Vymáhanie dlžného výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymáhanie dlžného výživného

Je možné, aby zo sumy z dlžného výživného bolo odpočítané na základe preukázaných bločkov za oblečenie dcérke toľko koľko vie dokladovať, že kúpil dcérke? Myslela som, že to je jeho dobrá volá výživné mal platiť od 2/ 2016 v 12/ 2016 mi poslal 5 eur a teraz 2/ 2017 6 eur a na polícii mi povedali, že mu bude z dlžného odpočítaní suma, keď niečo malej kúpil. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie dlžného výživného

Podľa ustanovení zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.  Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.  Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Ďalej platí, že výživné má  p r e d n o s ť   pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Citácia z rozhodnutia  súdu : " Súd prvého stupňa správne rozhodol, ak otcovi nezapočítal do plnenia vyživovacej povinnosti ním prezentované dary pre maloletého, pretože dary z príležitosti osobných sviatkov nemajú povahu výživného a ich účelom nie je nahrádzať vyživovaciu povinnosť povinného rodiča. Dobrovoľné plnenia otca formou peňažných a vecných darov boli rozhodne prínosom pre maloletého C. ale nemajú charakter výživného, preto sa zásadne nezapočítavajú do plnenia vyživovacej povinnosti povinného rodiča." Samotný zákon o rodine vylučuje započítanie na plnenie výživného ak sa jedná o maloletého.

Z uvedeného vyplýva, že kupovanie rôznych darov nie je možné započítať na plnenie vyživovacej povinnosti. Doporučujeme Vám preto v uvedenej veci poslať Vášmu bývalému manželovi výzvu k úhrade a ak táto zostane bez povšimnutia podať návrh na súdny výkon rozhodnutia a súčasne  vo veci dať  trestné oznámenie. V prípade omeškania s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu máte právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie môžete požiadať o náhradné výživné  /k návrhu bude potrebné pripojiť aj potvrdenie súdneho exekútora, že exekúcia trvá aspoň 3 mesiace po podaní návrhu na vykonanie exekúcie/.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku