Máte
otázku?

Ako previesť polovicu bytu na manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Dobrý deň, po mamimej smrti sa moja sestra vzdala svojej čiastky z bytu v prospech mňa preto lebo som s manželom bývala v spoločnej domácnosti s mamou a sme sa o ňu starali a dochovali sme ju. Môj manžel mi niekoľko rokov pomáhal ako mohol, vozil nás po lekároch, nemocniciaćh, chodil mame pre lieky, pomáhal mi pri kúpaní... Chcem sa spýtať, ja ako nová majiteľka bytu, ako previesť polovicu bytu na manžela, aby bol spolumajiteťom spomínaného bytu. Ja majiteľka a on spolumajiteľ, ako to u manželov býva , že v byte má každý z manželov jednu polovicu. Je to možné previesť polovicu bytu na manžela? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Dobrý deň

Odpoveď na otázku "Ako previesť polovicu bytu na manžela?" 

Nakoľko Vaša sestra sa vzdala svojho podielu vo Váš prospech, išlo o nadobudnutie nehnuteľnosti mimo BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). V tomto prípade ste výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti výlučne Vy. Previesť polovicu bytu na manžela, aby ste zabezpečili, že sa stanete podielovými spoluvlastníkmi (1/2 a 1/2) je možné darovacou zmluvou. Na základe darovacej zmluvy darujete zo svojho výlučného vlastníctva polovicu bytu manželovi. Takto sa stanete každý vlastníkom po jednej polovici. Nie je to možné urobiť kúpnou zmluvou, nakoľko pri BSM platí, že ak počas manželstva ktorýkoľvek z manželov nadobudne nehnuteľnosť (najmä okrem darovania a dedenia), táto nehnuteľnosť (vec) patrí do BSM. Pokiaľ by ste teda predali a manžel kúpil polovicu Vášho bytu, potom by situácia bola taká, že polovica bytu by patrila výlučne Vám a druhá polovica (hoci by to kataster napísal výlučne na Vášho manžela) by patrila obom a bola by v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Zápis v katastri je smerodatný vtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môžem poprosiť o radu? S manželom sa ideme rozvádzať a ak by som chcela moju polovicu prepísať na manžela ako to funguje Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak je byt v BSM, tak sa musíte najskôr rozviesť a potom vyporiadať BSM dohodou tak, že výlučným vlastníkom sa stane bývalý manžel. Ak máte byt v podielovom spoluvlastníctve, nemusíte čakať na rozvod a môžete rovnako uzavrieť písomnú dohodu o tom, že mu prevádzate polovicu bytu. Je potrebné len rozlišovať, či je to v BSM, alebo nie a či to chcete urobiť odplatne, alebo bezodplatne. 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň,

prosím Vás môžete mi poradiť? Ak manžel nadobudol nehnuteľnosť pred našim sobášom a je teda jediný vlastník, je na nás, či si vyberieme darovaciu alebo kúpno-predajnú zmluvu ako prevod na manželku? Aký je v tom rozdiel? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň,
áno je to len na Vás. Rozdiel je v tom, že kdežto darovacia zmluva je bezodplatná, teda za podiel na nehnuteľnosti nie je obdarovaný povinný nič platiť, pri kúpnej zmluve by mala existovať odplata, ktorú by mal zaplatiť. Je to len na Vás.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Byt som kúpil zaslobodna. Po 20 rokoch manželstva chce manželka byt spolumajiteľka. Na aký diel ma nárok a ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je byt vo Vašom výlučnom majetku a pokiaľ chcete, aby ho vlastnila aj manželka, tak je to možné vykonať napr. darovacou zmluvou, kde jej darujete podiel na byte (jeho výška záleží od Vašej vzájomnej dohody). Následne sa stanete podielovými spoluvlastníkmi. Byt nebude v BSM.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať alebo teda poradiť, ešte pred manželstvom manžel kúpil byt, pričom si vzal len malú čiastku hypotéky, pretože ostatné doplatil zo svojich. A po čase sme sa vzali, hypotéku platíme naďalej, a teraz by manžel chcel napísať za spolumajitelku mňa. Ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň,

v takom prípade môže manžel ako vlastník previesť na Vás podiel (na ktorom sa dohodnete), a to buď darovacou zmluvou, alebo zmluvou kúpnou (rozhodnutie spočíva na Vás). Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať náležitosti podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, katastrálneho zákona a rovnako podľa Občianskeho zákonníka. Následne potom, čo kataster povolí vklad, budete spolumajiteľkou bytu.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Mame s manželkou 3. Íž. Byt v BSM. Chcel by som previeť-darovať svoju polovicu synovi s vecným bremenom užívania bytu do konca života. Syn má svoj vlastný byt a nežije s nami v spoločnej domácnosti. Srdečne ďakujem za radu. M. S. 

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň,
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že sa jedná o byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a chcete svoju polovicu darovať synovi.
Vzhľadom na bezpodielovosť spoluvlastníctva bytu len Vy sám ako jeden z bezpodielových spoluvlastníkov nemôžete previesť na syna jednu polovicu byt.  Môžete previesť jednu polovicu bytu len spolu s manželkou, nakoľko byt patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva. 
Následne bude byt v časti jednej polovice k celku naďalej vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve a druhá polovica bude vo výlučnom vlastníctve Vášho syna. Teda darovaciu zmluvu musíte spísať spoločne so svojou manželkou ako darcovia a syn ako obdarovaný.

To, že syn má vlastný byt a nežije s Vami nie je prekážkou spísania darovacej zmluvy.

Vo veci spísania zmluvy sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.
 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som Vás poprosil o radu. Moja mama vlastní s ocom byt, ktorý nadobudli počas manželstva. Pred 17 rokmi sa rozviedli a otec žije v zahraničí. Byt je teda aj na mamu, aj na otca. Prosím Vás, ako by sme mohli spraviť prepis bytu len na mamu? Je potrebná k tomu darovacia zmluva od otca alebo stačí len požiadať o prepis? Do bytu otec za tie roky nedal ani cent (opravy, nájmy, rekonštrukcie, nové spotrebiče a všetko čo sa týka chodu domácnosti). Mama v tom byte stále býva a chce byť vlastníkom len ona. Ďakujem vopred za odpoveď. 

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

 

1./ Podľa otázky vychádzame z toho, že majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve po rozvode manželstva pred 17 rokmi nebol  vyporiadaný dohodou ani cestou súdu. Potom v zmysle ust. Občianskeho zákonníka platí, že byt je v podielovom spoluvlastníctve.

 

2./ Za tohto právneho stavu je možné uzatvoriť darovaciu zmluvu alebo kúpnopredajnú zmluvu podľa ust. Občianskeho zákonníka. Pred uzatvorením niektorej zo zmlúv musia  rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti podať návrh na vykonanie záznamu, že nehnuteľnosť patrí už do ich podielového spoluvlastníctva  predložiť katastrálnemu odboru úradne overený právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

 

3./ Podpis prevodcu, Vášho otca, musí byť v zmluve či už darovacej alebo kúpnopredajnej overený  a keďže Váš otec sa nachádza v zahraničí môže zvoliť z nasledovných alternatív : Zmluvu podpíše sám, splnomocní iného na uzatvorenie zmluvy alebo splnomocní advokáta na celý proces uzatvorenia zmluvy, všetko vrátanie podania návrhu na kataster nehnuteľností.

Podpisy môže nechať overiť na príslušnom veľvyslanectve alebo zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, ktorých adresy nájdete na tejto stránke :

http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu, kedy advokát urobí podľa zákona o advokácii aj tzv. autorizáciu zmluvy a budete mať tak právnu istotu, že zmluva je právne perfektná, návrh na vklad je samozrejmosťou  : http://advokat@ficek.sk.

 

©

 

 

 


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, pred manželstvom som nadobudol byt na hypotéku - som výlučným vlastníkom. Aktuálne mi hypotéka končí a chcem, aby bol byt následne v BSM a nie 1/2 a 1/2. Je to možné?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, ak ste predmetnú nehnuteľnosť nadobudli pred uzavretím manželstva, nie je možné ho žiadnym spôsobom dostať do BSM. Do BSM patria totiž iba veci nadobudnuté za určitých okolností jedným z manželov. Ani dohodou vo forme notárskej zápisnice nie je možné BSM vo Vašom prípade rozšíriť, pretože dohody o rozšírení BSM majú účinky iba do budúcnosti, ale nie spätne na už nadobudnutý majetok.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, jeden z manželov vlastnil dom s pozemkom vo výlučnom vlastníctve (nadobudnutý pred manželstvom). Počas manželstva 1/2 daroval manželke. Následne dom s pozemkom predali. Manželka si za peniaze utŕžené za svoj podiel chce kúpiť byt do výlučného vlastníctva. Potrebuje na kúpu bytu súhlas manžela z hľadiska konania na katastri? Bude nadobudnutý byt patriť do výlučného vlastníctva manželky, resp. môže manžel spochybniť výlučne vlastníctvo manželky, teda, že to patrí do BSM?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 19.04.2018)

Dobrý deň, pokiaľ by si manželka kúpila počas manželstva nehnuteľnosť z peňazí, ktoré boli spoločné (v BSM), potom by nehnuteľnosť patrila do BSM. Stačí pri tom ak by čo je len časť peňazí na kúpu nehnuteľnosti bola zo spoločných peňazí.

Ak si však kúpi nehnuteľnksť za svoje vlastné peniaze, t.j peniaze, ktoré získala z predaja svojho podielu a nepoužila by na to iné peniaze potom by táto nehnuteľnosť nepatrila do BSM. Manželka však neskôr v prípade súdneho konania musí preukázať, že nehnuteľnosť kúpila z peňazí, ktoré nepatrili do BSM.

Preto je najlepším riešením zúženie BSM počas manželstva notárskou zápisnicou. Takto vylúči neskôr prípadne dokazovanie v rámci súdneho konania.

 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ako mám prepísať byt na bývalého manžela aj s pôžičkou a inkasom.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ je byt spoločný (v BSM) a už nie ste manželia, môžete sa majetkovo vysporiadať po zániku manželstva. Stačí, ak spíšete dohodu o vysporiadaní BSM k bytu a úveru. Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve potrebujete dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Dávajte si pozor na to, aby ste boli vyčiarknutá aj z pôžičky, pretože na to je potrebný súhlas banky. Pokiaľ by Vám banka nedala súhlas, stále by ste boli dlžníčkou.

Pre banku nie je záväzná dohoda bývalých manželov o tom, kto bude splácať dlh. Toto si veľa bývalých manželov pri uzatváraní dohody o vysporiadaní majetku po rozvode neuvedomuje.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel nadobudol rodičovský byt darovacou zmluvou od otca do výlučného vlastníctva, byt sme rekonštruovali a nasťahovali sa doňho. Manžel chce prepísať polku bytu na mňa darovacou zmluvou. Stanem sa podielovou spoluvlastníčkou predmetného bytu v podiele 1/2 k celku? Dá sa byt previesť byt tak, aby sme boli bezpodieloví spoluvlastníci bytu v podiele 1/1 k celku?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 30.08.2017)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka rodinný dom, ktorý nadobudol váš manžel darovacou zmluvou nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

V zmysle zákona  môže podiel na dome na základe aj darovacej zmluvy previesť na vás v podiele na akom sa dohodnete.

 

2./ Pokiaľ sa jedná o otázku, či rodinný dom môže byť aj v bezpodielovom spoluvlastníctve, tu by ste sa museli obrátiť na notára podľa ust. § 143a/ Obč. zákonníka a tento by spísal dohodu o rozšírení BSM, kde by bol zaradený aj predmetný rodinný dom.

 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň chcem sa spýtať, chcel by som polovicu domu previesť na manželku, ale máme naň hypotéku, na ktorej je manželka ako spoludlžníčka. je možné hu zapísať ako spolumajiteľku domu? Ak áno, tak akým spôsobom? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň. Skutočnosť, že Váš dom je zaťažený záložným právom hypotekárnej banky, by nemala byť prekážkou prevodu podielu o veľkosti ½ z celku na Vašu manželku. Prevod môžete realizovať ako bezodplatný, a to darovacou zmluvou.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. Na manžela som v minulosti prepísala 50 percentný podiel bytu. V súčasnej dobe spolu nežijeme, nie sme rozvedení, manžel je na invalidnom dôchodku a poberá cca 100 eur mesačne. Byt je zaťažený úverom z banky na manželovo meno. Úver sa nespláca, a preto sa chcem opýtať, ako môžem, a či je reálne, manžela nejako vymazať z listu vlastníctva. Mojim cieľom je to, aby som v prípade exekúcie nestratila strechu nad hlavou. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň. Predmetný byt, resp. podiel na byte môžete previesť späť na Vás na základe zmluvy. V takom prípade by však musel byť Váš manžel ochotní uzavrieť s Vami zmluvu.
Vzhľadom na fakt, že byt je zaťažený (predpokladám záložným právom banky), ani samotný prevod nemusí byť zárukou toho, že o byt neprídete. Byt by totiž zostal aj po prevode naďalej zaťažený záložným právom. Pritom platí, že ak sa úver nebude splácať, môže dôjsť k výkonu záložného práva, na základe čoho by sa byt zrejme predal na dražbe.
Pokiaľ ide o prípadné exekúcie, tak exekútor môže siahnuť iba na majetok Vášho manžela, prípadne na majetok, ktorý máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (pozri § 147 ods. 1 OZ). Z Vašej otázky však usudzujem, že predmetný byt nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale v podielovom spoluvlastníctve. V takom prípade by sa prípadná exekúcia mohla týkať jedine podielu, ktorý patrí Vášmu manželovi.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. S priateľkou sme si vzali hypotéku, v ktorej ja som jej ručiteľom a začali stavať dom na jej pozemku, ktorý jej darovali rodičia. Boli sme dohodnutí, že keď skolaudujeme, čo sa nedávno stalo, prepíše polovicu domu na mňa. Teraz sa vykrúca a, akosi sa jej do toho nechce a ja potrebujem vedieť, ako na tom vlastne som, keďže dom som v podstate svojpomocne postavil ja, ručím za splácanie hypotéky ale nikde niesom vedeny ako spolumajiteľ a bezpodmienečne chcem byť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či ste boli na stavebnom úrade vedený ako stavebník aj Vy alebo nie.

Predpokladám však, že ste neboli vedený ako stavebník. V tomto prípade nezostane nič iné iba žaloba na súd. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že ste sa dohodli na tom, že stavbu postavíte spoločne. Na preukázanie tejto skutočnosti môže slúžiť vaša spoločná komunikácia s ňou, maily, sms, facebook komunikácia, svedkovia, prípadne iné.

Ak by sa Vám to nepodarilo preukázať, môžete od nej žiadať náhradu nákladov, ktoré ste vložili do jej nehnuteľnosti. Tu však čas hrá proti Vám, pretože Váš nárok sa premlčuje a to v dvojročnej premlčacej lehote, ktorá plynie odo dňa vynaloženia nákladov na stavbu domu. Neviem ako dlho ste stavali dom, ale pokiaľ to bolo viac ako 2 roky, časť peňazí môže už byť premlčaná.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám postupovať, dom sme začali stavať (bolo vydané stavebné povolenie a aj reálne práce začali) ešte pred svadbou. Dom bol dokončený a skolaudovaný až po svadbe. Na stavebnom povolení som bol uvedený len ja nakoľko som nevedel, že treba napísať oboch a ako som neskôr zistil, ak som na stavebnom povolení ako stavebník uvedený len ja uľahčilo to veľa vybavovaní kde stačil môj podpis/moja prítomnosť. Teraz by som chcel, aby sme dom vlastnili obaja v bezpodielovom spoluvlastnícve manželov. Keďže bol dom skolaudovaný až po svadbe, čiže právne dokončený, a teda nadobudnutý, tak nie je potrebná darovacia zmluva ani nič podobne? Stačí dať žiadosť na kataster na zápis manželky do BSM? Zároveň chcem upraviť aj moju adresu na LV, keďže som si trvalý pobyt už zmenil na nový dom a na LV je ešte stará adresa, môže sa to podať spolu alebo treba zvlášť a čakať kým bude zapísané na LV jedno (TP) a potom druhé (BSM)? Ďakujem :).

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Na to, aby patril dom do BSM nesmú byt hotové vodorovné a zvislé stavebné konštrukcie domu, strecha, schodisko a to v čase ešte pred sobášom.

Pokiaľ obaja manželkou s tým súhlasíte, že dom patrí do BSM, potom stačí urobiť čestné vyhlásenia vás oboch s overenými podpismi. Môžete to urobiť aj na jednej listine. A takto podať návrh na zápis zmeny v katastri. Spolu s tým môžete pripojiť aj svoj občiansky preukaz s novou adresou a žiadať vykonať zápis novej adresy na list vlastníctva.

Dúfam, že sme Vám pomohli. Dajte nám vedieť.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. Manžel vlastnil pozemok v 1/1 pred svadbou. Na pozemku už ako manželia ideme stavať rodinný dom. Stavebné povolenie bude vydané na obidvoch. Dom teda bude v BSM. Manžel ma chce dopísať do LV aj na pozemok. Chcem sa spýtať, či je možné previesť aj pozemok do BSM. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 26.03.2017)

Dobrý deň. 

Do BSM patria len tie veci, ktoré ste nadobudli počas manželstva. Z dôvodu toho, že pozemok vlastnil manžel pred uzavretím manželstva, nie je možné ho previesť do BSM. Môžete to však vyriešiť darovacou zmluvou, na základe ktorej Vám manžel daruje 1/2 pozemku, čím sa stanete podielovou spoluvlastníčkou pozemku, pričom tento podiel nebude patriť do BSM ale do Vášho výlučného vlastníctva.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám otázku. Mám dcéru z prvého manželstva, ktorá sa so mnou nestýka. S terajšou manželkou sme kúpili byt, ktorého sme obidvaja vlastníci. Chcel by som previesť svoju časť bytu na manželku a zároveň zabezpečiť, aby v prípade moje smrti táto dcéra nemala nárok na nič. Prosím o radu, ako najrýchlejšie to realizovať. Ďakujem Stano.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň,

ak ste byt kúpili počas manželstva, potom patrí do Vášho spoločného BSM, a teda ste akokeby obaja výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti (podiel 1/1). Nemôžete teda previesť na manželku svoj podiel, pretože ide o bezpodielové spoluvlastníctvo (obaja máte podiel 1/1) a nie podielové spoluvlastníctvo. Pokiaľ ide o Vašu dcéru, je možné ju vydediť. Vydediť však možno potomka len na základe zákonom ustanovených dôvodov uvedených v § 469a Občianskeho zákonníka. 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Môže manžel počas života previesť svoj podiel BSM na manželku? Aký je postup. Ďaujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, manželia sa počas manželstva môžu majetkovo vysporiadať, iba ak maju zrušené BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). 

Bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické práve "bezpodielovosťou" a preto nemôže manzel prevádzať podiel.

Ak by ste si zrušili BSM súdnou cestou, potom by teda ste sa mohli vysporiadať.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dakujem za odpoved...este sa chcem spytat, ci je akceptovatelne katastrom, ak s manzelom obaja darujeme polku svojho bytu mojej mame, a ona ho potom daruje len mne, do mojho vylucneho vlastnictva. A ako postupovat pri autorizacii zmluvy advokatom,aby som znizila poplatok na katastri na 18 eur zo 66? Dakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, postup, ktorý ste načrtli vo  svojej otázke je možný a kataster  by uvedené zmluvy akceptoval. Je potrebné to ale urobiť postupne.

Pokiaľ chcete autorizovať zmluvu, je potrebné sa obrátiť na advokáta, ktorý vám túto zmluvu vypracuje a zároveň autorizuje a elektronicky podá na kataster, vtedy bude poplatok znížený.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den, priatelka si kupila byt. Buduci rok planujeme uzavriet manzelstvo. Ako najlepsie by sme mohli docielit to aby sme po uzatvoreni manzelstva mali rovnaky spoluvlatnicky podiel 1:1? Ako je najlepsie postupovat? Dakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ste sa finančne podieľali na tomto byte je vhodné uzatvoriť kúpnu zmluvu (do zmluvy uviesť, že kúpna cena bola zaplatená pred podpisom zmluvy). Ak ste finančne nič neprispeli a nebudete platiť ani hypotéku, potom je možné to riešiť formou darovacej zmluvy.  Vtedy sa stanete každý polovičným vlastníkom nehnuteľnosti (nie 1/1).


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, počas trvania manželstva /sme manželia 36 rokov/ som pred cca 18 rokmi prostredníctvom osvedčenia o vydržaní získal do vlastníctva rodinný dom, ktorý sme si spoločne s manželkou prestavali podľa naších predstáv a ktorý je na katastri evidovaný len na moje meno. Chcel by som aby na liste vlastníctva bola uvedená aj moja manželka a to ako spoluvlastníčka nehnuteľnosti, alebo ako vlastníčka jednej polovice. Mám to riešiť darovaním, predajom, alebo je iná možnosť? Preto by som poprosil o radu ako mám postupovať, aby na LV figurovala aj manželka buď ako spoluvlastníčka, alebo vlastníčka 1/2 domu. Za skorú odpoveď vopred ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 25.11.2016)

Dobrý deň. Previesť spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 rodinného domu na Vašu manželku je možné darovaním na základe darovacej zmluvy. Následne po vklade tejto zmluve budete evidovaní na LV obaja ako podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti každý v spoluvlastníckom podiely o veľkosti 1/2 to znamená, že Vy budete vlastníkom polovice rodinného domu a Vaša manželka bude vlastníkom druhej polovice rodinného domu. Bude to však ideálne spoluvlastníctvo pričom nebude presne určené ktorá polovica patrí Vám a ktorá Vašej manželke.

 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, ja by som poprosil o radu. S manželkou sme nadobudli byt do spoločného vlastníctva 50-50 %. Teraz by som chcel previesť svoju čiastku na manželku, aby bola majiteľkou len ona. Ako by som mal postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či vlastníte byt s manželkou v podielovom spoluvlastníctve (každý podiel vo výške 1/2) alebo vlastníte nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak ste totiž kúpili byt počas trvania manželstva, vlastníte ho v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov spolu s manželkou, ale bez toho, aby boli určené podiely (preto bezpodielové spoluvlastníctvo). Na to, aby ste byt vlastnili v podielovom podielovom spoluvlastníctve, museli by ste ho spolu nadobudnúť do vlastníctva pred uzavretím manželstva alebo darom/dedením počas trvania manželstva. Ak vlastníte nehnuteľnosť v BSM tak nie je možné počas trvania BSM previesť Váš podiel na manželku. Ak vlastníte nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve je možné Váš podiel na manželku previesť buď písomnou dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo darovacou zmluvou.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den, da sa previest spolocne kupena nehnutelnost pred manzelstvom, v podielovom vlastnictve muza a zeny - 1/2 a 1/2, po svadbe na BSM?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň, nedá sa to urobiť jedným úkonom - jednou zmluvou. Je to však môžeme urobiť tak, že túto nehnuteľnosť najskôr prevediete na tretiu osobu a táto tretia osoba vám následne túto nehnuteľnosť predá a vy sa tak stanete bezpodielovými spoluvlastníkmi.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Prepačte asi som sa zle vyjadril my s manželkov vlastníme byt spoločne teda1/2 na 1/2 ja by som chcel previest moju 1/2 na nu aby bola ona majoritnym vlastníkom, ako sa to dá realizovať. Ďakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 06.11.2016)

Dobrý deň, dá sa to realizovať darovacou zmluvou.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den, chceli by sme Vas touto cestou poprosit o radu. Manzel pred svadbou nadobudol byt. Na byt bral hypoteku. Teraz chce previest 1/2 bytu na mna. Co je potrebne uviest v darovacej zmluve? Je potrebne aj v banke z mojej strany podpisat nejake uverove/zalozne zmluvy a aj tie vkladat do katastra? Dakujeme.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň na Vás, nie je potrebný súhlas banky. Stačí, ak s manželom uzatvoríte darovaciu zmluvu a túto necháte zavkladovať do katastra nehnuteľností.  Je však potrebné myslieť na to, aby ste oznámili aj banke tento prevod, pretože banka môže v opačnom prípade zosplatniť úver.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den, s manzelom sme spolumajitelia bytu 1/2. Manzel ma dlzoby, a aby ich vyplatil chcu od nas moji rodicia odkupit nas byt (jemu daju peniaze) a nasledne ho darovat len mne samej, darovacou zmluvou. Ma na takto darovany byt od mojich rodicov este moj manzel narok? V pripade rozvodu alebo jeho exekucii pre dlzoby? Je mnou predany byt a opat darovany mne akceptovatelny pre kataster? Alebo ako postupovat, aby byt bol pisany len na mna a v pripade jeho podlznosti mi nan nebolo siahnute? Srdecna vdaka

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň, pokiaľ by Vaši rodičia odkúpili uvedený byt od vás oboch a potom ho následne darovali Vám, tak takýto postup je akceptovateľný aj katastrom. Vyriešili by ste svoj problem. Budú to v podstate dva prevody. Odporúčam Vám využiť možnosť autorizácie zmluvy advokátom, čím dokážete znížiť správny poplatok zo 66 eur na 18 eur.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ake su potrebne uviest dôvody pri podani na zrušenie BSM za učelom prevodu 1/2 bytu na manzelku? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň, súd môže zrušiť BSM iba ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť alebo ak by trvanie BSM zo závažných dôvodov odporovalo dobrým mravom. Pre prevod 1/2 podielu na vlastníckych právach na byte na manželku nie je potrebné zrušiť BSM. Ak vlastníte byt vo svojom výlučnom vlastníctve, môžete 1/2 bytu darovať Vašej manželke a tým sa obaja stanete podielovými spoluvlastníkmi na nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. Za slobodna som kúpil byt formou darovacej zmluvy. Chcel by som polovicu prepisať na manželku. Ako mam postupovať? Môžem to riešiť darovacou zmluvou? Ďakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 15.10.2016)

Dobrý deň,

samozrejme, môžete na manželku prepísať byt prostredníctvom darovacej zmluvy. Je potrebné uzavrieť písomnú darovaciu zmluvu, v ktorej polovicu darujete manželke. Následne je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, kde kataster posúdi Vašu zmluvu a následne zapíše zmeny na liste vlastníctva. Odporúčam obrátiť sa na odborníka, ktorý by Vám pomohol zo spísaním zmluvy a návrhom na vklad, aby prepis prebehol bez problémov.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ešte mám doplňujúcu otázku. Ak by sme s manželkou spísali teda dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej by bola odkladacia podmienka tak ako sta poradili hrozí nejaké právne riziko, ak by som ju ešte teraz pred rozvodom na základe takejto dohody vyplatil?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň, v dohode je možné uviesť i to, že jej podiel vyplatíte pred rozvodom manželstva. Takýto krok však môže byť pre Vás z viacerých pohľadov riskantný. Jednak môžu nastať komplikácie pri rozvode manželstva a tiež v rámci katastrálneho konania na príslušnom okresnom úrade. Vznikla by vtedy situácia, že ste podiel Vašej manželke už vyplatili, ale ešte ste sa nestali vlastníkom nehnuteľnosti. A v prípade, že by ste sa vlastníkom nehnuteľnosti ani nestali, museli by ste vyplatené peniaze od Vašej manželky vymáhať (ak by ich nechcela vrátiť dobrovoľne). V prípade, ak chcete jej podiel vyplatiť skôr, odporúčam Vám vyplácanú sumu uložiť do notárskej úschovy, z ktorej by boli Vašej manželke peniaze vyplatené napr. po predložení právoplatného rozhodnutia okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (týmto rozhodnutím sa stanete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti).


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry deň, počas manželstva sme s manželkou kupili byt. Teraz sa chystáme rozviesť. Je možné byt previesť na mňa ešte pred samotným rozvodom? Buď kupnou zmluvou alebo nejakým spôsobom? Alebo je nutné počkať na samotný rozvod?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň, až do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva trvá Vaše BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Do tejto doby vlastníte tento byt obaja v BSM. Z toho dôvodu nie je možné ešte počas trvania BSM previesť byt do Vášho výlučného vlastníctva. Je však možné spísať dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej by bola odkladacia podmienka (tzn. že by dohoda nadobudla účinnosť po splnení podmienky) viazaná na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva. Dohodu by ste mohli podpísať ešte teraz za trvania manželstva a právne účinky by dohoda nadobudla až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva by bolo možné ihneď podať na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva a po právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu by ste sa stali výlučným vlastníkom bytu.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu: v 1998 sme sa s manželom zobrali a prišla som bývať do domu, ktorý kúpil ako slobodný, tesne predtým. Dom bol starý a všetko sme spoločne prerábali ešte aj teraz prerábame čo sa dá a čo je nutné. Ako sa stať plnohodnotnou vlastníčkou polovice domu tak, aby som bola na LV ako polovičná vlastníčka? Dakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň,

ak ide o manželov výlučný majetok, potom na Vás môže previesť určitú časť domu darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou. Po tom, čo na Vás prevedie polovicu domu (darovacou/ kúpnou zmluvou) je potrebné podať návrh na vklad valstníckeho práva do katastra nehnuteľností. Až kladným rozhodnutím katstrálneho úradu sa stanete podielovou spoluvlastníčkou.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel si kúpil pozemok ako slobodný. Sme už manželia a ideme si spolu stavať rodinný dom na tomto pozemku. Manžel mi chce darovacou zmluvou darovať polovicu pozemku. Je správna nasledujúca formulácia: 1. Darca polovicu Nehnuteľnosti uvedenú v článku I. tejto zmluvy daruje a odovzdáva obdarovanej, ktorá predmet daru s vďakou prijíma a preberá do podielového vlastníctva 1/2 k celku. 2. Darca vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy prevádzané vlastnícke právo k Predmetu darovania je bez akýchkoľvek právnych a faktických vád, na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne práva tretích osôb, ťarchy alebo obmedzenia a že neuskutočnil žiadne právne úkony, ktoré by mohli viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb, tiarch alebo obmedzení v Nehnuteľnosti. Neviem, či mám správne uvedené podielové alebo to má byť bezpodielové vlastníctvo v bode 1. Vopred ďakujem. Katarína

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 11.09.2016)

Dobrý deň,

ak pozemok nadobudol manžel pred uzavretím manželstva, potom nepatrí do BSM. Ak Vám manžel daruje polovicu pozemku, potom bude pozemok v podielovom spoluvlastníctve, nakoľko sú dary z BSM zákonom vylúčené. Formulácia, ktorú ste uviedli je teda správna. Pôjde o podielové spoluvlastníctvo.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den kedze sme s manzelkou v rozvodovom konani a ja jej chcem zanechat svoju polovicu bytu ako mam postupovat chcem sa vzdat svojej ciastky v prospech nej dakujem za radu.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 10.09.2016)

Dobrý deň,

ak byt vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve, nie je možné jej darovať polovicu bytu, pretože pri BSM platí, že každý z manželov je výlučným vlastníkom celej veci. Ak ide o podielové spoluvlastníctva, potom jej samozrejme môžete polovicu darovať. Nakoľko ešte manželstvo nezaniklo, nezaniklo ani BSM. Po právoplatnosti rozsudku o rozvode môžete BSM vyporiadať. Môžete sa dohodnúť, že ona bude výlučnou vlastníčkou.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý den chcela by som sa opýtať ako dcéra ktorej veľmi záleží na tom aby sme neskončili na ulici :( Ak su obaja manželia vlastníkmi bytu a žena ma dlh je možné po uhradení dlhu prepísať byt len na otca? s tým ze ak bude mat znova nejaký dlh tak nam byt nemôžu vziať pretože je len na otcove meno alebo nam ho aj tak môžu vziať pretože su manželia ? Byt nadobudli spolu ale myslim ze bol napísaný len na otca žiaľ naivnosť zvíťazila a predsa napísal polovicu na mamu :(. Dakujem krásne za odpoveď

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ byt nadobudli počas manželstva potom patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva, samozrejme ak byt nebol darovaný alebo zdedený. Ak je byt skutočne v BSM, potom ho počas trvania manželstva nemožno prepísať len na otca. Dôvodom je, že už teraz sú obaja manželia ako keby  výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti. Preto nemožno na otca prepísať niečo, čo už vlastní. Zároveň by takéto konanie mohlo byť považované za obchádzanie zákona, pretože by v podstate išlo o zrušenie a vyporiadanie BSM. Exekútor môže siahnuť aj na majetok, ktorý je v BSM.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spytať konkrétnejšie aky presny postup zvoliť pri prepise bytu do vylučneho vlastníctva na manželku. Byt sme nadobudli počas manželstva vlastnime ho na 1/1. Chcem aby bol byt čisto v manželkinom vlastníctve. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň ak vlastníte byt v podieli 1/1, teda je byt v bezpodielovom spoluvlastníctve (BSM), potom musí najskôr zaniknúť BSM a až potom sa vysporiadať. BSM môže zaniknúť rozvodom alebo zrušením počas manželstva. Počas manželstva je možné zrušiť bsm iba zo zákonných dôvodov. Najjednoduchším je prípad, keď jeden z manželov je podnikateľom.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ako previest polovicu bytu na manzelku? Dobry den prajem, prosim vas ako previest polovicu bytu na manzelku? Byt som kupoval pred manzelstvom a vtedy este priatelka mi pomohla zdokladovat potrebne svoje udaje, aby som uver na byt dostal. Uver a najom som platil ja, ona zariadovala byt a kupovala vsetko potrebne. Vlastnikom bytu som vylucne iba ja. Dakujem pekne za radu.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 16.08.2016)

Dobrý deň,

byt, alebo jeho časť môžete previesť niektorou zo zmlúv o prevode, teda napr. darovacou zmluvou, či kúpnou zmluvu. Ak časť bytu prevediete darovacou zmluvou, bude patriť táto polovica do manželkinho výlučného vlastníctva, nakoľko ide o dar a ten je vylúčený z BSM. Či sa už rozhodnete pre darovaciu alebo kúpnu zmluvu, musí byť písomná, nakoľko sa týka nehnuteľnosti, musí v nej byť presne vymedzená nehnuteľnosť-byt (najlepšie presne podľa listu vlastníctva) a najmä vôľa previesť na manželku 1/2 bytu. Podľa toho, či pôjde o darovanie alebo o predaj, či 1/2 bytu prevádzate odplatne alebo bezodplatne. Zmluva musí byť podpísaná a datovaná. Následne musíte podať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Akým spôsobom sa dá prepísať na manželku manželovu časť bytu a garáže, ktorý vlastníme v BSM. Manželstvo trvá 17 rokov. Rozvod nepripadá v úvahu. Jedná sa o to, aby nemohli dediť deti. Poslali sme darovaciu zmluvu na kataster, ktorú v tomto prípade kataster zamietol. Mame možnosť sa do 15 dní odvolať, ale nevieme akým spôsobom. Dá sa to "Dohodou o vysporiadaní BSM" formou notárskej zápisnice a poslať to ako odvolanie? Alebo jednoducho spísať závet. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) musí predchádzať zrušenie BSM. Dohodu o vyporiadaní BSM bez toho aby bolo BSM zákonným spôsobom zrušené nemožno akceptovať. Za daných okolností sa mi ako najlepšie riešenie javí zrušenie BSM rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka a následné uzavretie dohody o vyporiadaní BSM. V takom prípade ale musí mať aspoň jeden z manželov oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Ak takéto oprávnenie nemá ani jeden z manželov, potom je vhodné si ho vybaviť (stačí aj jedna živnosť, ktorá sa nemusí fakticky vykonávať a neskôr sa môže aj zrušiť). Pokiaľ ide o alternatívu so zriadením závetu, toto riešenie stroskotáva na inštitúte tzv. neopomenuteľných dedičov (ustanovenie § 479 Občianskeho zákonníka). Ďalšou možnosťou ako dosiahnuť to, aby Vaše deti nededili, je využitie inštitútu vydedenia, ktorý je upravený v ustanovení § 469a Občianskeho zákonníka.

 

 


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat, ako je to v pripade darovania polovice bytu pri hypoteke. Priatel si zobral hypoteku na byt, v ktorom budeme byvat spolu. Je mozne, aby mi 1/2 bytu daroval aj pocas hypotekárneho uveru? Je mozne osetrit aj investovane peniaze do prerabky, ktore pojdu z mojej strany? Dakujem velmi pekne za radu.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň, uvedený prevod nerobte darovacou zmluvou ale kúpnou zmluvou, zároveň sa v zmluve dohodnite, ako a či vôbec budú peniaze investované do nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ako manželia sme kúpili počas manželstva zo spoločných prostridkov byt. Manžel by chcel darovacou zmluvou svoj podiel darovať manželke. Je to možné previesť darovacou zmluvou s podmienkou vecného bremena? Dakujem za radu.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň. Ak ste počas trvania manželstva kúpili zo spoločných prostriedkov byt, tento byt patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). Veci, ktoré patria do BSM, nie je možné medzi manželmi darovať. Ak by ste chceli byť výlučnou vlastníčkou predmetného bytu Vy, museli by ste zákonným spôsobom zrušiť BSM a následne ho vyporiadať.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den. Kupili sme s priatelkou byt. Polovicu ceny bytu sme zaplatili obaja rovnakou ciastkou a na druhu polovicu som si zobral uver iba ja, nakolko priatelka bola v zahranici a nebola by jej poskytnuta hypoteka. Na zaklade toho sme byt kupili KP zmluvou len na moje meno. Teraz jej chcem darovat polovicu bytu. Darovanim bytu vsak zostava splacanie hypoteky iba mne. Ako do darovacej zmluvy zapisat aj polovicu hypoteky. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobry den, da sa to, museli by ste spisat o tom zmluvu, do ktorej by ste uviedli, ze aj ona sa stava dlznickou voci banke. Zaroven v banke by ste to mali vyriesit tak, ze aj ju banka zoberie ako dlznicku na Vasom uvere. Nakolko ide o komplikovanejsiu zmluvu, odporucam vyuzit radsej sluzby advokata, ktory sa v tom vyzna.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, po úmrtí matky som už ako vydatá zdedila byt a stala sa jeho výlučnou vlastníčkou (mimo BSM). Byt v súčasnom období prenajímam. Bola by som rada, keby sa tento byt stal spoločným vlastníctvom s manželom v rámci BSM (1/1) z toho dôvodu, aby bolo možné v daňovom priznaní uplatniť odpočítateľnú položku z príjmu za prenájom bytu aj za manžela. Predpokladám, že keď by som polovicu bytu manželovi darovala a stali by sme sa tak spoluvlastníkmi bytu v podiele 1/2 museli by sme podávať dve samostatné daňové priznania (za každého z manželov osobitne). Môžete mi poradiť, prosím, akým spôsobom je to (BSM) možné dosiahnuť alebo aké je iné optimálne riešenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň, byt už nedokážete dostať do BSM, iba ak by ste ho predali tretej osobe a potom znova kúpili spoločne. Vtedy by sa stalo súčasťou BSM. Ak chcete, aby sa podávalo len jedno daňové priznanie, potom po prevode polovice bytu na manžela by ste sa mohli dohodnúť, že iba jeden z Vás bude disponovať bytom a bude mať z neho príjem. Potom iba tento manžel podáva daňové priznanie.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň S manželkou v rámci BSM vlastníme rodinný dom ktorý sme nadobudli spoločne a ja by som chcel na ňu previesť svoju polovicu.Chcel by som vedieť najjedoduchší spôsob. Ďakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobry den, vo Vasom pripade ide o vysporiadanie BSM. Na to, aby sa ona stala vylucnou vlastnickou je potrebne najskor zrusit BSM a potom sa vysporiadat zmluvou. Zrusenie BSM je mozne iba sudnou cestou.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den. Manzel si za slobodna kupil pozemok a na nom postavil dom. Pred 8 rokmi sme sa zoznamili, nastahovala som sa k nemu spolu s mojim synom, ktoreho mam s inym muzom. Dom bol obyvatelny, ale bol stroho zariadeny. Taktiez pozemok okolo domu bol neupraveny. Asi po 3 rokoch som zacala do domu investovat - kupila som rozne elektrospotrebice, skrine a pod. Najvacsiu investiciu, ktoru som urobila, bola realizacie zahrady, bazenu a vonkajsieho oplotenia. Vsetko som platila ja zo svojich penazi. Minuly rok sme sa zosobasili. Chceli by sme, aby bol dom a zahrada pisana na nas oboch. Je to mozne urobit len darovacou zmluvou? Resp. ako je mozne "dokazat" kolko penazi som investovala do domu a pozemku ja a ze je to vlastne aj moj dom? Dakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň, je to možné urobiť zmluvou, na základe ktorej si započítate pohľadávky. Nerobte to preto darovacou zmluvou. Zároveň je potrebné vyriešiť otázku BSM, pretože ak to kúpite počas manželstva, tak vec patrí do BSM. Toto sa rieši zúžením BSM počas manželstva. Odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom kupno-predajnej zmluvy nakoľko s manželkou vlastníme dom, kde dcéra ide pristavovat podkrovie, ako samostatnú bytovú jednotku s vlastným vchodom. Chcem vyriešiť predaj polovice domu, aby podkrovie prešlo kúpnou predajnou zmluvou na dcéru a jej manžela. Akým spôsobom by sme mali danú zmluvu vypracovať aby bola polovica domu ich a polovica naša ? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobry den, jento potrebne osetrit zmluvou s dcerou. Dohodnete sa s nou na tom, ze vybuduje podkrovie a nasledne jej prevediete zmluvou 1/2 domu. Po vybudovani podpisete zmluvu, na zaklade ktorej jej prevediete tuto polovicu.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, s partnerom, s ktorým žijem už 20 rokov bez uzavretia manželstva, sme si kúpili pred 11 rokmi spoločný byt. Každý vlastníme 1/2 bytu. Teraz sa chceme rozísť, dohodli sme sa, že mu moju polovicu prepíšem a on ma vyplatí . Prosím o radu akým spôsobom by sa to dalo čo najjednoduchšie vyriešiť, akú zmluvu mám pripraviť pre kataster , či predajnú alebo darovaciu a či budem musieť potom platiť z vyplatenej sumy daň. Ďakujem Viera

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň, spíšte dohodu o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva. Ak Vás ma vyplatiť, potom určite nerobte darovaciu zmluvu. Daň platiť nebudete. Ak by Vám zmluvu autorizoval advokát, tak namiesto 66 eur zaplatíte 18 eur poplatok za registráciu zmluvy na katastri.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Chcela by som sa opytat akym sposobom je mozne previest byt po rozvode manzelov na manzelku, ked su na byte exekucie na manzelove dlhy. Manzel suhlasil s prevodom na mna a bsm nemame este vysporiadane, je podane na sude, ale aj tu sa dohodol so mnou na rozdeleni majetku. Vo vsetkom sme sa dohodli, ale nevieme ako to mame urobit, hlavne kvoli bytu. Dakujem

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň, neuviedli ste, či je byt vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo je jeho výlučným vlastníctvom. V prípade, že je byt vo Vašom BSM, tak sa súdne vyporiadanie BSM bude týkať aj tohto bytu. V rámci dohody o vyporiadaní BSM sa dohodnete na konkrétnom spôsobe vyporiadania BSM, pričom predpokladám, že tam bude uvedené, že byt nadobudnete do svojho výlučného vlastníctva Vy. V takom prípade po uzatvorení tejto dohody je potrebné na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností na základe dohody o vyporiadaní BSM. Kataster preskúma doklady, či sú spôsobilé na zápis do katastra a vydá rozhodnutie o povolení vkladu. V prípade, že je byt v jeho výlučnom vlastníctve je potrebné medzi vami spísať kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V nej Vám odporúčam uviesť, že ste si vedomá exekučných záložných práv zriadených na nehnuteľnosti a dohodnúť si kúpnu cenu s ohľadom na tieto prebiehajúce exekúcie. 


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den, manzel ma vo vlastnictve pozemok, ktory nadobudol kupou pocas nasho manzelstva. Chcel by previest vlastnictvo aj na mna. Moja otazka je, ci sa da previest do BSM, aby sme boli na liste vlastnictva napisani ako 1/1. A ak ano, tak akou formou? Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ došlo ku kúpe pozemku počas trvania manželstva, tento pozemok by mal byť predmetom Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ibaže by ho Váš manžel kúpil z jeho výlučných prostriedkov. Ak išlo o kúpu z výlučných prostriedkov Vášho manžela, potom by Váš manžel musel pozemok najskôr predať tretej osobe a následne by ste ho mohli kúpiť za spoločné prostriedky do BSM. Ak išlo o kúpu financovanú z čo i len sčasti zo spoločných finančných prostriedkov, potom môžete skúsiť podať na kataster podnet na opravu chyby v katastrálnom operáte. V tomto podaní môžete vysvetliť, že kúpa bola realizovaná počas trvania manželstva, a teda predmetný pozemok by mal byť evidovaný ako v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý ďen, chcela by som sa spýtať manžel odkupil rodinný dom ešte pred svadbou od jeho sestry. Ich mama sa vzdala vlastne majetku v prospech ich dvoch, čiže mala sestra polku a manžel polku a teda manžel vyplatil polku domu sestre. Máme na dom hypotéku ale chceli by sme dom prepisať aj na mňa ako by to bolo najlepšie. Darovacou zmluvou alebo kúpnopredajnou zmluvou. A ešte by som sa chcela spýtať na jednu vec keby sa nedajbože manželovi niečo stalo, kto by dedil? (máme jedného syna). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobry den, ak mamzelov nedavatw ziadne peniaze za jeho majetok, potom spiste darovaciu zmluvu.

Pokial ide o dedenie, dedili by ste po nom Vy a syn, obaja rovnym dielom (pokial ide o majetok nepatriaci do BSM)


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý den, bývam s mojím priatelom v jeho rodinnom dome, s ktorým sa budeme este tento rok brat. Rozhodol sa, ze na mna prepíse urcitú cast domu, nakolko som na prerábanie investovala peniaze. Moja otázka by znela, ci to mozeme vybavit ako darovaciu zmluvu, nakolko na dom zobral hypotéku, ktorá este nie je splatená. Musí sa prepísat hypotéka aj na moje meno? A kedy by to bolo jednoduchsie vybavit pred alebo po svadbe (nakolko bude zmena mena,bydliska...) Kedze budúci manzel má 1 dieta s predoslého manzelstva, chcela by som sa este spytat, ako tu bude prebiehat s dedením nakolko uz cast domu bude patrit aj mne. Dakujem za odpoved!

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, určite to odporúčam riešiť ešte pred sobášom, nie však darovacou zmluvou, ta je napadnuteľná. Urobte to zmluvou, na základe ktorej si započítate to, čo ste investovali do prerábky domu na kúpnu cenu. 

Hypotéka nemusí byť na Vaše meno. 

Dediť po manželovi by ste dedili Vy a dieťa rovným dielom. Váš podiel by ale nebol predmetom dedenia.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som tiež darovať 1/2 pozemku manželovi . Chcem sa ale opýtať na vecné bremeno, ktoré máme na pozemku. Je potrebné ho tiež uviesť v darovacej zmluve? v znení v akom ho mám aj ja na kúpnej zmluve prosím Vás? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, vecné bremeno sa prevádza automaticky a manžel sa nadobudnutím polovice pozemku stane povinným z vecného bremena. Stačí do zmluvy uviesť, že nadobúdateľ si je vedomý tohto vecného bremena.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, čítal som Vašu odpoveď na otázku "Ako previesť polovicu bytu na manžela". Je mi jasné, že sa to dá urobiť cez darovaciu zmluvu, len sa chcem opýtať jednu vec. V článku zmluvy o darovaní (predmetu zmluvy, čiže - napríklad - polovice bytu) sa má jednoducho uviesť čosi ako: "Darca daruje obdarovanému polovicu nehnuteľnosti popísanej a špecifikovanej v článku XY"? Stačí tam teda napísať slovo "polovicu"? Alebo sa to "rozdelenie" na 50 a 50 percent uvádza inými slovami? Ďakujem za Váš názor, aj za prípadnú radu.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.09.2015)

Dobrý deň, ak uvediete "polovica" alebo "1/2" bytu tak je to v poriadku. Musí byť zrejmé, aký podiel sa daruje, pretože to nemusí byť vždy len 1/2.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobry den. Svadbu mam mat 5.sept., na Slovensko pridem 2.septembra. Nastatvajuca v sucasnosti predava byt a kupuje dva, jeden pre syna /zaplateny bude v hotovosti/ a druhy pre nas, na ktory si berie na svoje meno hyp. uver 25000 , pricom predajna cena bytu je 47000 eur. Vsetko bude vybavene do mojho prichodu, svadby. Hned po svadbe mi chce darovat polku bytu, podielove spoluvlastnictvo. Bude sa tento dar zapocitavat do pripadneho dedicstva, ked hypoteku budeme splacat spolocne a ja este prinesiem do rodiny, /ako to nazvat/ hotovost 11 000 eur. Tym si vlastne sam zaplatim polku bytu. 47 000-25 000=22 000 z toho polka je tych 11 000 co prinesiem-to su vsetky moje peniaze, v pripade umrtia uz manzelky a nasledneho dedenia, by som vlastne nic nededil a prisiel o vsetko, respektive sa este delil s jej synom... Pretoze dedicske konanie, predaj bytu a za kolko...sam by som hypoteku nezvladol. Alebo, ake by bolo najlepsie riesenie? Este § 473 , ako manzel by som dedil s jej synom 1/2, ale cital som, ze to zavisi od dlzky manzelstva, neviem teda - samozrejme chcem, aby sme spolu boli co jajdlhsie, sme 52,51 r. jej syn je plnolety, Dakujem pekne.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.09.2015)

Dobrý deň, ak Vám manželka daruje byt, stanete sa tak ako píšete podielovými spoluvlastníkmi. Prípadný dar by sa započítaval do dedičstva a tým pádom by ste dostali menší podiel. Riešením je zúženie BSM alebo zrušenie BSM počas manželstva.

TIež je dôležité vedieť, že pokiaľ by ste počas manželstva platili hypotéku manželky, ktorú si vzala manželka pred sobášom, tak by Vám v prípade dedičského konania vznikol nárok z titulu BSM (vyplatenie 1/2 všetkých splátok zaplatených počas manželstva). 

Čo sa týka dedenia, tak dedili by ste s jej potomkom (potomkami) rovným dielom (po odpočítaní daru) - to iba v prípade ak by nedošlo k zúženiu alebo zrušeniu BSM. Dĺžka manželstva nie je podstatná, môžete byť manželia aj len 1 deň.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku