'

Nedodaný zaplatený tovar


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 7. 2015

Otázka: Nedodaný zaplatený tovar

Dobrý deň, Prosím Vás, máme problém ohľadom podvodu. Cez e-mail sme si objednali tovar, ktorý sme dopredu zaplatili a doteraz (už 6. týždeň) nám tovar neprišiel, keď voláme Majiteľovi obchodu, vykrúca sa alebo Nám neberie telefón. Dá sa s tým niečo robiť? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Dobry den, pokial ide o nedodany zaplateny tovar, odporucam Vam postupovat nasledovne: poslite mu odstupenie od zmluvy, ako dovod uvedte nedodanie tovaru napriek viacerym vyzvam. Do vyzvy napiste aj cislo uctu, kam ma vratit peniaze. Ak nebude reagovat, pomozeme Vam s vymozenim penazi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, 
chcela by som sa opýtať ako postupovať v takomto prípade : Objednala som si tovar cez internetový obchod, zaplatila som za tovar a čakala. Pani mi tovar odoslala, ale stratil sa niekde na poste. Čo môžem v takom prípade robiť ?

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň, 

môžete, ale nemusíte predávajúceho požiadať, aby Vám oznámil podacie číslo zásielky, kde následne na stránke Slov. pošty si viete zistiť či zásielka vôbec bola podaná na poštovú prepravu. Vy za tovar v čase jeho zaslania na poštovú prepravu nezodpovedáte.

Podľa  § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

odporúčame vo veci písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny."

Na základe uvedeného môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy  aj emailovou správou prípadne použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý má byť dostupný na stránke predávajúceho a žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.  Predávajúci je povinný podľa § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  vrátiť  Vám zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

V prípade, že Vám kúpna cene nebude vrátená, môžete kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, manžel si objednal z internet. stránky motor na štvorkolku za 65e, balík mu doručili, platil pri prevzatí, ale v balíku boli nejaké duše s faktúrou na 12,30. Na stránku sa nemôžeme dovolať, neodpovedajú ani na maily, dokonca sme našli číslo aj na pána, ktorému mal byt doručený ten balík čo omylom prišiel manželovi, je to číslo tel.nejakého autoservisu, ktoré tiež nikto nedvíha. Môžete nám prosiť poradiť ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň prajem,

ak ste v lehote 14 dní od prevzatia tovaru odporúčam tovar spolu s písomným odstúpením odoslať na adresu predávajúceho. Následne má predávajúci povinnosť vrátiť Vám peniaze do 14 dní od doručenia Vášho odstúpenia. Ak Vám peniaze nevrátia budete musieť podať žalobu, na to, aby ste sa ich domohli. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Prosím o pomoc, ako postupovať proti internetovej firme, ktorá nám nedodala zaplatený tovar pred Vianocami 2018 a nereaguje sústavne reklamácie ani na telefonicky rozhovor, v, ktorom sľúbili zaslanie finančnej čiastky na účet ale doteraz sa tak nestalo. Vopred ďakujem za usmernenie ako ďalej postupovať.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň,

v takom prípade odporúčam zaslať na adresu firmy (uvedenú v obchodnom registri) list, v ktorom uvediete, že odstupujete od zmluvy a zároveň ich vyzvať na vrátenie zaplatenej sumy a dať im lehotu. List odporúčam poslať doporučene, aby ste mali doklad. Následne ak sumu nevrátia, môžete ich žalovať, prípadne podať aj podnet na SOI.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, dna 2. apríla sme si objednali cez e-shop, mobil v hodnote 204 eur, ktorý sme následne zaplatili kartou. Tovar do 13 dni doručený nebol, na čo prebehla komunikácia najprv pár e-mailov, že sú len expedičná spoločnosť, že čakajú na mobily z talianska, po mesiaci sme napísali, že chcem objednávku zrušiť, a vypýtali si číslo účtu, obratom sme im ho zaslali a tým skončila celá komunikácia. Žiadna ďalšia odpoveď, a žiadne peniaze. Teraz nedávno prišiel iba informačný e-mail, že talianska firma, ktorá mobily dodáva je v konkurze, a teraz zrušili aj ich internetovú stránku. Mame nejaké reálne šance vidieť ešte naše peniaze? 

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2019)

Dobrý deň prajem,

kľúčový je právny vzťah medzi Vami a obchodom, kde ste si tovar objednali. Ak nedodržali podmienky dodania, potom máte právo na odstúpenie od zmluvy. Následne zmluva zaniká a Vy máte právo na vrátenie peňazí. Ak vám ich nevrátia, môžete ich aj žalovať. To, že im dodávateľ nedodal mobily, či to, že je v konkurze, nie je Váš problém. Vy máte zmluvu s nimi. Odporúčam ich písomne vyzvať na vrátenie peňazí a upozorniť ich na to, že ste pripravený podať žalobu. Ak odmietnu, resp. peniaze nevrátia vo Vami stanovenej lehote, bude potrebné podať žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, poslala som jednej pani peniaze dopredu, že mi objedná značkové botasky a pošle tovar. Prešli už 2 mesiace aj niečo a tovar nedošiel. Ani tá pani mi nechce poslať peniaze. Ako to riešiť pomôžte. Ide o sumu 74 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň,
zrejme ste tovar objednali cez sociálnu sieť alebo na základe inzerátu, kde je väčšie riziko v nakupovaní tovaru hlavne pri platbe vopred. 
Za danej situácie je potrebné dotyčnej osobe napísať, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate obratom vrátenie zaplatenej kúpnej ceny na Vami uvedený účet.
V prípade, že k vráteniu nedôjde, budete vec musieť odstúpiť na súd, na čo ju môžete upozorniť /súdny poplatok 16,50 € plus trovy právneho zastupovania/, vrátane toho, že podáte podnet na jej "podnikanie" na Slovenskú obchodnú inšpekciu (soi.sk).
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň. Sme s.r.o. a u inej s.r.o. XY sme si objednali tovar v hodnote 5100eur s DPH. Firma XY nám vystavila preddavkovu faktúru, ktorú sme uhradili. Avšak objednaný tovar nám neboli schopní doručiť. Posledné týždne sme sa snažili buď o navrátenie peňazí alebo o dodanie tovaru, avšak neúspešne. Firma XY má záporné imanie. Aké mame možnosti a šance na vymoženie peňazí? Vopred ďakujem za Vás čas.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Odporúčame odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie zaplatenej zálohy v súlade s ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka (citujeme) :
"§ 344
Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon.
§ 345
(1) Ak omeškanie dlžníka (§ 365) alebo veriteľa (§ 370) znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
(2) Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
§ 346
(1) Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá."


Z otázky vyplýva, že ste spoločnosť žiadali o dodanie tovaru, avšak neúspešne. Za tohto stavu v súlade s ust. § 346 Obchod. zákonníka môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať  vrátenie zaplatenej zálohy
Ak nedôjde k vráteniu, budete musieť podať  návrh na súd na vydanie platobného rozkazu.
Ak by ste sa obrátili na advokáta, tento v súlade s ust. Civil. sporového poriadku podá návrh na súd elektronickou formou a platobný rozkaz bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.
V otázke uvádzate, že ste zistili, že spoločnosť má záporné imanie, zrejme ste tým mysleli dlhy (stav spoločnosti môžete zistiť aj na stránke finstat.sk) prípadne či na spoločnosť nie je vedené exekučné konanie na stránke centrálneho registra exekúcií.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou, dna 15. 04. 2019 som poslal sumu 600 EUR vopred na účet jednému pánovi, jednalo sa o kúpu telefónu z Bazošu, takže zmluvu nemám iba dôkazy na emaili ako písal, že peniaze mu prišli a telefón pošle. On mi poslal aj svoj občiansky, aby som mal istotu. Sumu som poslal 15. 04. 2019 a dna 18. 04. 2019 mi napísal email, že mu suma prišla, a že ráno 19. 04. 2019 mi telefón pošle, medzitým bolo veľa sviatkov ale už je to 13-ty pracovny deň a telefón stále neprišiel, pán nedvíha telefón a neodpisuje na email. Spôsobil pán trestný čin a ako by ste mi radili postupovať? Za každú odpoveď ďakujem. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ by sa malo jednať o trestný čin, do úvahy by prichádzal napr. trestný čin podvodu. Pri ňom by sa však muselo preukázať, že už v čase keď ste sa dohadovali vedel, že od Vás peniaze vezme, no mobil Vám nepošle.V tejto situácii by som odporúčal zaslať mu písomne výzvu na jeho adresu podľa OP a dať mu lehotu na to, aby Vám zaslal mobil. Ak bude výzvu ignorovať, budete sa môcť brániť na súde, prípadne ak máte skutočne podozrenie z trestného činu, tak podaním trestného oznámenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, vrátila som tovar, ktorý som kupovala cez eshop. 13.2.2019 mi prišla správa, že do 14 tich dni mi bude daná čiastka vyplatená, dnes teda 26.2.2019 som tam volala, a vraj mi to pošlú, ale dnes je to 14 dni, ako postupovať ak nesplnia danú lehotu 14 dni? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí  (citujeme) :

"Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

(2) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(3) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(4) Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

(5) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby."

 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal; t.j. rozhodujúci je dátum doručenia oznámenia predávajúcemu. Dátum, kedy predávajúci Vašu zásielku prevzal zistíte na stránke Slovenskej pošty podľa podacieho čísla Vašej zásielky.

Najneskorší termín na vrátenie peňazí /14 dní/ sa teda počíta odo dňa keď oznámenie o odstúpenie od zmluvy bolo doručené predávajúcemu, a nie deň, keď ste Vy odstúpili od zmluvy.

Súčasne platí, že predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je nejaký spôsob ako sa dostať k zaplateným peniazom alebo tovaru :( Cez reklamu na Facebooku som si objednala tri značkové kabelky. Stránka obchodníka mala originál logo značky a dizajn kabeliek zodpovedal tejto značke. Nals aosm tam, že firma sídli v Anglicku, a že vrámci Európy tovar zasielajú do 5-7 dni. Pri nákupe nad 40eur bolo poštovné zdarma. A tak som urobila objednávku nad 40eur a zaplatila vopred (nič nezvyčajné pri online nákupe). Avšak neprišlo mi žiadne potvrdenie o pletbe, až cca o dva dni mi prišiel mail, že platbu registrujú a tovar pošlú. Pár dni na to som si prezerala výpis z účtu a namiesto pôvodnej sumy 43eur mi z účtu odišlo cca 53eur. Ale tak som si vravela, že možno kurz z libry na euro alebo niečo, tak som to neriešila. Potom o pár dni mi prišiel dasli mail kde bolo tracking number a teraz už informácia, že tovar pošlú EMS službou a príde do 30dni. Tu mi to už prišlo divné, lebo mi to zaváňalo tovarom z Činy. Uvedomila som si, že mi neprišlo stále žiadne potvrdenie o obejdnavke, ani o tovare-druhu-náhľad-počet kusov a pod. Dnes mi prišiel poštou balíček, je v ňom šatka :( Mám pocit, že namiesto troch kabeliek mi poslali šatku. Hneď som sla na pôvodný web, ale stránka už nefunguje :( Takže nemám potvrdenie o objednávke, kópiu obrazovky som si samozrejme neurobila, mám len adresu nefunkčného webu a výpis z účtu. Je nejaká šanca, keďže to bola reklama na facebooku, že tie peniaze ešte uvidím? Alebo treba bojkotovať všetky predaje na tejto sociálnej sieti? Myslela som, že je to dôveryhodný zdroj, keďže to šlo cez túto soc. sieť. Ďakujem krásne za odpoveď. Prípadne info, kde sa dá ešte napísať a žiadať kompenziaciu alebo aspoň nejaké vyjadrenie, či sankcie voči danej firme. Ďakujem. Pekný deň. Dušana.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Sme názoru, že nakupovať na základe reklamy cez sociálnu sieť bez preverenia originálu konkrétnej značky je značné riziko. Vždy je nevyhnutné preveriť si originálnu stránku konkrétnej značky, res. konkrétneho podnikateľa z dostupných zdrojov na internete či tento spĺňa podmienky predaja na cez prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré stanovuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho /zákon nájdete na stránkewww.slov-lex.sk/.

Nevieme cenu originálneho výrobku konkrétnej značky kabelky, ale cena 40 € je viac ako podozrivá. Predávajúceho je potrebné vždy si preveriť a s nákupom sa radšej neponáhľať.

Tieto informácie by mohli byť pre Vás užitočné :  https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost.soi,

Môžete sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum - link : https://esc-sr.sk/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedodaný zaplatený tovar (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať cez sociálnu sieť som našla predávajúceho, od ktorého som si objednala tovar vložila som mu peniaze na účet a čakala. Tovar mi už týždeň neprichádza neodpisuje na správy. Prosím Vás čo stým môžem robiť viem iba jeho meno a mesto kde býva a iban žiadnu adresu nič viem od neho nejako dostať tie peniaze očividne tovar už neuvidím. Je to mala čiastka, ale ide o princíp. Ďakujem veľmi pekne. V.

Odpoveď: Nedodaný zaplatený tovar

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.02.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnúp odpoveď :
Podľa ust. § 16  zákona o ochrane 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí (citujeme) :

"§ 16 Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní
Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie."


Pokuty zo strany orgánu dozoru môžu dosiahnuť až sumu 33 000 €, 

 

T.j. : Pokiaľ o tovar nemáte záujem, je treba odstúpiť od objednávky a menovaného vyzvať k vráteniu dlžnej sumy vo Vami stanovenej primeranej lehote a upozorniť ho na vyššie uvedené ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj možnosť nahlásenia podnikanai bez oprávnenia živnostenskému úradu a Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk