Máte
otázku?

Ako funguje bezplatná právna poradňa


Snažíme sa, aby používanie online právnej poradne bolo čo najjednoduchšie. Preto radi privítame akékoľvek návrhy na zlepšenie. Po tom ako vyplníte formulár poradne na našej stránke nám príde vaša otázka e-mailom. Na otázky v online právnej poradni odpovedáme výlučne cez internet (e-mail) a odpoveď vám príde taktiež e-mailom.

Našim cieľom je vytvoriť najspoľahlivejšiu právnu poradňu na Slovensku, na ktorú sa budú obracať ľudia so svojimi právnymi otázkami a budú si istí, že ich otázka bude zrozumiteľne zodpovedaná s konkrétnym postupom. Neodpovedáme len všeobecne.

Vždy nabádame ľudí, aby sa pýtali ďalej, ak presne nerozumejú tomu, čo sme napísali. Doteraz sme zodpovedali tisíce otázok.

Chceme pomôcť čo najviac ľudom, či už cez platenú alebo bezplatnú právnu poradňu. Robíme to radi a naozaj nás to baví. Každý z nás má v sebe ochotu pomáhať.

Táto naša právna poradňa je veľmi obľúbená a preto dostávame veľa otázok. Keďže nám chodí čoraz viac otázok, nestihneme v bezplatnej poradni odpovedať na všetky.


V bezplatnej poradni odpovedáme najmä na jednoduché otázky.

V bezplatnej právnej poradni neodpovedáme na zložité otázky, pretože ak chceme zodpovedať čo najviac otázok (pomôcť čo najviac ľudom), nemôžeme nad jednou stráviť viac času ako nad ostatnými.

Radšej pomôžeme denne 5-tim ľudom, ktorí majú jednoduché otázky ako 1-nému človeku s právne komplikovaným problémom a všeobecne formulovanou otázkou.

Vieme, že pre každého človeka je jeho problém zložitý. Vyberáme si otázky, ktoré nám zaberú menej času na odpoveď, ktoré sú konkrétnejšie.

Niekedy nestihneme prečítať všetky otázky v bezplatnej právnej poradni, preto zostávajú niektoré otázky nezodpovedané. Ak je to aj váš prípad, kontaktujte nás cez právnu poradňu Premium.

Ak však odpovieme na otázku, odpoveď je vždy zrozumiteľná.


Prečo nie je zaručená odpoveď?

Ak zadáte otázku do bezplatnej poradne, nie je zaručené, že na otázku odpovieme. Je to z dôvodov, ktoré som uviedol vyššie (časové dôvody a komplikované a všeobecné otázky). Niekedy klientom v bezplatnej poradni pošleme mail, či chcú svoju odpoveď oceniť, koľko by stála, ak by na ňu odpovedal advokát.


Otázka a odpoveď budú verejné

V bezplatnej právnej poradni sú otázky a odpovede zverejnené. Tým, že zadáte otázku a my na ňu odpovieme, súhlasíte so zverejnením svojej otázky, je to uvedené pri výbere zaradenia otázky do bezplatnej poradne v druhom kroku.

Ak nechcete zverejňovať svoju otázku, vložte ju do právnej poradne Premium.

Mail a ani iné osobné údaje nebudú verejné. Otázku zverejníme až po vymazaní osobných údajov (napríklad meno, dátum narodenia, telefónne číslo a iné).

Ak nechcete, aby bola Vaša osobná situácia, v akej sa nachádzate verejná, potom svoju otázku položte tak, aby nebolo možné zistiť, že ide o vás (zmeňte napríklad roky, pohlavie atď.).

Otázky a odpovede zverejňujeme, pretože chceme pomôcť čo najviac ľuďom. Iní ľudia si môžu nájsť problém, ktorý už niekto iný riešil.

My naopak nedostávame potom stále tie isté otázky.

Potom sa rýchlejšie zlepšujeme a dokážeme tak odpovedať na rôzne druhy otázok.

Otázku bez odpovede nezverejňujeme.


Prečo neodpovedáme vždy na doplňujúce otázky?

V online právnej poradni sa môže stať, že budete mať doplňujúce otázky po tom, ako sme vám odpovedali na vašu hlavnú otázku.

V bezplatnej poradni (na rozdiel od Premium-platenej poradne) vaše doplňujúce otázky môžu zostať nezodpovedané z časových dôvodov.

V platenej poradni odpovedáme na doplňujúce otázky vždy bez ohľadu na ich počet.


V bezplatnej právnej poradni neposudzujeme dokumenty

Niekedy je potrebné k otázke priložiť právny dokument (napríklad zmluvu, list, výzvu, ..).

V bezplatnej právnej poradni dokumenty právne neposudzujeme.

Preto, ak viete, že Vaša otázka bude vyžadovať kontrolu (pozretie) dokumentu, nezadávajte ju do bezplatnej platenej poradne, pretože je viac než pravdepodobné, že zostane nezodpovedaná.

Namiesto toho, sa skôr pýtajte konkrétne a do otázky skopírujte aj časť z dokumentu.

Takto zvýšite šance na to, že v bezplatnej právnej poradni vám odpovieme.


Ako zvýšim šance na odpoveď v bezplatnej poradni?

Ak chcete zvýšiť šancu, že dostanete odpoveď v bezplatnej poradni, nasledujte tieto kroky:

1/ zadajte otázku ako podotázku už k existujúcej a podobnej otázke – na našej stránke nájdete vyhľadávacie pole, kam môžete napísať, čo vás zaujíma. Vyberte si už existujúcu zodpovedanú otázku, ktorá sa najviac podobá problému, ktorý riešite. Dole pod otázkou je formulár, ktorý nám povie, ku ktorej hlavnej otázke ste priradili svoju otázku.

2/ otázky formulujte veľmi jednoducho – čím je kratšia otázka (napríklad 1 vetná), tak je vyššia šanca, že sa jej odborník bude venovať.

3/ pokladajte konkrétne otázky – ako príklad uvediem nasledovné porovnanie: Otázka typu: „Ako mám postupovať pri rozvode?“ je síce jednoduchá ale nie je konkrétna, pretože o tom, ako by ste mali postupovať pri rozvode by sme vám vedeli napísať niekoľko strán a stále by sme nemuseli pokryť to, čo ste sa skutočne chceli opýtať. Otázku skôr formulujte takto: „Na ktorý súd mám podať návrh na rozvod manželstva, keď ja žijem v Bratislave a manžel v Banskej Bystrici?“


Kto odpovedá na moje otázky?

Na otázky odpovedajú u nás advokátski koncipienti ale aj advokáti. Pokiaľ chcete, aby na vami položenú otázku odpovedal výlučne advokát, tak otázku vložte do platenej právnej poradne Premium.


Koľko mám čakať na odpoveď na moju otázku?

Keďže denne stihneme zodpovedať len obmedzený počet otázok, môže sa stať, že vami položená otázka zostane nezodpovedaná.

Ak nedostanete odpoveď do 5 pracovných dní, tak je veľmi pravdepodobné, že zostane vaša otázka nezodpovedaná.

Niekedy odpovieme aj na otázky staršie aj niekoľko mesiacov, keď narazíme na problém, ktorý je zaujímavý.

Pokiaľ chcete určite dostať odpoveď a chcete, aby boli otázka a odpoveď neverejné, tak využite právnu poradňu Premium, v ktorej odpovieme na každú položenú otázku.

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku