'

Zápis manžela do listu vlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 12. 2016

Otázka: Zápis manžela do listu vlastníctva

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ako čo najjednoduchšie zapísať manžela do listu vlastníctva. Nehnuteľnosť som nadobudla kúpnou zmluvou v roku 2013, spoločne sme ju prerobili aj hypotéku máme spoločnú, nehnuteľnosť je založená. Môžem mu nehnuteľnost darovať bez toho, aby sme platili dan z darovania? Ďakujem

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Dobrý deň, vo Vašom prípade je najlepšie riešenie práve darovacia zmluva.

Zmluvou mu darujete podiel na nehnuteľnosti.

Daň z darovania sa neplatí. Táto daň bola zrušená. Nebude platiť ani daň z príjmu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku, ak chlap kúpi byt a spláca hypotéku za byt on, no na LV je aj družka, ktorá ničím neprispela, ako ju dať z LV preč, ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň. Na liste vlastníctva v časti B sa vedú záznamy o vlastníkoch. Na zmenu v týchto záznamoch je potrebné mať relevantný právny titul, najmä zmluvu o prevode vlastníckeho (prípadne spoluvlastníckeho) práva. Bez toho nie je možné jednoducho vlastníka "dostať preč" z listu vlastníctva.

Najjednoduchším spôsobom je uzavrieť s družkou darovaciu zmluvu, ktorou by svoj spoluvlastnícky podiel previedla na partnera.

Čo sa týka splácania hypotéky výlučne jedným z dvoch spoluvlastníkov, táto skutočnosť nie je sama o sebe dostatočným právnym základom na zmenu zápisu vlastníckych vzťahov na liste vlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať. Chcel by som manželku zapísať na list vlastníctva ako spolumajiteľa na nehnuteľnosť, ktorú som nadobudol pred manželstvom, ktorú mám ešte na hypotéku. Dá sa zapísať aj 50/50 podiel, že budeme vlastniť nehnuteľnosť obaja? V prípade, keď sa jednému náhodou niečo stane získa nehnuteľnosť ako celok, že 1/2  sa automaticky presunie na manželku, manžela. Ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň,

ak ste nehnuteľnosť nadobudli ešte pred manželstvom, je vo vašom výlučnom vlastníctve.
Prevod podielu 1/2 na manželku je možný, avšak následne bude nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, teda nebude predmetom BSM. Uvedené znamená, že budete nehnuteľnosť vlastniť obaja, t.j. nehnuteľnosť bude v podielovom spoluvlastníctve.
Pokiaľ chcete prevod podielu urobiť bezodplatne, odporúčam vám prevod uskutočniť darovacou zmluvou. 

V prípade, že sa jednému z vás niečo stane, do dedenia ide iba podiel na nehnuteľnosti podielového spoluvlastníka, ktorému sa niečo stalo (úmrtie) a následne platí  ust. § 473 Obč. zákonníka :
1)  V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Pre prípad dedenia je možnosťou aj zriadenie závetu. Práve závet vám zabezpečí istotu, že sa v prípade dedenia majetok presunie na manžela, či manželku. Vzhľadom k uvedenému si je potrebné uvedomiť, že ak máte deti , tak maloletým potomkom sa  musí dostať toľko koľko je ich zákonný podiel a plnoletým potomkom zo zákona prináleží jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 479 Občian. zákonníka. Predmetné zákonné ustanovenie nie je možné obísť ani závetom, v ktorom by ste tento majetok odkázali manželke, či ona vám. Platí, že podiel sa nepresúva automaticky na druhého z manželov, pokiaľ by existoval okrem vás ešte aj iný dedič.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať alebo informovať, s priateľom sme spoločne kúpili pred 3r dom. Na liste vlastníctva je písaný iba on kvôli hypotéke, ale peniaze do domu som dala aj ja. Mám ja práva na dom, keď, že som neni písaná ako vlastníčka domu?

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ nie ste uvedená na liste vlastníctva, no investovali ste do kúpy nehnuteľnosti, podstatné je, aká bola medzi Vami dohoda a či ju máte aj niekde zaznamenanú (napr. v SMS, či emailoch, najlepšie riadne písomne v zmluve). Ak nie, tak potom by ste mohli žiadať Vaše investície späť z titulu bezdôvodného obohatenia, avšak pri bezdôvodnom obohatení plynie "len" 2 ročná premlčacia doba, namiesto 3 ročnej, a teda pokiaľ by ste podali návrh na súd a priateľ by namietol premlčanie, súd by žalobu zamietol. 

Právo na dom, len z toho titulu, že ste doň investovali nemáte. Museli by ste mať písomnú zmluvu, kde by ste mali riadne uvedený podiel a takto by to muselo byť aj v katastri nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Vlastním nehnuteľnosť, na ktorú mám hypotéku. Chcem sa spýtať, či je možné dopísať do listu vlastníctva partnera? No nie sme zosobášení. Pre prípad úmrtia, aby zdedil nehnuteľnosť. Alebo akým iným spôsobom sa dá táto vec zaopatriť prosím?

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, Vy rozhodujete o tom, ako s ňou naložíte. Môžete napr. na partnera previesť podiel na nehnuteľnosti, a to buď darovacou zmluvou, alebo kúpnou. Ak máte ale hypotéku, odporúčam sa informovať aj v banke, či s tým banka nemá problém, pretože úverovú zmluvy môžu byť nastavené rôzne. V zásade zákon nezakazuje prevádzať nehnuteľnosť, ak je na nej záložné právo banky. Rovnako môžete napr. spísať závet, aby nehnuteľnosť zdedil celú partner. Možnosti sú rôzne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať chcel by som manželku zapísať na list vlastníctva vlastním nehnuteľnosť, ktorú som nadobudol pred manželstvom, ktorú mám ešte na hypotéku dá sa zapísať aj 1/2 podiel, že bude vlastniť nehnuteľnosť obaja? V prípade, keď sa jednému náhodou niečo stane získa nehnuteľnosť ako celok, že 1/2 ide sa automaticky presunie na manželku, manžela. Ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, 
keďže ste nehnuteľnosť naodbudli pred uzatvorením manželstva, je vo Vašom výlučnom vlastníctve.
Prevod podielu 1/2 je manželku je možný, následne bude nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, teda nebude predmetom BSM.
Píšete, že na nehnuteľnosti viazne záložné právo.
Prevod časti nehnuteľnosti na inú osobu neznamená, že nový podiel. spoluvlastník musí hypotéku splácať. Odporúčame preštudovať zmluvu s bankou, keďže v prípade porušenia zmluvy s bankou táto by mohla zosplatniť celú hypotéku v celosti.

V prípade úmrtia podiel. spoluvlastníka, do dedenia ide iba jeho podiel na nehnuteľnosti a následne platí (ak do úvahy neprichádza iná dedič. skupina) ust. § 473 Obč. zákonníka :
"(1)  V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."
Možnosťou pre prípad dedenia je aj zriadenie závetu. Maloletým potomkom sa však musí dostať toľko koľko činí ich zákonný podiel a plnoletým potomkom koľko činí jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve (§ 479 Obč. zákonníka).

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Chcem Vás poprosiť o radu čo by bolo najvhodnejšie ak sa chcem ako manželka zapísať na LV? Nadobudli sme nehnuteľnosť spolu v manželstve nebolo to pre mňa podstatne zapísať sa lebo sme plánovali predať. Nakoniec sme zostali žiť v byte, o ktorom píšem, tak, aby ma na LV zapísali potrebujem zistiť čo treba dať na kataster. Počula som o darovacej zmluve no veľa aj aj tom, že je právne napadnuteľná keby sa nedaj bože čo si medzi nami pokazilo. Veľmi pekne Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň,

ak ste byt nadobudli spoločne počas manželstva, pričom byt nebol darovaný, prípadne nebol kúpený výlučne za prostriedky patriace len jednému z manželov, potom patrí do BSM. To by znamenalo, že už majiteľom ste a to o veľkosti podielu 1/1 (spoločne s manželom). V takom prípade treba informovať o tejto skutočnosti kataster, aby vykonal zmenu v katastrálnom operáte. Katastru bude potrebné vysvetliť, že ste nehnuteľnosť nadobudli počas BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kúpil som byt na hypotéku, a teda som jeho vlastníkom. Záložné právo ma na byt banka a chcel by som previesť polovicu bytu na priateľku, s ktorou mám dieťa. Dá sa nejak doplniť priateľka do listu vlastníctva? Napríklad, že by bola aj spoludlžník? Ďakujem za odpoveď a prajem krásny deň.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň, najjednoduchším spôsobom ako môžete priateľku dostať na list vlastníctva k bytu je darovať jej spoluvlastnícky podiel 1/2. Tým pádom by ste obaja boli podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, pričom sa nevyžaduje, aby sa zároveň stala spoludlžníkom na predmetnom úvere. Na jednu vec si však treba dať pozor pri prevode spoluvlastníckeho podielu (či už kúpou alebo darovaním) a to, že banky majú v niektorých zmluvách o zriadení záložného práva upravený zákaz prevodu bez súhlasu banky. Preto bude predtým, než pristúpite k vypracovaniu a podpisu darovacej zmluvy, nutné overiť, či v zmluve o zriadení záložného práva nie je uvedené, že na prevod časti vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je potrebný súhlas banky. Až následne odporúčame pristúpiť k darovaniu nehnuteľnosti. 

Kataster Vám prevod povolí aj bez súhlasu banky, ale sankcia za to môže byť zosplatnenie úveru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: manžel zdedil po otcovi rod. dom v roku 2016, na ktorého sme zobrali hypotéku spoločne a dom sme rekonštruovali. Chcel by už aj mňa ako manželku zapísať do listu vlastníctva (v 1/2 podiele). Aký je právny postup? Stačí iba nijaká darovacia zmluva, a potom do katastra ísť, aj keď na tom máme hypotéku?

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, postup by bol taký, že podpíšete s manželom darovaciu zmluvu, na základe ktorej vám on daruje jednu polovicu nehnuteľnosti. Okrem zmluvy budete potrebovať aj návrh na vklad do katastra. Tiež je potrebné si nechať v banke vopred schváliť tento prevod, pretože môžete mať vo všeobecných obchodných podmienkach hypotekárneho úveru takú podmienku, ktorá môže spôsobiť zosplatnenie celého úveru, ak by došlo k prevodu bez súhlasu banky. Toto si overte najskôr v banke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: s priateľom máme byt, on bral hypotéku a on je aj vlastníkom bytu. Teraz čakáme bábätko tak by ma chcel zapísať do listu vlastníctva. Dá sa niečo takého? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, še s priateľom čakáte dieťa. Z uvedeného usudzujem, že nie ste manželmi a že byt, ktorý Váš priateľ kúpil a financoval ho z hypotéky, je jeho výlučným vlastníctvom.

Pokiaľ chcete docieliť to, aby ste boli na liste vlastníctva zapísaná aj Vy ako spoluvlastníčka, mal by na Vás priateľ previesť určitý podiel na byte. Zrejme najľahší spôsob je uzavrieť darovaciu zmluvu, kde darcom bude Váš priateľ, obdarovanou budete Vy a predmetom daru bude podiel o veľkosti 1/2 na predmetnom byte.

Po zavkladovaní takejto darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností budete obaja podielovými spoluvlastníkmi bytu, každý o veľkosti podielu 1/2 k celku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

S manželom sme si vzali spoločný úver na kúpu nehnuteľnosti išlo o odkúpenie dedičských podielov kúpnou zmluvou. Bolo to v roku 2015. Nehnuteľnosť sme začali rekonštruovať a teraz som zistila, že na liste vlastníctva je zapísaný len manžel ako jediný vlastník. Ako máme postupovať, aby sme boli ako manželia rovným dielom zapísaný na liste vlastníctva? Došlo k pochybeniu už pri podpisovaní kúpnej zmluvy. Ak by to malo byt prevedené z jeho strany darovacou zmluvou, chcela by som vedieť na koho sa mám obrátiť, aby nám ju vyhotovil. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, mali by sem patriť aj veci, ktoré boli získané kúpnou zmluvou, ak k tomu došlo za trvania manželstva a ak bola kúpna cena vyplatená čo i len sčasti zo spoločných prostriedkov manželov. Vychádzajúc z uvedeného zastávam názor, že podiely, ktoré ste odkúpili, by mali patriť do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to bez ohľadu na to, ako sú v katastri evidované.

Pokiaľ ide o to, aby ste mali nehnuteľnosť evidovanú tak, že na každého manžela bude rovnaký podiel, potom je v prvom rade potrebné zabezpečiť na katastri správne evidovanie odkúpených podielov, a síce namiesto výlučného vlastníctva Vášho manžela by malo byť evidované bezpodielové spoluvlastníctvo oboch manželov.

Vychádzajúc z otázky sa však domnievam, že určitý podiel na nehnuteľnosti Váš manžel zdedil. Tento podiel je v takom prípade v jeho výlučnom vlastníctve, nakoľko veci získané dedením nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto ak chcete byť na liste vlastníctva evidovaní obaja manželia rovnakým dielom, potom by bolo potrebné, aby Vám polovicu toho podielu daroval.

Pokiaľ ide o vyhotovenie darovacej zmluvy, kde sa bude prevádzať nehnuteľnosť, resp. podiel na nehnuteľnosti, odporúčam Vám nechať si zmluvu vypracovať advokátom, príp. notárom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk