Máte
otázku?

Vymáhanie dlžného výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Vymáhanie dlžného výživného

Je možné, aby bola zo sumy dlžného výživného odpočítaná suma na základe preukázaných dokladov za oblečenie, ktoré kúpil dcére? Myslela som si, že je jeho povinnosťou platiť výživné od 2/2016. V 12/2016 mi poslal 5 eur a teraz, v 2/2017, 6 eur. Na polícii mi bolo povedané, že mu bude zo sumy dlžného výživného odpočítané toľko, koľko dokáže preukázať, že kúpil dcére. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie dlžného výživného

Podľa ustanovení zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.  Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.  Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Ďalej platí, že výživné má  p r e d n o s ť   pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Citácia z rozhodnutia  súdu : " Súd prvého stupňa správne rozhodol, ak otcovi nezapočítal do plnenia vyživovacej povinnosti ním prezentované dary pre maloletého, pretože dary z príležitosti osobných sviatkov nemajú povahu výživného a ich účelom nie je nahrádzať vyživovaciu povinnosť povinného rodiča. Dobrovoľné plnenia otca formou peňažných a vecných darov boli rozhodne prínosom pre maloletého C. ale nemajú charakter výživného, preto sa zásadne nezapočítavajú do plnenia vyživovacej povinnosti povinného rodiča." Samotný zákon o rodine vylučuje započítanie na plnenie výživného ak sa jedná o maloletého.

Z uvedeného vyplýva, že kupovanie rôznych darov nie je možné započítať na plnenie vyživovacej povinnosti. Doporučujeme Vám preto v uvedenej veci poslať Vášmu bývalému manželovi výzvu k úhrade a ak táto zostane bez povšimnutia podať návrh na súdny výkon rozhodnutia a súčasne  vo veci dať  trestné oznámenie. V prípade omeškania s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu máte právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie môžete požiadať o náhradné výživné  /k návrhu bude potrebné pripojiť aj potvrdenie súdneho exekútora, že exekúcia trvá aspoň 3 mesiace po podaní návrhu na vykonanie exekúcie/.

Trápi vás "Vymáhanie dlžného výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlžného výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.