Máte
otázku?

Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Zahraničie

Otázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

Mám napísaný list s obsahom toho, čo sa mi stalo. Zažila som veľmi nepríjemnú situáciu. Žijem v zahraničí a počas môjho posledného dňa víkendovej návštevy Slovenska mi na zastávke ukradli batoh so všetkými mojimi osobnými vecami, vrátane dokladov a drahej elektroniky, v celkovej hodnote 800 EUR. Keď sme sa pokúsili túto situáciu zahlásiť a vybaviť nové doklady, bolo nám povedané, že sa to nedá a máme prísť zajtra. Avšak, my sme museli večer odletieť späť do zahraničia. Odvtedy som sa snažila zistiť, čo mám urobiť. Požiadala som rodinných príslušníkov, aby to za mňa zahlásili, ale bez úspechu. Moja otázka teda znie: Môžem to poslať e-mailom? Ak áno, na akú e-mailovú adresu to mám poslať a aký by bol postup? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

Dobrý deň,

je to možné pretože orgány činné v trestnom konaní konajú aj z úradnej povinnosti. Mohli by teda e-mail brať ako podnet na začatie trestného stíhania. Lepšie však bude, ak trestné oznámenie pošlete poštou doporučene, aby ste mali doklad o tom, že ste ho podali. V trestnom oznámení si uplatnite aj škodu.

Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál



4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som podať trestné oznámenie na obchodnú spoločnosť s investíciami, ktorá ma oklamala o peniaze. Mám len tri mená, žiadne doklady a viem iba názov spoločnosti. Ako mám postupovať? Je možné žiadať o odškodnenie, keď ma oklamali o peniaze?

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň,
môžete podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, aby postup danej spoločnosti prešetrili. Fakt, že nemáte doklady nie je prekážkou a orgány činné v trestnom konaní musia vec prešetriť s poukazom na ust. § 2 ods. 10 Trestného poriadku:

Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

V trestnom oznámení si súčasne uplatnite aj nárok na náhradu škody. 


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 7.8 sa stala situácia, ktorú by som rada nahlásila na políciu. Osoba šíri o mne nepravdivé informácie a neoprávnene zdieľa môj profil na sociálnych sieťach, vrátane dezinformácií atď. Je to vec, ktorú by som mala nahlásiť polícii, alebo existuje iný postup? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň,
daná osoba by sa mohla dopúšťať trestného činu podľa § 373 Trestného zákona:

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Môžete preto podať trestné oznámenie, aby toto konanie polícia prešetrila. Trestné oznámenie sa podáva na polícií alebo prokuratúre, a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou.  Ochranu voči takýmto konaniam Vám tiež poskytuje § 11 Občianskeho zákonníka:   Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.   V prípade, že niekto do tohto práva zasahuje má osoba právo domáhať, "aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie" a taktiež "pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch." (§ 13 ods. 1 a ods. 2 OZ. 

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať, ako postupovať, ak chcem podať trestné oznámenie? Je možné tak urobiť aj cez internet? Potrebujem to kvôli tomu, že môj bývalý partner neplatí alimenty na naše dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň. Áno, trestné oznámenie môžete podať aj cez internet bez toho, aby ste museli niekam chodiť. Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk to občanom – držiteľom elektronických občianskych preukazov so zaručeným elektronickým podpisom umožňuje projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry (GP) SR. Trestné oznámenie je možné podať písomne, elektronicky ale aj ústne do zápisnice. Ak by ste chceli pomôcť s podaním trestného oznámenia, doporučujem Vám poradiť sa cez našu Premium poradňu alebo telefonickú konzultáciu. 

 


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Objednala som si oblečenie na Facebook Marketplace a uhradila som sumu dopredu, ale tovar mi neprišiel. Zdá sa, že som naletela podvodníčke. Požiadala som banku o ďalšie bližšie osobné údaje o predajcovi, keďže táto osoba nezareagovala na výzvu banky na vrátenie peňazí. Mohli by ste mi poradiť, ako ďalej postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva resp. predpokladáme, že máte meno majiteľa účtu a jeho adresu.

Preto odporúčam dlžníčke napísať výzvu k úhrade - vráteniu peňazí s tým, že ak peniaze nevráti vec postúpite na súd cestou advokáta a oznámite uvedené konanie ako podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak k vráteniu peňazí vo Vami uvedenej lehote nedôjde, kontaktujte advokáta, aby podal žalobu na súd.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, bol na mňa nesprávne podaný anonym, v ktorom sa uvádza, že fyzicky a psychicky týram rodinu. Ide o susedku. Existuje nejaká možnosť, ako sa môžem brániť?

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
ak máte na mysli podanie trestného oznámenia voči Vašej osobe, tak Vaša susedka by mohla naplniť skutkovú podstatu krivého obvinenia, ak by podala oznámenie v úmysle privodiť Vám trestné stíhanie, pričom by vedela, že toto oznámenie je lživé, avšak uvedené by bolo náročné preukázať. Ak ide o nepodložené oznámenie, teda ak polícia nemá žiadne dôkazy na preukázanie tvrdení oznamovateľa, tak potom sa nemáte čoho obávať. V prípade, že by bolo voči Vám vznesené obvinenie, tak Vám odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, neviem, čo mám robiť, pretože mama mojej sestry neustále žiada o peniaze a keď jej sestra niečo dá, nikdy jej to nespláca. Rovnako si pýta peniaze aj od babky a taktiež ich babke nespäť vráti. Sestra sa bojí nahlásiť to, čo jej mama robí.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2023)

Dobrý deň,

Vaša sestra nemá čo nahlasovať, ak dá Vašej mame dobrovoľne z vlastnej vôle peniaze. Rovnako to platí aj v prípade babky. Mama sa nedopustila žiadneho priestupku ani trestného činu, a preto nie je čo nahlasovať. 

Ak mama sľúbila peniaze sestre vrátiť, sestra by musela na súde preukázať to, že poskytla mame peniaze a rovnako aj sľub mamy, že jej peniaze vráti, a to doložením písomných dôkazov. 

Do budúcna, ak Vaša sestra ráta s tým, že mama jej peniaze má vrátiť, jediná možnosť je uzatvoriť písomnú zmluvu o pôžičke peňazí medzi sestrou ako veriteľom a medzi mamou ako dlžníkom, s určením lehoty na ich vrátenie. 

Zmluva o pôžičke peňazí, by bola potom jediný dôkaz o povinnosti Vašej mamy peniaze sestre vrátiť. Lebo na základe ústneho sľubu vrátenia peňazí, je takéto vymáhanie bezúspešné. 


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj sused pravidelne jazdí pod vplyvom alkoholu. Aj napriek tomu má to šťastie, že ho polícia nikdy nechytí. Ako matka dvoch malých detí sa obávam, nechcem riskovať, že sa niekedy môže niečo stať. Avšak, nechcem, aby sa šírilo medzi susedmi a jemu samému, že som ho ja udala. Je možné to spraviť úplne anonymne, teda polícii dať len "tip"?

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, je dobré, že uvedené chcete riešiť, je to správny prístup a naopak je smutné, že to nikto nerieši. Je to vážna vec. Tiež máme deti, tak to chápem. 

Samozrejme, môžete podať aj anonymné trestné oznámenie. Uvedené upravuje ust. § 62 ods. 3 Trestného poriadku, a síce: "Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa, sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať; orgán činný v trestnom konaní postúpi takéto anonymné podanie na prešetrenie jeho obsahu inému orgánu, ak z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu. O postupe s anonymným podaním sa vyhotoví záznam."

Vzhľadom na citované zákonné ustanovenie anonymné trestné oznámenie podlieha prísnejšiemu režimu z hľadiska jeho posudzovania orgánmi činnými v trestnom konaní než klasické trestné oznámenie a musí teda z neho vyplývať dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Avšak podľa toho čo uvádzate sa javí, že ide o závažne podozrenie, ktorým by sa mala polícia zaoberať aj vzhľadom na to, že v poslednej dobe miera nehodovosti pod vplyvom alkoholu s následkom smrti rapídne narastá. Inak než poukázaním na to, k náprave nikdy nedôjde. 


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie na manžela, s ktorým sa chystám rozviesť, za neplnenie vyživovacej povinnosti? Ráda by som podotkla, že z predchádzajúceho vzťahu má už jedno dieťa a ani v jeho prípade si neplní túto povinnosť.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, samozrejme, môžete podať aj trestné oznámenie na vášho manžela, ak si neplní vyživovaciu povinnosť. Uvedené upravuje trestný zákon v ust. § 207 ods. 1 a ods. 2 ako trestný čin zanedbania povinnej výživy:

"(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

Rovnako však môžete podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby ho súd zaviazal na plnenie vyživovacej povinnosti na čas do rozvodu vášho manželstva, nakoľko túto si dobrovoľne neplní. Ak by si ju nezačal plniť ani napriek rozhodnutiu súdu, na podklade takto vykonateľného rozhodnutia môžete výživné vymáhať exekučnou cestou. 


Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, ako postupovať pri podaní trestného oznámenia pre zneužitie osobných údajov, keďže som dlhodobo v zahraničí. Zaujíma ma tiež, či by bola možnosť podania napríklad mailom. Včera mi na mail prišla neuhradená faktúra takmer na 1000 €. Faktúra je na moju s.r.o., tovar bol doručený, ale nie mne. Faktúra je stále neuhradená. Kontaktovala ma aj firma, ktorá tovar expedovala. Vysvetlil som im, že som si nič neobjednal a ani neprevzal. Prosím o radu, ako by som mal postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň,
trestné oznámenie je možné podať aj elektronicky alebo e-mailom. Nakoľko je však nutné počítať s viacerými úkonmi zo strany orgánov činných v trestnom konaní, bolo by možno z Vášho pohľadu vhodnejšie dať sa právne zastúpiť v tejto veci advokátom, ktorý bude komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorému by doručovali písomnosti... Samozrejme ak by mali za to, že je nutné Vás vypočuť, budete sa na výsluch dostaviť osobne.


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám možnosť podať trestné oznámenie v súvislosti s tým, že mi bolo tvrdené, ako by som vyhrala peniaze prostredníctvom kryptomien. Aby bolo možné vyhrať, bolo potrebné odoslať peniaze. S každým odoslaným príspevkom sa sľúbilo, že mi budú peniaze okamžite doručené na účet, čo sa však nestalo. Aktuálne mi bolo oznámené, že je potrebné odoslať ďalších 790 eur pod podmienkou, že slovenský finančný úrad zablokoval sumu, ktorá mi mala byť pôvodne poslaná, a je potrebné zaplatiť protihodnotu. Týmto spôsobom som prišla o viac ako 1000 eur. Je možné s týmto niečo urobiť?

Odpoveď: Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
v takomto prípade by mohlo ísť o trestný čin podvodu v zmysle § 221 ods. 1 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  

V danej veci treba podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru a to buď ústne do zápisnice priamo na jednom z daných orgánov alebo písomne poštou. V trestnom oznámení popíšte skutkový stav. Nakoľko ide o trestný čin spáchaný cez internet, tak vo všeobecnosti platí, že objasnenosť pri takýchto trestných činoch je nižšia v porovnaní s ostatnými trestnými činmi, avšak netreba strácať nádej, pretože orgány činné v trestnom konaní už majú s takýmito trestnými činmi určité skúsenosti a stále existuje šanca, že sa páchateľ nájde a že získate Vaše peniaze naspäť.

Podvody cez internet sa rozmáhajú čoraz viac. Ak ste to platili na slovenský účet, bude to jednoduchšie získať späť ako keby to bolo na zahraničný. 



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako môžem podať trestné oznámenie/ nahlásiť cez internet?" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava