Máte
otázku?

Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

Dobry den, mam na vas otazku. Asi dva tyzdne dozadu za mnou prisli policajti, ze som udajne niekoho napadol, co samozrejme nie je pravda. Dnes mi prislo aj predvolanie na obvodny urad ohladom nejakeho priestupku, kde je aj konkretne meno udajne napadnuteho. Preto chcel by som sa poradit a chcel by som jednoznacne podat trestne oznamenie za krive obvinenie, ved nemoze len tak hocikto hocikoho obvinit. Ako mam postupovat? Dakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

Dobrý deň, trestného činu Krivého obvinenia sa v zmysle § 345 ods. 1 Trestného zákona dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Pre naplnenie tejto skutkovej podstaty teda zákon vyžaduje úmysel páchateľa privodiť trestné stíhanie na základe ním lživo prednesených skutočností. V prípade, že máte dôvodné podozrenie, že k uvedenému konaniu došlo, máte právo podať trestné oznámenie na miestne príslušnú okresnú prokuratúru. V trestnom oznámení predovšetkým detailne popíšte všetky dejové súvislosti a označte dôkazy, ktoré preukazujú páchateľovu vinu.

Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň,

manželke sa deje v práci taká vec, že mizne firemný majetok už nejaký čas. Pravidelne potom čo je ona v práci sa na to príde, pričom to je krivé obvinenie a manželka to už psychicky prestáva zvládať. Neviem ako postupovať. Je možné podať trestné oznámenie, aj keď hodnota zmiznutého materiálu má reálne nízku hodnotu alebo nie.

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,
o trestný čin krivého obvinenia by išlo iba vtedy, ak by na Vašu manželku v úmysle privodiť jej trestné stíhanie niekto lživo podal trestné oznámenie. Skutková podstata krivého obvinenia v zmysle § 345 ods. 1 Trestného zákona:

Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.  

V tomto prípade, teda o trestný čin krivého obvinenia nepôjde, nakoľko neuvádzate, že by bolo v danej veci podané trestné oznámenie. Ak ju niekto v práci z uvedeného konania podozrieva, tak nech Vaša manželka uvedie veci na pravú mieru, prípadne nech kolegov v práci vyzve, aby svoje tvrdenia preukázali a ak budú v daných obvineniach pokračovať, pričom tieto tvrdenia nebudú mať podložené žiadnymi dôkazmi, tak by sa podľa môjho názoru mohli dané osoby dopúšťať aj trestného činu ohovárania podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona:  

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.    


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, dnes sa stala taká vec vraj som poškodil cudzí majetok čo nie je pravda a nie sú dôkazy, ale majiteľka ma obvinila, že som to urobil ja. Môžem podať trestné oznámenie za krivé obvinenie?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň,
trestný čin krivého obvinenia bude ťažké dokázať nakoľko ide o úmyselný trestný čin a teda ak Vás majiteľka z poškodenia cudzej veci podozrievala, tak by o tento trestný čin nešlo. Išlo by oň iba v prípade, že by vedela, že ste sa ničoho takého nedopustili a podala by trestné oznámenie len v úmysle privodiť Vám trestné stíhanie. Skutková podstata krivého obvinenia znie nasledovne v zmysle § 345 ods. 1 Trestného zákona:

Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, mame, teda mali sme priateľov, manželský pár, pre nedorozumenie sme ukončili spoločne akcie a výlety. Vždy sme si platili účty každý za seba! Aj pri platení ubytovania vždy boli faktúry rozdelené. Avšak sme zistili, že po sociálnych sieťach a spoločných známych rozširujú "že sme ich okrádali na faktúrach". Vyjadrenia mame zdokumentované. Myslíme si, že sa jedna o krivé obvinenie, či ohováranie. Poraďte ako sa zachovať, a či by malo význam najprv navrhnúť mimosúdne vyrovnanie formou ospravedlnenia. Ďakujeme.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 01.10.2022)

Dobrý deň,
takéto konanie má takmer v každom prípade dve roviny. Primárne občiansko-právnu rovinu, a to takú, že svojim konaním môžu porušovať Vaše právo na ochranu osobnosti. Práve na základe toho môžete žiadať ospravedlnenie a rovnako to, aby prestali so šírením takýchto informácií. Takmer vždy s klientmi postupujeme v prvom kroku tak, že sa im posiela mimosúdna výzva na upustenie od protiprávneho konania.

Až následne, keď je taká výzva neúspešná, sa rozhodujeme či podať žalobu o ochranu osobnosti alebo nie.

V niektorých prípadoch, najmä ak je intenzita ich konania vysoká, môže mať ich konanie aj trestnoprávnu rovinu, a to už Vami spomínané ohováranie. V prvom rade je to však potrebné riešiť ako občiansko-právny spor.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň,
na otca bolo podané anonymné trestné oznámenie za neoprávnene podnikanie, všetko sme priznali a riešime to v súčinnosti s daňovým úradom aj políciou. V danom udaní však bola vymyslená informácia o zranení dieťaťa a uvedené vymyslené informácie, je možné sa brániť voči tomuto tvrdeniu ako napr.že je to osočovanie a poškodenie dobrého mena? Je možné podať na to trestné oznámenie, keď to bolo od anonyma?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň,
je možné podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie, avšak ide o úmyselný trestný čin. Skutková podstata znie v zmysle § 345 ods. 1:

Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ide o úmyselný trestný čin. To znamená, že túto skutkovú podstatu naplní osoba, ktorá úmyselne obviní z trestného činu osobu o ktorej vie, že nespáchala trestný čin. Ohľadom nepravdivých informácií, tak čo sa týka dôsledkov, záleží na tom o akú informáciu ide. Ak by išlo o takú informáciu, ktorá je vymyslená a na základe ktorej je možné začať trestné stíhanie, pretože ide o trestný čin, tak v takom prípade by prichádzal do úvahy postih na základe ustanovenia o krivom obvinení, ak by to oznámila nejaká osoba v úmysle privodiť druhej osobe trestné stíhanie pričom by vedela, že ide o informáciu nepravdivú. 

Čo sa týka informácie ohľadom zranenia dieťaťa, neviem aké boli podrobnosti tohoto konania, avšak o krivé obvinenie by išlo napríklad vtedy, ak by určitá osoba obvinila druhú osobu z toho, že ublížila na zdraví maloletému, tým, že maloletého fyzicky napadla, pričom by osoba, ktoré takéto trestné oznámenie podala,  vedela, že ide o výmysel a toto oznámenie by podala iba preto, aby privodila ďalšej osobe trestné stíhanie. 

Čo sa týka ochrany dobrého mena. Tam poskytuje ochranu občiansky zákonník v § 11:

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

A máte právo domáhať sa ochrany v zmysle § 13 ods. 1 OZ:

Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Avšak celú situáciu mierne komplikuje fakt, že ide o anonyma. Trestné oznámenie je možné podať, aj v prípade, ak neviete kto bol páchateľom, ale objasnenie tohto činu bude tým pádom náročnejšie, avšak nie nemožné.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať kedy a kde mám podať trestne oznámenie za krivé obvinenie a urážku na cti ide o maloleté dcérku, ktorá má 16 rokov a krivo ju obviňujú za to čo nespáchala. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
trestné oznámenie môžete podať na ktoromkoľvek oddelení PZ SR. Buď sa môže jednať o najbližšie oddelenie, ktoré bude pravdepodobne aj miestne príslušné alebo ho môžete podať na ktoromkoľvek oddelení a následne si podanie orgány činné v trestnom konaní už postúpia medzi sebou tak, aby o ňom konal miestne a vecne príslušné oddelenie PZ SR.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, na môjho otca bolo podané trestne oznámenie z podozrenia na trestný čin sexuálneho násilia. Bolo to podané na základe toho, že išiel pomôcť svojej švagrinej upratovať pozemok okolo domu a na uvítanie jej dal pusu. A taktiež jej dal pusu, aj keď odchádzal. Podľa mňa toto je krivé obvinenie, ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2022)

Dobrý deň,

trestný čin krivého obvinenia, zaraďujeme do kategórie úmyselných trestných činov, ktorý okrem základných znakov každej skutkovej podstaty obsahuje navyše aj pohnútku, vyjadrenú slovami "v úmysle" . To znamená, že osoba, o ktorej hovoríte by musela otca obviniť s cieľom privodiť mu trestné stíhanie a orgány činné v trestnom konaní by jej tento úmysel museli v trestnom konaní dokázať. Nepochybne išlo o prehnanú reakciu osoby, ktorá trestné oznámenie podala, pretože na základe uvedenej situácie nemožno dospieť k záverom, že došlo k trestnému činu sexuálneho zneužívania. Ak však danú osobu poznáte a dá sa predpokladať, že vyslovene chcela vášho otca úmyselne krivo obviniť, môžete podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie. 


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem podať trestne oznámenie na neznámeho páchateľa za ohováranie aj v prípade, že nemám svedka. Niekto ma ohovára v práci a neviem ako sa brániť, keďže je to dosť zle. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň,
právo podať trestné oznámenie máte. Ak sa však vyšetrovaním zo strany orgánov činných v trestnom konaní nezistení kto tieto klamstvá šíri, trestné stíhanie bude zastavené, prípadne nebude vôbec začaté a trestné oznámenie bude odmietnuté. Dôležité je však označiť aspoň osoby, ktoré sa o týchto klamstvách dozvedeli, aby ich vedeli policajti vypočuť, aby mohli zistiť, kto šíri tieto klamstvá.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň,
môžem podať nejaké oznámenie, keď mi príde list od advokáta a celé strany o mojej osobe sú samé klamstva? Slávka

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2021)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate akej veci sa týka list advokáta. Ak s listom nesúhlasíte, je otázkou či je Vašou povinnosťou na predmetný list aj odpovedať, koho advokát zastupuje a či k listu bolo pripojené aj samotné splnomocnenie. Opakujeme, nevieme čoho sa list týka, avšak z dôvodu právnej istoty nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, resp. aby Vašim podpisom došlo k prevzatiu povinností.
Podanie trestného oznámenia z Vašej strany na advokáta je predčasné a to z dôvodu, že advokát pri formulovaní listu vychádzal len z údajov svojho klienta a na základe tohto Vám bol predmetný list zaslaný.

Ak by ste mali záujem na formulovaní odpovede našou advokátskou kanceláriu, museli by sme predmetný list vidieť a na základe tohto by sme Vám vo veci vedeli pomôcť.

 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás veľmi pekne o radu.
Minulý rok ma v mojom dome napadla bývala manželka môjho priateľa, riešila som to oznámením na polícii. Všetko zamietli, poslali to na priestupkový úrad kde jej po dokazovaní vyrúbili pokutu 16e.
Ona sa bránila tým, že začala na svojho bývalého manžela (môjho priateľa) podávať oznámenia na polícii, raz za to, že ju do toho domu vtiahol on a zbil, ďalšíkrát za to, že jej vulgárne nadával. Oba prípady sa dostali na priestupkový úrad a predstavte si bez vypočutia svedkov dostal môj priateľ pokarhanie, pokutu, čiže bol z týchto priestupkov naozaj obvinený. Až po odvolaní, znovu vypočutí svedkov sa mu ospravedlnili a pokarhanie stiahli.
Rozhodol sa preto na ňu podať oznámenie za krivé obvinenie, dnes bol na kriminálnej polícii vypovedať a tam mu pracovníčka oznámila, že nevie prečo podával takéto oznámenie. Vraj na základe čoho toto podal, keď jeho bývala manželka nepodala na neho žiadne trestne oznámenie ale len oznámenie na polícii. Prosím Vás pekne o radu ako ďalej postupovať, lebo po problémoch, ktorými prechádzame od minulého roka vidíme, že polícia v tomto štáte je absolútne k ničomu.
Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
do určitej miery má pracovníčka pravdu, lebo krivé obvinenie je spáchané, ak niekto podá na inú osobu oznámenie s úmyslom, aby bolo voči nemu začaté trestné stíhanie. Zrejme majú za to, že oznámenia, ktoré ona podala neboli takej intenzity (resp. tie skutky, ktoré oznamovala), aby odôvodňovali vo veci začatie trestného stíhania.

Na druhej strane je však potrebné uviesť, že ak niekto na iného opakovane (a po prešetrení veci bezdôvodne) podáva oznámenia o spáchaní priestupku, sám sa dopúšťa spáchania priestupku. Z toho dôvodu podľa nášho názoru by v tejto veci nemali jeho oznámenie odmietnuť. Po prešetrení základných skutočností je pravdepodobné, že to postúpia na priestupkové konanie.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu ako postupovať ak niekto krivo obviní niekoho z krádeže, čo pravdaže nie je pravda
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
ak niekto osobu krivo obviní z krádeže má táto osoba právo sa domáhať nápravy. Môže napr. žiadať ospravedlnenie, či náhradu ujmy v peniazoch, a to aj cestou žaloby, alebo môže podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie. Môže postupovať aj oboma spôsobmi naraz, popri sebe.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň. Ak o mne niekto rozpráva, že som drogovo závislý a nútim k drogovej závislosti aj priateľku, môžem na danú osobu podať trestné oznámenie za krivé obvinenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2020)

Dobrý deň,

 

o trestný čin krivého obvinenia ide vtedy, ak niekto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Zo zadanej otázky mi ale nevyplýva, že by dotyčná osoba napríklad voči Vám podala lživé trestné oznámenie s tým, že by Vás potom na jeho základe mali stíhať.

 

Situácia sa mi skôr javí ako ohováranie, pričom v zmysle Trestného zákona môže byť aj takéto konanie trestným činom. O ohováranie v trestnoprávnom zmysle ide vtedy, ak niekto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Myslím, že vo Vašom prípade by mohlo ísť skôr o tento prípad.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň. Moja bývala priateľka na mňa podala TO za krádež auta, ktoré sme predali ešte v čase, keď sme boli spolu ( máj 2018 ). Bol som vypočutý na polícii a vypovedala tak isto aj moja matka. Moja bývala priateľka o predaji auta vedela a na obecnom úrade podpísala splnomocnenie na prepis auta, keďže auto bolo písané na jej meno. Cena auta bola 1400 EUR. TO podala na jar 2019, ale stíhanie bolo zastavené.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc z opisu uvedeného vo Vašej otázke možno predpokladať, že znaky skutkovej podstaty trestného činu krivého obvinenia boli naplnené. Základná skutková podstata tohto trestného činu (§ 345 ods. 1 TZ) pritom hovorí: "Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

Dôležité bude okrem iného najmä to, či za páchateľa označila priamo Vás, tzn. či sa o Vás v trestnom oznámení zmieňovala tak, akoby vedela, že ste páchateľom práve Vy a že práve voči Vám majú orgány činné v trestnom konaní začať trestné stíhanie. Inak povedané, či z domnelej krádeže obvinila konkrétne Vašu osobu, pričom ako sám uvádzate, dobre vedela, že k žiadnej krádeži nikdy nedošlo.

Ak budete v tomto smere Vašu bývalú priateľku podávať trestné oznámenie, odporúčam Vám používať formulácie ako "mám dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k trestnému činu krivého obvinenia z dôvodov ..." a pod. Používaním takejto a podobných formulácií sa vyhnete riziku, že sa sám dopustíte krivého obvinenia.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň. Môžem podať trestne oznámenie za krivé obvinenie. Mám urevanú dcéru a suseda poslala na mňa sociálku.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň,

podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Skutočnosti, ktoré popisujete, nenasvedčujú tomu, aby Vám chcela privodiť trestné stíhanie. Z právneho a objektívneho hľadiska, realizuje len právo na to podať podnet. Ak neuviedla nepravdivé informácie, potom nemožno uvažovať ani o priestupku, či trestnom čine ohovárania. To však z Vami položenej otázky nemožno vyvodiť.

Trestné oznámenie máte samozrejme právo podať, avšak pravdepodobne by orgány činné v trestnom konaní stíhanie nezačali a Vy by ste sa mohli vystaviť riziku trestného stíhania za ohováranie. 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Zdravím, chcel by som sa opýtať. V práci som dostal podpísať papier od môjho nadriadeného, upozornenie zamestnávateľa na neuspokojivé plnenie pravonych úloh, výzva na odstránenie nedostakov. Pri precitatni upozornenia ma neprávom obvinili, dodali k tomu, že ak dostanem ďalšie upozronenie ma môžu hneď vyhodiť, nemôžem spraviť chybu do 6 mesiacov. Nemajú žiadne dôkazy o tom, že som na danej úlohe pracoval ja a nesplnil ju. Úlohu dostal môj kolega a mňa neprávom obvinili. Chcel by som podať obvinenie na zamestnávateľa za tento prístup k zamestnancom, poprípadne odškodné ak to je možné. Človek tu pracuje pod stresom celý čas a nevieme takto ďalej fungovať. Viete mi nejak poradiť ako ďalej postupovať? Vopred ďakujem P. 

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak ste od zamestnávateľa obdržali písomné upozornenie na porušenie prac. disciplíny, máte v podstate tri možnosti :

1./ Oznámiť písomne zamestnávateľovi, že s upozornením nesúhlasíte, keďže ste na úlohe, kde sa Vám vytýkajú nedostatky, nepracovali a ani sa nejednalo o Vám pridelenú úlohu. Otázkou je, či toto nespustí nejakú lavínu zo strany zamestnávateľa.

2./ Upozornenie od zamestnávateľa nechať tak ako je a nevyjadrovať sa k nemu. 

3./ Tretia možnosť je ústne zamestnávateľovi oznámiť, že s upozornením na porušenie prac. disciplíny nesúhlasíte. Možno zamestnávateľ ani nevie, že ste úlohu nemali plniť Vy, ale iný Váš kolega.

Poznamenávame, že Zákonník práce neobsahuje ustanovenie ako reagovať na tieto upozornenia zo strany zamestnávateľa, ktoré sa nezakladajú na pravde a ktoréby určovali zamestnávateľovi povinnosť  upozornenie stiahnuť. Stretli sme sa v praxi s prípadom, že zamestnanec vo veci podal žalobu na súd, aby súd určil zamestnávateľovi povinnosť stiahnu´t upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. Súd žalobu zamietol,  keďže Zákonník práce ani procesné predpisy neustanovujú možnosť uložiť takúto povinnosť zamestnávateľovi. Súd teda žalobu zamietol.

V prípade, že by došlo zo strany  Vášho zamestnávateľa k ďalšiemu upozorneniu na porušenie prac. disciplíny a následne aj k výpovedi alebo okamžitému skončeniu prac. pomeru, mohli by ste podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal prac. pomer skončiť.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Zdravím, chcem sa spýtať, ak ma niekto obviní za falšovanie a pozmeňovanie dokumentu (cestovného dokladu), dá sa podať trestne oznámenie na dotyčnú osobu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2018)

Dobrý deň. Pred podaním trestného oznámenie je potrebné vždy najskôr posúdiť to, či by v danom prípade mohlo Vami spomínané konanie dotyčnej osoby naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu, pretože ak nie a napriek tomu podáte trestné oznámenie, sám sa vystavíte riziku trestného stíhania pre trestný čin krivého obvinenia (§ 345 Trestného zákona).

Pritom ak Vás niekto neoprávnene (lživo) obviní z falšovania a pozmeňovania dokumentu, akým je napríklad cestovný doklad a podá na Vás trestné oznámenie v úmysle privodiť Vaše trestné stíhanie, môže ísť o trestný čin krivého obvinenia.

Podľa ustanovenia § 345 ods. 1 Trestného zákona platí, že: "Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

Záverom možno zhrnúť, že pri reálnom podozrení zo spáchania trestného činu by ste fakticky podávali trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu krivého obvinenia.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Ako podať trestne oznámenie na neznámeho páchateľa za ohováranie za úplatok, ktorý sa nestal.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň, choďte na políciu v mieste svojho bydliska alebo podajte písomne trestné oznámenie. K nemu priložte aj dôkazy o tom, že vás niekto ohováral. Ak to bolo z počutia, tak uveďte mená a priezviská osôb, od ktorých to viete.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či zamestnávateľ mi môže neuznať paragraf od doktora, keď je tam napísaný čas vyšetrenia od do, a či môžem podať trestne oznámenie, keďže ma obviňoval, že som sfalšoval papier od lekára čo nieje vôbec pravda. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

podanie trestného oznámenie vo Vami uvedenom prípade nie je dôvodné.

Dôležité pre Vás je, aby ste aj Vy sám mali kópiu predmetného dokladu o prekážke v práci (§ 141 ZP), aby v prípade, že Vám nebude vyplatená náhrada mzdy za uvedený deň, aby ste vedeli predmetnú sumu u zamestnávateľa reklamovať. 

 

 

 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať akého trestného činu/priestupku sa dopustil pán L (sused), keď volal ku mne do práce s tým, že dal avízo, aby mi bola vykonaná dychová skúška na alkohol, nakoľko som mal piť celú noc aj deň a potom som sadol do auta a opitý šiel do práce. Samozrejme nič z toho nie je pravda. Skúšku na alkohol som dobrovoľne vykonal s negatívnym výsledkom. Neustále mám problémy s týmto susedom, opakovane sa snaží mi úmyselne ublížiť.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, toto konanie môže byť priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu. Je potrebné, aby ste mali zdokumentované to, že to bol práve on kto oznamuje o vás takéto nepravdivé skutočnosti.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať ako to je, keď môj bývalý priateľ krivo obvinil môjho priateľa, že udrel dcérku, čo absolútne nie je pravda, keďže dcérka so mnou bola 24 hodín denne. Dá sa stým niečo urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 02.03.2018)

Dobrý deň. Trestné oznámenie pre podozrenie z toho, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu krivého obvinenia (§ 345 Trestného zákona) by bolo na mieste vtedy, ak by boli naplnené zákonné znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Inak povedané Váš bývalý priateľ by musel Vášho súčasného priateľa lživo obviniť zo spáchania určitého trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Musel by teda na Vášho priateľa vedome podať nepravdivé trestné oznámenie, ktorým by sledoval to, aby voči Vášmu súčasnému priateľovi bolo vedené trestné stíhanie.

Ak však konanie Vášho bývalého partnera nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu krivého obvinenia v zmysle ustanovenia § 345 Trestného zákona, potom nie je na mieste podávať voči nemu trestné oznámenie pre podozrenie z krivého obvinenia.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Som po rozvode a môj bývalý manžel podal na mňa trestne oznámenie za urážku na cti, vraj som mu nadávala vo vlaku čo nebola pravda. Ja som ho len poprosila, aby netelefonoval dcére, keď je pod vplyvom alkoholu, a keď ju stretne triezvy tak ju nepozná a v ničom sa nezaujíma sa o ňu. Teraz po mojej výpovedi na okresnom úrade oznámenie stiahol. Mám možnosť podať oznámenie ja za krivé obvinenie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 13.11.2017)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Trestné oznámenie pre urážku na cti, tak ako píšete v otázke, právny poriadok v tomto znení neuvádza. Maximálne by bolo možné uvedené konanie hodnotiť podľa ustanovení zákona o priestupkoch -  § 49  priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

 

2./ Definícia trestného činu krivého obvinenia v zmysle ust.  Trestného zákona je nasledovná :

"(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu, alebo

b) verejne.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok."

 

3./ Podanie oznámenie z podozrenia o spáchaní TČ krivého obvinenia by nebolo úspešné. Som toho názoru, že to, že manžel zobral svoje oznámenie späť  by mohlo byť pre Vás zadosťučinením, že Vy sama ste sa nedopustili žiadneho priestupku. Dovoľujeme si Vám navrhnúť, aby ste v súčasnosti bývalého manžela upozornili na možnosť podania oznámenia o spáchaní priestupku, kde je možnosť uloženia pokuty až do výšky 331 €.

Pre istotu citujeme priestupky proti obč. spolunažívaniu  podľa ustanovení zákona o priestupkoch :

§ 49

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

 

 


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Chcem sa sťažovať na postup inšpekčnej služby ministra vnútra pri zadržaní podozrivého. Po jeho spútaní ho udierali do hlavy, čím ho nútili sa k niečomu priznať, čo nespáchal / podotýkam, že zadržaný nekládol žiadny odpor /. Udierali ho do tvare tak, aby nemal podliatiny, ale zreteľne bolo počuť údery rukou do tvare, čo potvrdil aj zadržaný a aj jeden svedok. Prosím Vás, poraďte mi, kde by som sa mal sťažovať, resp. podať trestné oznámenie/? Myslím, že sa to zase dostane k prešetreniu na inšpekciu ministra vnútra, lebo to by bol nonsens, aby presetrovali sami seba. Pretože takýto postup považujem za veľmi hrubé porušenie základných práv zadržaného a nechcem, aby to takýmto ľuďom len tak ľahko prešlo. Chcel by som sa pokúsiť s tým niečo urobiť, lebo to vyzerá tak, že je to bežná praktika pri zadržaní, aby zadržaného úplne prestrasili. Vopred Vám chcem poďakovať za cenné rady, pretože ani neviem, odkiaľ začať.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 03.05.2017)

Dobrý deň, okolnosti, ktoré vo svojom príspevku uvádzate, odôvodňujú podozrenie spáchania trestného činu Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona. Trestné oznámenie Vám odporúčam adresovať miestne príslušnej okresnej prokuratúre, ktorá zabezpečí pridelenie veci príslušnému útvaru. V trestnom oznámení Vám preto odporúčam uviesť všetky okolnosti spáchaného skutku, označiť všetky podozrivé osoby, prípadne aj celý útvar policajného zboru, aby objasňovanie skutku bolo pridelené orgánu, ktorý bude splňať podmienku nezaujatosti. Pre úplnú istotu a požiadavku nezaujatosti orgánov činných v trestnom konaní, môžete trestné oznámenie podať aj na Generálnej prokuratúre SR.


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý deň. Včera sme sa s priateľom, s ktorým spolu žijeme, pohádali. Dosť škaredo mi nadával a robil doma neporiadok. Volala som hneď policiu a podala som oznámenie, avšak s priateľom sme si naše súkromné problémy vyriešili. Dúfam, že už na dobro. Moja otázka znie, ci sa dá stiahnuť toto oznámenie? Išlo len o nadávky, žiadne fyzické násilie. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, podanie trestného oznámenia nie je procesným úkonom ako napríklad súdna žaloba, s ktorým oznamovateľ môže voľne disponovať a napríklad ho zobrať aj späť a konanie zastaviť. Po podaní trestného oznámenia orgány činné v trestnom konaní samostatne skúmajú, či skutkom v ňom uvedeným došlo k spáchaniu trestného činu, prípadne priestupku a podľa výsledkov šetrenia v tomto zmysle rozhodnú. Za splnenia určitých zákonných podmienok môže oznamovateľ, ktorý je poškodený,  podmieňovať začatie trestného stíhania svojim súhlasom, avšak len pre presne vymedzené trestné činy. Správanie Vášho priateľa, pravdepodobne nedosiahlo intenzitu trestného konania, aj keď pre úplnosť a správnosť odpovede je nevyhnutné oboznámiť sa s obsahom trestného oznámenia a všetkých skutkových súvislostí.


Podotázka: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie? (Trestné právo)

Dobrý večer. V piatok sme mali s priateľom žiarlivostnú roztržku. Fyzicky ma napadol s dobou liečenia 5 dni. V minulosti ma už viac záznamov na polícii pre fyzické útoky voči rodine pod vplyvom alkoholu. V jednom prípade mu súd uložil povinné protialkoholické liečenie. Ešte stále je zadržiavaný, nemám o ňom žiadne správy. Aký bude ďalší postup? Môžem požiadať o zmier alebo stiahnuť obvinenie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ ste podali trestné oznámenie toto nie je možné vziať späť. V prípade niektorých trestných činov je možné nedať súhlas na trestné stíhanie ako poškodený a teda v prípade, nedania tohto súhlasu bude trestné stíhanie zastavené. Týka sa to len vymedzených trestných činov ako je napríklad ublíženie na zdraví a pod. uvedené v § 211, ods. 1 Trestného poriadku. Právo udeliť (neudeliť) súhlas s trestným stíhaním máte len Vy ako poškodená. Pokiaľ je Váš priateľ vo väzbe tam sa budú vykonávať všetky úkony ak sa preukáže, že spáchal trestný čin bude mu vznesené obvinenie a následne uložený trest. Všetko bude závisieť od toho, za aký skutok mu bude vznesené obvinenie. Odporúčam Vám v prípade, ak máte záujem priateľovi pomôcť obrátiť sa na advokáta z oblasti trestného práva.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku