Máte
otázku?

Trestný čin podvodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Trestný čin podvodu

Dobrý deň, nedávno mi zavolali z polície. Predal som monitor cez bazos.sk za 30 eur, avšak poslal som iný tovar. Obvinili ma z trestného činu podvodu, avšak suma neprekročila hodnotu 266 eur, takže ide o priestupok? Povedali mi, že to klasifikujú ako trestný čin podvodu a že budem vyzvaný k výsluchu na políciu. Čo môžem očakávať od polície? Existuje možnosť, že budem odsúdený? Ak áno, aká môže byť výška trestu?

Odpoveď: Trestný čin podvodu

Trestného činu podvodu sa dopustí ten, "Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije nieči omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."  Polícia bude skúmať úmysel ako aj to či škoda nebola spôsobená viacerým poškodeným, teda či nedochádza k opakovaného konaniu a pod. V zásade ak sa jednalo iba o jedno konanie, ktorého škoda nepresiahla 266 eur, polícia vec prešetrí a postúpi vec okresnému úradu.

Trápi vás "Trestný čin podvodu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trestný čin podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, objednal som si tovar v hodnote 25 000 EUR. Zaplatil som zálohu prevodom na bankový účet konateľa firmy a aj sme uzatvorili zmluvu. Momentálne riešim vymáhanie cez príslušnú firmu. No chcel by som sa opýtať, či je možné paralelne podať trestné oznámenie na konateľa za prečin podvodu. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin podvodu

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ z jeho konania nebude vyplývať, že vopred vedel, že vezme peniaze a nikdy tovar nedodá, tak potom sa o podvod jednať nebude. Osobne by som sa zameral na civilnú stránku a hlavne si dal pozor na premlčanie a správny postup (či netreba odstúpiť od zmluvy a pod.). Až druhotne, ak Vám z jeho konania skutočne bude vyplývať, že sa mohol stať trestný čin, by som podal trestné oznámenie. Bez dôkazov to však môže byť len tvrdenie, proti tvrdeniu a aj tak to budete musieť riešiť v civilnom konaní. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trestný čin podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, stala som sa obeťou podvodu, čo som zistila až neskôr. Coloné poplatky žiadala prepravná spoločnosť na účet v SLSP, ktorý bol na meno inej osoby. Je možné sa k tým peniazom nejako dostať?

Odpoveď: Trestný čin podvodu

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
na vami uvedenú otázku uvádzam, že úhrada prípadných colných poplatkov sa realizuje systémom, o ktorom informuje aj Finančné riaditeľstvo  SR na svojej internetovej stránke a to cez informačný systém CEP - centrálny elektronický priečinok Zrejem ste naleteli podvodníkom /Spolok colníkov a podobne/, na čo upozorňuje aj Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke.

Vec môžete riešiť tak, že vyzvete konkrétnu spoločnosť, aby vám peniaze obratom vrátila. Ak k ich vráteniu nedôjde, budete musieť kontaktovať vašu banku, aby žiadal od príjemcu vrátenie platby. Ak k vráteniu nedôjde, potom je len vymáhanie dlžnej sumy cestou súdu /banka vám oznámi údaje príjemcu platby.

Odporúčam vo veci o uvedenej skutočnosti informovať aj Finančné riaditeľstvo SR, prípadne na tento podvod informovať aj komerčné média /napr. TV JOJ/.


Podotázka: Trestný čin podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či existuje nejaká lehota, do ktorej sa musí uskutočniť súd. List o podaní obžaloby prokurátorom vo veci podvodu mi bol doručený 22. 12. 2019. Budem musieť čakať niekoľko mesiacov, alebo dokonca roky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin podvodu

(odpoveď odoslaná: 07.04.2020)

Dobrý deň. Zákon v takýchto prípadoch neurčuje lehotu dokedy má byť nariadené hlavné pojednávanie. Taktiež nie je vylúčené, že vec sa vybaví bez pojednávania - trestným rozkazom, ak sú na to splnené zákonné predpoklady. Nepredpokladám však, že by ste čakali rádovo v rokoch. Rozhodne však ale treba uvažovať aj v tom smere, že súčasné obmedzujúce opatrenia komplikujú prácu aj súdom, čo sa môže odraziť na rýchlosti vybavovania jednotlivých vecí.


Trápi vás "Trestný čin podvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či bol voči nám spáchaný pokus o podvod. Na základe inzerátu sme si nechali priviesť auto zo zahraničia, ktoré malo byť vo full výbave. Predávajúci nás však stále nejako obchádzal, aby sme auto ani nevideli pred kúpou. Auto som videla až v deň prepisu. Keďže sa v tomto nerozumiem a auto je zapísané na mňa, podpísala som kúpnopredajnú zmluvu. Tá však uvádza aj výbavu, ktorá v aute v skutočnosti nie je. Manžel až dodatočne zistil, že auto je v základnej výbave. Na druhý deň sme navyše zistili, že nesvieti zadné svetlo a že boli pretočené kilometre, o ktorých predávajúci tvrdil, že ručí za ich pravdivosť. Keď podáme trestné oznámenie, kto bude znášať súdne poplatky? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin podvodu

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že daný skutok vyplýva zo súkromnoprávneho záväzku - kúpnej zmluvy, keď nadobudnutá vec nemá vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve - teda zakúpená vec nemá výslovne vymienené vlastnosti, o ktorých Vás predávajúci ubezpečil, plnenie podľa kúpnej zmluvy nebolo riadne (teda bez vád).

Voči predávajúcemu máte preto nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady - primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy (v prípade odstúpenia od zmluvy by Vám bol predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu a Vy jemu auto).

Keďže v danom prípade je možné domáhať sa nápravy konania predávajúcich súkromnoprávnymi inštitútmi, nie je dôvod na trestné stíhanie, keďže inštitúty trestného práva sa majú využiť až vtedy, keď ochranu práv nemožno dosiahnuť inštitútmi súkromného práva (napr. podaním žaloby na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a pod.).

Odporúčame Vám preto v danej veci kontaktovať predávajúceho a uplatniť si nárok zo zodpovednosti za vady (či už primeranú zľavu z kúpnej ceny) alebo odstúpiť od zmluvy a v prípade, ak na túto výzvu nebude reagovať a Vy viete preukázať, že nadobudnutá vec mala vady, podať žalobu na súd voči predávajúcim, v ktorom si uplatníte práva zo zodpovednosti za vady (teda nie podať trestné oznámenie, keďže na trestné stíhanie nie sú splnené podmienky v danej veci). V prípade, ak budete v tomto súdnom konaní úspešní, predávajúci bude povinný nahradiť Vám aj trovy konania.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestný čin podvodu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.