Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 10. 6. 2016

Otázka: Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala čo je pre mňa ako matku výhodnejšie. Či mám podať návrh na rozvod ako navrhovateľ alebo byť odporcom a čakať kým, návrh na rozvod podá manžel. Vychovávame spolu maloleté dieťa. Manžel je vlastníkom bytu (bol ešte pred svadbou), a preto mám obavy o budúce bývanie pre mňa a pre syna. Musí manžela zaujímať aj naše budúce bývanie? A ešte aká je šanca, že by mu zverili dieťa do starostlivosti, keď je plný invalidný dôchodca a má dlhodobé zdravotné problémy? Aký postup by bol prosím Vás pre mňa ten správny aby sme so synom ako tak obišli, nakoľko z bytu odídeme my. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je lepšie podať návrh na rozvod ako prvá, alebo byť odporcom?

Dobrý deň. Bez znalosti konkrétnych okolností prípadu nie je možné zaujať náležité stanovisko k veci. Pokiaľ však ide o otázku týkajúcu sa podania návrhu na rozvod, tak závisí predovšetkým na Vás, či sa chcete s manželom rozviesť. Ak áno, potom nemusíte čakať na to, či a kedy podá návrh Váš manžel. Z procesného hľadiska majú účastníci súdneho konania rovnaké práva a povinnosti. V rozvodovom konaní sa nerieši majetok manželov, avšak úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode áno. Čo sa týka zverenia dieťaťa, tu opätovne nemožno dávať žiadne predpoklady ak nemám komplexné informácie o veci. V tomto ohľade je významný napr. aj vek dieťaťa a to, či dokáže vyjadriť svoj názor ohľadom toho, komu má byť zverené do starostlivosti po rozvode. Otázka bývania nebude priamo predmetom rozvodového konania. V konaní sa bude riešiť jedine výživné pre maloleté dieťa, ktoré bude určované najmä s ohľadom na možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Rozvedený manžel alebo manželka sa môžu po rozvode domáhať za splnenia zákonných podmienok priznania príspevku na výživu rozvedeného manžela (§ 72 a § 73 zákona o rodine).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk