Máte
otázku?

Zmena výšky výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zmena výšky výživného

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som rozvedená od roku 2014. Súdom bolo určené výživné na dve deti a teraz by som potrebovala podať žiadosť o zvýšenie výživného. Je pravda, že žiadosť o zvýšenie výživného môžem podať až po piatich rokoch od rozvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Zmena výšky výživného

Dobrý deň. Zmeniť súdom určenú výšku výživného možno vtedy, ak nastala podstatná zmena pomerov, ktoré boli rozhodujúce pre určenie pôvodnej výšky výživného. Zmena súdom určenej výšky výživného (či už ide o zvýšenie alebo zníženie) nie je limitovaná tým, kedy došlo k rozvodu manželstva. V súdnom konaní musí byť preukázaná podstatná zmena pomerov odôvodňujúca zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia.

Trápi vás "Zmena výšky výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmena výšky výživného (Rodinné právo)

Prosím vás, čo znamená, že súd zamietol návrh navrhovateľky vo zvyšnej časti, keď mám rozsudok o zmene výšky výživného?

Odpoveď: Zmena výšky výživného

(odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň. V súdnom konaní musí súd rozhodnúť o celom predmete konania. Pritom ak išlo o konanie, predmetom ktorého bola zmena výšky výživného, súd musel rozhodnúť o celej novonavrhovanej sume výživného.

Preto ak ste napríklad mali pôvodné výživné určené sumou 100 € a na základe návrhu ste teraz žiadali zmenu na 300 €, ale súd priznal iba 200 €, tak v prevyšujúcej časti 100 € (navrhovaných 300 € mínus priznaných 200 € je zvyšok 100 €) návrh zamietol.

Ak máte v rozhodnutí výrok, podstatou ktorého je to, že sa zvyšok návrhu zamieta, znamená to, že súd nevyhovel návrhu tak, ako bol podaný na súd, ale vyhovel návrhu len v určitej jeho časti. Zvyšok návrhu preto musel samostatným výrokom zamietnuť. Vám, ako čiastočne neúspešnej strane, potom vznikám možnosť sa voči tomuto čiastočnému zamietnutiu odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zmena výšky výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená, mám 15 ročnú dcéru. Rozvod pred 6 rokmi, rodičovská dohoda, výška výživného 133 eur. Teraz ide dcéra na strednú školu, chcela by som zvýšiť. Popri práci som si zohnala brigádu, zohľadňuje sa to? Pracujem tým pádom viac ako ex manžel. On tiež pracuje na zmeny, ale voľný čas trávi rybárčením. Obaja sme štátni zamestnanci, takže legálne sa nesmieme inde zamestnať. Ide o to, že ja som šla aj do rizika, aby som zabezpečila dcére samostatné bývanie - platím vysokú hypotéku. Ex m. Býva sám vo veľkom dome, ktorý mu ostal a platí asi o 1/4 menšiu splátku, ale iba na 7 rokov, ja to mám ešte na 24. On chodí do práce na služobnom aute, ja na vlastné náklady. Oficiálny zárobok cca 900 eur, obaja zhruba rovnaký. Zohľadňuje sa aj to, že mám na účte časť peňazí, ktoré mi on vyplatil v rámci vysporiadania BSM (jemu predsa ostal dom, ktorý ma oveľa vyššiu hodnotu ako mi vyplatil), takže ja som musela nájsť adekvátne bývanie, a teda znášam náklady. On sa ohradzuje, že si mám kúpiť menší byt. Skúšala som ho predať, ale je to na dedine a v podstate je nepredajný, alebo s veľkou stratou a aj menší v blízkosti väčšieho mesta by bol rovnako drahý. Započítavajú sa do objektívnych nákladov dcéry aj drogéria, kozmetika (keď mala 9 rokov, tak ich nepotrebovala) a oblečenie vzhľadom na jej výšku a vek ako na dospelého? Nekupujeme si žiadne značkové veci a na dovolenku sa snažím našetriť z toho, čo nám vrátia za ušetrené energie a to je cca 200-300 eur ročne a to ideme s dcérou na 3 dni niekam na výlet. Keďže mám dve práce, snažím sa jej aspoň takto vynahradiť čas, ktorý nie som s ňou. Väčšinou je doma sama. Môže to byt pre mňa, ako rodiča, ktorý sa stará o dieťa, kontraproduktívne? Robím to, ale vlastne v záujme zachovania bývania a akého takého štandardu. Ďakujem.

Odpoveď: Zmena výšky výživného

(odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň. Pri každej zmene výšky výživného je základnou otázkou to, či v danom prípade došlo k podstatnej zmene pomerov v porovnaní s tým, kedy sa výživné určovalo naposledy. Vychádzajúc už len z toho, že výživné sa naposledy upravovalo pred 6 rokmi, kedy mala Vaša dcéra len 9 rokov, možno považovať za zmenu pomerov. Je bežné, že s vekom dieťaťa rastú aj náklady na jeho výživu (napr. ako ste sama spomínala, predtým nepotrebovala kozmetiku, ale teraz už áno). Domnievam sa preto, že návrh na zvýšenie výživného je na mieste. Súd bude pritom skúmať možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov, vývoj životných nákladov a iné skutočnosti.
To, že sa pre Vašu dcéru snažíte dvomi prácami zabezpečiť primeranú životnú úroveň by Vám nemalo byť na ťarchu. Na druhej strane v rámci súdneho konania nie je vylúčené, že protistrana by túto skutočnosť interpretovala tak, že sa dosť nevenujete dieťaťu. K tomuto by sa však už mohla vzhľadom na vek vyjadriť aj Vaša dcéra, ktorá by to mohla vyvrátiť.


Podotázka: Zmena výšky výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na otázku týkajúcu sa výživného. Rozsudok bol vydaný vo februári 2016 a určil výšku výživného na 30 % z minimálnej mzdy. Vtedy sa otec dieťaťa nachádzal vo výkone trestu. Chcela by som vedieť, či mám nárok žiadať o zvýšenie výživného retroaktívne za obdobie, kedy sa nachádzal vo výkone trestu. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Zmena výšky výživného

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, každé rozhodnutie týkajúce sa maloletého dieťaťa je možné zmeniť, ak dôjde k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia. Tzn. že ak v súčasnosti je už otec maloletého dieťaťa prepustený z ústavu na výkonu trestu odňatia slobody a zamestnal sa, môžete požiadať o zmenu výšky výživného, nakoľko sa jeho príjem oproti pôvodnému rozhodovaniu zvýšil. Súdy v takýchto prípadoch rozhodujú o zmene výživného od času, kedy došlo k zmene pomerov. Tzn. že súd rozhodne o zvýšení výživného odo dňa keď bol otec dieťaťa prepustený, resp. kedy sa zamestnal. Súd by výživné nezvýšil spätne aj za čas kedy bol vo výkone trestu odňatia slobody nakoľko k zmene pomerov došlo až neskôr. Súd v čase rozhodovania vzal do úvahy skutočnosť, že je vo výkone trestu odňatia slobody a z toho dôvodu rozhodol o výške výživného tak ako rozhodol. Toto už spätne nie je možné zmeniť. Meniť výšku výživného je možné odo dňa zmeny pomerov, na základe ktorých súd rozhodoval v pôvodnom rozhodnutí.


Trápi vás "Zmena výšky výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zmena výšky výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj manžel zarába 400€, platí výživné na prvý mimomanželský potomok 116,18€ a na druhý, ktorému vysúdili výživné pred rokom, platí 60€. Z manželstva máme jedno dieťa a ďalšie je na ceste. Požiadali sme o zníženie výživného na prvé nemanželské dieťa, no počas dvoch rokov nám túto žiadosť zamietajú z dôvodu, že riešia fakt, že manžel pred 6 rokmi zarábal viac ako 700€ a následne nastúpil do horšie plateného zamestnania. Za tých 6 rokov mal okrem prvého dieťaťa aj ďalšie dva potomkov a ďalšie je na ceste. Prečo je taký rozdiel v sumách výživného, kedy jedno dieťa dostáva 116,18€, druhé 60€ a naše spoločné dieťa nič? Nemali by sa skôr riešiť aktuálne finančné pomery manžela, a nie to, aké boli pred 6 rokmi?

Odpoveď: Zmena výšky výživného

(odpoveď odoslaná: 28.07.2016)

Dobrý deň. Pri návrhu na zmenu súdom určeného výživného musí súd porovnávať situáciu, ktorá bola v čase určenia výživného a aktuálnu situáciu. Súd tiež pri určovaní výživného prihliada na to, ak sa povinný rodič vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zárobku. V takom prípade súd vychádza z pôvodného, vyššieho zárobku. Na druhej strane ak sa povinnému rodičovi zmenila situácia tak, že mu vznikli ďalšie vyživovacie povinnosti, aj na túto skutočnosť by mal súd prihliadať. 


Podotázka: Zmena výšky výživného (Rodinné právo)

Prácu som stratil a tým sa mi zmenila životná situácia. Z tohto dôvodu som požiadal o zníženie výživného. Môj návrh bol, žiaľ, zamietnutý a výživné mi dokonca zvýšili. Následne som sa odvolal. Neviem však, ktoré výživné mám teraz platiť. To, ktoré som platil doteraz, alebo to podľa nového rozsudku, proti ktorému som sa odvolal? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena výšky výživného

(odpoveď odoslaná: 25.12.2014)

Dobrý deň.

hoci konanie, ktorého predmetom je zmena výšky výživného, nie je právoplatne skončené (bolo podané odvolanie) je pre Vás rozhodujúca výška výživného určená rozhodnutím súdu, ktorý rozhodol naposledy o zvýšení výživného. Platiť teda musíte zvýšené výživné, nakoľko rozhodnutie o povinnosti platiť výživné je predbežne vykonateľné (čo znamená, že nie je podstatné, či bolo podané odvolanie).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmena výšky výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.