VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉHO


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉHO

DOBRÝ DEŇ PRAJEM..CHCEM VÁS POPROSIŤ O RADU,..MOJA KAMARÁTKA ODIŠLA BÝVAŤ K SVOJMU NEMECKÉMU PRIATEĽOVI DO NEMECKA, NEPRACUJE, ODVODY JEJ TAM PLATÍ PRIATEĽ. ONA NEPRACUJE NIKDE, TAKŽE NEMÁ ŽIADNY PRÍJEM. NEZAMESTNANÁ JE OD FEBTUÁRA T.R., DOVTEDY MALA PRÍJEM AKO OPATROVATEĽKA. PLATÍ NA MALOLETÉHO SYNA STÁLE TÚ ISTÚ SUMU, KTORÚ VTEDY STANOVIL SÚD, KEĎ EŠTE PRACOVALA. PENIAZE JEJ POŽIČIAVA PRIATEĽ, ODKLADÁ SI AJ DOKLADY. CHCEM SA OPÝTAŤ, ČI JE POVINNÁ PLATIŤ NADALEJ TAKÚ SUMU (170 EUR), KEĎ NEMÁ ŽIADNY PRÍJEM? MÔŽE POŽIADAť NA SK SÚD O ZNÍŽENIE ALIMENTOV? ĎAKUJEM ZA RADU. PEKNÝ DEŇ

Odpoveď: VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉHO

Dobrý deň

podľa § 75 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.” Podľa § 78 zák. č. 36/2005 Z. z.: “1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.”

 

Zo zákona je vaša priateľka povinná plniť si vyživovaciu povinnosť k maloletému, ktorá trvá až do času, pokiaľ nie je dieťa schopné samo sa živiť, avšak na základe horeuvedého, môže podať návrh na zníženie výživneho pre maloletého, kde odôvodní akým spôsobom sa zmenili jej pomery resp. životná situácia (prečo nepracuje, či sa snaží nájsť si prácu a pod.).

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉHO (Rodinné právo)

Dobrý deň
Manžel ma dieťa z prvého vzťahu, dohodli sa s bývalou partnerkou na výške výživného a podpísali zmluvu. Teraz po roku sa jeho bývala ozvala s tým, že je treba ísť na súd, kde sa potvrdí, že sa dodržiavajú podmienky uvedené v zmluve. Chcem sa opýtať, je toto bežný postup alebo len spôsob akým chce získať vyššie výživné ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉHO

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 65 zákona o rodine platí :
"(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

T.j. :  Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak sa rodičia písomne dohodli na výživnom a táto dohoda nie je schválená súdom, potom neplatenie výživného podľa predmetnej dohody nie je možné vymáhať cestou exekútora, teda dohoda je právne nevykonateľná.

Dostali ste teda správnu informáciu, že je to postup v súlade s ust. zákona o rodine.

O schvaľovaní dohody o výživnom na maloletého píšeme v mnohých našich odpovediach.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk