POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, čo mám robiť a ako postupovať, keď mi môj manžel už asi sedem rokov nepomáha finančne ani s domácnosťou, ani s deťmi. Sme manželia už 18 rokov. Od istého bodu prestal plniť svoje manželské povinnosti a už tri roky nežijeme spolu ani na intímnej úrovni. Doteraz som zvládala všetko zaplatiť sama z mojej minimálnej mzdy — školné, stravné pre deti, krúžky, oblečenie, cestovné do školy, potraviny, drogériu a v podstate všetko ostatné. Od chvíle ale, kedy si môj manžel našiel priateľku s dcérou a prichádzajú k nám domov pochádzajúcom od jeho rodičov, začal s nimi chodiť na výlety a ja som už odmietla byť na všetko sama. Môj manžel nechce žiť oddelene, takýto život mu vyhovuje — do domu chodí iba prespať, nemusí nič robiť a víkendy trávi s novou priateľkou. Bývame u mojich rodičov, kde nám otec nadstavil bytovú jednotku. Môj manžel počas nadstavby ani raz nepricestoval, aby pomohol. Interiér, kúrenie, vodu, podlahy, dlažby a nábytok sme zariadili z vlastných peňazí. Vtedy sme ešte nemali deti, takže sme si svoje bývanie zariadili sami bez potreby brať úver. Odvtedy, čo tam bývame, platíme otcovi 100 € mesačne za vodu, plyn a elektrinu. Môj manžel nemá žiadne iné výdaje, pretože má firemné auto a mobil. Dokonca za tých 18 rokov, čo sme manželia, nemá ani trvalý pobyt v mieste, kde bývame. Povedal, že odíde, ak ho vyplatím z polovičky bytu. Avšak nemám peniaze na jeho vyplatenie, no chcela by som, aby odišiel. Rodinné prídavky poberá on, pretože lepšie zarába a tak to bolo výhodnejšie. Máme dve deti, 14-ročného syna a 8-ročnú dcéru. Prosím, poraďte mi, ako mám postupovať, čo by bolo najlepšie. Ďakujem.

Odpoveď: Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či sa chcete rozviesť alebo nie. Ak sa nechcete rozviesť, je možné na súde podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu (návrh na rozvod nie je potrebné podať). Súd na základe tohto návrhu rozhodne o úprave výkonu rodičovských práv a povinností v rozsahu osobnej starostlivosti, zastupovania a spravovania majetku, určí výšku výživného a prípadne upraví styk (ten nie je potrebné upravovať vždy). Vzhľadom na Vašu zlú finančnú situáciu by bolo možné požiadať súd aj o nariadenie predbežného opatrenia na platenie výživného v nevyhnutnej miere (v rozsahu, aby ste vedeli svojej rodine zabezpečiť základnú starostlivosť). Súd o predbežnom opatrení musí rozhodovať promptne v rámci zákonom určenej 30 dňovej lehoty. Podobný postup je možný aj v prípade ak by ste sa chceli rozviesť. Jediným rozdielom v takom prípade je, že sa podáva súčasne aj návrh na rozvod manželstva. So súdnym konaním o rozvode manželstva je zo zákona spojené aj konanie o úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Tzn. že v tomto prípade by boli na súde vedené naraz dve konania: 1/ o úprave výkonu rod. práv a povinností na čas do rozvodu (kvôli tomu, aby Vám platil výživné) a 2/ o rozvode a úprave výkonu rod. práv a povinností na čas po rozvode. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci vo Vašej veci, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti (Rodinné právo)

Môj manžel neprispieva na domácnosť ani na inkaso už viac ako šesť rokov. Nachádzam sa vo veľmi zlej finančnej situácii. Bojím sa to riešiť súdnou cestou, pretože je veľmi agresívny. Mala by som možnosť žiadať polovicu inkasa aj spätne, ak by som sa predsa len odhodlala ísť súdnou cestou? Za odpoveď vďaka.

Odpoveď: Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, 
Vaša otázka obsahuje v podstave dva právne problémy, ktoré rozoberieme postupne :
1./ Podľa § 146 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť."

Odporúčame podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia podľa ust. § 325  a nasl. Civil. sporového poriadku, aby súd rozhodol, aby osoba dôvodne podozrivá z násilia nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia. 
Súd o tomto návrhu v prípade, že bude spĺňať všetky náležitosti zákona rozhodne do 24 hodín.
Pre podanie samotného návrhu budete potrebovať dôkazy a vedieť preukázať konanie voči Vám /lekárske správy napr. od  psychiatra,  nemusia byť rovno z chirurgie/, v prípade konfliktov volajte políciu alebo a zabezpečte svedkov jeho konania.
 

2./ Vyživovacia povinnosť medzi manželmi :
V zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona o rodine vyplýva, že "o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd."
§ 71  :
(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká.
Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.
(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

 

Tým, že fakticky hradíte všetky náklady na domácnosť, nemôžete si v celom rozsahu potrieb zabezpečiť Vaše osobné potreby, ktoré je potrebné zaradiť pod pojem vyživovacia povinnosť medzi manželmi podľa ust. zákona o rodine. 

Výživné na manželku sa týka osobných potrieb : stravy, ošatenia, bývania, kultúrneho vyžitia atď. Východiskom je v zásade rovnaká životná úroveň manželov.

Bude teda potrebné, aby ste podali návrh na určenie výživného od manžela a nie návrh titulom úhrady na domácnosť.
V otázke nepíšete, či máte deti a či manžel si plní svoju vyživovaciu povinnosť voči ním. Rovnako aj v tomto prípade je potrebné podať návrh na súd na určenie vyživ. povinnosti.

Pokiaľ sa jedná o dobu, žiadať výživné spätne môžete najviac 3 roky.

S návrhom na súd Vám môžeme pomôcť. Môžete nás kontaktovať podľa inštrukcií na hlavnej stránke.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti (Rodinné právo)

Prosím o radu. Môj manžel už 5 rokov neprispieva na domácnosť, je agresívny a uvažujem o rozvode. Má právo zostať bývať v našom byte aj po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti

(odpoveď odoslaná: 26.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je vlastníkom, alebo spoluvlastníkom bytu tak má právo tam ostať bývať aj po rozvode. Prípadné spoluvlastníctvo však môžete zrušiť a vyporiadať.



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Manžel mi neprispieva na domácnosť a ani na deti" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.