Máte
otázku?

Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

Dobrý deň. Poprosím o radu ako postupovať v nasledovnom prípade: sme starí rodičia maloletého vnuka (koncom apríla bude mať 4 roky). Náš syn, otec dieťaťa a matka dieťaťa nie sú zosobášení. Pôvodne žili v spoločnej domácnosti, ale už vyše roka nežijú v spoločnej domácnosti, pretože matka dieťaťa ukončila partnerský vzťah s našim synom pre jeho agresívnu povahu, dôsledkom čoho boli jeho časté výbuchy nekontrolovanej zlosti, ničenie bytového zariadenia ako aj fyzické útoky na matku dieťaťa. V týchto dňoch súd rozhodol o vyšetrovacej väzbe nášho syna z dôvodov nebezpečného prenasledovania matky dieťaťa, nebezpečného vyhrážania ako aj jej ohrozovania a takisto ohrozovania ich spoločného dieťa. Matka dieťaťa chodí dlhodobo pracovať na turnusy do Rakúska, najbližšie do Nemecka, nakoľko potrebuje zarobiť peniaze na výživu a výchovu svojho dieťaťa, pretože náš syn jej finančne na starostlivosť o dieťaťa neprispieval. Náš syn je patologickým hráčom, liečbu vždy odmietal. Matka dieťaťa zatiaľ nežiadala súd o zverenie dieťaťa do jej výlučnej starostlivosti nakoľko sa obávala o svoju bezpečnosť. Nedávno po nebezpečnom vyčíňaní nášho syna podala trestné oznámenie, na základe ktoré sa udiali hore uvedené skutočnosti. Maloletý vnuk často býva u nás, má k nám veľmi dobrý vzťah, u nás nachádza pokoj a pocit bezpečia. K matke dieťaťa máme pozítívny vzťah, v zložitých situáciách sme stáli na jej strane, vzhľadom na čo matka maloletého vnuka súhlasí s možným predbežným opatrením maloletého dieťaťa do starostlivosti starých rodičov nakoľko chodí pracovať do zahraničia. Ja ešte pracujem ako stredoškolská učiteľka v trvalom pracovnom pomere, manžel je dôchodca. Prosím Vás o radu ako v takomto prípade postupovať. Ďakujem za odpoveď a radu. 

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

Dobrý deň 

ide o tzv. náhradnú osobnú starostlivosť. Súd zverí dieťa do náhradnej osob. sarostlivosti pokiaľ je to v jeho záujme. Väčšinou ide o prípady, kedy rodičia nezabezpečujú starostlivosť o mal. dieťa alebo ju zanedbávajú, prípadne ju nemôžu zabezpečiť. Pri zverení súd uprednostňuje predovšetkým príbuzných mal. dieťaťa (najmä starých rodičov). V rozhodnutí súd upraví práva a povinnosti osobe, ktorej bolo mal. dieťa zverené. Mal. dieťa možno zveriť do spoločnej náhradnej starostlivosti manželov, prípadne jednému z manželov so súhlasom druhého manžela. Teda je potrebné aby ste podali návrh na zverenie na príslušný súd, kde opíšete dôvody a všetky skutočnosti, prečo nemôžu rodičia mal. dieťaťa zabezpečovať jeho starostlivosť. Návrh by mal taktiež obsahovať výšku výživného na mal. dieťa, ako aj úpravu styku rodičov s mal. dieťaťom. 

Trápi vás "Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, Požiadala som súd o zverenie mojej vnučky do osobnej starostlivosti. Koľko času môžem očakávať, kým súd rozhodne? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že je život a zdravie Vašej vnučky ohrozené, súd môže aj neodkladným opatrením rozhodnúť o tom, že dočasne bude vo Vašej osobnej starostlivosti. Čas, ktorý uplynie od podania návrhu vo veci samej až do prvého pojednávania je však na rôznych súdoch iná. Niektoré (najmä menšie súdy) reagujú promptnejšie a prvé pojednávanie býva aj do 2-3 mesiacov od podania návrhu. Na väčších súdoch, kde je väčší nápad vecí, to býva aj 6-8 mesiacov. Ak je Vaša vec urgentná, pošlite súdu žiadosť o nariadenie termínu pojednávania, kontaktujte UPSVaR a komunikujte s nimi, aby aj oni tlačili na súd, aby čo najskôr rozhodol.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala ohľadom situácie, s ktorou sa momentálne stretávam. Mám doma svoju dcéru, ktorá je bohužiaľ závislá na alkohole, a jej dieťa, teda moje vnúča, ktorého sa staráme už od minulého roka. Všetko potrebné pre neho zabezpečujeme my a dcéra nám neprispieva ani minimálnou čiastkou. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako by som mohla docieliť, aby sme ich získali do opatery?

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 22.03.2022)

Dobrý deň,

v takomto prípade môžete podať na súd návrh na zverenie detí do náhradnej osobnej starostlivosti. Príslušným na podanie návrhu bude súd, v obvode ktorého majú maloleté deti v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. V takýchto prípadoch bude súd najprv skúmať, kde je ich otec, či aj tento nie je schopný sa o deti postarať. Preto je v návrhu potrebné opísať dôvody, prečo sa obaja rodičia nemôžu o maloleté deti starať. Návrh by mal taktiež obsahovať aj návrh výšky výživného na maloleté deti a rovnako tiež návrh na úpravu styku ich rodičov s nimi, ak tým nebudú mal. deti ohrozené. Pokiaľ teda ani otec mal. detí nie je schopný sa  o ne postarať, súd ich zverí do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) spravidla nejakej blízkej osobe z rodiny, teda v tomto prípade by ich vedel zveriť vám ako ich starým rodičom.  Súd bude skúmať, čo je v najlepšom záujme maloletých detí. V rozhodnutí o zverení detí do NOS súd upraví aj práva a povinnosti osoby, ktorej ich zveruje. Pokiaľ ide o výživné toto by mali stále platiť ako matka a aj otec, pokiaľ je známy. Čo sa týka podania návrhu, odporúčam vám kontaktovať advokáta, ktorý vašu situáciu zhodnotí a pomôže vám s jeho vypracovaním. 


Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o odpoveď. Môže rodič, ktorému je zverené maloleté dieťa do starostlivosti, ešte za života rozhodnúť, čo sa stane s dieťaťom po jeho prípadnej smrti? Komu bude dieťa zverené do výchovy? Alebo sa nedá nič robiť a dieťa bude automaticky zverené druhému rodičovi z rodného listu, aj keď by to bolo pre dieťa najhoršia možnosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Podľa § 28 ods. 3 Zákona o rodine platí, že rodičovské práva a povinnosti vykonáva len jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Z uvedeného vyplýva, že v prípade smrti rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, bude dieťa zverené do starostlivosti druhému rodičovi, avšak len v prípade ak druhý rodič nemá výkon rodičovských práv a povinností obmedzený, pozbavený, alebo pozastavený. Žiaľ, neexistuje spôsob, ako by ste mohli dopredu zabezpečiť, komu by malo dieťa byť zverené do starostlivosti v tomto prípade.

Ak by došlo k úmrtiu rodiča, ktorému dieťa bolo zverené do starostlivosti, potom súd začne konanie vo veci starostlivosti o maloletého aj bez návrhu, z úradnej povinnosti. Súd v konaní by mal prihliadnuť na najlepší záujem dieťaťa, pokiaľ to jeho vek a rozumová vyspelosť umožňuje, mal by ho v konaní aj vypočuť a na jeho názor prihliadať. Ak by totiž druhý rodič nechcel zabezpečiť alebo by nemohol zabezpečiť starostlivosť o maloleté dieťa, do úvahy by prichádzalo rozhodovanie o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ktorou sa rozumie jednak osobná starostlivosť inej fyzickej osoby ako rodiča (ide najmä o osobu príbuzného maloletého), alebo pestúnska starostlivosť osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom. V krajnom prípade, ak by do úvahy neprichádzala ani náhradná osobná starostlivosť ani pestúnska starostlivosť, rozhodol by súd o nariadení ústavnej starostlivosti.


Trápi vás "Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako môžem podať návrh na zverenie vnúčat do mojej starostlivosti?

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

návrh na zverenie maloletého dieťaťa do tzv. náhradnej osobnej starostlivosti je potrebné podať na miestne príslušný súd v obvode ktorého, má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Súd zverí dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti pokiaľ je to v záujme dieťaťa. V rozhodnutí súd upraví práva a povinnosti osobe, ktorej bolo mal. dieťa zverené. V návrhu treba opísať dôvody a všetky skutočnosti, prečo nemôžu rodičia mal. dieťaťa zabezpečovať jeho starostlivosť. Návrh by mal taktiež obsahovať výšku výživného na mal. dieťa, ako aj úpravu styku rodičov s mal. dieťaťom. K návrhu na súd odporúčam priložiť najmä nasledovné prílohy : rodný list mal. dieťaťa, ako aj osôb, ktorým má byť dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, doklady o príjme osôb, ktorým má byť dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, výdavky na domácnosť, kde bude maloleté dieťa žiť, doklady preukazujúce výdavky na mal. dieťa. Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý situáciu zhodnotí a potrebný návrh vypracuje a podá na súd.


Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám problém a chcela by som sa spýtať, koho mám kontaktovať, keď moja dcéra od nás odišla a zanechala tu dve deti. Začala užívať omamné a psychotropné látky a o deti nemá záujem. Som na dôchodku a chcem si vziať svoju vnučku do pestúnskej starostlivosti. Má 11 rokov a staráme sa o ňu od narodenia, máme silné väzby a nemá nikoho iného len mňa. Druhé dieťa má otca, tak by si ju zobral on. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
v takomto prípade môžete podať na súd návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Súd práve v takýchto prípadoch zvykne zveriť dieťa blízkej osobe (rodine), pretože je lepšie, ak vyrastá v rodine ako v detskom domove. Súd však bude skúmať kde je jej otec a či je schopný sa o ňu postarať, tiež to kde bývate, či sa viete o ňu postarať a pod. Výživné by mala stále platiť matka a aj otec. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na Vás otázku. Dcéra mojej sestry je vo 4. mesiaci tehotenstva a má diagnostikovanú DMO (detskú mozgovú obrnu). I keď má 20 rokov, podľa posudkov od lekárov je jej mozog na úrovni 9 až 10 ročného dieťaťa. Moja sestra si po pôrode chce dcérine dieťa zobrať do svojej starostlivosti, pretože sa obáva, že dcéra nebude schopná sa o dieťa riadne starať. Plánuje, že dcéra a dieťa budú naďalej žiť v jej domácnosti. Rada by som Vás preto požiadala o radu, ako postupovať pri riešení zverenia dieťaťa do starostlivosti jeho starých rodičov. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na diagnózu matky zrejme jej súd pozastaví výkon rodičovských práv a povinností. Čo je však veľmi dôležité je to, že v takom prípade všetky rodičovské práva a povinnosti vykonáva druhý rodič (otec). Samozrejme za predpokladu, že dieťa bude mať v rodnom liste zapísaného otca.

Ak tomu tak nebude, súd môže rozhodnúť o tom (ak je to v záujme dieťaťa, čo v tomto prípade zrejme bude) o náhradnej osobnej starostlivosti inej osoby.

Vzhľadom na zložitosť situácie Vám odporúčam kontaktovať a komunikovať úrad práce, soc. vecí a rodiny - sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu (tú pod ktorú podľa miesta bydliska patria). Oni sami majú oprávnenie podávať návrhy na súd a pomôžu Vám prejsť celým procesom tak, aby to bolo v záujme dieťaťa a aby bola zabezpečená adekvátna starostlivosť o maloleté dieťa.


Trápi vás "Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti blízkym príbuzným, ak rodičia dieťaťa nie sú schopní sa oň starať. Dieťa má 15 rokov a v septembri nastupuje na strednú školu. Ako postupovať v tejto situácii? Je potrebné žiadať o zverenie do starostlivosti pri dieťati staršom ako 15 rokov? Môže byť dieťa zverené do starostlivosti dospelému súrodencovi alebo starým rodičom? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 01.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom  prípade sa jedná o zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti podľa ust. § 45 zákona o rodine.
Osobou, ktorej môže byť maloleté dieťa takto zverené sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. 

Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostňujú súdy predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa,  môže byť níám aj súrodenec maloletého, ako aj starý rodičia maloletého, ak spľňajú  vyššie uvedené predpoklady.

Je potrebné aby ste podali návrh na zverenie na príslušný súd, kde opíšete dôvody a všetky skutočnosti, prečo nemôžu rodičia mal. dieťaťa zabezpečovať jeho starostlivosť. Návrh by mal taktiež obsahovať výšku výživného na mal. dieťa, ako aj úpravu styku rodičov s mal. dieťaťom. 

K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy : rodný list mal. dieťaťa, ako aj osôb, ktorým má byť dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, doklady o príjme osôb, ktorým má byť dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, výdavky na domácnosť, kde bude maloleté dieťa žiť, doklady preukazujúce výdavky na mal. dieťa.

Poznamenávame, že vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu nezaniká. 

V rozhodnutí súd vymedzí osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, jej rozsah práv a povinností k maloletému dieťaťu. V súdnom konaní vzhľadom na vek maloletého bude aj maloletý vypočutý príslušným súdom.


Odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý bude vedieť zhodnotiť Váš stav a vo veci podať potrebný návrh na súd.

©
 


Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Som otec štyroch detí a manželka je v bdelej kóme. Pracujem na živnosť a finančná situácia je neúnosná. Môžu sa starí rodičia stať opatrovníkmi detí, aby sme si finančne prilepšili? Mother musela nechať prácu, aby niekto zostal doma s deťmi a navyše treba platiť aj za hospic pre manželku. Viem málo zarobiť a ak by ste vedeli poradiť, ocenil by som informácie o tom, ako a kde žiadať o opatrovníctvo nad starými rodičmi, ako aj detaily o jeho výške a čase získania. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 13.03.2018)

Dobrý večer, 

vo veci odporúčame Vám kontaktovať príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny s pomocou pri riešení starostlivosti, a prípadne aj obec ohľadom finančnej výpomoci rodine.

 


Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, ako mám požiadať o zverenie vnučky do mojej starostlivosti. Moja dcéra, ktorá má celkom štyri deti, sa o vnučku nestarala a od jej dvoch rokov sme sa o ňu, ako starí rodičia, starali. Dnes vnučka má päť rokov. Dcéra žije v Rakúsku, kde má aj trvalý pobyt. V apríli nám vnučku vzala, pretože si zistila, že ju môže vyhlásiť za mentálne postihnutú, a tak na ňu poberať viac peňazí. Súčasne vieme, že sa vnučke dostatočne nevenuje. Vnučka momentálne nekomunikuje, je vychudnutá a náladová, pretože nemá dostatočnú starostlivosť a dcéra sa jej nevenuje. U nás mala pokroky - čiastočne začala rozprávať, chodila do škôlky, bola šťastná. Plne sme sa jej venovali. Poprosím o informáciu, aký postup mám zvoliť? Je potrebné požiadať miestny súd o zverenie vnučky do našej starostlivosti, alebo je to v kompetencii rakúskych úradov? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ma dieťa obvyklý pobyt v Rakúsku, nie je možné, aby v tomto prípade riešil toto slovenský súd. Môžete však podať na rakúske úrady podnet pre zanedbanie starostlivosti o dieťa.

Pokiaľ by ste chceli, aby o tomto rozhodoval slovenský súd, dieťa by muselo mať obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky.


Trápi vás "Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov (Rodinné právo)

Poradte mi, ako požiadať o zverenie šesťročného dieťaťa do starostlivosti starých rodičov, ak dieťa žije na území Českej republiky. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov

(odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ žije na území iného štátu, potom to musíte riešiť práve na súde toho štátu kde dieťa zije, nie na Slovensku. Bude sa to spravovať českým právom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie mal. dieťaťa do starostlivosti st. rodičov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.