Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Odstúpenie od zmluvy

Aké náležitosti mám uviesť pri odstúpení od zmluvy /nedokončená rekonštrukcia/, aby bolo odstúpenie platné? Jedná sa o firmu, ktorá po zložení zálohy na materiál práce neurobila, zatajovala sa, neskôr sľubovala a nakoniec neprišla vôbec. Peniaze napriek sľubu nevrátila. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň. Odporúčam Vám, aby ste odstúpenie od zmluvy realizovali písomne. Zákon pritom neurčuje presné náležitosti odstúpenia od zmluvy. Z odstúpenia od zmluvy musí byť predovšetkým zrejmá vaša vôľa zmluvu ukončiť. Odstúpenie od zmluvy pritom musí byť ako každý právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Na odstúpenie od zmluvy síce musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod, avšak podľa judikatúry nie je potrebné tento dôvod uvádzať (viď rozhodnutie citované nižšie). Každopádne pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné v odstúpení špecifikovať aj presný dôvod.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov.“

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
objednal som si z eshopu phillips epilátor pre manželku, nefungoval tam zľavový kód, tak som to dal na svoje meno, s tým, že som tam udal aj ičo a dič, dph údaje, chcem to vrátiť spať, tovar je nerozbalený, preto, že manželka zistila v návode, že sa ten prístroj nesmie používať, keď sú kŕčové žily, čo v popise na e-shope nie je, vypísal som formulár na vrátenie, a došla mi odpoveď:

Dobrý deň,vzhledem k tomu, že jste právnicka osoba, na kterou se nevzťahuje zákon k Odstoupení od smlouvy do 14 dni, nemuzeme

Vaši žádost Vyrídit.

Dekuji predém za pochopení.


Čo s tým, naša firma s tým nepodniká, bolo to čisto na súkromný účel.
Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.12.2022)

Dobrý deň,
je pravdou, že ochrana pri zmluvách uzatváraných na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho patrí spotrebiteľovi, a teda aj právo na 14-dňové odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Vo Vašom prípade som však toho názoru, že aj keď ste objednávku vyhotovil na firmu a uviedli ste tam IČO, DIČ a pod. tak sa na Vás ochrana spotrebiteľa , môže vzťahovať. Existujú judikáty, ktoré hovoria, že aj v prípade, že je niekto v zmluve formálne označený ako podnikateľ, tak mu môže patriť spotrebiteľská ochrana, ak nekoná v rámci podnikateľskej činnosti a jeho postavenie má charakter spotrebiteľa, čo by mohol byť aj tento prípad, keďže ako uvádzate, že predmet zmluvy ste kupovali na súkromné účely. 

Skúste predávajúceho informovať týmto spôsobom a uvidíte ako zareaguje. 

Skôr si ale myslím, že bude namietať, že ste podnikateľ a nebude chcieť zrušiť zmluvu. Pretože to je najjednoduchšie.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
po telefonickom kontakte s pánom som najskôr uzavrel zmluvu, že mi zašlú tovar zadarmo. Obávam sa, či nebudú chcieť nehorázne peniaze, pritom tvrdili, že zadarmo dostanem voňavky. Dal som im číslo, meno, priezvisko, adresu, súhlas o spracovaní údajov a asi aj email. Na interné som si neskôr overil číslo +420246052922 a ľudia píšu, že je to podvod. Niekto poslal link, kde je možné odstúpiť od zmluvy. Lenže ja žiadne informácie ako číslo zmluvy nemám. Ako mám postupovať? V ich formulary na odstúpenie od zmluvy je potrebné zadať číslo faktúry, názov tovaru atď. (Ja žiadne tieto údaje nemám). Zároveň ide o formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru. Ja by som chcel odstúpiť od zmluvy už teraz. Je to možné? Ak áno ako?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.12.2022)

Dobrý deň,
odstúpiť od zmluvy môžete v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. Adresujte predávajúcemu e-mail, v ktorom odstúpite od zmluvy. Zmluvu môžete identifikovať predmetom a dňom kedy bola zmluva uzatvorená. Z vyššie uvedeného mi tiež vyplýva, že bola zmluva uzatvorená telefonicky, resp. ústne. V takom prípade je spotrebiteľ chránený ešte viac a na odstúpenie od zmluvy mu stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Môžete to urobiť už teraz. 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať môžem odstúpiť od zmluvy, keď som bral auto z aaaauta a moja životná situácia sa zmenila, že si to auto nemôžem dovoliť splácať ešte neprešlo 14 dni od podpisu zmluvy auto bolo bráne na IČO, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.10.2022)

Dobrý deň,
14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy platí v prípadoch, ak bola zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, to znamená, že ak ste kúpnu zmluvu uzatvárali v predajni AAA auto, tak právo na 14 dňové odstúpenie od zmluvy nemáte, ak to nebolo dohodnuté v zmluve. Tiež toto platí pre spotrebiteľa. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka by ste mali v prípade, ak by vec mala v čase prevodu vlastníckeho práva také vady, ktoré by ju robili neupotrebiteľnou, prípadne, ak by mala vec vady nižšej intenzity, tak by ste mali právo na primeranú zľavu z veci. 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja švagriná pochádza z Keni (z Nairobi) a chcela prísť na Slovensko pracovať. 27. 09. 2022 podpísala nájomnú zmluvu s majiteľom ubytovne (ubytovňa sa nachádza v BA) na dobu neurčitú. Zmluva by mala začať platiť 15. 11. 2022 (nájomné je 350 e a zábezpeka 700 e - toto všetko ona zaplatila).
Pred pár dňami sa dozvedela, že jej slovenská ambasáda v Nairobi nevydá žiadne víza. Na základe zamietnutia spracovania žiadosti na víza by potrebovala moja švagriná zmluvu s prenajímateľom zrušiť. Prenajímateľa sa snažila kontaktovať aj ona sama a aj ja som sa s ním pokúšala dohodnúť. On je bohužiaľ nekooperatívny a pred pár dňami si dokonca vypol telefón.
Bolo by možné od zmluvy odstúpiť? Ak nie, aké iné možnosti by prichádzali do úvahy?
Budem Vám veľmi vďačná za odpoveď.
S pozdravom,
K.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.10.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že zmluva s ubytovateľom bola podpísaná formou emailovej komunikácie. Ak  je situácia taká ako uvádzate v otázke, odporúčam využiť ust. § 759 ods. 1 Občianskeho zákonníka a od zmluvy o ubytovaní odstúpiť a uviesť dôvody uvedené v otázke /neudelenie víz pre vstup na Slovensko/ :

"Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je ubytovaný povinný nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť." Súčasne je potrebné ubytovateľa vyzvať k vráteniu uhradeného nájomného, ako aj peňažnej zábezpeky a to na účet, z ktorého bola platba realizovaná. Uvádzame, že nepoznáme text zmluvy a preto v prípade nevrátenie poplatku za ubytovanie a peňažnej zábezpeky kontaktujte advokáta. Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.    

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
odstúpenie od zmluvy na tovar zakúpený cez eshop som zaslal emailom. Do akého termínu musím tovar vrátiť fyzicky? Resp. ak som tento termín nedodržal, je moje Odstúpenie od zmluvy stále platné?
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
v prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k jej zániku ex tunc, teda spätne a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia podľa zásad o bezdôvodnom obohatení.

Presný čas na vrátenie plnení stanovený zákonom nie je. Odstúpenie do zmluvy bude platné aj keď ste ešte tovar nevrátili, avšak po odstúpení od zmluvy ide o vec, ktorá už nie je Vaším vlastníctvom a vzniká Vám povinnosť ju vydať tomu na koho úkor ste sa obohatili a preto je vhodné vrátiť danú vec čo najskôr. Samozrejme rovnaký záväzok má aj druhá zmluvná strana (vrátiť peniaze).

Môže sa stať, že protistrana nebude považovať odstúpenie za platné (to ale neviem určiť v tomto okamihu). Potom im pošlite ešte pred podaním žaloby výzvu na vrátenie peňazí. 

Tovar odporúčam vrátiť poštou čo najskôr.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
V marci 2022 som si objednávala nové vozidlo, za ktoré som zaplatila zálohu. Bolo mi povedané, že auto budem mať koncom roka 2022. Minulý týždeň som do danej spoločnosti volala a bolo mi povedané, že auto na 99% nebude vyrobené, pretože firma prestala vyrábať dane motory. Je možné, aby odstúpili od zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.09.2022)

Dobrý deň, riešenie veci je jednoduché :

Podľa ust. § 613 Obč. zákonníka platí :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

V otázke uvádzate, že ste telefonicky kontaktovali predávajúce s oznámením z jeho strany telefonicky, že na 99 % objednávka nebude realizovaná z dôvodu na strane výrobcu. Odporúčam preto, aby ste predávajúceho kontaktovali písomne, min, emailom, aby uvedenú informáciu o nedodaní potvrdil a následne vy odstúpite od zmluvy s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenie § 613 Obč. zákonníka. Predávajúci vám musí vrátiť celú zálohu, ktorej vrátenie budete žiadať súčasne s odstúpením od zmluvy.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som odstúpiť od zmluvy ,obidve strany - predávajúci aj kupujúci s tým teda súhlasili, ale v zmluve kde odstupujem nie je údajne kedy mi dotyčný vyplatí peniaze, ktoré som mu dal. Je to v poriadku a za koľko môžem tie peniaze od neho uvidieť, je to vyššia suma. Pavol

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.04.2022)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste už podpísali dohodu o odstúpení do zmluvy, v ktorej nie je uvedený konkrétny termín, do ktorého vám má byť vrátená už uhradená kúpna cena.

Podľa Občianskeho zákonníka platí :

"§ 48
(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
 
§ 457
Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal."

 

Z uvedených zákonných ustanovení § 48 a § 457 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri odstúpení zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a jej účastníci sú povinní si navzájom vrátiť všetko čo podľa nej dostali. Vo vašom prípade kupujúci peniaze a vy konkrétnu vec. Ak ste sa na konkrétnom termíne vrátenia peńazí nedohodli, je treba vyzvať druhú stranu k ich vráteniu, lebo vy ste zrejme /to však len usudzujeme/ svoj záväzok splnili a vrátili vec. Ak k vráteniu nedôjde, vec budete musieť postúpiť na súd.

Keďže nepoznáme obsahové znenie vašej dohody, vhodná je konzultácia u advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
21. 2. Som na eshope objednala tovar a vopred zaplatila. Eshop mi potvrdil objednávku, ale tovar stále neprišiel. Nereagujú na email, kontaktovala som ich na facebooku nereagujú. Keď tam volám, nedvíhajú. Ako mám, prosím Vás, ďalej postupovať. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.03.2022)

Dobrý deň,
na e-mail, z ktorého Vám potvrdili objednávku pošlite odstúpenie od zmluvy. Vyzvite ich priamo v odstúpení, aby Vám v 5 dňovej lehote vrátili zaplatenú kúpnu cenu. Ak tak nespravia, môžete ich žalovať na súde o zaplatenie dlžnej sumy. Predtým je však nutné overiť si o aký subjekt ide. Či sa nejedná o podvodnú stránku, ktorá týmto spôsobom láka od ľudí peniaze, ale žiadny tovar nedodáva. Nie je vylúčené, že by sa mohlo jednať o podvod.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, čo mám robiť v prípade, že mi neodpíšu na email, v ktorom sa nachádza vyplnené “odstúpenie od zmluvy” (je to podvodný eshop, takže neodpovedajú ani na ich web stránke, ani na ich “informačný” email). Predom ďakujem za informáciu. Simona

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ste za tovar už aj uhradili kúpnu cenu za objednaný tovar cez eshop. Ak ste odstúpili od zmluvy pred dodaním tovaru, je to Vaše oprávnenie, nepotrebujete k tomu súhlas predávajúceho - eshopu. Eshop ako predávajúci je povinný Vám v zmysle ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vrátiť zaplatenú kúpnu cenu najneskoršie do 14 kalendárnych dní.

Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde v lehote do 14 dní, odporúčam kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu. Dlžnú sumu následne zrejme budete musieť vymáhať cestou súdu.

Záverom uvádzame, že pred akýmkoľvek nákupom cez eshop zistiť na internete dôveryhodnosť eshopu. Napríklad SOI upozorňuje na rizikové ehopy /link : https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/rizikove-e-shopy-informativny-zoznam.soi/, resp. na stránke : https://nakupujbezpecne.sk/certifikacia-e-shopov/zoznam-certifikovanych-e-shopov/.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať postupovať v prípade, kedy som objednala nábytok cez internet a chcem odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku. Firma mi chce silou mocou tovar doručiť a ja by som mala veľké problémy ho vracať, keďže ide o skrine. Teraz ma však už dva týždne ignoruje a nereaguje na moju žiadosť. Ako postupovať v tomto, aby objednávku zrušili a nedoručili mi tovar, ktorý nechcem?
/nejedná sa o nábytok na mieru/.
Ďakujem. Sofia

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.01.2022)

Dobrý deň,
dobre, že ste v otázke uviedli poznámku, že sa nejedná o výrobu nábytku na mieru.

Vo Vami uvedenom prípade platí ust. §  7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho :

"Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. "

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné odstúpiť od zmluvy listom alebo emailom a využiť na to tlačivo na odstúpenie od zmluvy prípadne tlačivo ako vzor na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe číslo 3 vyššie citovaného zákona /znenie zákona nájdete na stránke slov-lex.sk-  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#prilohy/.  Môžete im tiež oznámiť resp. ich upozorniť, aby tovar neposielali.

Nemusíte uvádzať žiadne dôvody. Súhlas predávajúceho na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
uzavrela som zmluvu o kúpe sedačky priamo v predajni a až doma som si uvedomila, že rozmery sedačky sú o 40 cm väčšie ako je možné umiestniť do miestnosti. Chcela by som teda odstúpiť od zmluvy. Je to prosím Vás možné? Platba bola zrealizované prostredníctvom ib. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.10.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že tovar v kamennej predajni nebol a preto ste si ho objednali priamo v kamennej predajni, pričom ste uhradili aj kúpnu cenu. Nepíšete v otázke, kedy má byť podľa potvrdenej objednávky sedacia súprava dodaná Vám ako kupujúcej.

Následne po podpísaní objednávky ste zistili, že sedacia súprava má iné rozmery, čo ste zistili až následne po objednaní tovaru.

Riešením Vami uvedeného prípadu  je, aby ste bez zbytočného odkladu predávajúcemu oznámili písomne, minimálne emailom, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie uhradenej kúpnej ceny. Ide o to, aby predávajúcemu nevznikli náklady spojené s dodávkou tovaru na Vašu adresu resp. na adresu kamennej predajne. Vami uvedený prípad kúpy tovaru na základe objednávky rieši čiastočne ust. § 613 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 613 : Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.
§ 614
(1) Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.
(2) Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
(3) Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, alebo ak uplynie lehota podľa odseku 2 prvej vety a predávajúci výslovne vyhlási, že vec kupujúcemu nedodá, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.
(4) Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa odseku 2 alebo odseku 3, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.
(5) Ak kupujúci neprevezme vec v čase uvedenom v odseku 1, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi.
(6) Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za vybraný tovar. Do tohto okamihu môže kupujúci vybraný tovar vrátiť na pôvodné miesto. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. "
 
Odporúčame vec riešiť podľa nami uvedeného postupu a urýchlene oznámiť predávajúcemu, že odstupujete od kúpnej zmluvy, aby aj jemu nevznikli náklady. Súčasne žiadajte vrátenie kúpnej ceny.

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás kamarát je hudobník a podpísal zmluvu s agentúrou no nie je spokojný je možné odstúpiť od zmluvy je to v zahraničí preto je to dosť komplikovane zohnať nejakého právnika, aby mu poradil ako postupovať. Za každú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.09.2021)

Dobrý deň,
pre odpoveď na Vašu otázku bude nutné pozrieť akú presne podpísal zmluvu. Či zmluva upravuje rozhodné právo pre posúdenie ich právneho vzťahu, ak nie, bude to potrebné posúdiť podľa nariadení EÚ. Ak sa ustáli rozhodné právo a bude to slovenské, bude Vám vedieť advokát na území SR zodpovedať, či sa dá odstúpiť. Ak by sa pri posúdení dospelo k tomu, že rozhodným právom je právo iného štátu, bude potrebné kontaktovať advokáta z tohto štátu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
objednala som si prestrešenie terasy a zaplatila zálohu 1000 €. Montér z firmy po obhliadke miesta montáže sa vyjadril, že sa to nedá zrealizovať. Preto chcem odstúpiť od zmluvy. Prosím Vás ako postupovať, keď mi neodpovedajú na mail a telefonicky ma odbíjajú. Ďakujem Viera

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je treba postupovať v zmysle ust. § 642 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že je potrebné, aby ste písomne  doporučeným listom zaslaným na adresu zhotoviteľa odstúpili od zmluvy o dielo z dôvodu nemožnosti jeho vykonania a súčasne požiadali o vrátenie uhradenej zálohy na Vami uvedený bankový účet. Ak záloha nebude vrátená, odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý vec vyrieši zmierčou cestou prípadne ak to bude nevyhnutné, aj cestou súdu.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
začiatkom marca2021 si naša škola objednala a zaplatila 2 plechové garáže, telefonicky a následne mailom sme dohodli, že termín dodania upresnime podľa klimat. Podmienok (bolo potrebné vybetónovať základovú dosku ). V polovici apríla sme dodávateľa informovali, že garáže môžu prísť zrealizovať. Za posledný mesiac sme telefonicky zisťovali termín dodania a dostali sme (postupne ) 6 rôznych termínov, ani jeden nebol dodržaný. Niekoľko dní nám nedvíhali telefóny a posledný telefonát sa niesol v duchu - my sme Vás platiť vopred nenútili. Ako postupovať, aby sme sa dostali k uspokojeniu svojej objednávky?
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom Ž.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.06.2021)

Dobrý deň,
vo veci predkladáme nasledovný názor :

Uvádzate, že ste si telefonicky objedanli dodávku garáží, ktoré napriek urgenciám neboli k dnešnému dňu dodané. Platba za dodávku ste realizovali.

Vo veci odporúčame zistiť bonitu dodávateľa, a hlavne recenzie, či takto nepostupuje res. už nepostupoval aj v iných prípadoch ako je Váš.

Ak dospejete ku kladnému stanovisku, že garáže chcete dodať, odporúčame dodávateľovi napísať písomne doporučený list, že žiadate dodať tovar najneskoršie vo Vami uvedenej lehote s uvedením konkrétneho dňa  a to s tým, že ak dodávka nebude zrealizovanáv tejto lehote, prvým dňom po uplynutí Vami uvedenej lehoty odstupujete od zmluvy v zmysle ust. § 642 Obč. zákonníka a žiadate vrátiť peniaze na uvedený bankový účet.  Súčasne dodávateľovi - zhotoviteľovi v liste treba uviesť, aby vo veci nevykonával žiadne úkony, ktorými by došlo k zníženiu vrátenej zálohy, teda neobjednával žiaden materiál.

Ak k vráteniu peňazí nedôjde, budete zrejme musieť vec postúpiť na súd s podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Ak by Vás vo veci zastupoval advokát, platobný rozkaz bude vydaný po splnení zákonom stanovených náležitostí v lehote do 10 pracovných dní.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, 
nedávno som odkúpil pozemok z úmyslom výstavby domu, kde som odkupoval dve parcely. Jedna parcela mala troch spolupodielnikov, kde jeden mal 1/2 podielu a zvyšný dvaja 1/4. Vedľajšia parcela mala jedného majiteľa s tým, že tu parcelu pretína cesta na dve časti. Obe parcely som odkúpil a zavkladoval na katastry s tým, že sa dodatočne podpisoval dodatok z dôvodu chyby iniciály v osobných údajoch. Teraz už, keď som vlastníkom daných parciel, my majiteľ prvej parcely kde mal 1/2 podiel hrozí odstúpením od zmluvy v prípade ak mu neodpredám časť tej druhej parcely, ktorú pretína cesta s odôvodnením, že vraj som mu sľúbil, že mu ju predám a kúpim ešte jednu časť pozemku od neho, pričom žiadny sľub som nedal a ani nikde nebol spísaný, ide čisto len o jeho manipuláciu. Je takto odstúpenie od zmluvy môže, keď ju dobrovoľne podpísal a odpredal a teraz, keď som majiteľom sa mi vyhráža odstúpením?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,

nepoznáme text vašej kúpnej zmluvy, ale pokial v zmluve nebola dojednaná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy, tak od zmluvy predávajúci odstúpiť nemôže. Platí ust. § 48 Obč. zákonníka :

"(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."
 
Pokiaľ ide o ústny prísľub na predaj časti parcely už vo vašom vlastníctve, tu uvádzame, že zmluvy ohľadom nehnuteľností musia mať písomnú formu v zmysle ust. § 46 Obč. zákonníka :
"(1) Písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov."
 
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
dna 21. 3. 2021 som si objednal tovar z internetového obchodu lunzo.sk. Avšak hneď po objednaní, ešte predtým ako som stihol zaplatiť prevodom na účet, som si všimol, že SOI uviedla tento obchod ako podvodný. Tak som sa chcel spýtať ako by som mohol odstúpiť od zmluvy? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.04.2021)

Dobrý deň,
nemáte sa čoho obávať, že by od Vás vymáhali peniaze za objednaný tovar. Treba im len napísať email, že odstupujete od objednávky, aby tovar zbytočne prípadne neposielali.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred tromi rokmi som vypovedala zmluvu so spoločnosťou, ktorá mi poskytovala internet. Teraz sa mi ozvala spoločnosť, ktorá prebrala záväzky od tejto firmy a požadujú odo mňa zaplatiť mesiace za tieto 3 roky, keď som internet ani len nepoužívala. Sťahovala som sa a tieto podklady už nemám, prelustrovala som si aj email a nič. Za tie 3 roky mi ale neposlali žiadnu výzvu na úhradu, jednoducho nič.
Viem sa právne brániť alebo to jednoducho musím zaplatiť?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
ak ste vypovedali zmluvu  o internet. pripojení a aj ste spoločnosti vrátili prísl. techn. zariadenia pred viac ako 3 rokmi, potom nie je právny dôvod, aby ste platili poplatky za pripojenie za nasledujúce obdobie.

Odporúčame kontaktovať pôvodného poskytovateľa internet. služieb, aby Vám vydal potvrdenie a údaj o tom, kedy došlo ku skončeniu poskytovania internet. pripojenia, a následne kópiu dokladu predložte spoločnosti, ktorá vymáha nedoplatok, ako doklad o tom, že ich súčasná požiadavka  na úhradu poplatku za pripojenie nie je dôvodná.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
dnes som uzavrela zmluvu o poskytovaní poradenských služieb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Chcela by som však od zmluvy odstúpiť. Je to možné aj bez toho, aby som zaplatila poplatok, ktorý bol dohodnutý v zmluve? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.12.2020)

Dobrý deň,
Vami uvedené mená spoločností sme našli na internete v počte 3, dva so sídlom v Bratislave na rovnakej adrese a jednu so sídlom v Trenčíne. Preto predpokladáme, že zmluvu ste podpísali cez internet.

Ak je to tak a zmluvu ste podpísali cez internet na základe emailovej komunikácie dňa 29.12.2020, potom možnosťou pre Vás je odstúpenie do zmluvy. V súlade s ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Odstúpenie od zmluvy
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči."

Vzhľadom na uvedený zákonný text odstúpte od zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením. Pokuta za odstúpenie od zmluvy, keďže odstúpenie realizujete na základe zákona Vám nemôže byť uložená. Žiadny poplatok titulom pokuty neuhradzujte.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň.
Podľa zmluvy o servisnej službe medzi dvoma subjektami nie je uvedené, či môžem ako dodávateľ odstúpiť od dohodnutej zmluvy v takzvanej skúšobnej dobe 2 mesiacov podľa ZP, týka sa to aj živnostníka? Dátum podpísania zmluvy je 21.10.2020. Je tam uvedené, že výpoveď sa dáva 2 mesačná. Nakoľko mám dohodnutú a aj vykonávam inú, lepšie platenú prácu, chcel by som odstúpiť od zmluvy prvého objednávateľa. A ešte časovo vôbec neviem túto prácu vykonávať.
Ďakujem za skorú odpoveď. Ľuboš.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ide o zmluvný vzťah medzi živnostníkmi a zmluvu ste uzatvorili podľa ust. Obchod. zákonníka. 

Skúšobnú dobu stanovuje ust. Zákonníka práce, platí pre pracovno-právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, teda nevzťahuje sa na zmluvné vzťahy medzi podnikateľskými subjektami, i keď nie je vylúčené, aby ste si aj obchodnoprávnom vzťahu dojednali tzv. skúšobnú dobu.

Ak v zmluve máte dojednanú 2 mesačnú výpovednú dobu, treba podať výpoveď.

Možnosťou riešenia Vášho problému je, aby ste sa spojili s objednávateľom služby a dojednali ukončenie zmluvy písomne k dohodnutému dátumu.

Odporúčame Vašu zmluvu nechať prekontrolovať advokátovi, aby určil najlepšie riešenie.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, predal som svoje osobné 15 ročné auto so záručnou dobou v zmluve 6 mesiacov. Kupujúci odstúpil od zmluvy s tým, že tam boli namontované iné brzby a nie originál, dal ich vymeniť, potom sa mu rozpadla prídavná prevodovka, ktorú z auta demontoval, ja som nesúhlasil s vrátením peňazí za auto, nakoľko si myslím, že mal dodržať podmienky reklamácie vari je to parag. 504 Ob. Zákonníka. Mal nechať auto v pôvodnom stave a prizvať ma, auto a vadu si pozrieť. Súd som prehral. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke ste uviedli, že ste súd prehrali. V prípade, že si uplatnil nárok na zaplatenie kúpnej ceny proti jeho povinnosť vrátiť Vám auto, a súd mu vyhovel, budete sa musieť súdnemu rozhodnutiu podriadiť (ak nie je možné podať už odvolanie). V opačnom prípade, môžete byť exekuovaný. Auto Vám však má vrátiť v pôvodnom stave, ako ho prevzal. Ak vykonal nejaké zmeny, tie by mal prinavrátiť. V opačnom prípade by si teoreticky mohol uplatniť aj nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ak jeho úpravy došlo k navýšeniu hodnoty vozidla.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som opotrebované auto, kde predávajúci mi oznámil iba chybu, že treba vymeniť EGR ventil, ten sa vymenil a auto aj tak nešlo, v autorizovanom servise mi oznámili, že nefunguje riadiaca jednotka oprava cca 1000e, neviem čo robiť, prosím poraďte mi, ďakujem, auto mám mesiac a pol.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade, ak je možné vadu odstrániť, tak máte právo žiadať od dotyčného zľavu z ceny. Zľava sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou, za ktorú by auto malo s vadou a cenou bez vady. To by Vám mohli povedať v servise, aspoň orientačne. Následne písomne vyzvite predávajúceho, aby Vám dal zľavu. Ak to neurobí, potom je potrebné podať žalobu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

V sobotu som kúpil malú dodávku, keď som prišiel domov tak som zistil, že to bolo pohrebné auto na prevážanie nebostikov o čom som nebol informovaný. Auto chcem vrátiť no majiteľ mi odpovedal, že on už nemá peniaze. Môžete mi poradiť.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť iba v prípadoch, kedy je to zmluvne dohodnuté alebo ak to vyplýva zo zákona. Zo zákonných dôvodov je najčastejším dôvodom odstúpenia od zmluvy skutočnosť, kedy zistíte, že Vami vymienená vlastnosť sa na veci nenachádza alebo keď Vás predávajúci ubezpečoval, že vec nemá žiadne vady a toto vyhlásenie sa preukáže ako nepravdivé.

Nevieme akým spôsobom bolo motorové vozidlo inzerované, čo všetko bolo predmetom Vašej dohody s predávajúcim, preto nevieme posúdiť, či máte právo od zmluvy odstúpiť. To, že on už peniaze nemá by však nebolo prekážkou odstúpenia od zmluvy a následne požadovania zaplatenej kúpnej ceny vozidla.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, pred rokom som si kúpil nový skúter. Za ten čas som mal viacero drobných závad. Pri poslednej som sa rozhodol odstúpiť od zmluvy. Predajca mi odpovedal, že on s tým nič nemá, že on len predáva a, že si to mám riešiť z dovozcom. Že ešte takýto prípad nemali. Moja otázka znie mám právo na odstúpenie od zmluvy? A ma to riešiť predajca alebo ja?
Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak ste kúpili skúter, ako spotrebiteľ, teda pre vlastnú potrebu a nie na podnikanie a kúpili ste ho od osoby, ktorá sa zaoberá predajom skútrov, tak máte aj 2 ročnú záruku, v rámci ktorej, ak sa vyskytne vada, máte právo na jej opravu. Vy máte zmluvu s predajcom, nie s dovozcom, takže ak ste zmluvu uzavreli s predajcom, tak potom záruku uplatňujete u neho. Možno sa Vás snaží len "odbiť". Odporúčam mu poslať list a uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady. Na odstúpenie by ste mali nárok ak by išlo o väčší počet vád, prípadne ide o neodstrániteľné vady.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa informovať predal som auto mám aj kúpnou predajňu zmluvu. Kupujúci mi volal hneď v ten deň, keď šiel domov, že zrazu dajaká raná, keď bol na ceste domov auto zaviezol do servisu a potom o pár dni mi volal, že roztrhlo chladenie na turbo, a že si to dá opraviť. Potom o cca 2 týždne mi volal, že na aute praskol blok motora pritom som dával na aute robiť cca 4 mesiace dozadu nové turbo. Teraz chce odo mňa peniaze na opravu auta. Ja som mu povedal, že to je 20 ročne auto tak isto som aj ja teraz kúpil auto a už musím do neho vrážať peniaze. Pri odskúšaný auto strašne ho vytáčal do veľkých otáčok tak podľa mňa to bude tým ako jazdil na tom. Má on právo mi auto vrátiť? Alebo to mám ignorovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
právo Vám vrátiť auto, resp. odstúpiť od zmluvy v tomto prípade podľa nášho názoru nemá. To by mal iba v prípade, že ste mu vady zatajili a auto je kvôli vadám neupotrebiteľné.

Rovnako nárok na zľavu z kúpnej ceny by mal v tom prípade, keby tieto vady existovali už v čase kedy ste mu vozidlo odovzdali, hoci ste o nich nevedeli. Nie sme odborníci na techniku, ale zrejme 4 mesiace staré turbo sa tak rýchlo správnym spôsobom jazdy nedá opotrebovať.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Spoločnosť xyz... SK nám poslala v emaili predfaktúru a zmluvu, podľa ktorej sa nedá odstúpiť, za reklamné a marketingové služby, ktoré sme si neobjednali a o ktoré nemáme záujem.
Napísali sme im teda email, že o predmetné služby nemáme záujem a predfaktúru neuhradíme.
Následne nám telefonovali a tvrdia, že v našom telefonickom rozhovore, ktorý bol nahrávaný sme so službou už súhlasili, a teda nie je možné už odstúpiť a MUSÍME uhradiť spomenutú predfaktúru. V telefóne však tvrdili, že v tomto registri sme už rok, ktorý bol zadarmo a prolongácia je už platená, a že sme s tým súhlasili v telefóne. Žiaden taký súhlas sme však NEDALI.
Prosím poraďte nám ako sa vyhnúť úhrade tejto nemalej sumy a ako postupovať v zmysle platných zákonných postupov tak, aby sme nespravili chybu, ktorú by mohli využiť v nás neprospech. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.07.2020)

Dobrý deň,
samotné zaslanie zmluvy emailom a predfaktúry neznamená, že s týmito podkladmi súhlasíte. Ak Vám poslali zmluvu, môžete a nemusíte ju podpísať.

Uvedenú firmu sme vyhľadávali na internete, ale nenašli sme žiadny rozsudok, ktorým by sa dožadovala cestou súdu úhrady dlžných súm. Recenzie sme našli na google v počte 2, aj to nie dobré /firma existuje od r. 2010). Na internetovej stránke spoločnosti sme nenašli žiadne obchodné podmienky a podobne.

Oznámte emailom firme, že predfakúturu neuhradíte, lebo nemáte právny dôvod túto uhradzovať, rovnako nemáte žiadny záujem o ich služby (netreba vec rozvádzať).

V prípade problémov nás kontaktujte.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,

podpísala som ako predávajúci rezervačnú zmluvu 15. 5. 2020. Z rodinných dôvodov musím od zmluvy odstúpiť. Avšak v zmluve je napísané, že ak do 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy nedôjde zo strany budúceho kupujúceho k uzatvoreniu a podpisu Zmluvy o prevode, som oprávnená odstúpiť s tým, že mi budúci kupujúci uhradí zmluvnú pokutu (ktorú v tejto situácii nechcem). Do predaja je zahrnutý aj sprostredkovateľ, a preto sa chcem spýtať, či som potom povinná im uhradiť nejakú pokutu, keďže oni vlastne nesplnili povinnosť do 30-tich dni, ktorú ale dohodnutú v zmluve nemáme. A aký je postup pri odstúpení od rezervačnej zmluvy na strane predávajúceho?

Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,

ak je v zmluve uvedené, že v prípade omeškania môžete od zmluvy odstúpiť, môžete tak spraviť bez toho, aby ste museli zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu. Výkon práva (odstúpenie od zmluvy podľa zmluvne dojednaných podmienok) nie je možné sankcionovať.

Na druhej strane je väčšina rezervačných zmlúv nastavená tak, že ak nedôjde k podpisu zo strany kupujúceho a dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zaplatený rezervačný poplatok kupujúcim sa delí medzi predávajúceho a sprostredkovateľa ako zmluvná pokuta. Či je to tak aj vo Vašom prípade, závisí od presného znenia Vašej zmluvy.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku
Chcem odstúpiť od zmluvy s dôvodu neplatenia mesačných spátok a porušenie dohody medzi mnou a kupujúcou. Pani som predala Nehnuteľnosť v hodnote 4 500 eur. Pani mi vyplatila 2000 eur a 2500 eur mi mala dávať mesačnými splátkami sumou 150 eur. Pani dohodu nedodržiava 500 eur mešká zo splátkami Môžte mi. Poradiť dá sa odstúpiť od zmluvy a získať spať dom? A peniaze pani vrátiť?
Vopred ďakujem za Vašu radu

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy je možné len, ak sa na tom dohodnete, alebo ak to vyplýva zo zákona. Zákon neupravuje možnosť odstúpiť v tomto prípade od zmluvy len tak, ale museli by ste dlžníkovi poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu. Až keby v nej dlh nezaplatil, mohli by ste zo zákona odstúpiť od zmluvy. Môžete tiež od zmluvy odstúpiť, ak ste sa na tom dohodli v zmluve. Právo na odstúpenie od zmluvy je štandardným ustanovením pri kúpnych zmluvách na nehnuteľnosť. Treba však presne pozrieť zmluvu, či a kedy máte právo odstúpiť od zmluvy. Ak takéto právo zmluva upravuje, potom stačí poslať dotyčnej list, že odstupujete od zmluvy, že jej vraciate peniaze a aby Vám poskytla súčinnosť pri prepise vlastníckeho práva späť na Vás. Zmluva síce zaniká samotným odstúpením od zmluvy, no katastre niekedy majú problém s tým, aby zmenili vlastnícke právo späť na pôvodného majiteľa.

Druhá možnosť je, vymáhať dlžnú sumu súdne aj s úrokmi z omeškania.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Prosím pekne zaplatil som na 2 rozličných českých portáloch produkty a nedošli mi do 5 mesiacov ani žiadna odpoveď na reklamáciu ani noc mohli by sme to nejako prosím vyžiadať naspäť? Produkt zaplatený a nič mi neposlali. Nikto neodpisuje nereaguje.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,
vo veci musíte odstúpiť od zmluvy a to cez formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho alebo formou emailu. Predávajúci je povinný Vám vrátiť všetky platby najneskoršie do 14 dní (§ 2534 Obč. zákonníka ČR).

V prípade problemov následne kontaktujte obchodnú inšpekciu ČR.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)Je to už 5 mesiacov a nedali mi ani odpoved. Takze Česku obchodnú inšpekciu ?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa Vás opýtať,
26 februára sme si zajednali nové vozidlo značky Hyundai, samozrejme sa zaplatili záloha 1500 eur.
Vzhľadom na to aká nastala situácia čo sa týka koronavírusu, viete mi poradiť, či je možnosť podľa nejakého obchodného zákonníka odstúpiť od zmluvy na základe takejto spoločenskej situácie?

Vopred ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, či ste MV objednávali cez internet alebo osobne v kamennej predajni a na akej lehote dodania MV ste sa dohodli.

Ak ste MV objednávali cez internet, v súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho môžete odstúpiť od zmluvy a to aj bez uvedenia dôvodu. Následne predávajúci je povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu v lehote do 14 dní.

Ak ste objednávali MV v kamennej predajni a tovar nebol dodaný v dohodnutej dobe resp. primeranej dobe po objednávke, potom v súlade s ust. § 613 Obč. zákonníka môžete odstúpiť od zmluvy (citujeme) :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody"

Odstúpenie od zmluvy realizujte z dôvodu právnej istoty ako emailom, tak aj písomne doporučeným listom. Predávajúci je povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu v lehote najneskoršie do 14 dní.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, či je možné odstúpiť od zmluvy. min.rok sme zaplatili zálohu za kuchyňu avšak až tento rok ju bolo možné už reálne zamerať no vzhľadom na momentálnu situáciu bol problém, aby nám niekto kuchyňu prišiel zamerať a teraz po zameraní je problém, aby s nami niekto zmeny v kuchyni odkonzultoval, upravil a následne dal čím skôr do výroby. Vyvolavame do predajne no stále to skončí len pri tom, že posunu našu požiadavku človeku, ktorý to bude s nami riešiť ale stále sa nik neozýva. Rozumiem, že oni situáciu nevedia ovplyvniť ak majú teraz nápor klientov nechcem sa však dostať do stavu, že zmeny budeme robiť bohvie kedy a na linku budeme čakať namiesto 7-8 týždňov oveľa dlhšie možno aj pár mesiacov. Myslíte, žeby sa dalo nejako odstúpiť alebo v tomto prípade treba len čakať? Ďakujem pekne za odpoveď a radu.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň p. Pichnarčikova,
vo Vami uvedenej veci v súlade s ust. § 642 Obč. zákonníka je potrebné písomne odstúpiť od zmluvy o dielo (citujeme) :

"(1)Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

 
(2)Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote"
 
V písomnom odstúpení od zmluvy o dielo odporúčame uviesť resp. upozorniť zhotoviteľa, aby vo veci Vašej objednávky nenakupoval žiaden materiál a nevykonával žiadne úkony, ktoré by spôsobili náklady vo Váš neprospech na účet už zaplatenej zálohy. ; Z dôvodu právnej istoty odstúpte od zmluvy ako vo forme dopor. listu, tak aj emailovou komunikáciou na oficiálny email zhotoviteľa.

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať Dal som si namontovať plastové okná do 3 izbového bytu, všetko vyzeralo v poriadku, bolo leto tak vyzerala ako dobre odvedená práca až pokiaľ neprišla doba vykurovania hlavne tesnosť okien. Okolo všetkých okien mi prefukuje medzi parapetov a rámom, a najhoršie je na tom celá balkónová murovaná stena, aj keď murovanie nieje odflaknutú tak okná sú tam zle izolované a ťahá cez ne vonkajšia parapeta je medzi ňou a rámom medzera dokríva a na okne chýbajú dva skrutky a balkónové dvere tam tiež chýbajú 3 skrutky a všade stamadiaľ ťahá vôbec to netesný a skrižovalo v strede zárubňu. Bolo to montované v roku 2017 a hneď začiatkom roka 2018 som to reklamoval tak prišiel zhotoviteľ a nastavil len prítlak na maximum ale jak prišla zima tak to vôbec zas netesnilo. Reklamoval som to zas a dotyčný to prišiel len obhliadnuť a sľúbil, že do 2 týždňov to dá do poriadku. Samozrejme nič sa nedialo a už mi ani neberie telefón a občas mi odpovie na sms, že dá to dohromady, ale momentálne ma veľa práce a samé výhovorky. Čiže momentálne to už reklamujem 2 roky a nič sa nedeje, neviem čo mám vôbec robiť, aby odstránil závadu odfláknutej montáže. Za radu Vám vopred ďakujem. Lukáč.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade je treba vychádzať z ust. Obč. zákonníka a podpísanej zmluvy s dodávateľom, kde je predpoklad, že Vám bola poskytnutá dlhšia záručná doba /pri dodávke a montáži plast. okien aj 5 rokov/.
Z otázky vyplýva, že okná boli montované niekedy v roku 2017 a  začiatkom roka 2018 ste vady reklamovali ešte v záručnej dobe, pričom niektoré závady neboli odstránené. 
Podľa ust. § 620 Obč. zákonníka platí :

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. 
(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. 
(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 
(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. 

Vo Vami uvedenom prípade máte nárok na včasné, riadne a bezplatné odstránenie vady (§ 622  Obč. zákonníka). V otázke neuvádzate, či ste vady v roku 2018, ktoré neboli odstránené,  ešte reklamovali písomne u dodávateľa.
Vo veci odporúčame, aby ste písomne uplatnili opätovne urgovali vybavenie reklamácie a teda odstránenie vád vrátane ich popisu a žiadali ich bezplatné odstránenie. Ak k ich odstráneniu nedôjde v primeranej lehote nedôjde, budete musieť svoj nárok uplatniť na súde na riadne a bezplatné odstránenie vád. Lehota na uplatnenie cestou súdu je 3 roky. Sme názoru, že keďže k odstráneniu vád reklamovaných v roku 2018 nedošlo, ale ste ich uplatnili, lehota na podanie žaloby na súd je príslušný mesiac roku 2021.
S predávajúcim ako dodávateľom komunikujte písomne prípadne formou emailu, nie SMS; môžete ho súčasne upozorniť aj na možnosť podania žaloby na súd.
Predpokladáme, že predávajúci ako dodávateľ má aj svoju internetovú stránku, kde musí byť zverejnený reklamačný poriadok.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
riešim problém s nábytkom na mieru, ktorý bol zadaný u nemenovanej stolárskej firmy (ak je potreba, doplním). Jedna sa o výrobu, dodanie a montáž nábytku za nemalú sumu, objednávka bola spravená na základe cenovej ponuky.
Niektoré parametre dodaného nábytku nesedia s tým, čo je uvedené na odsúhlasenom cenovom rozpise, niektoré s ústne dohodnutými parametrami. Napriek mojim výhradám sa dodávateľ tvári, že dodal veci ako boli dohodnuté a vystavil mi faktúru na doplatok zvyšku dohodnutej sumy (platby mali prebiehať štandardne: 70% záloha, 20% deň pred montážou, 10% po ukončení montáže).
Otázka: Na objednávke je uvedená dodacia lehota. Ak dodávateľ nie je schopný dodať dohodnutý tovar v tejto lehote (resp. dokončiť dodávanie), mám možnosť nejakým spôsobom odstúpiť od zmluvy/dohody/objednávky a získať všetky svoje peniaze naspäť s tým, že dodávateľ si vezme naspäť všetok svoj tovar? Musia tomuto kroku predchádzať nejaké iné kroky/lehoty (upozornenia a podobne)?
Pýtam sa z dôvodu, že si nie som istý ako sa dodávateľ postaví k nesplneným parametrom, ktoré boli dohodnuté len ústne, a celkovo sa obávam prieťahom pri reklamácií. Vopred ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň,  
z otázky predpokladáme, že časť zákazky bola stolárskou firmou už realizovaná, ale nezodpovedá písomnej zmluve resp. ústnemu dojednaniu, ktoré však zrejme nemáte potvrdené zhotoviteľom.
Pokiaľ ide o odpoveď či môžete odstúpiť od zmluvy s tým, že Vám budú vrátené peniaze a zhotoviteľ si prevezme zhotovený nábytok, tu platí ust. § 642 Obč. zákonníka :
"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Vzhľadom na položenú otázku, či môžete odstúpiť od zmluvy s tým, že zhotoviteľ vezme už dodaný nábytok a vráti Vám peniaze, zákonný nárok na takúto možnosť riešenia nemáte, lebo z otázky usudzujeme, že časť nábytku už bola dodaná i keď nie podľa zmluvných dojednaní a projektu.  Ak nábytok nebol dodaný podľa zmluvy a teda vykazuje vady, môžete u zhotoviteľa uplatniť reklamáciu podľa ust. § 648 Obč. zákonníka ("Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.")

Pokiaľ ide o nábytok, ktorý dodaný nebol v lehote a zhotoviteľovi ste poskytli dodatočnú lehotu na vykonanie diela, potom podľa cit. ustanovenia § 642 Obč. zákonníka od zmluvy môžete odstúpiť ohľadom len nedodaného nábytku.

Záver

V závislosti od stupňa dodávky a možností urýchleného dodania nábytku v náhradnej lehote, odporúčame ohľadom už dodaného nábytku uplatniť  reklamáciu, kde máte nárok na bezplatné odstránenie vady podľa ust. § 648 Obč. zákonníka a ohľadom nedodaného nábytku, pričom už zhotoviteľovi bola poskytnutá  dodatočná lehota na jeho dodanie, odstúpiť písomne od zmluvy s upozornením pre zhotoviteľa, aby ďalšie práce resp. dodávku materiálu už nepripravoval. 
Otázkou na záver je to, či nábytok, ktorý nebol dodaný, viete aj z architektonického hľadiska, ako aj materiálového hľadiska zabezpečiť iným zhotoviteľom.
 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Cez e-shop som objednala i vrátila tovar (bundu), firma potvrdila, požiadala o trpezlivosť. Po mesiaci neodpovedali ani na tretiu urgenciu o vrátenie peňazí. Telefóny vypnuté, spätná väzba nulová. Firma (Laura Londi) je údajne v konkurze. Prosím o radu ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  platí, že predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 dní. 

Z otázky vyplýva, že ste predávajúceho niekoľko krát žiadali o vrátenie peňazí, k čomu však nedošlo. 

Z uvedeného  dôvodu odporúčame poslať emailom ešte jednu výzvu a súčasne podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho resp. jeho org. zložky na Slovensku.


 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, vo februári som kúpil ojazdené motorové vozidlo auto je momentálne už nepojazdné je možná iba výmena motora, čo je lacnejšie ako repas motora teda vadný. Motor na vozidle bol upravený aj výkon aj odstránené obmedzenie maximálnej rýchlosti nie mnou, ale niektorým z predchádzajúcich majiteľov na Slovensku, som tretí majiteľ. Nové bolo kupované v zahraničí a v občiansko kúpnej právnej zmluve nie sú uvedené žiadne závady na vozidle no po 5 mesiacoch, je auto už nepojazdné, je možné právne v tejto situácií niečo robiť? Napr. Odstúpenie od zmluvy?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy môže kupujúci iba zo zákonných dôvodov, pričom pri predaji motorových vozidiel sa najčastejšie jedná o odstúpenie z dôvodu, že predávajúci neupozorní kupujúceho na vadu, o ktorej vie, a ktorá sa ukáže na motorovom vozidle až neskôr. Je totiž povinnosťou predávajúceho upozorniť kupujúceho na všetky vady, o ktorých v čase predaja motorového vozidla vie. Druhým najčastejším dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy z motorového vozidla je odstúpenie z dôvodu, že predávajúci ubezpečil kupujúceho, že auto má určité vlastnosti, najmä tie, ktoré si kupujúci vymienil alebo, že motorové vozidlo nemá žiadne vady a neskôr sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé. Ak vo vašom prípade nenastala ani jedna z týchto situácií, a motorové vozidlo sa pokazilo z dôvodu, ktorý v čase predaja ešte neexistoval a je bežný najmä s ohľadom na vek a ojazdenosť vozidla, tak nemáte právo odstúpiť od zmluvy a požadovať späť zaplatenú kúpnu cenu motorového vozidla.

Ak sa dá bez pochýb preukázať, že auto malo vady už v čase kúpy, a auto je ako uvádzate neupotrebiteľné, máte právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon. Odporúčame odstúpenie urobiť písomnou formou a zaslať predávajúcemu doporučene, aby ste mali dôkaz o doručení odstúpenia. Z tohto právneho úkonu musí byť jasné, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy, a teda že odstupujete od konkrétnej zmluvy.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň,
som dôchodkyňa, mám sedemdesiat. Odkedy som staršia už ma nohy, uši, oči. Neposlúchajú a tým častejšie sa stáva, že so mnou je vybabrane. Väčšinou si pofrflem, že zas som naletela atď. Ale prednedávnom mi sa mi stala ďalšia vec a už som si povedala dosť a popýtala sa svojich susediek, kamaratiek ako to riešiť. Dostala som na Vás kontakt.
Prosím Vás pekne, telefonicky pred mesiacom ma oslovila firma s tým, že ponúkajú daaky produkt-liek na zníženie bolesti kĺbov. Už som sa naučila, že nemám s ničím súhlasiť, že väčšinou sú to klamári všetko., ale pani do telefónu mi sľúbila, že prvých 20ks bude úplne zadarmo, zeleň zaplatím poštovné a podľa toho uvidím, či budem chceť užívať aj ďalej. Tak ma lámala dlho nakoniec som súhlasila s tým, že zaplatím poštovné a skúsim zdarma tu jednu kuru. Balíček mi prišiel, zaplatila som poštovné. A brala som to ako vybavené. Veď vyskúšam. Nejak som aj na to zabudla a po necelom mesiaci mi prišiel ďalší balíček s tým istým obsahom a s faktúrou šekom na zaplatenie 6 eur za tovar. Nakoľko žijem so svojho min.dôchodku ozaj nemám navyše ani cent a už nie 6 eur za niečo čo som ani nechcela a neobjednala. Na faktúre bolo hrubým, že špatnosť do nejakého termínu inak mi príde upomienka a zaplatím viac. Zavolala som na číslo na faktúre, že prečo mi posielajú tovar a mám niečo platiť, keď som si nič neobjednala a aj so zaslaním tej prvej kury za poštovné som súhlasila ozaj na silu. V telefóne mi nejaký mladík povedal, že počas prvého telefonátu, keď som súhlasila so vzorkou zdarma, tak som súhlasila zároveň aj s tým, že objednávka pokiaľ nebude zrušená bude opakovaná do odvolania, a teda každý mesiac mi pošlú ďalšiu kuru s tým, že musím zaplatiť 6 eur za balík. Tvrdila som mu, že som súhlasila len s kurou zdarma s ničím iným. On stále svoje, že to tam v telefóne odznelo, a že proste treba to zaplatiť. Alebo im to mám zaslať nazad na svoje náklady inak príde upomienka s väčšou platbou atď. Povedala som, že ja im to teda vrátim nerozbalila som ani jednu kuru. Ale kuriéra nepošlú ani dobierku neakcuptuju, musím to poslať nazad jediné na svoje náklady cca 4 eura i, keď som to vôbec nechcela ani neobjednávala. Ich to nezaujíma ak nepošlem pošlú upomienku v vyššou sumou a hotovo. Prosím Vás ako sa z tohto dostanem. Bez vydavkou z mojej strany? Ja ozaj nemám zvyšných eur na takéto klamstva, beriem dráhe lieky, niečo pod zub, na nájom si požičiavam koľkokrát. Ďakujem vopred veľmi pekne za čas, pomoc, radu. S pozdravom, p. Helenka z Ivanky pri Dunaji.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, 

z Vami uvedenej otázky vyplýva, že ste súhlasili s ponukou na predaj vzorky tovaru, ktorá Vám aj bola zaslaná a poštovné podľa oznámenia predávajúceho ste aj uhradili. 

V ďalší mesiac, predpokladáme, že júl 2019, Vám bol zaslaný ďalší balíček s výživ. doplnkami - liekmi a pripojenou faktúrou na sumu 6 €, ktorú sumu ste neuhradili.

V uvedenom prípade platia ust. zák. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (citujeme) :

"§ 7 :
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

§ 9 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

§ 10
(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
(2) Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
(3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). /= 
informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,"

V zmysle cit.  zákonných ustanovení je potrebné, aby ste odstúpili od zmluvy s predávajúcim, ktorý na svojej stránke má mať zverejnený formulár na odstúpenie od zmluvy, prípadne môžete využiť vzorový formulár  na odstúpenie od zmluvy - príloha č. 3 k zákonu a tento emailom zašlete predávajúcemu (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101#prilohy).

Následne po tomto odstúpení od zmluvy je treba predávajúcemu vrátiť tovar, ktorý Vám zaslal s tým, že od zmluvy ste odstúpili. Tovar pošlite doporučene  s podacím lístkom nie prvou triedou na adresu predávajúceho, t.j.  nie ako dobierku, lebo dobierku neprevezme. Ide o to, aby ste mali doklad o tom, že ste tovar zaslali na adresu predávajúceho.

Cenu za tovar preto neuhradzujte, lebo odstúpite od zmluvy a tovar musíte vrátiť.

Ak predávajúci vyhlásil v zmluvných podmienkach, že v prípade odstúpenia od zmluvy bude znášať náklady na dopravu, potom Vám predávajúci musí uhradiť aj náklady na vrátenie tovaru (§ 10 ods. 3 zákona - viď vyššie), ktorú sumu je povinný Vám povinný zaplatiť  bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 14 dní. 

V prípade, že by  zo strany predávajúceho došlo k neprevzatiu tovaru (aj to sa môže stať), prípadne následne k nevráteniu sumy za poštovné služby za vrátenie tovaru odporúčame prípad nahlásiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho (www.soi.sk).

 

 

 


 

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dnes som si kupoval notebook. Prišiel však tovar, ktorý sa parametrami nezhodoval s produktom uvádzaným na stránke predajcu. Kontaktoval som ho, s tým, že mám záujem o vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy. Odpísal mi, že to nieje možné, kvôli interným zmenám vo firme. Odmieta mi poskytnúť vzorový formulár na vrátenie tovaru. Moja otázka teda znie : Ako mám postupovať, aby som sa dostal spať k svojim peniazom? Nejedná sa o podvod, keďže mi poslal niečo úplne iné?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň,

ak ste kúpili tovar cez internet, potom sa na Vás vzťahuje zákon č 102/2014 Z.z., podľa ktorého máte právo na odstúpenie od zmluvy, aj bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní od doručenia. V prípade, ak Vás nepoučil o tomto práve a nezaslal vzorový formulár, lehota je až 1 rok a 14 dní. Odstúpiť môžete písomne zaslaním listu spolu s tovarom, prípadne emailom, nemusí to byť na vzorovom formulári. 


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, otec kúpil auto tento štvrtok a prišiel na ňom domov. V piatok už malo problémy so štartom, bolo zavezené do servisu a tam zistili, že je upchatý filter emisií pevných častíc, chcel by som sa opýtať, či je možné na základe toho, že je to chyba, ktorá nebola v inzeráte a takisto nebolo napísané, že auto ma problémy so štartom odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bol kontaktovaný a hovoril, že už peniaze minul a ide na dovolenku. Je možné mu auto odviesť a požadovať, aby vrátil peniaze? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, prípady odstúpenia od zmluvy upravuje občiansky zákonník v § 597. V prípade, ak vada nerobí vec neupotrebiteľnou, alebo ak Vás predávajúci výslovne neubezpečil, že auto takéto vady nemá, máte nárok na primeranú zľavu z ceny.

Dôležité je teda znenie vašej zmluvy.

§ 597 OZ:
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Od predávajúceho teda môžete žiadať primeranú zľavu z ceny, ak Vás predávajúci neubezpečil, že auto nemá žiadne vady.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že mi reklamná agentúra podvodným spôsobom nanútila ich služby, s, ktorými som po ich podľa mňa ako som už spomínal podvodným spôsobom súhlasil? Faktúru, síce s omeškaním som im už zaplatil, no po ďalšom telefonáte mi oznámili, že faktúru nemám zaplatenú, tak, že, či mi môžu upraviť splatnosť. Súhlasil som som si nebol istý, či som danú faktúru a danej firme zaplatil lebo tento rok to už bola asi desiata firma čo mi podobným spôsobom nanútila svoje služby. No a teraz mi zase volali, že s tým čo som súhlasil, tak som si objednal ďalšiu službu a zase to mám zaplatiť. Podotýkam, že všetko sa konalo telefonicky. Rad by som vedel, či môžem odstúpiť od daných, zmlúv, lebo vôbec nemám o ne záujem. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že ste podnikateľom a telefonicky Vás kontaktovala nejaká reklamná agentúra s ponukou a následne ste uhradili faktúry niekoľkým reklamným agentúram.

Pokiaľ nemáte s agentúrou podpísanú žiadnu písomnú zmluvu, môžeme len odporučiť žiadnu faktúru neuhradzovať. Pokiaľ ste sa na základe zmluvy, prinajmenšom Vašej písomnej objednávky a jej potvrdenia zo strany reklamnej agentúry k ničomu nezaviazali, v prípade, že Vám zašlú nejakú faktúru v písomnej forme prípadne emailom, oznámte, že nemáte záujem o ich služby. Ak Vás budú kontaktovať len telefonicky, treba jasne povedať, že o služby nemáte záujem.

Pokiaľ ide o predchádzajúce Vami uhradené faktúry na reklamné služby, skontrolujte obsah faktúr a deklarovaných služieb /reklamné služby/ vo Váš prospech, a žiadajte vrátenie peňazí.

Predpokladáme, že ani v ostatných prípadoch nemáte žiadnu zmluvu /zrejme sa jedná o ponuku služieb, že budete zverejnený na internete v nejakých katalógoch/. K vyjadreniu resp. vymáhaniu týchto súm  by sme potrebovali vedieť viacej informácií a predovšetkým vidieť doklady, aby sme Vám s tým pomohli.

Máme len odporúčanie v tom smere, že ak Vás budú kontaktovať reklamné agentúry s ponukami, najprv je potrebné si všetko overiť, nakoľko niektoré tvrdia, že je Vašou povinnosťou, aby ste boli ako podnikateľ zverejnený v katalógoch, čo nie je pravda.

Nemusíte sa obávať vymáhania dlžnej sumy z nimi zaslaných faktúr pokiaľ nie je medzi Vami žiaden zmluvný vzťah podľa ust. Obchodného zákonníka. Podľa ust. Obchod. zákonníka platí, že "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva právnu ochranu.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Prosím ako môžem odstúpiť od zmluvy zo zkupeneho auta na splátky z AAAauto úver mi vybavovali cez homecredit.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy môžete len, ak to umožňuje zákon, alebo ak ste si to dohodli v zmluve. Odporúčam preto preštudovať zmluvu (aj kúpnu, aj úverovú) a zistiť, akými možnosťami a za akých okolností je zmluvu možné zrušiť. Vzhľadom na to, že neuvádzate dôvod, pre ktorý by ste chceli zmluvu zrušiť, nedokážem Vám v tomto momente povedať, či existuje zákonný dôvod odstúpenia zmluvy, alebo nie.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Prosím o malú radu, mám úver v stav. sporiteľni a mám aj spoludlžníčku - priateľku, ktorú chcem odbremeniť od zmluvy tzv. aby nebola spoludlžník na úvere, dôvod jedná  sa o osobný bankrot. ĎAKUJEM ZA RADU VOPRED, PEKNÝ DEŇ.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. Obč. zákonníka  platí : Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Ďalej platí, že účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.

Súdna prax ustálila pojem tiesne nasledovne :  Tieseň predstavuje objektívny hospodársky alebo sociálny, niekedy i psychický stav osoby (vyvolaný napr. rozrušením, obavami o blízku osobu a pod.), ktorý na ňu dolieha takým spôsobom a takou závažnosťou, že ju obmedzuje v slobode rozhodovania v takej miere, že urobí právny úkon, ktorý by inak neurobila.

 

 

 

Druhou možnosťou je zmena v osobe spoludlžníka podľa ust. Obč. zákonníka, na ktorý úkon by musel dať písomný súhlas veriteľ, teda stav. sporiteľňa :

Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi.

Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.

Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala.

Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení, ale zabezpečenie dlhu poskytnuté tretími osobami trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka.

 

Odporúčame zmenu osoby spoludlžníka konzultovať so stav. sporiteľňou.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

1/ darca je momentálne vlastníkom domu, v r 2006 došlo k vráteniu vlastníckeho práva 2/kompenzácia 4OOOOO SK bola už plnená v r. 2006 3/ v predmetnom odstúpení od darovacej zmluvy neboli žiadne zmienky o ďalšom vysporiadaní, nás však zaujíma, či samotné odstúpenie od darovacej zmluvy je platné, nakoľko z názvu dokumentu vyplýva, že by to mal byt jednostranný úkon, avšak tento dokument sa ďalej chová ako zmluva, kde sú vypísaní všetci účastníci citujem: "všetci účastníci sa dohodli, že sa vracia vlastnícke právo na darcov v celosti na predmetnom LV, tým sa vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti stáva bezpredmetným. " - sú týmto splnené zákonné podmienky na vrátenie daru? Nemal by obdarovaný sám vyjadriť svoju vôľu, že chce dar vrátiť aj dôvod? -nespĺňa tento dokument napadne nevýhodné podmienky pre obdarovaného, keďže tento dokument neudáva žiadnu hodnotu daru, lebo nebol vypracovaný znal. Posudok v r 2006, a pritom v tom období bol dar už zhodnotený o 1, 5 mil. Sk /doklady o úvere, faktúra za rekonštrukciu/, a teda nemohol obdarovaný vrátiť pôvodný dar, ktorý bol v darovacej zmluve z r. 1998 ocenený na 630000 Sk. Ide o to, že aj samotnú žiadosť na kataster napísal a podpísal iba darca, z čoho jasné vyplýva, že to bolo na jeho podnet, obdarovaný predmetné odstúpenie síce podpísal, ale, keďže vzťahy boli napäté, obdarovaný si neuvedomil skutočnosť, že súčasťou nie je znal. Posudok. - v závere odstúpenia je vyhlásenie, že si ho napísali účastníci sami a aj podpísali, čiže dokument nie je autorizovaný, účastníci nemajú právnické vzdelanie - o ďalších kompenzáciách nebola písomná zmienka - ďakujem, za Vaše posúdenie.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Zmena  v KN nie je možné vykonať len na základe listiny, v ktorej darca uplatňuje odstúpenie od darovacej zmluvy. To je len prejav jeho vôle.

2./ K zápisu zmeny  späť z obdarovaného na darcu  môže dôjsť buď na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody darcu a obdarovaného.  Samotná listina, kde máte uvedené Vami dojednané podmienky, píšete , že sa nazýva resp. je označená ako odstúpenie od darovacej zmluvy. Ak uvedená listina ak bola podpísaná jej účastníkmi v postavení darcu a obdarovaného a spĺňa náležitosti podľa zákona sa posudzuje podľa svojho obsahu a nie podľa toho ako  sa nazýva v záhlaví uvedenej listiny /píšete, že bola označená ako odstúpenie/. Súčasťou listiny nemusí byť znal. posudok.

3./ Píšete, že sumy podľa listiny  /celkom  400.000,- Sk boli uhradené = 100.000,- Sk + úver  300.000,- Sk/ pôvodnému obdarovanému.

4./ Zrejme sa Vám jedná o doplatenie  rozdielu v cene obdržaného daru s jeho cenou v čase vrátenia, nakoľko bola vykonaná rekonštrukcia vo vyššej hodnote než je vrátená suma kompenzácie.  Sme tohto názoru na základe Vami uvedených údajov,  že uvedený nárok je už premlčaný vzhľadom na okolnosť, že  pôvodný obdarovaný už dostal kompenzáciu 400.000,- Sk a zmluve resp. vo Vami uvedenej listine nie sú o ďalších nárokoch medzi účastníkmi dojednané ďalšie podmienky . K tomuto záveru dochádzame len na základe Vami uvedených údajov. Prípadne môžete nám poslať zmluvu resp. listinu na posúdenie.

5./   V zmysle ust. 49  § Obč. zákonníka účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Tu je podmienkou však aj tieseň , ktorá musí existovať v čas podpísania zmluvy.

6./  Možnosť by bola len vo forme  dohody  s terajším vlastníkom.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, objednali sme si plastové okná v januári​ a mali byt namontované do prvej polovice marca. Konateľ firmy nám málokedy dvihne mobil, ak sa mu dovolame, tak len same výhovorky. Prišiel pomerať okna, spísal zmluvy a pýtal zálohu. Dali sme mu, lebo povedal, že bez zálohy to nevie dať do výroby. Dá sa odstúpiť od zmluvy, vráti ešte peniaze?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, odstúpiť od zmluvy možno len z dôvodov uvedených v zmluve alebo v zákone. Keďže nepoznám obsah zmluvy, ktorú ste uzavreli s dodávateľom okien, odkazujem na zákonnú úpravu. V zmysle § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je zhotoviteľ povinný splniť zmluvu, teda dodať a vykonať montáž okien podľa zmluvy riadne a včas. V opačnom prípade je v omeškaní. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia preto písomne vyzvite konateľa firmy na splnenie záväzku zo zmluvy a poskytnite mu na to dodatočnú primeranú lehotu. Ak ani v tejto lehote Vám nebudú dodané okná, máte právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, čo znamená, že Vám zhotoviteľ je povinný vrátiť všetky peňažné prostriedky, ktoré ste mu odovzdali ako zálohu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dňa 15. 3 2017 som uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou poskytujúcou internet. Pripojenie ešte nebolo prevedené, Môžem odstúpiť od zmluvy bez sankcie aj keď je podpísaná s viazanosťou? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň. Odstúpenie od zmluvy je možné ak na to existuje zákonný alebo zmluvný dôvod. Pokiaľ ide o sankciu, tak treba povedať, že odstúpenie od zmluvy je výkonom práva, pričom za výkon práva by sa nemala ukladať sankcia (napr. zmluvná pokuta alebo iné).


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Idem odstúpiť od zmluvy po nákupe na internete v lehote 14 dni. Objednával som si naraz dva tovary. Myslím rôzne druhy. Primárne chcem vrátiť jeden. Mal by som aj ten druhý, keď je to v rámci tej istej objednávky? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

záleží na tom, či tento tovar ponúkal predajca spoločne, ako nerozlučnú súčasť s hlavným tovarom (napríklad notebook a k tomu ako darček puzdro na notebook), vtedy ak odstúpite od hlavnej zmluvy (napr. na notebook) tak zaniká aj zmluva na puzdro. Inak povedané, ak zanikne hlavná zmluva, zanikajú aj všetky ostatné zmluvy s ňou spojené. Iný prípad je, ak si objednáte dva rozlične druhy, ako je to vo Vašom prípade. Podľa môjho právneho názoru nezáleží na tom, či sú na jednej objednávke. Máte teda možnosť odstúpiť len od jedného tovaru, pričom druhého sa toto odstúpenie nedotkne. V odstúpení ale špecifikujte, od ktorého tovaru konkrétne odstupujete.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcela by som sa len opýtať, či ma môže prenajímateľ doslova zo dňa na deň vyhodiť z bytu aj s malými deťmi na základe ročného vyúčtovania, ktoré bolo v máji 2016 a 29. 5. 2016 nás prišla dcéra majiteľky vyhodiť, že polroka nemáme zaplatený nájom, hoci sme mali všetko zaplatené. Oni si to vyúčtovanie rozrátali na mesačne nájomné a z toho im vyšlo, že viac ako polroka nemáme zaplatené a do 1. 6. 2016 sme sa museli vysťahovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, od každej zmluvy je možné odstúpiť, resp. vypovedať ju iba za prípadov dohodnutých v zmluve alebo upravených v zákone. Občiansky zákonník predpokladá možnosť vypovedať nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca neplatí nájomné. Je však v takýchto prípadoch rozlišovať neplatenie nájomného a nedoplatok za energie podľa vyúčtovania správcu bytového domu. Rovnako je potrebné uviesť, že pri vypovedaní zmluvy nie je možné od nájomcu požadovať opustiť byt zo dňa na deň. Povinnosť opustiť nehnuteľnosť vzniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je podľa zákona dvojmesačná, ak nie je dohodnuté inak. Násilným spôsobom Vás nemôže z nehnuteľnosti vysťahovať. Zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mi skôr vyplýva, že neboli splnené podmienky na vysťahovanie z nehnuteľnosti a pravdepodobne ani na ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu neplatenia nájomného. Pre ďalšie posúdenie by však bolo potrebné detailnejšie posúdenie Vášho prípadu.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som si tovar cez internetovú predajňu. Tovar však nesplnil moje očakávania, a tak som sa ho rozhodla vrátiť predajcovi do 14 dní od doručenia tovaru - teda v zákonnej lehote. Predajca mi však odmieta vrátiť sumu uhradenú za tovar s odôvodnením, že peniaze za tovar nevracia. Môže mi zaslať len poukážku v uvedenej sume, ktorú ja môžem vyčerpať v lehote 24 mesiacov, avšak len na nákup na jeho stránke. Odporúča mi prečítať si jeho obchodné podmienky, takto to má totiž uvedené na stránke. Myslela som si, že tento problém je ošetrený zákonom a predajcovia si ho nemôžu ľubovoľne prispôsobovať. Prosím Vás o odpoveď, či je možný takýto postup, že mi predajca nechce vrátiť sumu späť na účet. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.01.2017)

Dobrý deň,

presne ako uvádzate. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku striktne vymedzuje povinnosti predávajúceho. Ak ste od zmluvy odstúpili v lehote, pričom išlo o tovar, ktorý je možné vrátiť (ten, ktorý nie je možné vrátiť vymedzuje zákon (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201#paragraf-7.odsek-6) je predávajúci Vám povinný po doručení tovaru vrátiť peniaze. Aj spôsob vrátenia ustanovuje zákon.

Podľa § 9 zákona 102/2014 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Z toho vyplýva, že je na Vás, či sa s predávajúcim dohodnete na inom spôsobe. Ak nie, je povinný Vám sumu vrátiť rovnakým spôsobom.

Ak nebude ochotný spolupracovať, môžete sa obrátiť na súd a samozrejme na Slovenskú obchodnú inšpekciu.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Zdravim, chcem sa opytat...ak som urobil objednavku, predajcovi este volal(nedvihal), napisal mu uz treti email...ziadna komunikacia z jeho strany, potreboval som danu vec k urcitemu datumu a on nekomunikuje, ci mozem odstupit od zmluvy. Dakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

v prípade, že ste uzatvorili objednávku cez internet ako fyzická osoba - spotrebiteľ (teda objednávali ste tovar ktorý nesúvisí s Vaším predmetom činnosti ako obchodnej spoločnosti či živnostníka) a tovar Vám zatiaľ nebol dodaný, môžete podľa § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. v účinnom znení od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať v listinnej podobe (na adresu predajcu uvádzanú v Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR alebo inom obdobnom registri) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom) a pod.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý den, s manželkou sme podpísali rezervačnú zmluvu, odfotili sme ju a poslali na mail realiťákovi, čiže originál zmluvy je len jeden a tam sme podpísaní s manželkou ale bez realiťáka. Je takáto zmluva platná? aj ked nie je podpísaná oboma stranami? Peniaze som im poslal na účet a chcem odstúpiť od zmluvy a chcem naspäť peniaze. Ďakujem

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobry den, zmluva je platna aj ked je podpisana a zoskenovana.

Ak chcete odstupit od rezervacnej zmluvy, poslite nam ju mailom, pozrieme sa na to a odporucime Vam najlepsi postup, ako ziskat peniaze spat (ak to bude mozne).

Odporucenie postupu je bezplatne.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobry den, podposovali sme zmluvu o prejane nebytovych priestorov v juni. Zmluva mala platnost od 1.7., ale majitelia nemali v poriadku papiere, takze sme museli zmluvu zrusit, ale uz sme si dali namontovat alarm za 800,- € ale este v juni, tyzden pred platnostou zmluvy. Chcem len vediet ci mame pravo na vratenie penazi za alarm, lebo mi ho nikde nepotrebujeme. Dakujem

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, od každej zmluvy (či už kúpnej alebo zmluvy o dielo) je možné odstúpiť iba v prípadoch, kedy to umožňuje zmluva alebo zákon. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade išlo aj o montáž alarmu, medzi Vami a osobou, ktorá Vám alarm namontovala došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo (hoci aj ústne). Tým, že Vám alarm riadne a včas namontoval, došlo k splneniu jeho zmluvnej povinnosti. V súčasnosti by odstúpenie od zmluvy prichádzalo iba do úvahy, ak by namontovaný alarm mal nejaké neodstrániteľné vady, kvôli ktorým je alarm nepoužiteľný.  Takú vadu však nepredpokladám. Nakoľko alarm nepotrebujete, môžete sa pokúsiť s osobou, ktorá Vám ho namontovala, dohodnúť na tom, že tento alarm od Vás spätne odkúpi, nakoľko nedošlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy a v súčasnosti tento alarm nepotrebujete. Závisí však výlučne na ňom, či alarm od Vás spätne odkúpi. Ďalšou možnosťou je pokúsiť sa alarm predať na internete tretej osobe. Vzhľadom na to, že došlo k splneniu povinnosti zhotoviteľa (osoby, ktorá Vám namontovala alarm) v súčasnosti by bolo možné od zmluvy odstúpiť iba v prípade výskytu neodstrániteľnej vady.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Cez e-shop som si objednala interiérové dvere v hodnote 1.400€. Dvere mi prišli komplet celé zlé a samozrejme som využila možnosť odsúpenia od zmluvy do 14 dní. V zákonnej lehote som poslala vypísanú podpísanú žiadosť o odstúpenie od zmluvy a rovnako v termíne sme dvere na svoje niáklady zaniesli 70 km do predajne kde má e-shop sídlo. Majitelia sa ohrádzajú, že som si dvere zle objednala sama, aj keď pracovníčka e-shopu mi zle povedala postup merania dverí. Spomínané dvere nie sú atypických rozmerov, ale štandardná veľkosť 70/80-ky, štandardná výška aj šírka stavebných otvorov. Dvere majú v katalógu a v ponuke na e-shope. Nič specifické dvere neobsahujú, ani veľkosť, ani tvar či farbu. A moja otázka znie: Máme, či nemáme právo na vrátenie finančných prostriedkov. Nakoľko bývame v dome s malým dieťaťom a bez dverí, boli sme nútení si objednať nové dvere u inej firmy kde sme samozrejme opäť zaplatili 1.500 € za dodanie nových dverí. Ďakujem Vám za skorú odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň,

Vám ako spotrebiteľovi v tomto prípade poskytuje právnu ochranu zákon č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z. z.").

Na Vašu otázku možno jednoznačne odpovedať tak, že podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ste oprávnená aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (ktorými sú aj zmluvy uzatvárané pri nákupe cez e-shop) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že skutočnosť, či boli dvere dodané na základe toho, že by ste si ich prípadne zle objednala (bez ohľadu na to, že ste pri výbere rozmerov postupovala podľa nesprávnych informácii predávajúceho) je úplne bez právneho významu a v každom prípade máte právo od zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od dodania tovaru. Aj keby boli dvere správnych rozmerov a vyhovovali by Vám po každej stránke, právo od zmluvy odstúpiť v uvedenej lehote by Vám patrilo aj v takomto prípade. V tomto smere preto argumentácia predávajúceho neobstojí.

Zákon č. 102/2014 Z. z. v § 9 ods. 1 taktiež jednoznačne ustanovuje povinnosť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručenené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov.

V prípade, ak Vám predávajúci do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy nevráti všetky platby, ktoré od Vás prijal na základe zmluvy uzavretej pri nákupe cez e-shop, je možné domáhať sa vrátenia peňazí v súdnom konaní. Rovnako Vám možno odporúčiť v prípade, ak si predávajúci uvedenú povinnosť v danej lehote nesplní, aby ste sa obrátili na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním uvedených povinností zákona č. 102/2014 Z. z. Rovnako by bolo vhodné upozorniť predávajúceho, že ak Vám v danej lehote nevráti všetky platby, podáte podnet aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Vzhľadom na výšky pokút, ktoré pri porušení uvedenej povinnosti predávajúcemu hrozia (16.500 €, v prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti až do 33.000 €), je možné predpokladať, že ho táto informácia motivuje k spleniu si svojich zákonných povinností.


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Pekný deň prajem, v októbri minulého roku som podpísal fotoset s jednou modelingovou agentúrou. Na fotenie som sa nemohol dostaviť, tak som ich kontaktoval, oni že v poriadku tak to presunieme. Pred týždňom mi prišla upomienka na zaplatenie tej sumy za službu, čo som v podstate nevyužil. Na zmluve, nie je ani ich pečiatka. Čo môžem robiť v takomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka dochádza odstúpením od zmluvy k zrušeniu zmluvy od počiatku. Tzn. že všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe zmluvy, od ktorej ste odstúpili, zanikajú. V prípade, ak by si účastníci zmluvy do odstúpenia od zmluvy poskytli určité plnenia, museli by si tieto plnenia navzájom vydať, vrátiť. Vo vzťahu k modelingovej agentúre ste vystupovali ako spotrebiteľ, čiže zmluvná strana, ktorej sa v zmysle Občianskeho zákonníka poskytuje väčšia ochrana. Ak sa v zmluve nachádza ustanovenie, že cenu na fotenie musíte uhradiť i napriek tomu, že ste sa fotenia nezúčastnili, mám za to, že ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku. Tá je v zmysle zákonnej úpravy neplatná. Pre podrobnejšie posúdenie Vašej veci, by však bolo potrebné vidieť presné znenie Vašej zmluvy.


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Môžem odstúpiť od spoludlžiteľstva pri pôžičke? Dlžník už dva-krát nezaplatil splátku, ktorú som musela zaplatiť ja. Ak dlźník neplatí, musím platiť ja? Čo sa môže stať, ak ja nezaplatím?

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle § 48 Občianskeho zákonníka, môže účastník od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Rozhodujúci je preto obsah zmluvy o pôžičke, vzhľadom na skutočnosť, že Vám zákon právo na bezdôvodne odstúpenie priznáva, avšak len v lehote 14 dní od jej uzavretia. V zásade platí, že ako spoludlžník máte rovnaké povinnosti ako druhý dlžník a zo zmluvy ste zaviazaný spoločne a nerozdielne, čo znamená, že veriteľ (banka alebo nebankový subjekt) je oprávnený vymáhať splatenie pôžičky od ktoréhokoľvek z vás. Pri nesplácaní pôžičky preto riskujete, že voči Vám bude začaté súdne konanie.  


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Existuje nejaka ochranna doba RK ktora musi uplynut aby som mohla danu nehnutelnost kupit bez realitnej kancelacie len na zaklade dohody s majitelom domu??? Strucny opis situacie: Nehnutelnost predava RK, mam zaujem o kupu lenze sa mi zda privysoka provizia pre maklera a majitel je ochotny predat dom bez RK, ale ten hrozi pravnou cestou na vymahanie provizie nakolko nam dom on sprostredkoval a prezentoval. Do danej nehnutelnosti sa este musia investovat nemale peniaze zato mi nie je jedno za kolko dany dom kupim... Dakujem za odpoved

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, predaj nehnuteľností prostredníctvom RK sa najčastejšie robí formou sprostredkovateľskej zmluvy medzi RK a majiteľom nehnuteľnosti. Čo sa týka podmienok odstúpenia od takejto zmluvy, to už má každá RK upravené jednotlivo. Vo vašom prípade sa musíte dohodnúť s majiteľmi, aby vypovedali zmluvu s RK o sprostredkovaní predaja a následne uzatvorili kúpnopredajnú zmluvu s vami. Samozrejme RK si môže nárokovať rôzne poplatky za odstúpenie od zmluvy, s čím musia majitelia rátať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku