POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zápis manžela do listu vlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Zápis manžela do listu vlastníctva

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako najjednoduchšie zapísať manžela do listu vlastníctva. Nehnuteľnosť som nadobudla kúpnou zmluvou v roku 2013 a spoločne sme ju prerobili. Máme spoločnú hypotéku a nehnuteľnosť je založená. Môžem mu nehnuteľnosť darovať bez toho, aby sme museli platiť daň z darovania? Ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

Dobrý deň, vo Vašom prípade je najlepšie riešenie práve darovacia zmluva.

Zmluvou mu darujete podiel na nehnuteľnosti.

Daň z darovania sa neplatí. Táto daň bola zrušená. Nebude platiť ani daň z príjmu.

Trápi vás "Zápis manžela do listu vlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj syn vlastní pozemok a čoskoro si vezme hypotéku na výstavbu domu. Jeho priateľka sa zatiaľ finančne na projekte nepodieľa, ale plánuje vziať si hypotéku neskôr na dokončovacie práce. Chcel by som sa informovať, či je možné priateľku neskôr dopísať do listu vlastníctva k pozemku a domu. Ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu otázku. Áno, je možné dopísať priateľku na list vlastníctva a k domu neskôr po jej finančnej účasti na dokončovacích prácach. To sa obvykle realizuje prostredníctvom vkladu do Katastra nehnuteľností založeného na zmluvných prevodoch. Priateľka by nadobudla vlastnícke právo na časť nehnuteľnosti momentom zápisu do údajov Katastra nehnuteľností, ktorý spôsobuje zmenu vlastníka. Proces vyzaduje dohodu medzi všetkými zúčastnenými stranami a prípravu príslušnej zmluvy, ktorá bude následne predložená na Kataster nehnuteľností na vklad. Dôležité je zabezpečiť, aby všetky právne kroky boli vykonané správne a v súlade so zákonom, vrátane prípadnej úpravy spoluvlastníckych podielov a iných právnych aspektov súvisiacich s vlastníctvom a financovaním nehnuteľnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa právnych aspektov vlastníctva nehnuteľnosti v súvislosti s manželským majetkom. Ak sa podá návrh na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností pred uzavretím manželstva, a teda pred vznikom bezpodielového spoločenstva manželov (BSM), ale samotný vklad do katastra, respektíve rozhodnutie o jeho povolení, prebehne až po svadbe, bude táto nehnuteľnosť považovaná za majetok patriaci len budúcemu manželovi, alebo už vstúpi do BSM a bude patriť obom manželom?

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.12.2023)

Dobrý deň, vaša otázka sa týka pomerov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Kľúčové je sa presne pozrieť, kedy presne došlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti vzhľadom na čas uzavretia manželstva.

 

Podľa slovenského práva vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká zápisom do katastra nehnuteľností. Ak došlo k podaniu návrhu na vklad do katastra pred uzavretím manželstva, ale samotný vklad (teda rozhodnutie katastra o povolení vkladu) bol uskutočnený až po uzavretí manželstva, vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká až po uzavretí manželstva.

 

Ale je tu dôležitá vedieť, z akých prostriedkov bola nehnuteľnosť nadobudnutá, či to bolo zo spoločných prostriedkov manželov, alebo z prostriedkov jedného z nich. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá z prostriedkov jedného z manželov (napríklad ak bol kúpny proces financovaný výhradne z jeho osobných prostriedkov, napríklad z úspor vytvorených pred manželstvom), potom môže táto nehnuteľnosť byť považovaná za výlučné vlastníctvo tohto manžela, aj keď vlastnícke právo vzniklo až po uzavretí manželstva. Preto je dôležitý proces financovania. Ten môže byť v zmluve nastavený rôzne.

 

Treba tiež vedieť to, že ak to bolo financované z úveru pred manželstvom, bude to mať vplyv na BSM a prípadné vyporiadanie ak by došlo k zániku BSM. Pre bližšie informácie odporúčame konzultácie u nášho odborníka na majetkové právo.


Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v roku 2023 som kúpil pozemok a chcel by som darovať polovicu svojej priateľke, keďže mi finančne pomohla s kúpou. Ona si však želá kúpno-predajnú zmluvu a chce, aby v nej bolo napísané, že dala polovicu financií za pozemok. Moja otázka znie: nebudem musieť platiť daň, aj keď som pozemok nevlastnil dlhšie ako 5 rokov?

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,  z otázky v podstate vyplýva, že priateľka vám časť peňazí na kúpu pozemku poskytla, ktorý je teraz vo vašom výlučnom vlastníctve. Priateľka chce, aby ste jej podiel na pozemku predali a to v podstate s tým výsledkom, že kúpnu cenu vám už uhradila /nepíšete konkrétne sumy pokiaľ ide o pozemok a investíciu vašej priateľky/.

Uvádzame, že v podstate nie je vymáhateľné to, aby ste jej teraz podiel na pozemku predali. Právne riešenie vrátenia peňazí je aj iné /napr. zmluva o pôžičke/.

Ak je aj váš názor ten, že podiel na pozemku by ste jej predali a o následnú prípadnú daň z príjmu pri predaji nehnuteľností, tu v zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že daňovej povinnosti podlieha len rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú ste konkrétny podiel na pozemku kúpili a predajnou cenou priateľke, teda v podstate jej podiel na pozemku by zodpovedal sume, ktorú ona investovala. Ak by rozdiel predstavoval 0 €, potom neplatíte ani daň z príjmu a ani odvody na zdravotné poistenie, lebo z nulového príjmu sa nemôže platiť daň.

Pre zjednodušenie uvedieme príklad :

Pozemok ste kúpili za 100 000 €, priateľka sa na tejto kúpnej cene podieľala napr. sumou 30000 €, čo by predstavovalo jej podiel 30 %, a teraz by ste priateľke predali podiel na pozemku 30 % za sumu 30 000 €, potom by ste v podstate nemali príjem, lebo za tento podiel ste už zaplatili 100000 €.

Keďže pozemok nevlastníte viac ako 5 rokov, daňové priznanie k dani z príjmov budete musieť podať i keď daň z príjmu platiť nebudete.

So spísaním kúpnopredajnej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Zápis manžela do listu vlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v apríli 2022 sme mali svadbu. Kúpili sme byt v júni 2023, avšak v liste vlastníctva je uvedené len manželovo meno. V čase nahlásenia trvalého pobytu som potrebovala aj jeho podpis. Ak by sa v budúcnosti náhodou stalo niečo, znamená to, že byt nie je vôbec ani z časti mojím vlastníctvom? Predmanželskú zmluvu sme nespísali.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,

údaje v katastri nehnuteľností sa považujú za hodnoverné a záväzné pokým sa nepreukáže opak. T. j. ich pravdivosť môže byť spochybnená. Pokiaľ ste byt nadobudli až počas manželstva s tým, že ste nespísali pred jeho nadobudnutím žiadnu dohodu o zúžení BSM, potom je tento nevyhnutne vo vašom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. To znamená, že ako byt patrí vášmu manželovi, rovnako patrí aj vám. To, že nefigurujete v liste vlastníctva ako jeho majiteľka neznamená, že ňou nie ste. Tak ako sme uviedli. Kataster nehnuteľností pripúšťa dôkaz opaku. 

Ak by ste chceli, môžete tento údaj o vašom vlastníctve, resp. o tom, že byt je vo vašom BSM do listu vlastníctva (LV) doplniť. Stačí ak príslušnému Okresnému úradu, katastrálny odbor, predložíte písomné súhlasné vyhlásenie vás oboch ako manželov, že predmetná nehnuteľnosť evidovaná na tom a tom LV patrí do vášho BSM. Na základe takéhoto oznámenia následne kataster vykoná zmenu v zápise na príslušnom LV. 


Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Počas manželstva som dostala dom darovacou zmluvou, je zapísaný iba na mňa, a chcem, aby bol môj manžel tiež uvedený v LV. Máme na dom hypotéku a je založený. Kam mám ísť, aby som spravila prepis v LV? Stačí ísť na kataster, alebo potrebujem navštíviť notárku a spraviť opäť darovaciu zmluvu na manžela? Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň. Ak chcete zapísať manžela do LV nehnuteľnosti, ktorú ste získali darovacou zmluvou počas manželstva, budete potrebovať zmluvu, ktorá sa posielala na kataster na prepis. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu a podpisy darcu na nej musia byť úradne overené. Vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 

So zmluvou Vám môžeme pomôcť. Vrátane návrhu na vklad do katastra a zastupovania v katastrálnom konaní. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako najjednoduchšie zapísať manžela do listu vlastníctva. Všetko platíme spoločne. Úver je písaný na môj meno a mám ho od roku 2017. Nehnuteľnosť je založená. Pôvodne som chcela uprednostniť formu darovacej zmluvy, ale vzhľadom na manželovu nedôveru neviem, ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, z toho, čo uvádzate vyplýva, že nehnuteľnosť nie je v BSM, predpokladám že ste ju nadobudli iba vy ešte pred manželstvom (alebo počas manželstva darom/dedením) a teda iba vy ste jej výlučnou vlastníčkou. V takomto prípade, ak chcete, aby bol jej vlastníkom aj váš manžel, môžete mu podiel napr. o veľkosti 1/2, na nej darovať presne ako uvádzate.

Pri darovacej zmluve v zásade nič také, čoho by sa mohol váš manžel obávať, nehrozí, aj keď je pravdou, že existuje tu nárok darcu domáhať sa vrátenia daru, ak by sa obdarovaný voči nemu alebo členom jeho rodiny správal tak, že by tým hrubo porušil dobré mravy. Na naplnenie takejto skutkovej podstaty by však bolo nevyhnutné takéto konanie vášho manžela, pričom nestačí len hocijaké správanie sa v rozpore s dobrými mravmi, ale musí ísť o ich hrubé porušenie. 

Podotýkam však, že túto nehnuteľnosť už neviete dostať do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Aj keď vášmu manželovi darujete na nej nejaký podiel, táto bude vo vašom podielovom spoluvlastníctve. 


Trápi vás "Zápis manžela do listu vlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či nastane nejaký problém v prípade, ak moja manželka nadobudla dom v dedičskom konaní a je zapísaný iba na jej meno, ale chceme spolu brať hypotéku. Ďakujem. S pozdravom, Marek

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzam, že ak manželka splní podmienky banky, problém by nemal byť ak budete hypotéku riadne a včas platiť. Teoreticky je problém v tom, že ide o nehnuteľnosť, ktorú nadobudla vaša manželka v dedičskom konaní a ide o jej výlučné vlastníctvo. Nehnuteľnosť teda nespadá do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov.

Problém by mohol nastať v prípade, že by ste sa rozviedli. Keďže hypotéka by bola splácaná počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov /príjem váš, ako aj manželky patrí do BSM/, v prípade rozvodu vy ako manžel by ste mali nárok na vrátenie jednej polovice investícií do nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka. Keďže nehnuteľnosť nepatrí do BSM, manželka môže nehnuteľnosť darovať, predať aj bez vášho súhlasu ako manžela.

Odporúčame kontaktovať advokáta. Riešením na predídenie problémom v prípade rozvodu prípadne úmrtia jedného z vás je spísanie darovacej zmluvy, na základe ktorej by ste sa stali podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti v rozsahu dohodnutého podielu.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa vlastníctva nehnuteľnosti. Pred našou svadbou si môj priateľ kúpil byt, avšak nechcel ma zapísať do listu vlastníctva ani do hypotéky, pretože som bola v skúšobnej dobe. Tri mesiace nato sme sa vzali a ja som si vzala pôžičku na rekonštrukciu toho bytu vo výške 10 000 eur. Chcela by som sa opýtať, či existuje možnosť, že by ma mohol zapísať ako spoluvlastníčku bytu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.04.2022)

Dobrý deň, spoluvlastníkom bytu sa vzhľadom na vami uvedené skutočnosti môžete stať tak, že vám už teraz váš manžel daruje 1/2 bytu darovacou zmluvou, resp. môže vám darovať podiel o akejkoľvek veľkosti, na ktorej sa dohodnete. Dôsledkom tohto by ste sa stali podielovými spoluvlastníkmi tohto bytu. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov však byt už nedostanete, nakoľko váš manžel de facto nadobudol pred manželstvom a teda patrí do jeho výlučného vlastníctva a na druhej strane nadobudnutie nehnuteľnosti darom za trvania manželstva je zase vylúčené z BSM. 

Vlastníkom nehnuteľnosti sa môžete stať aj keď ste v skúšobnej dobe. To nemá s tým nič spoločné. Banka zoberie za spoludlžníka aj takú osobu samozrejme za podmienky, ze hlavný dlžník je dostatočným garantom splácania hypotéky. 

Často to robia manželia tak, že manžel vstúpi do hypotéky a zároveň nadobudne vlastnícke právo k polovici bytu. Nerobil by som to potom darovacou zmluvou ale nepomenovanou zmluvou o prevode vlastníctva. 


Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať, ak chcem zapísať manžela tiež ako vlastníka nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť sme kúpili ešte v roku 2016 a na katastri figuruje iba moje meno. Je aj on spolumajiteľom, ak je to zapísané iba na moje meno?

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.12.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ ste nehnuteľnosť kúpili počas manželstva zo spoločných finančných prostriedkov, v takomto prípade táto patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) aj napriek skutočnosti, že to kataster neeviduje, a teda Váš manžel je taktiež jej spolumajiteľom, resp. bezpodielovým spoluvlastníkom. V takomto prípade vychádzajúc z Katastrálneho bulletina postačuje na zápis nehnuteľnosti do BSM písomné súhlasné vyhlásenie oboch manželov, že nehnuteľnosť patrí do BSM. Kataster nemôže na základe takéhoto oznámenia manželov odmietnuť vykonať zmenu v zápise. Dôsledkom toho by bolo, že aj Váš manžel by figuroval na liste vlastníctva ako vlastník spolu s Vami.

V opačnom prípade, pokiaľ ste nehnuteľnosť kúpili pred manželstvom ako partneri a na kúpnej zmluve ste figurovali iba Vy, v takomto prípade ste iba Vy vlastníkom nehnuteľnosti, nakoľko kataster nemal pri zápise vkladu vedomosť o Vašom partnerovi. Ak by to bol tento prípad, tak potom prichádza do úvahy možnosť, že by ste 1/2 nehnuteľnosti darovali darovacou zmluvou Vášmu manželovi, dôsledkom čoho by ste sa stali podielovými spoluvlastníkmi tejto nehnuteľnosti, každý z Vás o veľkosti podielu 1/2 z celku. Do bezpodielového spoluvlastníctva by ste ju už v takomto prípade nevedeli dostať z toho dôvodu, že ste ju nenadobudli za trvania manželstva. 


Trápi vás "Zápis manžela do listu vlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zápis manžela do listu vlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel zdedil majetok po svojich rodičoch. Vysporiadal sa so svojimi súrodencami tak, že od nich odkúpil jednu tretinu za jedno euro. Chcela by som sa opýtať, či som ako jeho manželka spoluvlastníčkou, keďže sa jednalo o kúpnu zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Zápis manžela do listu vlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,

 

v zmysle § 143 Občianskeho zákonníka patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka." Tým, že bola uzatvorená kúpna zmluva a manžel nezískal nehnuteľnosť dedením alebo darovaním tak predmetná nehnuteľnosť by patrila do BSM v časti odkúpených podielov. Ak by ma kúpu použil peniaze mimo BSM, tak by tie odkúpené podiely nepatrili do BSM. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa prípadne môžete dohodnúť s manželom, aby Vám prepísal polovicu podielu darovacou zmluvou, čím by ste sa stali podielovými spoluvlastníkmi (1/2 a 1/2), samozrejme ak by s tým súhlasil. V tomto prípade by to nebolo možné urobiť kúpnou zmluvou, keďže pri BSM platí, že ak počas manželstva zo spoločných prostriedkov, ktorýkoľvek z manželov nadobudne nehnuteľnosť, tá potom patrí do BSM. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zápis manžela do listu vlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.