POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zaplatený a nedodaný tovar


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Zaplatený a nedodaný tovar

Dobrý deň, objednal som si vchodové dvere u jednej firmy. Poslali mi na to pána na zameranie a montáž. Všetko prebehlo v poriadku. Následne sa mi ponúkol aj na montáž interiérových dverí. Objednal som si troje interiérové dvere s obložkovými zárubňami a zálohu som mu dal 250€. To bolo dňa 5.11.2015. Opäť ma kontaktoval 11.12.2015 a požadoval ďalších 250€, čo som mu, naivne, tiež dal. Mám od oboch záloh pokladničný doklad s razítkom, dátumom a jeho podpisom. Napriek tomu, nakoniec začal stále viac odkladať termíny dodania. Nakoniec si vymyslel autonehodu a tvrdil, že dvere sú zničené. To bolo dňa 18.02.2016. Zdá sa, že nemá žiadne dvere a peniaze tiež nevráti dobrovoľne. Na internete som zistil, že podobne podviedol viacero ľudí. Zobral si zálohy a tovar nedodal. Moja škoda je 500€ - je to možné klasifikovať ako trestný čin? Vedeli by ste mi poradiť, či sa dá s tým niečo robiť? Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

Dobrý deň, 

do úvahy by mohol prichádzať trestný čin podvodu, avšak za predpokladu, že svoje konanie vopred naplánoval a už vopred vedel, že peniaze si vezme a tovar nedodá. Uvádzam aj príslušné ustanovenie Trestného zákona, konkrétne § 221 TZ Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 

Rovnako je možné vymáhať peniaze aj prostredníctvom občianskoprávnej žaloby-návrhom na vydanie platobného rozkazu. Musíte preukázať na základe čoho vznikol medzi Vami právny vzťah, čo bolo jeho predmetom a podložiť Vaše tvrdenia dôkazmi (napr. objednávka, potvrdenia o prevzatí zálohy, prípadne zmluva)

Trápi vás "Zaplatený a nedodaný tovar" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)

Dobrý deň, V januári si môj otec klasicky cez internet zakúpil tovar a uhradil za neho platbu prevodom na účet predmetnej firmy. Spoločnosť objednávku aj s platbou prijala a potvrdila. Následne dva mesiace však firma tovar nedodala. Telefonické hovory na infolinku ani emaily určené tejto firme neviedli k žiadnemu úspechu. Obhajovali sa tým, že doručovateľská spoločnosť neprevzala tovar a ani ho nevrátila späť na sklad. Počas mesiaca marca až dodnes nám nevrátili naše peniaze, hoci sme v spomínanom období opakovane kontaktovali firmu cez email. Tvrdili, že stále čakajú na potvrdenie od skladu, že sme tovar neobdržali a oni ho nevydali. Ďalšie kontakty s ich zákazníckym servisom cez Messenger sa tiež neukázali ako úspešné, hoci nám sľúbili vrátenie peňazí a tvrdili, že s tým pracujú. Naše nároky sú deklarované a dokumentované, avšak peniaze na účet nám stále neprišli. Pritom sa jedná len o necelých 100 eur, ale je to otázka princípu. Ako sa môže spoločnosť k takémuto konaniu odhodlať a neprevziať zodpovednosť za vrátenie peňazí? Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu, ako sa dá postupovať v takomto prípade, ktorý sa už veľmi dlho ťahá a stále mi nie je schopná vrátiť peniaze, hoci objednávku aj platbu evidujú. Veľmi pekne Vám ďakujem za radu a prajem všetko dobré. - Ján

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 22.03.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.

Odpoveď na Vami uvednep otázku je jednoduchá : Otec ako kupujúci v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to aj pred doručením tovaru /citujeme/ :

"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že otec musí odstúpiť od zmluvy emailom prípade na odstúpenie od zmluvy použite tlačivo na odstúpenie od zmlivy zverejenné na stránke eshopu, prípade využije prílohu č. 3 vyššie citovaného zákona /znenie zákona nájdete na stránke slov-les.sk/. Po odstúpení od zmluvy je predávajpúci povinný vrátiť kupujúcemu /otcovi/ peniaze najneskoršie do 14 kalendárnych dní.

Ak k vráteniu peňazí v uvedenej lehote nedôjde, treba následne kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu. Predávajúcemu zo strany Slov. obchodnej inšpekcie môže byť uložená pokuta až 16500 €. SOI kontaktujte podľa sídla predávajúceho.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)

Dobrý deň, v októbri 2020 som si objednal jedny dvere, za ktoré som zaplatil 320 eur. Dodnes však nemám ani peniaze, ani dvere. Dvere mali byť dodané v decembri 2020. Koncom januára sme sa obrátili na predajcu, aby sme zistili, čo sa deje. Telefón bol zrušený, email bez odozvy. Po zistení nového telefónneho čísla sa konateľ vyjadril, že dvere nevie dodať. Následne sme sa po telefóne dohodli na vrátení sumy. Poslal mi polovicu sumy a druhú polovicu už neposlal. Neviee, čo mám robiť. Mám vybrať tú prvé sumu z pošty, alebo nie? Mám podať podnet na SOI, alebo žalobu? Je suma 160 eur iba priestupok a ak by šlo o celú sumu, bola by to zápis do registra trestov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň, peniaze treba na pošte prevziať a následne vyzvať predávajúceho, aby zaplatil aj zostatok zaplatenej kúpnej ceny. V zmysle ust. zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu do 14 kalendárnych dní.

Ak k vráteniu peňazí nedôjde, upozornite predávajúceho, že s problematikou sa obrátite na Slov. obchodnú inšpekciu - podnet treba napísať na mieste prísl. inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho.

 

 

 


Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)

Aký mám nárok na zľavu z ceny, ak dodanie objednaného tovaru mešká približne 4 mesiace? Dodanie malo byť do 10 až 14 dní.

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že sa pýtate na dodanie tovaru pre FO ako spotrebiteľa/občana.

Zákon o ochrane spotrebiteľa túto otázku nerieši, je vecou prípadnej dohody predávajúceho, či spotrebiteľovi poskytne nejakú zľavu z dôvodu omeškania s dodaním tovaru. Ale zákonný nárok na zľavu nie je.

Ak ste tovar zaplatili vopred a nebol Vám dodaný, vždy máte možnosť aj teraz odstúpiť od zmluvy v zmysle ust.§ 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a nie ste povinný predávajúcemu uvádzať akékoľvek dôvody.

Formulár na odstúpenie od zmluvy by sa mal nachádzať na internetovej stránke predávajúceho, alebo môžete využiť formulár zverejnený ako príloha č. 3 k zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)A ak sa ide o občana, ale firmu ?


Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
otázka zľavy je otázkou dohody /množstevná zľava/.

Ak kupujúcim je firma, živnostník, potom ak ste sa dohodli na pevnom termíne dodania, zrejme ste dodanie tovaru už aj urgovali, a tovar napriek urgencii dodaný nebol, môžete od zmluvy odstúpiť - § 345 a nasl. Obchod. zákonníka.


Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)ale tovar bol dodaný s uvedeným meškaním. Namiesto do 14 dní dodali do 4 mesiacov na základe niekoľkých urgencií.

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
pýtajte predávajúceho zľavu v záujmu dobrých budúci vzťahov. Opakujeme, zákonný nárok nie je, je to vec dohody, prípadne zmluvného dojednania podľa zmluvy.


Trápi vás "Zaplatený a nedodaný tovar" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na postup v prípade, keď posielam peniaze na účet, ale tovar nie je dodaný. Dňa 17.4.2019 som poslala peniaze za tenisky cez Facebook. Predajkyňa ma ovšak mesiac oťahovala a nakoniec i zrušila svoj účet na Facebooku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň,
pokiaľ ste si objednali tovar cez soc. sieť je vždy riziko nedodania tovaru hlavne pri platbe vpred.  
Za danej situácie je potrebné dotyčnej osobe napísať resp. ju vyhľadať cez soc. siete, ak je to možné,  že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate obratom vrátenie zaplatenej kúpnej ceny na Vami uvedený účet. Predpokladáme, že viete aspoň jej meno.

V otázke neuvádzate, či ste peniaze poslali poštou alebo prevodom na bankový účet. Poznamenávame, že banka Vám skutočného vlastníka bankového účtu neoznámi.
V prípade, že k vráteniu nedôjde, budete vec musieť odstúpiť na súd, na čo ju môžete upozorniť (súdny poplatok 16,50 € plus trovy právneho zastupovania), vrátane toho, že podáte podnet na jej "podnikanie" na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soi.sk), vrátane trestného oznámenia na polícii.

 


Podotázka: Zaplatený a nedodaný tovar (Trestné právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať. Objednali sme si detskú izbu a dali sme zálohu 300 € dňa 18.12.2018. Dodávateľ ju mal doviezť, ale odvtedy sa vyhovára, že má problém s dopravou. Sľúbil, že zavolá, ale potom nám oznámil, že nemá dosku vo farbe, ktorú sme si objednali, pretože by kvôli jednej musel jazdiť na druhý koniec Poľska. Taktiež by musel kúpiť 20 kusov. Dnes mal prísť, aby som si vybrala inú farbu, no neozval sa a telefón nezdvíha už od decembra. Stále sa len vyhovára. Nemáme ani izbu, ani zálohu. Na koho sa mám obrátiť, aby mi vrátil zálohu? Mám jeho podpis so zálohou, ktorú sme mu dali, na jeho reklamnom katalógu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zaplatený a nedodaný tovar

(odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň,

ak ste si objednali tovar a ten Vám ešte nebol dodaný do dohodnutej doby, pričom ste uhradili aj zálohu, máte právo odstúpiť od zmluvy. Odporúčam mu napísať email, prípadne SMS, že odstupujete od zmluvy a nech Vám do Vami určenej doby vráti peniaze. Ak to neurobí, môžete ho aj žalovať. Prípadne, ak máte podozrenie, že mohol svojím konaním spáchať trestný čin podvodu, môžete na neho podať trestné oznámenie. Muselo by však existovať podozrenie, že už v čase, kedy od vás zálohu bral vedel, že Vám tovar nedodá a zálohu si ponechá.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zaplatený a nedodaný tovar" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.