Doručenie výpovede podanej zamestnancom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát (Nitra)
Odpovedané dňa: 7. 6. 2017

Otázka: Doručenie výpovede podanej zamestnancom

Dobrý deň, ako má postupovať zamestnanec, keď podá výpoveď (podané 31. 05. 2017 k 31. 07. 2017) a zamestnávateľ mu ju odmietne podpísať. Platí podaná výpoveď k určenému dátumu aj napriek odmietnutiu zamestnávateľom, plynie výpovedná doba a čo má ešte zamestnanec podniknúť? Zamestnanec má 35 dní nevybranej dovolenky. Ďakujem.

Odpoveď: Doručenie výpovede podanej zamestnancom

Dobrý deň. Zákonník práce upravuje v § 38 osobitnú úpravu pri doručovaní. V zmysle tejto právnej úpravy nastanú účinky doručenia aj vtedy, ak bolo doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia taktiež nastanú vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ odmietne prijať doručovanú písomnosť.
Zároveň je potrebné uvedomiť si, že výpoveď je jednostranný právny úkon, a preto si pre svoju platnosť nevyžaduje aj prejav vôle (podpis) druhej strany. Zjednodušene povedané, ak ste výpoveď zamestnávateľovi riadne doručili, na to aby vyvolala zamýšľané právne účinky nie je potrebný podpis zamestnávateľa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk