Ako previesť polovicu bytu na manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 10. 2013

Otázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Dobrý deň, po mamimej smrti sa moja sestra vzdala svojej čiastky z bytu v prospech mňa preto lebo som s manželom bývala v spoločnej domácnosti s mamou a sme sa o ňu starali a dochovali sme ju. Môj manžel mi niekoľko rokov pomáhal ako mohol, vozil nás po lekároch, nemocniciaćh, chodil mame pre lieky, pomáhal mi pri kúpaní... Chcem sa spýtať, ja ako nová majiteľka bytu, ako previesť polovicu bytu na manžela, aby bol spolumajiteťom spomínaného bytu. Ja majiteľka a on spolumajiteľ, ako to u manželov býva , že v byte má každý z manželov jednu polovicu. Je to možné previesť polovicu bytu na manžela? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Dobrý deň

Odpoveď na otázku "Ako previesť polovicu bytu na manžela?" 

Nakoľko Vaša sestra sa vzdala svojho podielu vo Váš prospech, išlo o nadobudnutie nehnuteľnosti mimo BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). V tomto prípade ste výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti výlučne Vy. Previesť polovicu bytu na manžela, aby ste zabezpečili, že sa stanete podielovými spoluvlastníkmi (1/2 a 1/2) je možné darovacou zmluvou. Na základe darovacej zmluvy darujete zo svojho výlučného vlastníctva polovicu bytu manželovi. Takto sa stanete každý vlastníkom po jednej polovici. Nie je to možné urobiť kúpnou zmluvou, nakoľko pri BSM platí, že ak počas manželstva ktorýkoľvek z manželov nadobudne nehnuteľnosť (najmä okrem darovania a dedenia), táto nehnuteľnosť (vec) patrí do BSM. Pokiaľ by ste teda predali a manžel kúpil polovicu Vášho bytu, potom by situácia bola taká, že polovica bytu by patrila výlučne Vám a druhá polovica (hoci by to kataster napísal výlučne na Vášho manžela) by patrila obom a bola by v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Zápis v katastri je smerodatný vtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Byt som kúpil zaslobodna. Po 20 rokoch manželstva chce manželka byt spolumajiteľka. Na aký diel ma nárok a ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je byt vo Vašom výlučnom majetku a pokiaľ chcete, aby ho vlastnila aj manželka, tak je to možné vykonať napr. darovacou zmluvou, kde jej darujete podiel na byte (jeho výška záleží od Vašej vzájomnej dohody). Následne sa stanete podielovými spoluvlastníkmi. Byt nebude v BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať alebo teda poradiť, ešte pred manželstvom manžel kúpil byt, pričom si vzal len malú čiastku hypotéky, pretože ostatné doplatil zo svojich. A po čase sme sa vzali, hypotéku platíme naďalej, a teraz by manžel chcel napísať za spolumajitelku mňa. Ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň,

v takom prípade môže manžel ako vlastník previesť na Vás podiel (na ktorom sa dohodnete), a to buď darovacou zmluvou, alebo zmluvou kúpnou (rozhodnutie spočíva na Vás). Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať náležitosti podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, katastrálneho zákona a rovnako podľa Občianskeho zákonníka. Následne potom, čo kataster povolí vklad, budete spolumajiteľkou bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Mame s manželkou 3. Íž. Byt v BSM. Chcel by som previeť-darovať svoju polovicu synovi s vecným bremenom užívania bytu do konca života. Syn má svoj vlastný byt a nežije s nami v spoločnej domácnosti. Srdečne ďakujem za radu. M. S. 

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň,
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že sa jedná o byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a chcete svoju polovicu darovať synovi.
Vzhľadom na bezpodielovosť spoluvlastníctva bytu len Vy sám ako jeden z bezpodielových spoluvlastníkov nemôžete previesť na syna jednu polovicu byt.  Môžete previesť jednu polovicu bytu len spolu s manželkou, nakoľko byt patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva. 
Následne bude byt v časti jednej polovice k celku naďalej vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve a druhá polovica bude vo výlučnom vlastníctve Vášho syna. Teda darovaciu zmluvu musíte spísať spoločne so svojou manželkou ako darcovia a syn ako obdarovaný.

To, že syn má vlastný byt a nežije s Vami nie je prekážkou spísania darovacej zmluvy.

Vo veci spísania zmluvy sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som Vás poprosil o radu. Moja mama vlastní s ocom byt, ktorý nadobudli počas manželstva. Pred 17 rokmi sa rozviedli a otec žije v zahraničí. Byt je teda aj na mamu, aj na otca. Prosím Vás, ako by sme mohli spraviť prepis bytu len na mamu? Je potrebná k tomu darovacia zmluva od otca alebo stačí len požiadať o prepis? Do bytu otec za tie roky nedal ani cent (opravy, nájmy, rekonštrukcie, nové spotrebiče a všetko čo sa týka chodu domácnosti). Mama v tom byte stále býva a chce byť vlastníkom len ona. Ďakujem vopred za odpoveď. 

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

 

1./ Podľa otázky vychádzame z toho, že majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve po rozvode manželstva pred 17 rokmi nebol  vyporiadaný dohodou ani cestou súdu. Potom v zmysle ust. Občianskeho zákonníka platí, že byt je v podielovom spoluvlastníctve.

 

2./ Za tohto právneho stavu je možné uzatvoriť darovaciu zmluvu alebo kúpnopredajnú zmluvu podľa ust. Občianskeho zákonníka. Pred uzatvorením niektorej zo zmlúv musia  rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti podať návrh na vykonanie záznamu, že nehnuteľnosť patrí už do ich podielového spoluvlastníctva  predložiť katastrálnemu odboru úradne overený právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

 

3./ Podpis prevodcu, Vášho otca, musí byť v zmluve či už darovacej alebo kúpnopredajnej overený  a keďže Váš otec sa nachádza v zahraničí môže zvoliť z nasledovných alternatív : Zmluvu podpíše sám, splnomocní iného na uzatvorenie zmluvy alebo splnomocní advokáta na celý proces uzatvorenia zmluvy, všetko vrátanie podania návrhu na kataster nehnuteľností.

Podpisy môže nechať overiť na príslušnom veľvyslanectve alebo zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, ktorých adresy nájdete na tejto stránke :

http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu, kedy advokát urobí podľa zákona o advokácii aj tzv. autorizáciu zmluvy a budete mať tak právnu istotu, že zmluva je právne perfektná, návrh na vklad je samozrejmosťou  : http://advokat@ficek.sk.

 

©

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, pred manželstvom som nadobudol byt na hypotéku - som výlučným vlastníkom. Aktuálne mi hypotéka končí a chcem, aby bol byt následne v BSM a nie 1/2 a 1/2. Je to možné?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, ak ste predmetnú nehnuteľnosť nadobudli pred uzavretím manželstva, nie je možné ho žiadnym spôsobom dostať do BSM. Do BSM patria totiž iba veci nadobudnuté za určitých okolností jedným z manželov. Ani dohodou vo forme notárskej zápisnice nie je možné BSM vo Vašom prípade rozšíriť, pretože dohody o rozšírení BSM majú účinky iba do budúcnosti, ale nie spätne na už nadobudnutý majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, jeden z manželov vlastnil dom s pozemkom vo výlučnom vlastníctve (nadobudnutý pred manželstvom). Počas manželstva 1/2 daroval manželke. Následne dom s pozemkom predali. Manželka si za peniaze utŕžené za svoj podiel chce kúpiť byt do výlučného vlastníctva. Potrebuje na kúpu bytu súhlas manžela z hľadiska konania na katastri? Bude nadobudnutý byt patriť do výlučného vlastníctva manželky, resp. môže manžel spochybniť výlučne vlastníctvo manželky, teda, že to patrí do BSM?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2018)

Dobrý deň, pokiaľ by si manželka kúpila počas manželstva nehnuteľnosť z peňazí, ktoré boli spoločné (v BSM), potom by nehnuteľnosť patrila do BSM. Stačí pri tom ak by čo je len časť peňazí na kúpu nehnuteľnosti bola zo spoločných peňazí.

Ak si však kúpi nehnuteľnksť za svoje vlastné peniaze, t.j peniaze, ktoré získala z predaja svojho podielu a nepoužila by na to iné peniaze potom by táto nehnuteľnosť nepatrila do BSM. Manželka však neskôr v prípade súdneho konania musí preukázať, že nehnuteľnosť kúpila z peňazí, ktoré nepatrili do BSM.

Preto je najlepším riešením zúženie BSM počas manželstva notárskou zápisnicou. Takto vylúči neskôr prípadne dokazovanie v rámci súdneho konania.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ako mám prepísať byt na bývalého manžela aj s pôžičkou a inkasom.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ je byt spoločný (v BSM) a už nie ste manželia, môžete sa majetkovo vysporiadať po zániku manželstva. Stačí, ak spíšete dohodu o vysporiadaní BSM k bytu a úveru. Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve potrebujete dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Dávajte si pozor na to, aby ste boli vyčiarknutá aj z pôžičky, pretože na to je potrebný súhlas banky. Pokiaľ by Vám banka nedala súhlas, stále by ste boli dlžníčkou.

Pre banku nie je záväzná dohoda bývalých manželov o tom, kto bude splácať dlh. Toto si veľa bývalých manželov pri uzatváraní dohody o vysporiadaní majetku po rozvode neuvedomuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel nadobudol rodičovský byt darovacou zmluvou od otca do výlučného vlastníctva, byt sme rekonštruovali a nasťahovali sa doňho. Manžel chce prepísať polku bytu na mňa darovacou zmluvou. Stanem sa podielovou spoluvlastníčkou predmetného bytu v podiele 1/2 k celku? Dá sa byt previesť byt tak, aby sme boli bezpodieloví spoluvlastníci bytu v podiele 1/1 k celku?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 30.08.2017)

Dobrý deň, na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka rodinný dom, ktorý nadobudol váš manžel darovacou zmluvou nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

V zmysle zákona  môže podiel na dome na základe aj darovacej zmluvy previesť na vás v podiele na akom sa dohodnete.

 

2./ Pokiaľ sa jedná o otázku, či rodinný dom môže byť aj v bezpodielovom spoluvlastníctve, tu by ste sa museli obrátiť na notára podľa ust. § 143a/ Obč. zákonníka a tento by spísal dohodu o rozšírení BSM, kde by bol zaradený aj predmetný rodinný dom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň chcem sa spýtať, chcel by som polovicu domu previesť na manželku, ale máme naň hypotéku, na ktorej je manželka ako spoludlžníčka. je možné hu zapísať ako spolumajiteľku domu? Ak áno, tak akým spôsobom? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň. Skutočnosť, že Váš dom je zaťažený záložným právom hypotekárnej banky, by nemala byť prekážkou prevodu podielu o veľkosti ½ z celku na Vašu manželku. Prevod môžete realizovať ako bezodplatný, a to darovacou zmluvou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň. S priateľkou sme si vzali hypotéku, v ktorej ja som jej ručiteľom a začali stavať dom na jej pozemku, ktorý jej darovali rodičia. Boli sme dohodnutí, že keď skolaudujeme, čo sa nedávno stalo, prepíše polovicu domu na mňa. Teraz sa vykrúca a, akosi sa jej do toho nechce a ja potrebujem vedieť, ako na tom vlastne som, keďže dom som v podstate svojpomocne postavil ja, ručím za splácanie hypotéky ale nikde niesom vedeny ako spolumajiteľ a bezpodmienečne chcem byť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či ste boli na stavebnom úrade vedený ako stavebník aj Vy alebo nie.

Predpokladám však, že ste neboli vedený ako stavebník. V tomto prípade nezostane nič iné iba žaloba na súd. V súdnom konaní budete musieť preukázať, že ste sa dohodli na tom, že stavbu postavíte spoločne. Na preukázanie tejto skutočnosti môže slúžiť vaša spoločná komunikácia s ňou, maily, sms, facebook komunikácia, svedkovia, prípadne iné.

Ak by sa Vám to nepodarilo preukázať, môžete od nej žiadať náhradu nákladov, ktoré ste vložili do jej nehnuteľnosti. Tu však čas hrá proti Vám, pretože Váš nárok sa premlčuje a to v dvojročnej premlčacej lehote, ktorá plynie odo dňa vynaloženia nákladov na stavbu domu. Neviem ako dlho ste stavali dom, ale pokiaľ to bolo viac ako 2 roky, časť peňazí môže už byť premlčaná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk