'

Odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 3. 1. 2017

Otázka: Odstúpenie od zmluvy

Aké náležitosti mám uviesť pri odstúpení od zmluvy /nedokončená rekonštrukcia/, aby bolo odstúpenie platné? Jedná sa o firmu, ktorá po zložení zálohy na materiál práce neurobila, zatajovala sa, neskôr sľubovala a nakoniec neprišla vôbec. Peniaze napriek sľubu nevrátila. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň. Odporúčam Vám, aby ste odstúpenie od zmluvy realizovali písomne. Zákon pritom neurčuje presné náležitosti odstúpenia od zmluvy. Z odstúpenia od zmluvy musí byť predovšetkým zrejmá vaša vôľa zmluvu ukončiť. Odstúpenie od zmluvy pritom musí byť ako každý právny úkon urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Na odstúpenie od zmluvy síce musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod, avšak podľa judikatúry nie je potrebné tento dôvod uvádzať (viď rozhodnutie citované nižšie). Každopádne pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné v odstúpení špecifikovať aj presný dôvod.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4 Cdo 111/2008 zo dňa 30. júna 2009: „Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov.“

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, otec kúpil auto tento štvrtok a prišiel na ňom domov. V piatok už malo problémy so štartom, bolo zavezené do servisu a tam zistili, že je upchatý filter emisií pevných častíc, chcel by som sa opýtať, či je možné na základe toho, že je to chyba, ktorá nebola v inzeráte a takisto nebolo napísané, že auto ma problémy so štartom odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bol kontaktovaný a hovoril, že už peniaze minul a ide na dovolenku. Je možné mu auto odviesť a požadovať, aby vrátil peniaze? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, prípady odstúpenia od zmluvy upravuje občiansky zákonník v § 597. V prípade, ak vada nerobí vec neupotrebiteľnou, alebo ak Vás predávajúci výslovne neubezpečil, že auto takéto vady nemá, máte nárok na primeranú zľavu z ceny.

Dôležité je teda znenie vašej zmluvy.

§ 597 OZ:
"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Od predávajúceho teda môžete žiadať primeranú zľavu z ceny, ak Vás predávajúci neubezpečil, že auto nemá žiadne vady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že mi reklamná agentúra podvodným spôsobom nanútila ich služby, s, ktorými som po ich podľa mňa ako som už spomínal podvodným spôsobom súhlasil? Faktúru, síce s omeškaním som im už zaplatil, no po ďalšom telefonáte mi oznámili, že faktúru nemám zaplatenú, tak, že, či mi môžu upraviť splatnosť. Súhlasil som som si nebol istý, či som danú faktúru a danej firme zaplatil lebo tento rok to už bola asi desiata firma čo mi podobným spôsobom nanútila svoje služby. No a teraz mi zase volali, že s tým čo som súhlasil, tak som si objednal ďalšiu službu a zase to mám zaplatiť. Podotýkam, že všetko sa konalo telefonicky. Rad by som vedel, či môžem odstúpiť od daných, zmlúv, lebo vôbec nemám o ne záujem. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že ste podnikateľom a telefonicky Vás kontaktovala nejaká reklamná agentúra s ponukou a následne ste uhradili faktúry niekoľkým reklamným agentúram.

Pokiaľ nemáte s agentúrou podpísanú žiadnu písomnú zmluvu, môžeme len odporučiť žiadnu faktúru neuhradzovať. Pokiaľ ste sa na základe zmluvy, prinajmenšom Vašej písomnej objednávky a jej potvrdenia zo strany reklamnej agentúry k ničomu nezaviazali, v prípade, že Vám zašlú nejakú faktúru v písomnej forme prípadne emailom, oznámte, že nemáte záujem o ich služby. Ak Vás budú kontaktovať len telefonicky, treba jasne povedať, že o služby nemáte záujem.

Pokiaľ ide o predchádzajúce Vami uhradené faktúry na reklamné služby, skontrolujte obsah faktúr a deklarovaných služieb /reklamné služby/ vo Váš prospech, a žiadajte vrátenie peňazí.

Predpokladáme, že ani v ostatných prípadoch nemáte žiadnu zmluvu /zrejme sa jedná o ponuku služieb, že budete zverejnený na internete v nejakých katalógoch/. K vyjadreniu resp. vymáhaniu týchto súm  by sme potrebovali vedieť viacej informácií a predovšetkým vidieť doklady, aby sme Vám s tým pomohli.

Máme len odporúčanie v tom smere, že ak Vás budú kontaktovať reklamné agentúry s ponukami, najprv je potrebné si všetko overiť, nakoľko niektoré tvrdia, že je Vašou povinnosťou, aby ste boli ako podnikateľ zverejnený v katalógoch, čo nie je pravda.

Nemusíte sa obávať vymáhania dlžnej sumy z nimi zaslaných faktúr pokiaľ nie je medzi Vami žiaden zmluvný vzťah podľa ust. Obchodného zákonníka. Podľa ust. Obchod. zákonníka platí, že "výkon práva, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva právnu ochranu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Prosím ako môžem odstúpiť od zmluvy zo zkupeneho auta na splátky z AAAauto úver mi vybavovali cez homecredit.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

odstúpiť od zmluvy môžete len, ak to umožňuje zákon, alebo ak ste si to dohodli v zmluve. Odporúčam preto preštudovať zmluvu (aj kúpnu, aj úverovú) a zistiť, akými možnosťami a za akých okolností je zmluvu možné zrušiť. Vzhľadom na to, že neuvádzate dôvod, pre ktorý by ste chceli zmluvu zrušiť, nedokážem Vám v tomto momente povedať, či existuje zákonný dôvod odstúpenia zmluvy, alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy (Občianske právo)

Idem odstúpiť od zmluvy po nákupe na internete v lehote 14 dni. Objednával som si naraz dva tovary. Myslím rôzne druhy. Primárne chcem vrátiť jeden. Mal by som aj ten druhý, keď je to v rámci tej istej objednávky? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

záleží na tom, či tento tovar ponúkal predajca spoločne, ako nerozlučnú súčasť s hlavným tovarom (napríklad notebook a k tomu ako darček puzdro na notebook), vtedy ak odstúpite od hlavnej zmluvy (napr. na notebook) tak zaniká aj zmluva na puzdro. Inak povedané, ak zanikne hlavná zmluva, zanikajú aj všetky ostatné zmluvy s ňou spojené. Iný prípad je, ak si objednáte dva rozlične druhy, ako je to vo Vašom prípade. Podľa môjho právneho názoru nezáleží na tom, či sú na jednej objednávke. Máte teda možnosť odstúpiť len od jedného tovaru, pričom druhého sa toto odstúpenie nedotkne. V odstúpení ale špecifikujte, od ktorého tovaru konkrétne odstupujete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk