke uvedenej na ich webovej stránke, vždy sa na každom počítači zobrazila čierne tmavá strana. Neviem, ako postupovať ďalej, pretože mi takmer každý deň prichádzajú e-maily a upomienky, aj keď ich odkládam do spamu.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, ak ste sa nikdy neregistrovali, potom nemusíte nič ukončovať, pretože nie ste účastníkom zmluvy (zmluvnou stranou).

 

Vo Vašom prípade stačí napísať uvedenej spoločnosti doporučený list, v ktorom uvediete, že ste sa nikdy neregistrovali v ich spoločnosti a stále Vám chodia maily. 

 

Ak by uvedená spoločnosť chcela od Vás vymáhať akékoľvek dlhy, potom musia oni preukázať, že ste to boli Vy, kto sa registroval na tejto stránke. Čo je prakticky nemožné dokázať.

 

 


Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň, v septembri 2015 som sa na Vás obrátil s otázkou ohľadne zrušenia služby centrálnych registrov dlžníkov. Podľa obchodných podmienok je výpoveď možná len v prípade, že stránka vygeneruje špeciálnu výpoveď, ktorá sa potom overí notárom a pošle do sídla spoločnosti. Problém však spočíva v tom, že stránka nijakú výpoveď negeneruje, preto som poslal výpovednú listinu o odstúpení od zmluvy písomne a doporučene na ich adresu v Bratislave. Na môj dopis som nedostal žiadnu odpoveď. Dnes ráno mi prišiel email, v ktorom stálo: Vaša služba "TIP: Moje záväzky (nezaplatené platby, oneskorené platby)" objednaná objednávkou číslo 200864 bola na základe Všeobecných a smluvních podmínek automaticky predĺžená na ďalšie obdobie. Neexistuje žiaden spoľahlivý spôsob, ako so spoločnosťou komunikovať - telefóny nikto nezdviha, e-maily zostávajú bez odpovede. Podľa Obchodného registra SR, konateľom spoločnosti je český občan so sídlom v Českej republike a spoločníkom je americká firma so sídlom v USA. Spoločnosť so mnou komunikuje len zasielaním emailov na moju emailovú adresu. Na adresu trvalého bydliska mi nikdy neprichádza korešpondencia. Je celkom jasné, že ide o podvodnú službu, avšak vzhľadom na to, že v systéme majú moje osobné údaje, rád by som túto situáciu vyriešil. Je to podľa Vás vôbec možné? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, áno, je to možné riešiť. Dôležité je postupovať podľa podmienok. Pokiaľ stránka negeneruje výpoveď, tak potom je správny postup taký, že si výpoveď urobíte sami a pošlete na adresu sídla spoločnosti. Je potrebné rozlišovať medzi odstúpením od zmluvy a výpoveďou. 

 

Ak je z obsahu listu zrejmé, že ste mali na mysli výpoveď, hoci ste list nazvali odstúpenie, tak je to v poriadku, pretože dokument sa posudzuje podľa obsahu, nie podľa nadpisu. 

 

Ak však z obsahu je zrejmé, že ste odstupovali od zmluvy a nedávali výpoveď, potom odporúčam poslať list ešte raz. 

 

Ak došlo k ukončeniu zmluvy podľa podmienok, potom nemusíte uhrádzať žiadne ďalšie poplatky.


Trápi vás "CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR" a chcete pomôcť?

Podotázka: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR (Občianske právo)

Dobrý deň, mám rovnaký problém týkajúci sa firmy CERD (CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV). Mohli by ste mi prosím poradiť, ako ukončiť zmluvu s firmou, ktorá nekomunikuje? V roku 2011 som si u nich objednal dve služby, ktoré som riadne a v termíne zaplatil (mám potvrdenie o oboch platbách), avšak spoločnosť jednu platbu neeviduje. Každý týždeň od nich dostávam upomienku za nezaplatenú platbu. Ak im pošlem e-mail s informáciou o zaplatení platby, e-mail sa vráti ako nedoručiteľný. S touto spoločnosťou sa nedá komunikovať ani e-mailom, ani telefonicky. Vopred ďakujem za radu. S pozdravom, Peter.

Odpoveď: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR

(odpoveď odoslaná: 27.09.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné postupovať podľa obchodných podmienok. Ak ste vystupovali ako spotrebiteľ ste zároveň chránený spotrebiteľským právom. 

Aj keď Vám firma posiela upomienky, stále to neznamená, že ste jej dlžníkom. Na upomienky nemusíte reagovať. 

Najdôležitejšie je, aby Váš postup bol podľa zákona a obchodných podmienok. Ak uvedená spoločnosť nereaguje na mailové upomienky, potom im pošlite doporučený list na ich adresu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV SR" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.