Možno podať trestné oznámenie na veriteľa, ak vymáha už zaplatený dlh?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Možno podať trestné oznámenie na veriteľa, ak vymáha už zaplatený dlh?

Dobrý deň. Prosím Vás akým "smerom" by som mohol smerovať trestné oznámenie voči jednej osobe. Od tejto osoby som si pred 7 rokmi požičal v prepočte cca 35.000 eur. na základe zmluvy o pôžičke vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice. Sumu som v dohodnutých splátkach a termínoch splácal. Pred pol rokom som dostal príkaz na začatie exekúcie na sumu 35.000 + odmena exekútora cca 5.000. Napísal som odvolanie, prebehol súd. Keďže sa jedná o dlhé obdobie, nemám už všetky doklady o splátkach. Podarilo sa mi zdokladovať sumu cca 25.000 e. Samozrejme, súd rozhodol, že časť, ktorú nemám zdokladovanú musím uhradiť. Može trestné oznámenie smerovať smerom ohľadom toho, že veriteľ odo mňa požadoval sumu 35.000 e, zrejme nepredpokladal, že vôbec nejaké doklady o úhrade mám. Nikdy to nešlo cez banku, vždy prostredníctvom príjmových dokladov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie na veriteľa, ak vymáha už zaplatený dlh?

Dobrý deň, podľa môjho názoru pri kvalifikovaní konania vášho veriteľa, do úvahy pripadá spáchanie trestného činu Podvodu podľa § 221 Trestného zákona (TZ) a to v štádiu pokusu. Podľa citovaného ustanovenia sa páchateľ dopustí tohto trestného činu, ak na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Podľa Vášho príspevku mal Váš veriteľ uviesť do omylu tretiu osobu (súd, súdneho exekútora) predstieraním okolností, podľa ktorých ste nesplatili ani len časť záväzku a tak sa pokúsil vymôcť pre seba väčšie plnenie, hoci o vašich splátkach mal vedomosť. Úmysel veriteľa takýmto spôsobom Vás podviesť, však bude veľmi náročné preukázať. V prípade, že ako účastník konania pristúpil aj k falšovaniu dôkazných listín alebo iných dôkazov, mohol sa dopustiť aj trestného činu Marenia spravodlivosti podľa § 344 TZ.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku