Máte
otázku?

Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Dobry. Co potrebujem na katastralny urad po rozvode prepisat podiel na nehnutelnosti z 1/1 na 1/2.Dakujem

Odpoveď: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Dobrý deň,

rozvodom manželstva síce zaniká manželstvo aj BSM, no BSM je nutné potom aj vyporiadať. Vyporiadať spoločný majetok (BSM) môžete buď dohodou, alebo súdnym rozhodnutím. Ak sa dohodnete, táto dohoda bude podkladom pre vklad vlastníckeho práva do katastra (ak sa bude týkať nehnuteľnosti). Ak by rozhodoval súd, tak kataster vykoná zmenu na základe jeho oznámenia. Kataster vykonáva zmenu na liste vlastníctva buď na základe návrhu na vklad, alebo podnetu štátne orgánu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prišlo mi rozhodnutie z katastra, že mám prepísané pozemky, ale na pozemku je dom a ten prepísaný nie je. Aký je teda ďalší postup? Mám znova vypracovať nový návrh na vklad, aby dom prepísali na mňa?
Ďakujem.

Odpoveď: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,

neuviedli ste na základe akého titulu (zmluvy) došlo k prepisu pozemkov na Vás. Pokiaľ k prepisu vlastníckeho práva na katastri došlo na základe zmluvy (napr. kúpnej/darovacej), čo predpokladám, keďže ste podávali návrh na vklad, potom rozhodujúce je to, čo bolo predmetom prevodu, teda či sa prevod týkal iba pozemkov, alebo aj rodinného domu. Je možné, že sa zmluva týkala len pozemkov. V takom prípade by ste potrebovali novú zmluvu, ktorej predmetom by bol prevod vlastníckeho práva aj k rodinnému domu. Potom ako uzavriete novú zmluvu na rodinný dom, bude potrebné podať opäť nový návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností.

Ak však zmluva, na základe ktorej kataster zapísal pozemky, sa týkala aj prevodu rodinného domu a kataster vlastnou činnosťou opomenul zápis vykonať, potom môžete podať návrh na opravu chýb v katastrálnom operáte podľa § 59 katastrálneho zákona. Ak sú podmienky na opravu chyby splnené, kataster rozhodne o oprave chyby alebo vyhotoví protokol o oprave chyby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
čo je potreba k tomu, ak moja babka chce na mňa prepísať nehnuteľnosť?

Odpoveď: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
Vaša babka Vám môže nehnuteľnosť darovať. V takom prípade je potrebné podpísať darovaciu zmluvu a podať ho na príslušný kataster nehnuteľností spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Ak by Vám nehnuteľnosť chcela predať, postup je rovnaký, avšak treba spísať namiesto darovacej zmluvy, kúpnu zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, čo všetko potrebujem, ak idem prepisovať dom. Rodičia chcú urobiť prepis s prepísať dom na mňa, tak aké papiere mi treba zobrať na kataster?

Odpoveď: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2020)

Dobrý deň,
najskôr sa musíte rozhodnúť, či bude predaj realizovaný darovacou alebo kúpnou zmluvou. Tie musia byť správne napísané, musia mať všetky zákonné náležitosti. Ak náležitosti zmluva mať nebude, tak kataster preruší konanie a budete musieť urobiť dodatok. Katastre sú v tomto veľmi prísne. Stačí aj preklep v rodnom čísle, či mene a už konanie preruší. Podpisy prevodcov na zmluve musia byť úradne overené.

Ak budete mať správne urobenú zmluvu, tak ju treba vytlačiť toľkokrát, koľko je účastníkov + 2 rovnopisy. Na každom musí byť overený podpis prevodcov. Potom treba napísať návrh na vklad, ktorý má tiež svoje náležitosti. Následne idete s dvoma návrhmi na vklad a dvoma zmluvami na kataster osobne, alebo pošlete návrh poštou. Treba uhradiť kolok v hodnote 66 eur. Na jeden návrh na vklad si nechajte dať pečiatku o tom, kedy ste návrh podali.

Ak by ste potrebovali pomôcť s vypracovaním dokumentov, pokojne nám napíšte. Robíme to často.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa spýtať, keď som byt nadobudla pred manželstvom som jediný vlastník bytu. Teraz by som ale chcela, aby vlastník bytu bol aj manžel. Čo je potrebné urobiť? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň. Najjednoduchšie riešenie je to, ak manželovi darujete podiel na byte. Docielite tak to, že byt bude v podielovom spoluvlastníctve. Je pritom na Vás, v akom rozsahu mu podiel darujete. Zrejme však pôjde o podiel o veľkosti 1/2 k celku, čím sa obaja stanete spoluvlastníkmi s rovnakými podielmi. Ide o jednoduché riešenie, kde by stačilo spísať darovaciu zmluvu a túto vložiť na kataster.

Pre úplnosť uvádzam, že nepôjde o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak by ste chceli aby bol byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, som toho názoru, že by sa musel previesť najskôr na tretiu osobu a tá by ho musela následne previesť na oboch manželov, a to inak než darovacou zmluvou. Veci získané darovaním sú totiž z bezpodielového spoluvlastníctva zákonom vylúčené. Aj tu však existuje možnosť, že by ste notárskou zápisnicou rozšírili bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aj na veci získané darom, v dôsledku čoho by sa mohla aj vec získaná darom nadobudnúť do bezpodielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja otázka je, čo všetko potrebujem na kataster. Keď som rozvedená, majiteľmi bytu sme obaja. Spísali sme dohodu o BSM, kde mne ostal byt. Potrebujem ho prepísať iba na seba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, pre prepis nehnuteľnosti je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Prílohami tohto vkladu sú: zmluva v dvoch vyhotoveniach (vo Vašom prípade dohoda) - podpisy na nej musia byť úradne overené; vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv a samozrejme samotný návrh na vklad do katastra nehnuteľností (tento tiež odporúčame vyhotoviť v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden necháte pre vlastnú potrebu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo potrebujem na kataster pri prepise nehnuteľnosti?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku