Trestný čin podvodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trestný čin podvodu

Dobrý deň, volali mi z polície. Na bazos.sk som predal monitor v hodnote 30 euro a poslal niečo iné, obvinili ma z trestného činu podvodu no neprekročila suma 266 euro čiže je to priestupok? Povedali mi, že to preklasifikuju ako trestný čin podvodu a budem predvolaný na políciu čo môžem očakávať od polície? Môžem byt odsúdený ak áno aká je výška trestu?

Odpoveď: Trestný čin podvodu

Trestného činu podvodu sa dopustí ten, "Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije nieči omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."  Polícia bude skúmať úmysel ako aj to či škoda nebola spôsobená viacerým poškodeným, teda či nedochádza k opakovaného konaniu a pod. V zásade ak sa jednalo iba o jedno konanie, ktorého škoda nepresiahla 266 eur, polícia vec prešetrí a postúpi vec okresnému úradu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Trestný čin podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa inf., či bol na nás spáchaný pokus o podvod. Dali sme si na základe inzerátu priviesť auto zo zahraničia, ktoré malo byt vo full výbave. Predávajúci nás stále nejak zaviedol, aby sme auto nevideli pred kúpou. Auto som videla až v deň prepisu. Keďže ja sa tomu tak nerozumiem a auto je písané na mňa podpísala som kúpnopredajnú zmluvu, v ktorej je vymenovaná i výbava, ktorá v aute nie je. Manžel až dodatočne zistil, že auto je v základnej výbave. Dodatočne na druhý deň sme zistili, že nesvieti zadné svetlo a boli pretočené kilometre, o ktorých kupujúci prehlsoval, že ručí, že sú práve. Keď podáme tresné oznámenie, kto bude znášať poplatky na súde. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin podvodu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že daný skutok vyplýva zo súkromnoprávneho záväzku - kúpnej zmluvy, keď nadobudnutá vec nemá vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve - teda zakúpená vec nemá výslovne vymienené vlastnosti, o ktorých Vás predávajúci ubezpečil, plnenie podľa kúpnej zmluvy nebolo riadne (teda bez vád).

Voči predávajúcemu máte preto nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady - primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy (v prípade odstúpenia od zmluvy by Vám bol predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu a Vy jemu auto).

Keďže v danom prípade je možné domáhať sa nápravy konania predávajúcich súkromnoprávnymi inštitútmi, nie je dôvod na trestné stíhanie, keďže inštitúty trestného práva sa majú využiť až vtedy, keď ochranu práv nemožno dosiahnuť inštitútmi súkromného práva (napr. podaním žaloby na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a pod.).

Odporúčame Vám preto v danej veci kontaktovať predávajúceho a uplatniť si nárok zo zodpovednosti za vady (či už primeranú zľavu z kúpnej ceny) alebo odstúpiť od zmluvy a v prípade, ak na túto výzvu nebude reagovať a Vy viete preukázať, že nadobudnutá vec mala vady, podať žalobu na súd voči predávajúcim, v ktorom si uplatníte práva zo zodpovednosti za vady (teda nie podať trestné oznámenie, keďže na trestné stíhanie nie sú splnené podmienky v danej veci). V prípade, ak budete v tomto súdnom konaní úspešní, predávajúci bude povinný nahradiť Vám aj trovy konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku