Máte
otázku?

Ako previesť polovicu bytu na manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Dobrý deň, po smrti mojej mamy sa moja sestra vzdala svojej čiastky z bytu v môj prospech, pretože som s manželom žila v spoločnej domácnosti s mamou a starali sme sa o ňu. Môj manžel mi niekoľko rokov výrazne pomáhal - vozieval nás po lekároch a nemocniciach, chodil pre mamine lieky, pomáhal mi pri kúpaní, atď. Chcela by som sa spýtať, ako nová majiteľka bytu, ako môžem previesť polovicu bytu na manžela, aby sa stal spoluvlastníkom spomínaného bytu. Obvykle je medzi manželmi byt rozdelený tak, že každý vlastní jednu polovicu. Je teda možné previesť polovicu bytu na manžela? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

Dobrý deň

Odpoveď na otázku "Ako previesť polovicu bytu na manžela?" 

Nakoľko Vaša sestra sa vzdala svojho podielu vo Váš prospech, išlo o nadobudnutie nehnuteľnosti mimo BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). V tomto prípade ste výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti výlučne Vy. Previesť polovicu bytu na manžela, aby ste zabezpečili, že sa stanete podielovými spoluvlastníkmi (1/2 a 1/2) je možné darovacou zmluvou. Na základe darovacej zmluvy darujete zo svojho výlučného vlastníctva polovicu bytu manželovi. Takto sa stanete každý vlastníkom po jednej polovici. Nie je to možné urobiť kúpnou zmluvou, nakoľko pri BSM platí, že ak počas manželstva ktorýkoľvek z manželov nadobudne nehnuteľnosť (najmä okrem darovania a dedenia), táto nehnuteľnosť (vec) patrí do BSM. Pokiaľ by ste teda predali a manžel kúpil polovicu Vášho bytu, potom by situácia bola taká, že polovica bytu by patrila výlučne Vám a druhá polovica (hoci by to kataster napísal výlučne na Vášho manžela) by patrila obom a bola by v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Zápis v katastri je smerodatný vtedy, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel zdedil byt počas nášho manželstva. Teraz by mi chcel darovať svoju polovicu. Ako máme postupovať?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade bude potrebné vyhotoviť darovaciu zmluvu predmetom, ktorej bude podiel 1/2 daného bytu. Zmluva musí byť v písomnej forme, nakoľko jej predmetom je nehnuteľnosť. V zápätí bude potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. V prípade záujmu Vám s vypracovaním darovacej zmluvy môže pomôcť advokát, aby zabezpečil jej správne vyhotovenie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, mohla by som poprosiť o radu? S manželom sa chystáme na rozvod a chcela by som vedieť, ako funguje prepis mojej polovice majetku na manžela. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak je byt v BSM, tak sa musíte najskôr rozviesť a potom vyporiadať BSM dohodou tak, že výlučným vlastníkom sa stane bývalý manžel. Ak máte byt v podielovom spoluvlastníctve, nemusíte čakať na rozvod a môžete rovnako uzavrieť písomnú dohodu o tom, že mu prevádzate polovicu bytu. Je potrebné len rozlišovať, či je to v BSM, alebo nie a či to chcete urobiť odplatne, alebo bezodplatne. 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Ak manžel nadobudol nehnuteľnosť pred našim sobášom a je teda jediným vlastníkom, záleží len na nás, či si vyberieme darovaciu zmluvu alebo kúpno-predajnú zmluvu ako spôsob prevodu na manželku? Aký je medzi týmito možnosťami rozdiel? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň,
áno je to len na Vás. Rozdiel je v tom, že kdežto darovacia zmluva je bezodplatná, teda za podiel na nehnuteľnosti nie je obdarovaný povinný nič platiť, pri kúpnej zmluve by mala existovať odplata, ktorú by mal zaplatiť. Je to len na Vás.


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Byt som kúpil, keď som bol slobodný. Po 20 rokoch manželstva chce moja manželka byť spoluvlastníčkou bytu. Na aký podiel má nárok a akým spôsobom by sme mali postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je byt vo Vašom výlučnom majetku a pokiaľ chcete, aby ho vlastnila aj manželka, tak je to možné vykonať napr. darovacou zmluvou, kde jej darujete podiel na byte (jeho výška záleží od Vašej vzájomnej dohody). Následne sa stanete podielovými spoluvlastníkmi. Byt nebude v BSM.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na určitú záležitosť alebo skôr požiadať o radu. Ešte pred naším manželstvom môj manžel kúpil byt. Na jeho kúpu si vzal len malú čiastku hypotéky, pretože väčšinu sumy doplatil z vlastných zdrojov. Po nejakej dobe sme sa vzali a hypotéku stále splácame. Manžel by teraz chcel, aby som sa stala spoluvlastníčkou bytu. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň,

v takom prípade môže manžel ako vlastník previesť na Vás podiel (na ktorom sa dohodnete), a to buď darovacou zmluvou, alebo zmluvou kúpnou (rozhodnutie spočíva na Vás). Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať náležitosti podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, katastrálneho zákona a rovnako podľa Občianskeho zákonníka. Následne potom, čo kataster povolí vklad, budete spolumajiteľkou bytu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Máme s manželkou byt 3. izby v BSM. Chcel by som previesť-darovať svoju polovicu synovi s vecným bremenom užívania bytu do konca života. Syn má svoj vlastný byt a nežije s nami v spoločnej domácnosti. Srdečne ďakujem za radu. M. S.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň,
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že sa jedná o byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a chcete svoju polovicu darovať synovi.
Vzhľadom na bezpodielovosť spoluvlastníctva bytu len Vy sám ako jeden z bezpodielových spoluvlastníkov nemôžete previesť na syna jednu polovicu byt.  Môžete previesť jednu polovicu bytu len spolu s manželkou, nakoľko byt patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva. 
Následne bude byt v časti jednej polovice k celku naďalej vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve a druhá polovica bude vo výlučnom vlastníctve Vášho syna. Teda darovaciu zmluvu musíte spísať spoločne so svojou manželkou ako darcovia a syn ako obdarovaný.

To, že syn má vlastný byt a nežije s Vami nie je prekážkou spísania darovacej zmluvy.

Vo veci spísania zmluvy sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email advokat@ficek.sk.
 


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Moja mama spoločne s otcom vlastnia byt, ktorý nadobudli počas manželstva. Pred 17 rokmi sa rozviedli a otec žije v zahraničí. Byt je teda zapísaný na oboch. Rád by som sa Vás spýtal, ako by sme mohli preniesť vlastníctvo bytu len na moju mamu? Je k tomu potrebná darovacia zmluva od otca, alebo stačí len požiadať o prepis? Otec do bytu za tie roky neprispel finančne (opravy, nájmy, rekonštrukcie, nové spotrebiče a všetko, čo sa týka chodu domácnosti). Mama v tom byte stále býva a chce byť jeho jediným vlastníkom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

 

1./ Podľa otázky vychádzame z toho, že majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve po rozvode manželstva pred 17 rokmi nebol  vyporiadaný dohodou ani cestou súdu. Potom v zmysle ust. Občianskeho zákonníka platí, že byt je v podielovom spoluvlastníctve.

 

2./ Za tohto právneho stavu je možné uzatvoriť darovaciu zmluvu alebo kúpnopredajnú zmluvu podľa ust. Občianskeho zákonníka. Pred uzatvorením niektorej zo zmlúv musia  rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti podať návrh na vykonanie záznamu, že nehnuteľnosť patrí už do ich podielového spoluvlastníctva  predložiť katastrálnemu odboru úradne overený právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

 

3./ Podpis prevodcu, Vášho otca, musí byť v zmluve či už darovacej alebo kúpnopredajnej overený  a keďže Váš otec sa nachádza v zahraničí môže zvoliť z nasledovných alternatív : Zmluvu podpíše sám, splnomocní iného na uzatvorenie zmluvy alebo splnomocní advokáta na celý proces uzatvorenia zmluvy, všetko vrátanie podania návrhu na kataster nehnuteľností.

Podpisy môže nechať overiť na príslušnom veľvyslanectve alebo zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, ktorých adresy nájdete na tejto stránke :

http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva

Vo veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu, kedy advokát urobí podľa zákona o advokácii aj tzv. autorizáciu zmluvy a budete mať tak právnu istotu, že zmluva je právne perfektná, návrh na vklad je samozrejmosťou  : http://advokat@ficek.sk.

 

©

 

 

 


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, pred manželstvom som nadobudol byt prostredníctvom hypotekárneho úveru, pričom som výlučným vlastníkom. Súčasne sa mi končí doba splácania hypotéky a chcem, aby bol byt následne registrovaný v podobe bytového spoločenstva majiteľov (BSM), a nie rozdelený v pomere 1/2 a 1/2. Je to možné?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, ak ste predmetnú nehnuteľnosť nadobudli pred uzavretím manželstva, nie je možné ho žiadnym spôsobom dostať do BSM. Do BSM patria totiž iba veci nadobudnuté za určitých okolností jedným z manželov. Ani dohodou vo forme notárskej zápisnice nie je možné BSM vo Vašom prípade rozšíriť, pretože dohody o rozšírení BSM majú účinky iba do budúcnosti, ale nie spätne na už nadobudnutý majetok.


Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Dobrý deň, jeden z manželov vlastnil dom s pozemkom vo výlučnom vlastníctve, ktoré nadobudol pred manželstvom. Počas manželstva daroval polovicu manželke. Následne predali dom s pozemkom. Manželka v úmysle výlučne obstarávať byt za peniaze, ktoré získala za svoj podiel, si teda kladieme otázku: Potrebuje na kúpu bytu súhlas manžela z hľadiska konania na katastri? Bude nadobudnutý byt patriť do výlučného vlastníctva manželky? Respektíve, môže manžel spochybniť výlučne vlastníctvo manželky, teda, že to patrí do majetku spoločnej domácnosti (tzv. BSM)?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 19.04.2018)

Dobrý deň, pokiaľ by si manželka kúpila počas manželstva nehnuteľnosť z peňazí, ktoré boli spoločné (v BSM), potom by nehnuteľnosť patrila do BSM. Stačí pri tom ak by čo je len časť peňazí na kúpu nehnuteľnosti bola zo spoločných peňazí.

Ak si však kúpi nehnuteľnksť za svoje vlastné peniaze, t.j peniaze, ktoré získala z predaja svojho podielu a nepoužila by na to iné peniaze potom by táto nehnuteľnosť nepatrila do BSM. Manželka však neskôr v prípade súdneho konania musí preukázať, že nehnuteľnosť kúpila z peňazí, ktoré nepatrili do BSM.

Preto je najlepším riešením zúženie BSM počas manželstva notárskou zápisnicou. Takto vylúči neskôr prípadne dokazovanie v rámci súdneho konania.

 


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako previesť polovicu bytu na manžela (Občianske právo)

Ako môžem prepísať byt na bývalého manžela, vrátane pôžičky a inkasa?

Odpoveď: Ako previesť polovicu bytu na manžela

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ je byt spoločný (v BSM) a už nie ste manželia, môžete sa majetkovo vysporiadať po zániku manželstva. Stačí, ak spíšete dohodu o vysporiadaní BSM k bytu a úveru. Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve potrebujete dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Dávajte si pozor na to, aby ste boli vyčiarknutá aj z pôžičky, pretože na to je potrebný súhlas banky. Pokiaľ by Vám banka nedala súhlas, stále by ste boli dlžníčkou.

Pre banku nie je záväzná dohoda bývalých manželov o tom, kto bude splácať dlh. Toto si veľa bývalých manželov pri uzatváraní dohody o vysporiadaní majetku po rozvode neuvedomuje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako previesť polovicu bytu na manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.