Komu platiť výživné?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 10. 2. 2017

Otázka: Komu platiť výživné?

Dobrý deň. Brat ma dcérku s rozvedeného manželstva. Z dôvodu neplatenia ( je psychycky chorý syzofrenia. ) ho pred tromi rokmi udala a brat dostal rok nepodmienečne. Pustili ho po 8 mesiacoch v septembri 2016. Hneď v októbri jej boli zaslané peniaze na adresu, ktorú som od nej dostala v marci 2016, keďže sa presťahovala do iného mesta k novému priateľovi. Až po troch zásielkach sa nám šek vrátil. Ostatné putujú po poste a proste nechodia nazad. Medzitým sme zistili, že sa znova presťahovala, tak sa jej jedna vrátená platba znova poslala šekom na novú adresu. Avšak jej otec nám povedal, že ona peniaze nepreberie, nakoľko poberá náhradné výživné. Ako to teda je? Komu ma posielať vlastne alimenty? Nie je ona povinná ich prebrať a nahlásiť príjem príslušnému orgánu? Brat ma podmienku 2 roky a bojíme sa, že ak nebude preberať peniaze znova ho zavrú. My odkladáme všetky šeky o odoslaní a vracajú sa nazad. Ďakujem.

Odpoveď: Komu platiť výživné?

Dobrý deň. Váš brat je povinný posielať výživné na adresu matky dieťaťa. Matka je povinná prijať výživné a informovať ÚPSVaR  o každej zmene, ktorou je aj to, že otec dieťaťa si plní vyživovaciu povinnosť. Ak si nesplní informačnú povinnosť voči ÚPSVaR ,môže jej nárok na náhradné vyživné zaniknúť. Ak matka nekomunikuje odporúčam Vám kontaktovať ÚPSVaR v mieste bydliska matky a upovedomiť ich o skutočnosti, že otec dieťaťa si riadne plní vyživovaciu povinnosť, ale matka odmieta platby prevziať. Doklady samozrejme uchovajte. Jednou z podmienok žiadosti o náhradné vyživné je začatie a trvanie exkekučného konania. Nemáte vedomosť, že by voči Vášmu bratovi bolo vedené exekučné konanie za nezaplatené výživné ešte pred tým, ako nastúpil výkon trestu? Ak áno je potrebné kontaktovať súdneho exekútora a výživné posielať na jeho účet.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk