POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Manžel neprispieva na domácnosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Manžel neprispieva na domácnosť

Dobrý deň, mám takýto problém. Sme manželia s 25-ročnou skúsenosťou. Naša dcéra je dospelá a je jej 25 rokov. Už päť rokov tolerujem neskoré príchody manžela domov, úplný nezáujem o domácnosť a tým pádom aj o mňa a našu dcéru. Manžel pracuje v dobre platenom stavebnom podniku. Doteraz som 25 rokov pracovala ako sekretárka, no nanešťastie prišiel nový šéf a priviedol si novú sekretárku, takže som o prácu prišla. Som rok bez práce. Naša dcéra zatiaľ pracovala v zahraničí a je pol roka doma. Chcela sa konečne usadiť, no nedarí sa jej nájsť si prácu. Takže ani ona, ani ja momentálne nemáme prácu a nedostávame žiadne peniaze z Úradu práce. Ja som dostávala pol roka po ukončení práce podporu, avšak už nie. Dcéra, prichádzajúca z zahraničia, nedostáva od Úradu práce tiež žiadne podpory. A tu je náš problém. Manžel prestal prispievať do domácnosti a nedá ani cent. Viem, že má rôzne iné ženy a preto sa domov vracia len vtedy, keď sa mu to hodí. S týmto už nechcem súhlasiť . Taktiež prestal prispievať financiami. Bohužiaľ, nedokážem sa s ním dohodnúť, keďže doma sa zdržiava len občas a nechce sa o tomto probléme rozprávať. Je arogantný a vôbec nás neregistruje – ani mňa ani dcéru. Už päť rokov sa mu snažím vysvetliť, aby si uvedomil, že za 25 rokov sme niečo vybudovali, no zjavne sa nezaujíma a ja psychicky trpím. Mali by som podať žiadosť súdu? Mám a má aj dcéra nárok na výživné a prispievanie do domácnosti? Manžel zarába 1 300 eur na mesiac v závislosti od toho, aký je mesiac silný. Je stavebný manažér a občas zarába 800 eur, najmä v zime, keď nemajú tak veľa práce. Ako sa vypočíta percento, koľko by mal prispievať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

Dobrý deň,

pokiaľ manžel neprispieva na domácnosť, máte právo to riešiť súdnou cestou. Päťročné dohováranie je skutočne dlhá doba. Máte právo žiadať manželské výživné. Manželské výživné sa počíta podľa príjmu manželov.  

 

Stretli sme sa aj s takým ponímaním manželského výživného zo strany súdu, že súd zrátal príjmy oboch manželov, túto sumu vydelil dvomi a priznal výživné vo výške polovice rozdielu príjmov.

 

Nakoľko ste stále manželmi, máte takzvané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že peniaze, ktoré manžel zarobí patria aj Vám.

 

Každý z členov domácnosti je povinný sa podieľať na chode domácnosti a to aj finančne. Nie len naša dcéra, ale aj váš manžel. Predpokladám, podľa toho, čo ste napísali do svojej otázky, že by Vám súd vyhovel.

 

Odporúčam spočítať si svoje výdavky na spoločnú domácnosť a žiadať minimálne polovicu. Nakoľko ste nezamestnaná, máte právo od manžela požadovať aj náklady na život (strava, oblečenie, bývanie,...)

Trápi vás "Manžel neprispieva na domácnosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň. Žijem v spoločnej domácnosti so svojou mamou a bratom. Byt nám mama darovala rovnakým dielom, avšak je obmedzený vecným bremenom. Môjta mama je nepohyblivá a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, ktorú zabezpečujem ja. Za toto mi štát poskytuje určitú finančnú odmenu. Môj brat pracuje, no do spoločnej domácnosti neprispieva ani eurom a o mamu sa absolútne nezaujíma. Čo mám urobiť, aby som ho donútila prispievať na spoločné bývanie?

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň,

najprv kúsok právnej teórie :

Ust. § 115 Občianskeho zákonníka :

" Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

 

Ust. § 10 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :
"(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu."

Podľa ust. § 454 Občianskeho zákonníka platí :

"Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám."
 

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že keďže brat je vlastníkom a súčasne aj užívateľom bytu, je povinný platiť resp. podieľať sa na úhradách za predmetný byt, nakoľko nepodieľaním sa na predmetných platbách za byt dochádza na jeho strane k vzniku bezdôvodného obohatenia.

Ak medzi Vami nedôjde k dohode o dobrovoľnom platení, vrátane finančného vyporiadania predchádzajúceho obdobie, budete musieť podať návrh na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia aj spätne 2 roky, max. 3 roky.

Odporúčame dohodu spísanú advokátom, kde by sa vyporiadalo aj predchádzajúce obdobie.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím vás o radu: Som sám doma s dcérou, ako invalidný dôchodca mám 50% invaliditu a príjem 150 €. Z dôvodu zdravotných problémov nie je možné mi nájsť prácu. Manželka pracuje v zahraničí a zarába slušne, posiela mi nejaké peniaze, ale po zaplatení nájomného mi ostáva len málo pre dcéru. Aký je postup, aby som dosiahol adekvátnu finančnú sumu, ktorá by pokryla moje náklady spojené s chodom domácnosti a školou dcéry? Manželka mi odmieta posielať viac peňažných prostriedkov, aj keď jej doložím, že to nestačí ani na základné potreby. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

ak dcéra nie je schopná sama sa živiť a je vo Vašej starostlivosti má nárok na výživné. Rodičia sú povinní prispievať na výživ podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov, pričom dieťa má nárok na rovnakú životnú úroveň, akú majú rodičia. Ak matka na dcéru neprispieva, môžete podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Rovnako aj Vy, pokiaľ ste v nepriaznivej situácii a manželstvo stále trvá, máte nárok žiadať výživné od svojej manželky na svoju osobu. Ak Vám odmietne prispievať dobrovoľne, môžete podať návrh na súd.


Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manžel sa odsťahoval v marci 2017, konkrétne, len prespáva inde. V máji 2017 podal žiadosť o rozvod, avšak v októbri, kedy mal byť na súde, sa nedostavil a rozvod bol odročený na marec 2018. Manžel neprispieva na náklady domu a platí iba polovicu hypotéky, a to až ku koncu mesiaca, nie vtedy, kedy je splatnosť. Na našom pozemku sa nachádza priestor, v ktorom podniká. Pravidelne využíva a môže využívať dom, v ktorom bývame. Príde, kedy sa mu zachce a robí tam, čo chce a tiež využíva priestory domu. Tvrdí, že polovica je jeho a má na to právo. Ale platitť náklady na dom nie je povinný, pretože tam nebýva. Na neplnoletú dcéru platí to, čo si sám určil, bez ohľadu na moje náklady, či už sú to náklady na dom, alebo na dcéru. Porozprávať sa s ním je nemožné. Mám nejaké východisko, ako postupovať? A najmä, je povinný prispievať na iné náklady v dome okrem hypotéky? On tvrdí, že keď tam nebýva, tak nie, avšak má to k dispozícii a môže to využívať. Kým som ja v práci, nikdy neviem, čo tam robí, ale viem, že do domu pravidelne chodieva a má tam uložené svoje veci. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 03.01.2018)

Dobrý deň, z vašej otázky vyplýva, že ešte stále nie ste rozvedení. To znamená, že pokiaľ platíte náklady na dom zo svojho príjmu počas manželstva, má sa za to, že to platíte spoločne, pretože, váš príjem je spoločným príjmom, ktorý patrí do BSM. 

Ak by ste tieto náklady platili z peňazí ktoré nie sú súčasťou BSM (napríklad z darovaných peňazí alebo zdedených), potom by ste si mohli nárokovať polovicu týchto nákladov. Pokiaľ on tvrdí, že v dome nebýva, musel by to preukázať. 

Niekedy je lepšie poplatky neplatiť až kým sa nerozvediete a po rozvode ich uhradiť a žiadať od manžela polovicu. Pretože takéto platenie poplatkov počas manželstva nie je pre vás výhodné. Samozrejme takýto stav nie je trvalo udržateľný.

 


Trápi vás "Manžel neprispieva na domácnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel sa odsťahoval z rodinného domu dňa 21. 06. 2017 a odvtedy finančne nepodporuje našu rodinu. Peniaze však naliehavo potrebujem, keďže som matkou siedmich detí a aktuálne som na materskej dovolenke. Máme spolu dcéru, ktorá je staršia ako rok, a on doteraz neplatil žiadne výživné. Manžel si želá, aby sa s dcérou stýkal, avšak považujem to za absurdné, keďže sa o ňu finančne vôbec nestará. Bohužiaľ, nakoľko je jej otec, nemôžem mu styk s dcérou zakázať. Potrebujem poradiť, či mám právo vymáhať od manžela peniaze na podporu rodiny alebo aspoň výživné na dcéru. Je to možné vyriešiť iba cestou rozvodu? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 29.10.2017)

Dobrý deň,

ak sa manžel odsťahoval, v podstate nemá dôvod, aby prispieval na chod spoločnej domácnosti, nakoľko už spoločnú domácnosť netvoríte. Výživné môžete od manžela žiadať len na dieťa, ktorého je otcom. Pokiaľ nie je otcom ostatných detí, stále môžete výživné žiadať výživné od ich otca. Povinnosť prispievať na výživu detí je zákonná povinnosť rodičov, ktorá trvá do času kým nie sú schopné samé sa živiť.

Pokiaľ sú vzťahy v manželstve tak vážne narušené, že nie je nádej na ich obnovu a manželstvo neplní svoje funkcie, je návrh na rozvod odôvodnený. Pre posúdenie situácie je vhodnejšie osobné stretnutie s advokátom.


Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako prinútiť partnera, aby platil. Pracujem v zahraničí a mám nasporené peniaze, ale problém spočíva v tom, že mám trojmesačné bábätko a partner pracuje 24 hodín. Keďže nemá víza, platia mu menej a nemá dostatok peňazí. Jeho mesačné výdavky na polovicu ubytovania sú 300 eur. Navyše, má ďalšie dieťa, ktoré žije až v Brazílii a platí za jeho škôlku takmer 200 eur mesačne. Pomáhala som mu s výdavkami na auto, keď mal problémy a požičala som mu peniaze - 2000 eur. Spolu trávime len málo času a ja som nesmierne unavená.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Skúste sa a ním dohodnúť najskôr mimosúdne. Ak nereaguje a vy skutočne potrebujete tie peniaze, budete sa musieť obrátit na súd. Možno sa to nedostane až k pojednávaniu, a on Vám zacne dobrovoľne platiť. 

Ohľadom peňazí, ktoré ste mu požičali, tak k tomu ho požiadajte o podpis uznania dlhu. Tlačivo uznania dlhu nájdete tu www.uznanie-dlhu.sk.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, so svojím manželom žijeme spolu 43 rokov. Počas posledných 26 rokov on neprispieva na domácnosť. Máme 3 deti, ktoré už žijú samostatne. Za celý rok zaplatí 500 eur na uhlie a 27 eur na elektrinu; toto platí už tretí rok. Od roku 1998 som začala podnikať s našimi synmi, pretože sme nemali z čoho žiť. Keď som začala podnikať, manžel prestal prispievať na domácnosť. Ak som ho požiadala o finančnú pomoc, opakovane ma fyzicky napádal, riešilo sa to aj cez políciu, ale nič sa nezmenilo. Manžel mával rôzne vzťahy s inými ženami, momentálne je v takomto vzťahu už 8 rokov a ja som viac bitá ako sýta. Som ťažko postihnutá, mám 18 vážnych diagnóz, môj príjem je 308 eur. Z týchto peňazí platím 158 eur v lekárni na lieky a bezlepkové potraviny, 27 eur na elektrinu, 10 eur na dobíjací kupón na telefón, 20 eur si musím odložiť na naftu, keď potrebujem ísť k lekárovi. Zvyšok peňazí mám na prežitie a na všetko to sa podieľa aj môj manžel. Bojím sa niečo povedať, lebo mám strach, že ma opäť napadne. Týra ma aj psychicky. Nemám ani euro, aby som požiadala o rozvod. Neviem, čo mám robiť. Mám nárok na nejaké peniaze, keď mi 26 rokov nedával nič do domácnosti a tvrdil, že to šetrí pre nás na našu starobu? Ďakujem vám pekne a dovidenia.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení), konkrétne § 71 manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Vzhľadom na Vami opísaný skutkový stav je v danom prípade pravdepodobne jedinou možnosťou ako donútiť Vášho manžela prispievať Vám je súdna cesta - podanie návrhu na určenie rozsahu vyživovacej povinnosti - v tomto návrhu je potrebné uviesť už aj výšku výživného, ktorú od manžela žiadate. Rovnako je v tomto návrhu potrebné preukázať, aké sú príjmy Vášho manžela, uviesť, že Vám nijakým spôsobom neprispieva na domácnosť, že medzi Vašimi životnými úrovňami je veľký rozdiel a pod. Tento návrh je nutné podať na okresnom súde, v obvode ktorého máte trvalý pobyt. Musia v ňom byť ďalej uvedené Vaše údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), v rovnakom rozsahu údaje povinného - Vášho manžela, musí v ňom byť uvedené čoho sa domáhate (vo Vašom prípade priznania výživného na manželku vo výške ____ eur mesačne) a musíte aj odôvodniť Váš návrh vyššie uvedenými skutočnosťami. 

Čo sa týka zastúpenia, v tomto konaní nemusíte byť zastúpená. Rovnako v tomto konaní v zásade žiadny účastník nemá náhradu na trov konania - preto aj v prípade neúspechu by Vám v tomto konaní nevznikli žiadne osobitné výdavky. V prípade podania uvedeného návrhu by ste boli povinná zaplatiť len súdny poplatok - ktorý je vo výške 2 % zo sumy, ktorej sa v konaní domáhate. Ak by táto suma bola nižšia ako 16,50 €, súdny poplatok sa platí vo výške 16,50 €.


Trápi vás "Manžel neprispieva na domácnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, aké právne kroky môžem podniknúť, aby sme si s manželom spravodlivo rozdelili starostlivosť o domácnosť a dieťa. Manžel má dieťa z prvého manželstva, na ktoré platí 100 eur. Ja mám tiež jedno dieťa, na ktoré prispieva jeho otec. Spolu máme tiež jedno dieťa. Platím hypotéku vo výške 200 eur, energie 40 eur, poistku za byt a navyše cca 90% nákladov na stravu a náš spoločný potomok. K tomu prichádzajú ešte aj poistky za byt a všetky nákupy do domácnosti. Manžel príležitostne niečo kúpi na stravu. Môj čistý plat je približne 800 eur plus 200 eur, ktoré dostávam na moje dieťa z prvého manželstva. Manželov plat je približne 650 eur. Navrhol, že bude platiť nájom. Bohužiaľ, zistila som, že neplatí za byt, ktorý je na mňa a máme zaň dlh. Už trikrát ma týmto oklamal. Dohováranie nepomohlo. Neplánujem sa rozviesť, radšej by som túto situáciu právne riešila. Neviete, či existuje taká možnosť? Ďakujem za radu. Kováčová.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky vyplýva, že tých problémov ohľadom užívania spoločného majetku, ako aj hradenia výdavkov je viacero.

Podľa ust. Obč. zákonníka máte niekoľko možností. Vzhľadom na nezhody môžete požiadať súd, aby rozhodol o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva. Možnosťou je tiež, aby súd rozhodol o zrušení bezdpodielového spoluvlastníctva, nakoľko máme za to, že podiel úhrady nákladov na spoločné vedenie domácnosti a súvisiacich vecí nie je vyvážený. Podľa Obč. zák. § 148  platí /citujem/ :  Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

Píšete ďalej v otázke, že sa nechcete rozviesť, zrejme súc si vedomá ďalších možných problémov. Najlepšia by bola osobná návšteva advokáta, ktorý sa vyzná v uvedenej problematike a po posúdení všetkých okolností Vám poradí a aj spíše príslušné  návrhy na súd alt. dohody podľa ust. §  143 Obč. zák. - dohoda o správe majetku /táto sa spisuje formou notárskej zápisnice/, kde v konaní u notára by vás zatupoval advokát. 

Môžete sa samozrejme obrátiť aj na našu AK  /viď aj kontaktný formulár tu : http://ficek.sk/advokatska-kancelaria-bratislava/online-pravna-poradna.html.

 


Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som radu. Moja manželka podala o rozvod, no chce pokračovať v spoločnej domácnosti. Ako určí súd výživné, ak ja finančne zabezpečujem celý byt, nákupy, poistky a potreby naše dve dcéry? Moja manželka je na polovičnom invalidnom dôchodku. Obvinila ma, že ju psychicky týram, pretože nepribieham na domácnosť. Tvrdí, že míňa prídavky na deti pre seba a vyhráža sa mi, že ma vyhodí z bytu. Čo v tejto situácii mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ podala návrh na rozvod manželstva, tak bude prebiehať súdne konanie, v ktorom sa bude skúmať kto, čo a koľko platí. Preto si odkladajte všetky bločky, doklady, ktoré ste uhradili. Akonáhle sa rozhodne na súde, tak nebudete povinný platiť viac ako bolo určené súdom. Teda budete musieť platiť iba výživné na deti a nie ešte aj platiť všetkú domácnosť.


Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, som v manželstve už 20 rokov. Pred približne 1,5 roka si môj manžel oddelil svoje finančné prostriedky. Približne prvé tri mesiace prispieval na domácnosť sumou 300 eur. Odvtedy však na povinné náklady do domácnosti neprispieva. Keď sa ho každý mesiac spýtam, dostávam stále rovnakú odpoveď, že ja zarábam viac ako on. Nepríde mi spravodlivé, že všetky náklady znášam iba ja zo svojej mzdy, keďže aj on využíva všetky výhody domácnosti, ale neprispieva. Jeho mesačný plat je približne 550 eur, môj je približne 1000 eur. Všetky svoje peniaze míňa na svoje pôžitky. Uvažujem o podaní žiadosti na súd, aby môj manžel prispieval na chod domácnosti rovnakým podielom ako ja. Existuje nejaký zákon, ktorý by ho k tomu prinútil, keďže máme aj bezpodielové spoluvlastníctvo? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň, máte možno žiadať manželske výživné, pokiaľ sú Vaše príjmy rozdielne. Súd môže ústa až tak ďaleko, že spočíta Váš prijem s jeho príjmom a vydelí to dvomi a to čo Vám bude chýbať do vyrovnania, Vám prisúdi.


Trápi vás "Manžel neprispieva na domácnosť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Manžel neprispieva na domácnosť (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred približne piatimi mesiacmi sa môj manžel odsťahoval zo spoločnej domácnosti a podal žiadosť o rozvod. O domácnosť sa nijako zvlášť nestaral a ani mi na spoločný chod domácnosti či na deti nijako finančne neprispieval. Všetky náklady ohľadom detí som hradila zo svojho príjmu (strava, škola, škôlka, oblečenie atď.), rovnako platím aj nájom a inkaso. Manžel mal na starosti len splácanie úveru vo výške 300 eur mesačne, ktorý našťastie ešte stále hradí, inak by som s deťmi nemala kde bývať. Neviem však, ako to bude po rozvode. Na deti mi z donútenia poslal v auguste 100 eur a v septembri 100 eur, ale už tri mesiace som od neho nedostala žiadne peniaze. Chcem sa preto opýtať, či môžem podať trestné oznámenie za zanedbávanie vyživovacej povinnosti voči deťom. Ďakujem.

Odpoveď: Manžel neprispieva na domácnosť

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň,

podľa § 207 ods.1 TZ Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Uvedenú situáciu je možné riešiť jednak trestnoprávnou cestou, podaním trestného oznámenia podľa § 207 ods. 1 TZ alebo aj civilnou cestou, teda podaním návrhu na určenie vyživovacej povinnosti. Následne by ste súdom určené výživné mohli vymáhať prostredníctvom exekútora.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Manžel neprispieva na domácnosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.