POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?

Dobrý deň, dňa 16.9.2016 som podala žiadosť o rozvod a napriek tomu, že sme zatiaľ nedostali žiadnu odpoveď zo súdu, žijeme s manželom naďalej v spoločnej domácnosti, v byte s hypotékou. Môj manžel je veľmi nezodpovedný, žije tu úplne zadarmo a využíva moje financie. Hľadám možnosť, ako ho prinútiť prispievať aspoň na polovicu nájmu a nákladov spojených s prevádzkou bytu, ako sú napríklad poplatky za inkaso a internet. Manžel neprispieva ani na financovanie našej dcéry. O splácanie úverov ho však neprosím, keďže mi sľúbil, že mi byt po rozvode prenechá, napriek tomu, že je na ňom ešte veľká hypotéka. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?

Dobrý deň, povinnosť manžela prispievať Vám na náklady domácnosti môžete dosiahnuť cez uplatnenia nároku na plnenie manželského výživného. V zmysle § 71 ods. 1 zákona o rodine, manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Ak Vám manžel neprispieva ani na dcéru, neplní tým ani svoju ďalšiu vyživovaciu povinnosť, ktorú má k svojmu dieťaťu. Rovnako ste preto oprávnená toto právo uplatniť na súde a žiadať, aby rozsah vyživovacej povinnosti k dieťaťu určil súd, keďže Váš manžel si ju dobrovoľne neplní.

Trápi vás "Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Spolu s partnerom sme už 6,5 roka a máme dve deti. Jedno dieťa mám z predošlého vzťahu a druhé sme mali spolu. Až do nedávna sme všetko platili spolu. Máme hypotéku aj pôžičky. Pracovala som až do augusta, ale dala som výpoveď. Dôvodom bola nutnosť chodiť aj v noci na rezervácie na letisku a po pracovnej dobe som často musela čakať na meškajúcich zákazníkov. Pracovala som v autopožičovni. Potom sa všetko začalo meniť. Partner prestal prispievať na účty a na domácnosť. Zablokoval ma na spoločnom účte v banke a zrušil mi kartu, a to všetko bez môjho súhlasu. Regisrovala som sa na úrade práce, ale ani tam mi nevyplatili podporu, pretože zamestnávateľ zaslanie zápočtu zdržal. Napriek týmto okolnostiam mi partner nedal ani halier. Musela som si požičať na účty a stravu a v tomto mesiaci som od neho znovu nedostala ani halier. S odmietanjem mi dať peniaze mi on konfrontuje aj teraz, keď som už začala pracovať. Zarába približne 1100 eur v čistom a navyše dostáva aj 13. a 14. plat. Neviem, čo robiť. Ako ho môžem prinútiť prispievať? Stále ma vyhadzuje z domu, aj keď som ja zaplatila všetky účty a on nič. Nechce sa odsťahovať a nepomáha mi doma. Nie sme zosobášení, ale hypotéka a pôžičky sú na oboch z nás. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, v prípade, že ste platili výlučne Vy splátky hypotéky a pôžičiek, pri ktorých ste obaja evidovaní ako spoludlžníci, môžete od neho požadovať zaplatenie 1/2 každej jednej splátky. Premlčacia doba je však iba dvojročná, a preto my odporúčame klientom (s ohľadom na úspech v konaní a náhradu trov právneho zastupovania) žalovať 1/2 splátok za uplynulé 2 roky. Iným spôsobom ho donútiť k tomu, aby sa aspoň takto spätne podieľal na platení splátok nedokážete. Čo sa týka vyhadzovania z domu, v tomto prípade je podstatné a rozhodujúce, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, prípadne kto má právo užívať túto nehnuteľnosť. Od toho sa odvíja právo jedného alebo druhého domáhať sa výlučného užívania nehnuteľnosti. Ak by ste mali nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, nemôže Vás vyhodiť, nakoľko obaja máte rovnaké užívacie a vlastnícke právo k nehnuteľnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Momentálne som na invalidnom dôchodku. Pracovný pomer som bola nútená ukončiť dohodou 17. marca 2015 z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a hlavne kvôli dcére, ktorá trpí závažnými psychickými poruchami a vyžaduje stály dozor. Je oslobodená od povinnosti dochádzať do školy, kam s ňou chodím individuálne. U druhej dcéry zistili závažné neurologické ochorenie s progresívnym priebehom. Pokiaľ som pracovala, hradila som domáce výdavky ja. Manžel prispieval veľmi sporadicky. Nevyhovovalo mi to, no nakoniec sa z toho vysporiadal. V súčasnosti fakticky vôbec neprispieva. Keď sa ho pýtam na peniaze, dá mi 3,5,10 eur, z čoho mám aj variť jedlo. Nepomáhajú ani dohovory, ani iné prostriedky. Ako mám postupovať, ak sa chcem domôcť príspevkov na deti a na chod domácnosti, kde sa aj on zdržuje, hoci tu nemá od začiatku manželstva trvalý pobyt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, zákon o rodine upravuje druhy vyživovacích povinnosti, prostredníctvom ktorých sa môžete domáhať príspevkov súvisiacich s hradením životných potrieb svojich ako aj Vašich detí. V zmysle § 62 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Vyživovaciu povinnosť medzi manželmi upravuje tento predpis v ustanovení § 71, podľa ktorého, manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Na základe uvedeného Vám preto odporúčam podať súdny návrh o určenie vyživovacej povinnosti k Vašim maloletým deťom, ako aj návrh na určenie manželského výživného. 


Podotázka: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť? (Rodinné právo)

Dobrý večer, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Spolu s manželom síce žijeme v spoločnej domácnosti, no naše vzťahy nie sú najlepšie. Finančne prispieva na domácnosť len minimálne, niekedy vôbec. Rada by som sa opýtala, či existuje možnosť podať nejaký návrh na súd s cieľom donútiť manžela platiť výživné na našu maloletú dcéru a zároveň získať jej do svojej starostlivosti bez nutnosti rozvodu. Ak je to možné, mohli by ste mi, prosím, napísať názov tohto návrhu a čo by som do neho mala uviesť? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, ak rodič dobrovoľne neplní svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, možno sa domáhať na súde, aby jej rozsah určil súd s ohľadom na potreby maloletého dieťaťa a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Podľa § 36 ods. 1 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.  Skutočnosť či rodičia spolu žijú sa posudzuje komplexne a to najmä s ohľadom na to, či existuje vôľa tvoriť rodinu alebo zabezpečovať spoločne potreby rodiny. Na základe Vášho príspevku preto možno stanoviť, že síce s manželom spolu bývate avšak spolu nežijete. Z uvedeného dôvodu môžete podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletému dieťaťu, ktorého rodičia spolu nežijú. V návrh uveďte dôvody, pre ktoré požadujete zverenie dieťaťa do vašej osobnej starostlivosti a výšku výživného pre Vášho manžela.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako prinútiť manžela prispievať na domácnosť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.