POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Je otec povinný platiť výživné aj po 18?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Je otec povinný platiť výživné aj po 18?

Dobrý deň, tento mesiac dosiahnem plnoletosť a potrebujem informácie týkajúce sa výživného. Môj otec mi pravidelne platí výživné, no obávam sa, že keď dovŕšim 18 rokov, už nebude musieť platiť. Výživné určil súd rozhodnutím, keď sa naši rozvádzali. Otec potom odišiel a odvtedy mi platí viac-menej pravidelne. Vyhráža sa, že keď dovŕšim 18 rokov, prestane platiť. Budem sa vtedy musieť obrátiť na súd? Môžete mi povedať, ako to teda je? Ďakujem.

Odpoveď: Je otec povinný platiť výživné aj po 18?

Dobrý deň, 

v súvislosti s dosiahnutím plnoletosti platí, že plnoleté dieťa nie je povinné podať opätovne návrh na súd, týkajúci sa určenia vyživovacej povinnosti. Dôvodom je, že rozhodnutie súdu z času keď ste ešte neboli plnoletá je stále právoplatné a vykonateľné. To znamená, že vyživovacia povinnosť trvá aj naďalej. Zmena nastáva najmä v tom, že ak by ste podali návrh na zvýšenie výživného tak Vás napr. Vaša matka už nemôže zastupovať ako tomu bolo doteraz, ale bude potrebovať splnomocnenie. Ďalej sa mení aj to, že otec už nebude prispievať k rukám matky ale priamo Vám. 

 

Čo sa týka Vašej obavy, s určitosťou Vám môžem povedať, že dosiahnutie plnoletosti nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti. Tento fakt je vyjadrený jednak v Zákone o rodine § 62 ods.1, podľa ktorého "Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť." a vyplýva aj z rozhodovacej praxe súdov. Príkladom je aj nasledujúce rozhodnutie súdu:

 

Rozsudok NS SSR sp. zn. 2 Cz 64/74

 

"Veková hranica 18 rokov je podľa Zákona o rodine § 86 ods. 3; (v súčasnosti § 65 ods. 3) významná len z hľadiska procesného, a to v tom zmysle, že do plnoletosti dieťaťa možno začať konanie o určenie výživného aj bez návrhu, zatiaľ čo po dosiahnutí plnoletosti možno takéto konanie začať len na návrh oprávneného.

Z ustanovenia § 86 ods. 3 ZR (v súčasnosti § 65 ods. 3) nemožno však vyvodiť záver, že rodič plnoletého dieťaťa, ktoré nie je schopné samo sa živiť, nemá voči nemu vyživovaciu povinnosť, a že táto povinnosť mu vznikne až súdnym rozhodnutím."

Trápi vás "Je otec povinný platiť výživné aj po 18?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je otec povinný platiť výživné aj po 18? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môj syn študuje na vysokej škole - denné štúdium a našiel si prácu. Má jeho otec naďalej vyživovaciu povinnosť alebo už nemusí? Prestal mu posielať výživné hneď ako mu syn oznámil, že si popri štúdiu našiel prácu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Je otec povinný platiť výživné aj po 18?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň, ak syn študuje dennou formou a popritom brigáduje, vyživovacia povinnosť rodičov trvá aj naďalej, a to až do času, kým syn nenadobudne schopnosť sám sa živiť. V predmetnom prípade to znamená, až do času skončenia druhého stupňa vysokoškolského vzdelania (nadobudnutie titulu Mgr. / Ing. /MUDr. a pod.) samozrejme za predpokladu, že skôr nedôjde k ukončeniu štúdia zo strany vášho syna. Uvedené vyplýva z rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít, ktorá ustálila, že v prípade, ak plnoleté dieťa študuje na vysokej škole dennou formou štúdia, vyživovacia povinnosť zaniká až skončením vysokoškolského štúdia II. stupňa. Inak by to bolo, ak by študoval externou formou štúdia. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je otec povinný platiť výživné aj po 18? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môj syn práve dovŕšil 18 rokov a stále navštevuje druhý ročník strednej školy. Avšak, má v pláne ukončiť školu a začať pracovať. Ako je to s výživným? S manželkou sme síce už dva roky od seba, ale oficiálne sme stále manželia a ja jej výživné pravidelne platím. Ďakujem.

Odpoveď: Je otec povinný platiť výživné aj po 18?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň, podľa § 62 Zákona o rodine je plnenie vyživovacej povinnosti zákonnou povinnosťou a trvá do času "kým deti nie sú schopné samé sa živiť.". Teda to, že syn nadobudol plnoletosť nemá v tomto prípade význam. Dôležité je, či sa dokáž sám živiť.

Kedy nastane takýto stav, závisí vždy od jednotlivého prípadu samostatne. Rozhodujúce faktory na strane dieťaťa sú jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a pod. Len samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávnu spôsobilosť, nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti rodičov. Rovnako nestačí preukázanie skutočnosti, že dieťa už je schopné nejakej – hocijakej – zárobkovej činnosti. Zákon uprednostňuje záujem dieťaťa. Dôležitým faktorom v tomto prípade je aj skutočnosť, či existuje reálna možnosť dieťaťa zamestnať sa vo vyštudovanom odbore. Dieťa je teda schopné samé sa živiť vtedy, ak je schopné samostatne uspokojovať svoje potreby. Môže sa však stať, že táto okolnosť nenastane nikdy – napríklad v prípade ťažkej invalidity dieťaťa.


Podotázka: Je otec povinný platiť výživné aj po 18? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať. Platím výživné na syna, ktorý mal teraz v novembri 18 rokov. Navrhol som mu, aby si dal založiť vlastný účet, na ktorý by som mu mohol posielať výživné. Odpovedal mi však, že by sme to nemali komplikovať a aby som pokračoval v platbách na účet jeho matky. Je takéto riešenie v poriadku alebo by som s tým nemal súhlasiť, keďže je už dospelý? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Je otec povinný platiť výživné aj po 18?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň,

výživné je nárokom dieťaťa a nie rodiča. Ak bolo výživné určené súdom a v rozhodnutí bolo určené, že máte výživné platiť k rukám matky, je to len určenie platobného miesta. Ak by ste platili priamo dieťaťu, svoju povinnosť si tak či tak splníte. Ak si nechce založiť účet, môžete mu výživné zasielať napr. šekom. Ak by ste to chceli mať podchytené úplne, môžete požiadať o zmenu rozhodnutia súdu v časti platobného miesta. 

Ak si však želá, aby ste to posielali na účet mamy, tak Vám stačí, aby ste to mali podchytené písomne, aby sa neskôr nestalo, že bude hovoriť, že ste mu neplatili výživné. 


Trápi vás "Je otec povinný platiť výživné aj po 18?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je otec povinný platiť výživné aj po 18? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 18 rokov a chcela by som sa informovať. Je môj otec povinný mi platiť výživné, keď neštudujem a mám len brigádu? Malo by zmysel podať návrh na súd? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Je otec povinný platiť výživné aj po 18?

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň,

podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa je schopné samo sa živiť vtedy, keď si dokáže vlastnou prácou a úsilím zabezpečiť svoje potreby a uhrádzať náklady na život. Ak to dokážete z príjmu z brigády, potom ste už nadobudli schopnosť sama sa živiť a otec Vám nie je povinný platiť. Ak podáte na súd návrh, súd bude zisťovať  majetkové pomery otca, ako aj Vaše a na základe toho posúdi, či ste schopná sama sa živiť, alebo nie a či máte nárok na výživné, alebo nie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je otec povinný platiť výživné aj po 18?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.