Máte
otázku?

Priemerná výška výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Priemerná výška výživného?

Dobrý deň, poprosím o radu, aká je asi priemerná výška výživného na 15 ročné dieťa v Bratislave? Doteraz platím 150€. S terajšou manželkou máme 12 ročné dieťa. Náš spoločný mesačný príjem je asi 1400€. Ako by som mohol dosiahnuť, aby mi nebolo výživné navýšené? Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

Dobrý deň, priemerná výška výživného na dieťa sa nedá určiť, pretože to môže byť od 30 eur aj do 1000 eur. Všetko to závisí od toho, aký máte príjem, aký má príjem matka, aké má dieťa výdavky, aké máte Vy a matka výdavky, koníčky a iné.. Porovnáva sa stav, ktorý tu bol v čase, keď sa určovalo výživné so súčasným stavom. Ak predložíte na súde správne dôkazy a budete tvrdiť skutočnosti, ktoré sú podstatné pre takéto rozhodnutie, potom súd nemusí výživné navýšiť. 

 

Napríklad v Nemecku majú tabuľky, podľa ktorých rodič presne vie, koľko bude platiť pri svojom príjme na dieťa v konkrétnom veku. 

 

U nás také niečo neexistuje. Už som sa stretol s tým, že súd určujú akési percentá z príjmu rodiča na 1-2 deti - 20-25 % z príjmu rodiča. Nemôžem však s tým úplne súhlasiť, pretože to závisí aj od veku dieťaťa a veľa ďalších faktorov.

 

Napríklad koníčkov dieťaťa. 

 

Uvediem pár príkladov, na ktorých sa dá celkom dobre ilustrovať to, že nemôžem brať do úvahy len akési percentá z príjmu rodičov. Sú dva páry rodičov, obaja majú 10 ročné dieťa. Príjem úplne rovnaký. Jedno dieťa je však zdravotne postihnuté a vyžaduje celodennú opateru. Nemôžeme vtedy určiť rovnaké výživné na jedno aj druhé dieťa aj keď sú príjmy rodičov rovnaké.

 

Alebo prípad, že deti majú rovnaký vek 9 rokov, ale jedni rodičia majú vyšší príjem a chodia na dovolenku 3x do roka druhí len 1x za 2 roky. Dieťa sa má právo podieľať na životnej úrovni rodiča a preto ak ten chodí na dovolenku 3x do roka, tak aj to dieťa má právo na takýto životný štandard a výživné musí byť v tomto prípade e. vyšši

Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, podávam žiadosť o rozvod. Mám dve deti. Jedno je študent vo veku 19 r. a druhé maloleté dieťa vo veku 9 r. (chodí na krúžky). Otázkou je, koľko si vyžiadať na platenie výživného. Podľa čoho sa mám držať, aby bolo súdom odsúhlasené? Manželov príjem je 1 400e netto možno aj viac, môj do 600e netto. Ani počas spoločného nažívania mi manžel nijako finančne nepomáha, a žiada odo mňa platiť fakticky výdavky na chod domácnosti, stravu, hypo, poistky. Atď na polovicu. Ak si požiadam na súde 500e bude to veľa? Ďakujem za usmernenie a radu.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň, podľa zákona je konanie o rozvod manželstva obligatórne spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode.  To znamená, že súd bude rozhodovať v rámci rozvodu o starostlivosti iba k mal. deťom. Pokiaľ ide o vašu plnoletú dcéru, pokiaľ jej otec nebude platiť dobrovoľne výživné, môže podať táto sama návrh na určenie výživného. Čiže v rámci rozvodového konania výživné na plnoletú dcéru súd riešiť nebude. 

Pokiaľ ide o určenie výšky výživného vo vzťahu k mal. dieťaťu, toto vždy závisí na jednej strane od odôvodnených potrieb mal. dieťaťa a na druhej strane od možností, schopností a majetkových pomerov povinného rodiča. Podľa zaužívanej súdnej praxe sa výška výživného stanovuje ako suma rovnajúca sa 20-30 % čistého príjmu povinného rodiča. Radšej ale navrhnite viac, súd výživné stanoví podľa skutočných príjmov povinného rodiča, ktoré bude iniciatívne v konaní o rozvod zisťovať. Ak máte vedomosť, že otec má aj iný príjem ako príjem zo závislej činnosti, aj toto v návrhu uveďte, aby to súd skúmal. To znamená, že v návrhu na rozvod a ÚPP k mal. dieťaťu navrhnite iba výšku výživného zodpovedajúcu na mal. dieťa, nie na plnoleté. V návrhu aj popíšte približné mesačné výdavky (všetky), ktoré sú starostlivosťou o neho spojené, pričom ak je potrebné na dieťa vynaložiť nejaké špeciálne výdavky (kúpa špeciálnej stravy, okuliarov a pod.), aj tieto tam popíšte. Popíšte aj vaše mesačné výdavky ako matky. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s manželom spolu nežijeme už dva roky a doteraz mi neprispieva na deti. Majú 17 a 19 rokov, ale ešte študujú. Manžel odvtedy nikde nepracoval a poberá polovičný invalidný dôchodok asi 110 €. Fyzicky pracovať môže. Ako mám postupovať ak chcem, aby platil na deti, keď nemá príjem. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o staršie dieťa, tak to je už plnoleté a výživné si musí riešiť vo vlastnej réžii. Ak chce, aby otec platil výživné, musí podať voči nemu návrh. Bez ohľadu na to, že má nízky príjem z invalidného dôchodku, aj tak musí platiť aspoň minimálne výživné, čo je teraz 32,11 €. Navyše nestačí že nepracuje. Uvádzate, že pracovať môže, takže súd môže a aj by mal vychádzať z potencionality jeho príjmu. Inak povedané pozrieť sa aj na to, či môže byť ekonomicky činný a teda či by vedel a mohol zarábať. V prípade, Že zistí, že pracovať môže, ale z vlastného rozhodnutia nepracuje, tak môže určiť aj vyššie výživné. Uvedené pritom primerane platí aj vo vzťahu k Vám, resp. k mladšiemu dieťaťu, ktoré hoci je už blízke veku dospelosti je stále maloleté. Za neho by ste museli podať návrh Vy.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás mám otázku, mám s partnerom dve deti, jedno ide mať 5 rokov, druhé je novorodenec. Nežijeme v spoločnej domácnosti, nie som za neho vydatá. Koľko mi približne vyrátajú výživné, keď ja mám materskú 400 e a on ma príjem v čistom cca 1400 e. Dcérka chodí do súkromnej škôlky kde sa platí mesačne cca 100 e.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
pri stanovení výšky výživného sú veľmi dôležitými odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Bez nich sa ťažko vyjadruje k výške výživného. Ak však vychádzam iba z jeho príjmu, tak podľa súdnej praxe by sa výška výživného mala stanoviť na úrovni 20-30 % z jeho čistého príjmu.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
priateľ pracuje v zahraničí. Podal o rozvod. Z akého prijmu mu budú počítať výživné. Pracuje 6 dni v týždni 12 hodín teda nadčasy, keď majú toľko práce, niekedy je mesiac bez nadčasov, niekedy sú nadčasy, Keď nemá nadčasy plat ma 1600 libier. Keď ma celý mesiac nadčasy je to okolo 3000 libier. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
výpočet výšky výživného závisí od viacerých faktorov. V prvom rade je dôležité akým spôsobom upraví súd zverenie dieťaťa na čas po rozvode. Ak by súd zvolil formu striedavej starostlivosti, tak by teoreticky mohlo dôjsť k situácií, že by neurčil mesačné výživné, okrem prípadu, že by bol veľký rozdiel medzi príjmami rodičov. Pri rozhodovaní o úprave styku s dieťaťom a určovaní výživného je hlavným kritériom najlepší záujem dieťaťa.

 

Ak by súd zveril dieťa Vám, tak potom súd určí, že Váš manžel by bol povinný platiť výživné nakoľko Vy by ste sa o dieťa každodenne starali, zabezpečovali mu stravu atď. Všetky tieto skutočnosti sa považujú sa plnenie vyživovacej povinnosti a keďže Váš bývalý manžel by sa po rozvode o dieťa osobne nestaral v prípade, že by bolo zverené do osobnej starostlivosti Vám, tak by plnil svoju vyživovaciu povinnosť prostredníctvom určitej finančnej čiastky, teda výživného.

Výška výživného závisí od posúdenia veci súdom. Výšku výživného upravuje § 75 ods. 1 Zákona o rodine:

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Čo sa týka odôvodnených potrieb, platí, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni jeho rodičov a teda v prípade, ak jeden z rodičov má vyšší príjem, aj suma výživného bude vyššia. Konkrétnu výšku však určí súd.

Súd zoberie do úvahy priemer za posledných 12 mesiacov a tak zistí koľko je výživné za mesiac. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,

mám otázku ohľadne navýšenia výživného po 7 rokoch. Dcéra má 16 rokov, matka má príjem cca 1300, otec odhadom 2500-3000, koľko môžem žiadať výživné? Odhad 500-600 eur náklady mesačne na dieťa. Započítané aj náklady na bývanie, matka býva sama, otec s druhou partnerkou, nemajú spolu dieťa. Ďakujem Silvia.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.08.2022)

Dobrý deň,

 

takto jednoducho sa to zovšeobecniť nedá, výšku výživného ovplyvňujú aj iné faktory. Aj preto je zákon v tomto smere konštruovaný tak, že na jednej strane sú rozhodujúce odôvodnené potreby dieťaťa a na druhej strane sú dôležité majetkový pomery, možnosti a schopnosti povinného rodičia. Tiež neviem ako bolo výživné upravené doposiaľ. Teraz (len na základe Vami uvedených informácií) by som ale uvažoval nad sumou 400 - 450 € mesačne plus by som zvažoval aj to, či je dôvod aj na tvorbu úspor pre dieťa.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, keď ma otec maloletej dcéry vysoký nedoplatok na výživnom, je možné, aby na súd výživné znížil na minimálnu sumu? Je nezamestnaný, poberateľov sociálne dávky, v roku 2019 mu bolo súdom určené platiť sumu 120 eur, ktorú neplatí. Niekedy zaplatí 30 eur, niekedy nič, náhradné výživné na dcéru mám vybavené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
iba na základe toho, že niekomu vznikne dlh na výživnom, nie je možné výživné znížiť. Ak však na jeho strane nastali také zmeny pomerov od posledného rozhodovania súdu, že je zníženie výživného namieste, súd môže pristúpiť k zníženiu výživného. Súd takmer vždy o takej zmene rozhoduje iba na základe návrhu povinného rodiča.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som vedieť, akú sumu výživného môžem žiadať na svojho 15 ročného syna, ktorý končí základnú školu a ide na strednú? Bývalý robí a jeho terajšia manželka robí tiež. Spolu majú mesačne cca 1.400,- až 1.500,- eur. Za opdoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,

priemernú výšku výživného žiaľ v slovenskej právnej úprave nie je možné určiť žiadnym konkrétnym výpočtom, na Slovensku nemáme na to tabuľky ako napríklad v Nemecku. V každom jednotlivom prípade bude preto súd osobitne skúmať individuálne okolnosti prípadu. Osobitne bude skúmať schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného vo vzťahu k oprávneným výdavkom dieťaťa. Na strane povinného rodiča môže súd zohľadniť aj oprávnené výdavky, resp. záväzky povinného. Avšak vždy je potrebné vychádzať z priority vyživovacej povinnosti pred inými výdavkami povinného rodiča. V samotnom návrhu súdu objasnite, aké sú výdavky na strane oprávneného dieťaťa (t.j. výdavky na bývanie, stravu, oblečenie, cestovné náklady, lieky, hygienické potreby, ale aj na záujmovú aktivitu, rôzne krúžky a iné). Súd po vykonanom dokazovaní rozhodne, aké sú odôvodnené potreby maloletého, aká je výška výdavkov na dieťa, a po zohľadnení schopností, možností majetkových pomerov rodičov určí výšku vyživovacej povinnosti povinného rodiča. Len pre úplnosť spomeniem, že výšku vyživovacej povinnosti môže ovplyvniť skutočnosť, aká je frekvencia stretávania otca s dieťaťom, pretože plnením vyživovacej povinnosti je aj zabezpečovanie osobnej starostlivosti o dieťa. Je napríklad rozdiel ak má povinný rodič ďalšie deti oproti tomu, ak nemá žiadne, pripadne, ak sa stará o zdravotne postihnuté dieťa alebo zdravé. Je tam veľmi veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Spočítajte si všetky výdavky a z tých zadajte od 60 do 70% od otca, zarátajte tam aj ročné výdavky, náhodné, dovolenky (pomernú časť na mesiac). 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či pri určovaní výživného sa berie do úvahy aj hypotéka. Keďže mám iba jedno dieťa, ktorému byt nakoniec ostane.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
áno. Hypotéku takmer vždy súd zohľadní ako výdavky, nakoľko v súčasnej dobe je takmer nemožné, aby mal človek vlastné bývanie bez hypotéky (kým nebýva u rodičov...).


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa s manželom rozviesť už spolu nežijeme v spoločnej domácnosti 2 roky. Ale k inej veci chcela by som sa spýtať na výšku výživného aké by som si mohla žiadať. Manžel v súčasnosti robí kuriéra myslím si, že jeho plat je cca 1000e v čistom a môj plat je tak 640e v čistom. Ja bývam sama so synom v prenájme za 400e. On býva s priateľkou, s ktorou čaká dieťa.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
pri výživnom je z pohľadu súdu dôležitá výška odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa. Tzn. že bude potrebné v konaní preukázať výšku výdavkov dieťaťa. Až následne bude môcť súd pristúpiť k posudzovaniu výšky výživného. Rovnako ani ja sa neviem bez ďalších podrobností vyjadriť k možnej výške výživného.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom povinnosti hradiť náklady na súkromnú škôlku napriek tomu, že moja dcéra nieje vo veku kedy musí nastúpiť do predškolskej prípravy vyplýva mi takáto povinnosť zo zákona ?
Dcérke posielam každý mesiac 150 €, ako je uvedené v rodičovskej dohode plus matka poberá detské prídavky z DE vo výške 220 €, nakoľko ja žijem a pracujem v Nemecku
Za skorú odpoveď vopred ďakujem s pozdravom Ján

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň, ak so zápisom maloletého dieťa nesúhlasíte aj vzhľadom na okolnosti uvedené v otázke/ vek/ a s matkou dieťaťa sa nedohodnete na platbách za súkromnú materskú škôlku, treba to dať matke vedieť, že so zápisom do súkromnej škôlky nesúhlasíte /napr. emailom/. Ak sa s matkou dieťaťa nedohodnete na platení poplatkov v súkromnej mater. škôlke, tieto nie ste povinný ani uhrádzať.

Odporúčame matke maloletého dieťaťa napísať, že sú zápisom do súkromnej mater. škôlky nesúhlasíte z Vami uvedených dôvodov.

 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
žijem s 18 r. dcérou v spoločnej domácnosti, ex manžel mi doteraz posielal výživné na môj účet, teraz poslal na účet dcére s odôvodnením, že už je dospelá. Má na to právo, aj keď vie, že dcére býva so mnou, ako aj, že sa o ňu starám vo všetkom ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2021)

Dobrý deň, ak dcéra dosiahla plnoletosť, otec môže posielať výživné priamo k rukám dcéry /pošt. poukážka, bankový účet/.

Osobitné rozhodnutie nepotrebuje a to aj napriek tomu, že je uvedené v rozhodnutí, že peniaze má otec posielať na účet matky alebo k jej rukám.

Ak výživné posiela priamo dcére, otec neporuší žiaden predpis a nepotrebuje k tomuto ani súdne rozhodnutie, lebo vyživovacia povinnosť bola určené jemu voči dcére. V čase súdneho konania dieťa nebolo plnoleté, preto súd musel rozhodnúť tak, že otec má platiť výživné k rukám matky, lebo ona bola zákonným zástupcom maloletého dieťaťa.

 

 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ak exmanžel platí na 3ročnú dcéru 150 eur pri hrubom plate 1200eur, môžem žiadať navýšenie, keďže dcéra ide od septembra do škôlky, ktorá zahrňa mesačné poplatky cca 60eur? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine možno súdne rozhodnutia o výživnom meniť, ak sa zmenia pomery, z ktorých sa vychádzalo pri určovaní pôvodnej výšky výživného. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že k zmene pomerov môže dôjsť ako na strane rodičov, tak na strane oprávneného dieťaťa. U dieťaťa ide obvykle o zmenu potrieb z dôvodu začiatku školskej dochádzky na rôznych stupňoch školy, prechod medzi jednotlivými stupňami školy, krúžkové aktivity, športové aktivity a zdravotné zmeny. Tým, že vaša dcéra nastupuje od septembra do škôlky a budú to pre vás zvýšené náklady, tak môžete podať na súd návrh na zvýšenie výživného spolu s potvrdením zo škôlky. V rámci návrhu môžete však žiadať zvýšenie výživného najskôr od času, keď došlo k zmene pomerov, preto vám odporúčam podať návrh na výživné až v septembri, keď dcéra bude chodiť už do škôlky. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať mám 4 deti a s manželom sme rozvedení. Momentálne mi platí výživné na 3 deti vo výške 180 e na toho štvrtého si chcem dať určiť súdom výšku výživného je živnostník a tvrdí, že zarába 900 e. Bývanie má platené zamestnávateľom. Aká môže byť určená suma na maloleté 1.5 ročne dieťa pri jeho plate?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
je veľmi ťažké odpovedať na Vašu otázku, nakoľko bude závisieť aj od odôvodnených potrieb dieťaťa. Nie je rozhodujúci iba jeho príjem, ale aj to, aké má dieťa potreby. Rovnako jeho vyživovaciu povinnosť ovplyvní aj to, že má ďalšie tri vyživovacie povinnosti. Ak na tri staršie deti platí dokopy 180,- €, nepredpokladám, že výška výživného na 4. dieťa bude vyššie než 50-60 €. Ako som však uviedol, bude to závisieť aj od potrieb dieťaťa (napríklad, či nepotrebuje pravidelne drahé lieky).


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu ohľadne výšky výživného. Môj partner má 2 práce priemerný plat v jednej 1300 e a v druhej 1400 e aktuálne potvrdenie o prijme z 10. 2. 2021. Máme 2 deti, 5 a 3 roky. On navrhuje výživné 150e na dieťa. Neviem, či je tento návrh adekvátny. Ak deti ostávajú mne. Ďakujem veľmi pekne za pomoc a radu.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na jeho príjem sa javí výživné ako neadekvátne. Samozrejme výška výživného nezávisí iba od jeho príjmu, ale aj od odôvodnených potrieb maloletých detí. Tzn. aké sú výdavky na ich starostlivosť. Ak sú výdavky nízke a 150,- € predstavuje aspoň 50-70 % nákladov, tak je potom vzhľadom na jeho príjem odôvodnené, aby deťom prispieval aj na tvorbu úspor.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Dcéra ma 20 rokov a navštevuje právnickú fakultu v Bratislave. Keďže jej otec ma min. mzdu platí jej 100e, samozrejme dostáva do ruky zvyšok peňazí, ale nedá sa to preukázať a do konca si vie aj zarobiť inou cestou brigády atď. Chceli by sme to dať na súd, aby dostávala viac peňazí, keďže je to malo a ja nezarobím veľa. Chceli sme to dať na súd, len každý ma odhovára, aby sme to nedali, že dostane ešte menej ako jej dáva. Mohli by ste mi poradiť, či je možné aby dostala ešte menej ako tých 100e?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
ešte menej ako 100,- € výživné by mohla dostať v tom prípade, ak by sa v súdnom konaní preukázalo, že sa náklady na jej život znížili a zároveň sa znížil aj príjem otca. Ak však náklady na jej život rástli (čo je pravdepodobné) a rovnako mierne rastie aj jeho príjem, je veľmi málo pravdepodobné, že by súd rozhodol o tom, že jej výživné ešte viac zníži. To, že časť peňazí dostáva na ruku, prípadne si zarobí na brigádach je možné vyvodiť aj z jeho životnej úrovne. Ak má vyššiu životnú úroveň ako jeho dcéra, jeho dcéra má právo podieľať sa na tejto životnej úrovni.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám 18 rokov a už 2 mesiace bývam s priateľom sama v podnájme, ktorý si platíme na polovicu. Moje mesačne výdavky sú okolo 400 eur, keďže sa pripravujem na fyzické skúšky na vysokej škole a mám osobného trénera plus polovica nájmu a jedlo tak isto telefón. Doteraz som všetky výdavky pokrývala zo stavebného sporenia, ktoré mi založila a šetrila naň len moja mama. Môj otec mi mesačne posiela 100 eur a nie je ochotný aj napriek mojim výdavkom výživné zvýšiť, moja mladšia sestra ma 11 rokov a jej výživné je vo výške 200 eur mesačne. Poradili by ste mi prosím ako môžem túto situáciu riešiť a či mám nárok na zvýšenie výživného zo strany otca?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
iba na základe informácií, ktoré ste uviedli nie je možné odhadnúť, či máte nárok na zvýšenie výživného. Podstatnými sú údaje v čase pôvodného súdneho rozhodnutia (o 100,- €) a majetkové pomery v súčasnosti. Ak však na Vašu sestru platí 200,- €, zrejme má dobré majetkové pomery a s vysokou pravdepodobnosťou by bolo na mieste aj zvýšenie výživného.  Rovnako je však otázkou, kedy bolo Vaše výživné stanovené, či uplynula dostatočná doba k tomu, aby bolo možné uvažovať o zvýšení výživného (ak totiž súd rozhodol pred 3-4 mesiacmi je málo pravdepodobné, že došlo odvtedy k takej zmene pomerov, ktoré odôvodňuje zvýšenie výživného).


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás mám otázku.
Keď sa DNA preukáže, že nie som otcom, nebudem musieť platiť výživné?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
ak budete mať DNA test, podľa ktorého nie ste otec, tak aj keby bol súdny spor, súd by Vám nemohol určiť platiť výživné. Ak ste už nejaké platili, potom by ste mohli toto výživné žiadať aj späť.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať koľko si môžem požiadať o výživné od partnera, ktorý žije s nami v spoločnej domácnosti a chcem nás vzťah ukončiť nakoľko pije alkohol. Dcéra ma 16mesiacov a ja som na materskej dovolenke a platím nájom a mám ešte dve staršie deti z prvého manželstva a z materskej mi ostane 15e a on robí v zahraničí a jeho príjem je viac menej vždy okolo 2000e. A či by som si mohla požiadať o alimenty aj na seba ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2020)

Dobrý deň,

 

výživné na dieťa sa určuje individuálne a rozhodujúce sú hlavne odôvodnené potreby dieťaťa a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Vo všeobecnosti by ste ale mohli kalkulovať so sumou 20-25 % príjmu otca.

Ako nevydatá matka môžete požiadať o príspevok aj Vy. Podľa § 74 ods. 1 zákona o rodine platí, že: "Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom."


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý večer. Som kamionista, aké výživné mám platiť na novorodené dieťa? Aká suma je primeraná pri mimosúdnej dohode? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2019)

Dobrý deň. Výška výživného sa nedá paušalizovať. Vždy je dôležité najmä to, aké má povinný rodič možnosti, schopnosti a majetkové pomery a aké sú odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa. Pritom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni oboch rodičov, a preto by malo byť výživné nastavené tak, aby nebol rozdiel medzi životnou úrovňou dieťaťa a rodičov.

Konkrétna suma výživného bude preto primárne závisieť od Vašich príjmov a potrieb dieťaťa. Odhadnúť primeranú sumu výživného bez detailného poznania individuálnych okolností Vášho prípadu však nemožno.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Poprosila by som Vás o radu. V septembri by som si chcela zvýšiť výživné na dieťa. Chcela by som vedieť akú mám šancu na súde. Otec syna žije v angkicku asi 20r. Keď mal syn 1r sme sa rozišli a súd mu odklepol výživné 180e. Keďže syn ide do prvej triedy a je alergik čo sú plus výdavky na dieťa. Chcela by som zvýšiť výživné na 300e. Viem, že zo sumy súd skreše, je lepšie dať vyššiu sumu? Napr. 350e? Otec syna pracuje, ma auto, nemá žiadne záväzky len priateľku s dvomi deťmi, je mi jasne prečo mi nechce dávať viac ale viem, že na súde s tým neobstojí, keďže deti nie sú jeho. Žije v podnájme u nejakých známych. Syna príde pozrieť tak 1-2 krát za rok. Čiže nemá žiadne starosti s ním a iné výdavky. Syna mal raz na 5 dni a to minulé leto, keď prišiel k rodičom na 3 týž. Toto leto, že si ho vezme na pár dni len syn už nejako nechce ísť. Ja pracujem čistý príjem mám okolo 700-750e v čistom, mám pôžičku na auto, ktoré som si musela kúpiť hlavne kôli synovi, keďže lekárov mám mimo mesto a teraz ho využívam aj do práce. Žijem u rodičov, ktorí sú na dôchodku. Nič nevlastným okrem toho auta. Prosím Vás aké sú šance, že mi súd zvýši výživné? Alebo nebodaj zníži. On sa mi vyhráža, že príde na súd s právnikom. Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň,

súd Vám zvýši výživné, avšak nie je dôležité koľko otec skutočne zarába, ale aké má aj potenciálne schopnosti a možnosti. Ak chcete dosiahnuť výživné 300 eur, podajte návrh na zvýšenie výživného a žiadajte vyššiu sumu. Suma výživného musí byť naozaj opodstatnená. Preto je potrebné vopred sa pripraviť na to, že súd bude skúmať zmenu pomerov.

V uvedenej veci je potrebné vychádzať z ust.  zákona o rodine, kde je stanovené §§ 62 a nasl. :

 "Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

"Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

"Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima."

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. K zmene výšky výživného môže dôjsť aj bez návrhu. Pri zmene pomerov sa prihliada na vývoj životných nákladov. Zmena pomerov môže byť odôvodnená buď subjektívne - okolnosťami na strane oprávneného (napr. zvýšenie výdavkov v súvislosti s prechodom na iný stupeň školskej dochádzky, zhoršením zdravotného stavu a pod.) resp. okolnosťami na strane povinného (napr. dlhodobá PN, vznik ďalšej vyživovacej povinnosti a pod.) alebo objektívne - vývojom životných nákladov. Súd je povinný podrobne skúmať okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného.

Návrh na zvýšenie  už určeného výživného pre maloleté dieťa má obsahovať :  Označenie  oprávneného, povinného,  maloletých detí,  identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej  a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej  osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,

Stav plnenia vyživovacej povinnosti , ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne. V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu v mene seba a môjho manžela. Dna 17. 5. 2000 sa manželovi narodilo nemanželské dieťa. K otcovstvu sa priznal a súd mu pridelil platenie výšky výživného na dieťa v sume 1200 SK. Matka dieťaťa nevyžadovala od otca žiadne stretnutia, keďže medzi nimi nebol predtým žiadny bližší vzťah. Počas skoro 18. Rokoch nežiadala o zvýšenie výživného a ani sa nesnažila kontaktovať otca za účelom stretnutia s dieťaťom. S manželom sme v roku 2003 uzatvorili manželstvo a mame spolu dvoch neplnoletých synov. Matka podala 15. 5. 2018 návrh na zvýšenie výživného a to so spätnou platnosťou od 11. 5. 2015 na sumu 250 e. Odôvodnila to zvýšenými nákladmi na výchovu dieťaťa. Matka sa medzi časom vydala a ma ďalšie dve deti. Žijú v dobrých podmienkach. Manžel má 20. 3. 2019 pojednávanie, preto Vás žiadam o pomoc. Samozrejme sme si vedomí, že výživné sa zvýši po rozhodnutí, ale zaujíma ma hlavne ako je to s obdobím od podania návrhu. Bude musieť manžel doplatiť rozdiel výživného? Ako sa môže manžel brániť? Berie sa do úvahy aj to, že manžela vôbec nekontaktovala skôr (pozná jeho kontaktné údaje)? Myslím si, že je to z jej strany vypočítavosť. Ďakujeme za každú radu.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Z otázky vyplýva, že matka podala návrh na zvýšenie výživného dva dni pred dosiahnutím plnoletosti dcéry Vášho manžela a to spätne 3 roky.
Podľa ust. §  § 77 zákona o rodine platí :
"(1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. 
(2) Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona sa premlčujú."


Zákon hovorí, že výživné možno priznať spätne na dobu troch rokov od začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Súdna prax k tomu zaujala stanovisko, že týmito dôvodmi sú napr. choroba matky, ktorá nedovoľovala jej podať návrh na súd.
To, že návrh bol, podaný dva dni pred dosiahnutím plnoletosti je kalkuláciu, keďže výživné na možno priznať len od začatia súdneho konania. Spätné priznanei výživného nie je pravidlo, ale možnosťou, ktoré dôvody pre priznanie posúdi súd podľa konkrétnych okolností.

Ústavný súd SR v uznesení z 28. marca 2018, sp. zn. I. ÚS 99/2018 k tomuto uvádza :

"Pri určovaní výživného za minulé obdobie súd zisťuje, aké boli konkrétne schopnosti, možnosti, zárobkové pomery povinného, potreby dieťaťa, prihliada na už poskytnuté plnenia, poskytovanie bývania, osobnej starostlivosti a hodnotí aj ďalšie zákonné kritériá. Zákonná podmienka existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spätné priznanie výživného vyplýva okrem iného zo snahy o zamedzenie špekulácií a zneužívania možnosti priznávať výživné pre maloleté dieťa. Sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky, t. j. aby návrh na určenie výživného podávali bez zbytočného odkladu pri naplnení zákonných podmienok. Pokiaľ však z určitých dôvodov, ktoré možno posúdiť ako výnimočné, účastníci žiadajú o určenie výživného s časovým odstupom a v ich konaní nemožno vidieť snahu o zneužívanie tohto inštitútu, súd môže výživné priznať aj spätne. Dôvody hodné osobitného zreteľa bude treba posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu."
 

Výživné za obdobie pred podaním návrhu po dobu troch rokov bude vecou posúdenia súdu, ako aj dôvodmi, a dokladmi predloženými matkou v konaní, ktoré je potrebné aby Váš manžel v konaní žiadal preukázať tieto zvýšené výdavky na požadovanú sumu 250€.

Súd môže určiť, že výživné od podania návrhu na súd do rozhodnutia súdu  je možné vykonať v splátkach.
V prípade záujmu Vám môžeme pripraviť konkrétne pripomienky k Vášmu návrhu, ktorý predpokladáme, že súd poslal.

 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Moja dcéra otehotnela ma 17 jej priateľ 19. Dcéra je prisúdená matke platím výživné pravidelne. Chcem sa spýtať do kedy som povinný platiť výživné na dcéru. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine ste výživné povinný platiť do času kým dieťa nie je schopné samo sa živiť, teda vlastnou prácou a úsilím nadobúdať prostriedky na úhradu svojich životných nákladov. Ak by sa vydala, vyživovacia povinnosť by prešla na manžela. V takomto prípade však pravdepodobne ešte nie je schopná sama sa živiť. Záleží napr. na tom, či študuje, či pracuje, aký je jej zdravotný stav a celková situácia.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Dcére by mal ex manžel platiť výživné 50 Eur, ktoré mu bolo určené súdom, nakoľko je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Túto čiastku však neplatil, tak mu ju začala strhať exekúcia, avšak iba 18 Eur. Dcéra študuje na vysokej škole a cez týždeň je na internáte. Pre mňa je to finančne veľmi náročné všetko platiť, pretože som bez partnera. Chcem sa spýtať, či ma význam podávať žiadosť o zvýšenie výživného. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ sa od poslednej úpravy výživného zásadne nezmenili pomery, v tomto prípade najmä majetkové pomery otca, potom pravdepodobne nie je veľmi veľká šanca na to, aby súd vyhovel návrhu na zvýšenie výživného. Presnejšie by to bolo možné posúdiť porovnaním terajšej situácie Vašej, Vašej dcéry a jej otca so situáciou na základe ktorej bolo výživné stanovené.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať čo sa týka výšky výživného na moje 2 ročne dieťa. Ex priateľ zarába v čistom 860e malého si berie podľa mojej potreby, keďže aj ja už chodím do práce polroka. Ex má hypotéku na svoj byt, v ktorom nežije. Dáva ho do prenájmu. Býva u svojich rodičov. Na malého platí mesačne 85e. Myslíte, že je to primerane k výške jeho platu? Súdne sme to zatiaľ neriešili ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

pri určovaní výšky výživného je potrebné vychádzať z § 62 ods. 2 Zákona o rodine, podľa ktorého Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Konkrétnu výšku výživného nie je možné určiť nejako paušálne podľa veku, pretože každé dieťa má iné potreby a vždy sa berie do úvahy aj to, aké sú pomery oboch rodičov. Preto ak rodičia nedospejú k dohode, rozhodne o výške výživného súd, a to tak, aby to bolo v záujme dieťaťa.

Okrem jeho príjmu zo závislej činnosti (zamestnania) je možné zarátať do jeho celkového príjmu aj nájomné, ktoré dostáva z prenájmu. Ak je jeho zisk z prenájmu vo výške niekoľkých stoviek eur, tak sa výživné, ktoré Vám platí, javí ako príliš nízke.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Mám dve deti 18 a 15 ročne, otec platí výživné po 100 EUR. Výživné bolo určené v roku 2007, keď boli deti ešte pomerne malé. Odvtedy som zvýšenie nežiadala, ale nakoľko syn nastupuje na Gymnázium a dcéra zmaturovala a chce ísť študovať do Čiech, náklady budú vyššie. Môj čistý príjem je do 700 EUR, exmanžel ma ešte jedno dieťa, žije s partnerkou, alebo manželkou (neviem), príjem určite nad 1000 EUR, či pracuje aj ona, neviem. Naše náklady na bývanie cca 170 EUR. Je nádej, že výžvné sa zvýši? A podotázka, je možné, ak požiadam o zvýšenie, aby mi ho nakoniec súd neznížil. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.06.2018)

Dobrý deň, určite si podajte návrh na zvýšenie výživného, súd to určite nezníži. Vy ako matka môžete podávať návrh iba za maloleté dieťa. Pokiaľ je Vaša dcéra už plnoletá, musí si podať návrh na zvýšenie výživného sama. Môžete ju však v konaní zastupovať ako zástupca.

V prípade ďalších otázok nám napíšte.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako sa prosím približne pohybuje výživné na nevydatú matku, pokiaľ je na rodičovskej dovolenke a rodičia dieťaťa (1, 5 roka) nežijú spolu? Len náklady na bývanie sú hypotéka 300, nájom plus energia cca 200. Matka má dieťa z predošlého vzťahu (8r), kde otec výživné platí minimálne a veľmi sporadicky. Čiže je samoživiteľka s 2 deťmi a jediný príjem rodičovský príspevok. Otec mladšieho dieťaťa ma hrubý príjem 1800 eur, popritom aj iný zárobok, no odmieta platiť viac než 160,- eur. Má dve deti z býv. manželstva, platí 200 eur spolu. Koľko by mal platiť približne na nevydatú matku a jej dieťa? Berie sa do úvahy aj fakt, že matka živí 2 deti? Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.04.2018)

Dobrý deň, pri tomto druhu výživného je veľmi dôležité uviesť, že je ho možné priznať iba na dobu dvoch rokov od narodenia dieťaťa. Tzn. že vo Vašom prípade (vzhľadom na to, že dieťa má 1,5 roka) by bol otec dieťaťa zaviazaný na platenie príspevku na pol roka. Pri určovaní výšky výživného (príspevku) sa vychádza z odôvodnených potrieb oprávnenej osoby a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Tzn. že by ste súdu museli preukázať Vaše odôvodnené potreby. Do nákladov by sa samozrejme počítali aj všetky výdavky v súvislosti s deťmi, avšak pri deťoch sa prihliada na to, že ich otcovia majú k nim tiež vyživovaciu povinnosť, ktorú si musia plniť zo zákona. Súd by sa musel vyrovnať s tým, že do akej miery máte znášať náklady detí Vy a do akej miery otec dieťaťa. Pri zisťovaní jeho pomerov sa tiež vezme do úvahy tá skutočnosť, že má ďalšie dve vyživovacie povinnosti (okrem Vášho dieťaťa). Táto skutočnosť vždy spôsobuje znižovanie sumy výživného (príjem povinného rodiča je totiž delený medzi viaceré deti). Po detailnejšom oboznámení sa s Vaším prípadom by sme možno zistili, že z Vášho pohľadu by bolo potrebné skôr riešiť výživné otca na vaše spoločné dieťa. Ak totiž uhrádza 160,- € mesačne na Vás oboch (suma sa delí na výživné pre Vás a pre dieťa), je táto suma veľmi nízka. Ak však suma 160,- € predstavuje iba príspevok na Vašu výživu a na výživu dieťaťa prispieva ešte nad rámec tejto sumy, je málo pravdepodobné vzhľadom na jeho príjem a počet vyživovacích povinností (výživné na deti má prednosť pred ostatnými výdavkami rodiča), že by súd určil príspevok na Vašu výživu vo vyššej sume.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku na výživné. Manželia v rozvodovom konaní, deti 7 a 13 ročné bývajú u matky v spoločnom dome, kde náklady sú cca 170e. Hypotéka platená manželmi 440e na polovicu. Matka zarába čistú mzdu 1000e. Čiže výdavky 220+170e. Otec príjem 1200e výdavky úver 220e+85ďalší úver. 200e náklady na náhradné bývanie. Benzín na vozenie deti krúžky škola denne 50e. Aké by ste odporúčali výživné do rozvodu platiť. Otec matke posiela 300e na obe deti. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2018)

Dobrý deň, určenie aspoň približnej výšky výživného závisí od mnohých ďalších skutočností neuvedených vo Vašej otázke. Súd pri určovaní výšky výživného vychádza z ustanovenia § 75 Zákona o rodine, podľa ktorého má súd posudzovať odôvodnené potreby maloletých detí a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Tzn. že ako prvé bude súd zisťovať odôvodnené potreby maloletých detí, ktoré tvoria najmä náklady na bývanie, stravu, oblečenie, obuv, hygiena, školské náklady, poplatky za krúžky a iné aktivity... Môže sa stať, že niektoré náklady by jeden z rodičov nadhodnotil v rámci súdneho konania a vtedy môže súd náklady aj znížiť podľa seba, ak má z vlastnej činnosti lepšiu vedomosť o výške týchto nákladov. Na druhej strane súd nemusí vychádzať iba z Vášho príjmu. Súd musí totiž skúmať, či nie je vo Vašich schopnostiach a možnostiach zarábať viac, aby ste zabezpečili výživu pre svoje deti (to je prvotná rodičovská zodpovednosť). Rovnako určenie výšky výživného má podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov závisieť aj od rozsahu vykonávanej starostlivosti počas jedného mesiaca (pomer starostlivosti medzi matkou a otcom). Až následne po zistení týchto skutočností pristúpi súd k určovaniu výšky výživného. V prípade, že náklady na starostlivosť o Vaše deti dosiahnu sumu aspoň 400-500 €, tak si myslím, že 150 € na každé dieťa bude súd považovať za nedostatočné výživné. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

S manželom už takmer rok nežijeme v spoločnej domácnosti. Mame 17 ročného syna, ktorý býva so mnou. Manžel mi nechce platiť výživné na syna, pretože jeho čistý mesačný príjem je 350, -e. Viem, že si privyrába na rôznych brigádach ale nemám mu to ako dokázať. Môj čistý mesačný príjem je 300e v čistom, momentálne som na dlhodobej Pn a výška nemocenských dávok je 200, -e. Na akú výšku výživného na syna mám od neho nárok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň. 

Výška výživného na neplnoleté dieťa sa určuje podľa schopnosti, možnosti a majetkových pomerov povinného rodiča. Každý rodič však bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, t.j. minimálne výživné je vo výške 27,13 Eur.

Váš manžel je povinný platiť aspoň toto minimálne výživné bez ohľadu na výšku jeho príjmu. V prípade, že budete žiadať stanoviť výživné súdnou cestou, v návrhu na určenie výživného môžete dať akúkoľvek sumu (budete ju musieť zdôvodniť výdavkami na neplnoleté dieťa), pretože bude na posúdení súdu po vykonanom dokazovaní, akú výšku výživného súd určí. V súdnom konaní sa bude zisťovať aj príjem povinného rodiča, pričom ak uvediete, že Váš manžel si privyrába aj brigádami, bude to musieť súdu vysvetliť. Ak Váš manžel si privyrábal brigádami aj v čase, keď ste spolu ešte žili v jednej domácnosti, tak to môže byť pre súd rozhodujúce.  


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý večer. Potrebovala by som poradiť. Chystám sa rozvádzať s manželom. Máme spolu jednu 6 ročnú dcéru, ktorá budúci rok začne navštevovať základnú školu. V pracovnej zmluve má napísané, že zarába 40 eur. Na svojom mene nemá žiadne majetky, pretože má exekútora a tak prepisoval všetok náš majetok na svoju sestru. Podľa tejto sumy mu koľko môže určiť súd ako výživné. Za vašu odpoveď Vám vopred ďakujem

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že súd pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti nevychádza iba z reálneho príjmu povinného rodiča, ale aj z jeho schopností a možností. Ak je napr. daná osoba vysokoškolsky vzdelaná alebo manuálne veľmi zručná, je v jeho možnostiach a schopnostiach mať vyšší príjem, než má (ak by sa snažila). Preto súd nezohľadňuje iba jeho príjem. Ďalej je potrebné uviesť, že nikto nemôže mať príjem mesačne 40,- €. Existujú zákony, ktoré zabezpečujú minimálnu výšku príjmu občana aj v tom prípade, keď má viacero exekúcii. Súdne konanie o rozvod manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností sa riadi tzv. vyhľadávacou zásadou, podľa ktorej môže súd vykonať aj také dokazovanie, ktoré nenavrhol žiadny účastník. Preto súd aj sám pristúpi k zisťovaniu reálnych pomerov na strane Vášho manžela a tiež zisťovania jeho schopností a možností (najmä ukončením štúdia...). Po zohľadnení jeho schopností, možností a majetkových pomerov a odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa (ktoré musíte v konaní čo najdôkladnejšie preukázať) bude súd rozhodovať o výške výživného. Iba na základe Vašej otázky však nie je možné ani odhadnúť akú výšku výživného mu určí súd.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám problém ohľadom otcovstva, ktorý len pred nedávnom vyplaval na povrch. Keď som mal 15 rokov, mal som pomer s istou ženou a po 10 rokoch sa ozvala, že som otcom. DNA testy boli pozitívne a čaká ma súd na určenie výšky výživného. Zarábam 400 eur. Avšak, moja mama postavila dom, kde spláca hypotéku vo výške bezmála 70 000 eur. (Posledná časť hypoteky bola pustena bankou 23.12.2016). Dom aj s pozemkom je však písaný na mňa a moju sestru. (Domom a pozemkom zároveň ručí za hypotéku). Chcem sa spýtať, či výška výživného sa môže v takomto prípade odvíjať aj od skutočnosti, že "mám vo vlastníctve" dom, ktorý však má spojitosť so mnou ako s fyzickou osobou len to, že je na mňa napísaný. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, súd v konaní o určenie výživného skúma komplexne majetkové a zárobkové pomery na strane povinného rodiča. Vo Vašom prípade to znamená, že budete musieť súdu uviesť, že ste vlastníkom nehnuteľnosti. Pre súd je záväzný stav zapísaný v katastri nehnuteľností. Tzn. že pre súd budete vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Odporúčam Vám však celú situácia súdu vysvetliť a uviesť, že v tejto nehnuteľnosti nebývate a matka ju napísala na svoje deti. V súdnom konaní budete musieť súdu preukázať aj Vaše náklady, pričom je potrebné vedieť, že pri určovaní výšky výživného súd neberie do úvahy náklady, ktoré nie sú nevyhnutné. Rovnako Vám odporúčam po predložení odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa preskúmať náklady, ktoré bude tvrdiť matka. Často sa stáva, že niektoré náklady matky buď nepreukážu vôbec alebo ich vyčísľujú nad reálne pomery.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, 1. chcem sa opytat aka je vyska vyzivneho pri rozvode manzelov v hmotnej nudzi, resp. kolko moze pozadovat rodic, ktoremu budu zverene deti do starostlivosti v ramci hmotnej nudze? 2. Ak sa rozvadzajuci dohodnu o vysporiadani BSM, bude sud do toho zasahovat? Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o výšku výživného, v tomto prípade neexistuje nejaká presná tabuľka. Výška výživného sa určuje podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodičov a odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa. Súd teda určuje výšku individuálne v každom jednom prípade. 

K otázke BSM si dovoľujem uviesť, že na vyporiadaní BSM sa môžete dohodnúť aj mimosúdne. Len ak by ste nedospeli k dohode, môžete sa obrátiť na súd, aby rozhodol.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, vcera som mal rozvodove konanie. S rozvodom som suhlasil aj s urcenim starostlivosti o dieta, ktore dali matke. Ale sudkyna aj napriek predlozenym listinam mi prisudila platit 140eur vyzivne. Moje prijmy su 447 e mesacne bez strhnutia za obedy. A vydavky - platba za plyn 130e mes, 10e voda mesačne, splatka 50e mes, 30e mobil, doprava do prace 100 e mesacne, strava 70e mes. Ako mohla vyrata vyzivne 140eur mesacne, ked mne nezostane ani na moje osobne ani dokonca hygienicke potreby? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 23.11.2016)

Dobrý deň, výška výživného sa líši nielen podľa možností a schopností rodičov ale tiež aj podľa toho, v ktorej časti slovenska žijete. Je rozdiel pri tých istých platových podmienkach určiť výživné, ak bývate v Bratislave a ak bývate v nejakej malej dedinke, kde nie je práca. 

V svojej otázke nepíšete, koľko rokov malo dieťa. Každopádne odporúčam Vám odvolať sa voči rozhodnutiu. Tiež ste nenapísali, či ste tieto svoje výdavky všetky dopodrobna preukázali. Pretože, ak nepreukážete svoje výdavky, súd na ne nebude prihliadať. 

Súd tiež prihliada na schopnosti a možnosti, teda nielen na skutočné príjmy. Pokiaľ však nemáte schopnosti a možnosti si zarobiť viac, je potrebné to na súde preukázať. 

V konaní o určení výživného je potrebné vždy myslieť na to, že dokazovanie hrá podstatnú rolu.

 

Rovnako to však platí aj z opačnej strany. Pokiaľ matka len tvrdila výdavky na dieťa ale nič nepreukázala, potom to môžete využiť vo svojom odvolaní.  

 

Počkajte si na doručenie rozhodnutia a odôvodnenie. Následne Vám odporúčam navštíviť advokáta, ktorý Vám pomôže s odvolaním. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, potrebovala by som sa poradit na co by som mala narok v pripade rozvodu. Mame 9 rocne dieta na kt.by mal manzel platit vyzivne. V akej sume by sa to mohlo pohybovat ked ma cca 2000€ v cistom mesacne, nema pozicky, zije v dome v BA, ktory ostane jemu, auto ma sluzobne. Zaroven ma zaujima, ci mam narok na nieco z majetku...polku domu zdedil po rodicoch a druhu vyplatil bratovi/ 58 000€/ to uz pocas manzelstva. Dom napisal cely na seba. Po rozvode budem musiet odist z domu a byvat na podnajme..ja mam prijem 600€. Budem mat narok na nejake vyplatenie od manzela? Sme manzelia 12 rokov. Dakujem pekne Julia S.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o výživné, tak pri sume 2000 eur a 9 ročnom dieťati počítajte s výživným od 250 eur do cca 400 eur. Výška sumy výživného závisí od jeho výdavkov, Vašich výdavkov, záujmov dieťaťa, zdravotného stavu dieťaťa a iných. 

Pokiaľ ide o majetok, ak vyplatil počas manželstva brata, potom táto polovica bude patriť do BSM (dôležité ale bude odkiaľ mal peniaze), aj keď je napísaný na liste vlastníctva sám. K tomu Vám odporúčam konať už teraz. 

Čo sa týka Vášho odchodu z domu, tak podľa judikatúry, Vám on musí nájsť náhradne ubytovanie. 

Ak máte záujem, môžeme si dohodnúť stretnutie a ja Vám vysvetlím celý postup a Vaše práva. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceme sa s manželom rozviesť. Ten pracuje v zahraničí. Jeho čistý príjem je veľmi nízky cca 600€, diéty k tomu činia asi 2000 €. Berie sudca do úvahy aj tieto diéty, alebo iba čistý príjem? Ak by som sa s manželom dohodla na výške výživného, je možné že sudca určí inu výšku? Ďakujem za odpoved

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň,

podľa § 62 ods.2 Zákona o rodine Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Súd teda berie do úvahy príjmy, majetkové pomery atď. komplexne. Pokiaľ ide o dohodu o výške výživného, uvádzam, že podstata súdnych konaní spočíva práve v tom, že súd sa vždy snaží dosiahnuť medzi stranami zmier a vedie ich k dohode. Ak ide o maloleté dieťa musí súd skúmať, či by daná dohoda bola v jeho najlepšom záujme.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceme sa s priateľkou, rozísť a máme dve malé deti (6r. a 4r.), keď zarobím cca 2200 eur v čistom (sú v tom odmeny 30 %, diety 10 %, a základ. plat ostatok 60%) berie sa to z celej sumy alebo základu a koľko mám očakávať mesačné výživne na 2 deti, keď som musel odísť z bytu, ktorý vlastní priateľka a nemám kde bývať? Môžem si prenajať byt a odpočítať celú sumu za nájom? Poníži sa mi o to suma pre výpočet výživného? Priateľka zarába cca 1300 eur v čistom. Ďakujem

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.07.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vedieť, že súd určuje výšku výživného na základe schopností, možností a majetkových pomerov povinného (Vás) a na základe odôvodnených potrieb maloletých detí. Súd posudzuje Váš príjem komplexne, pričom na výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné neprihliada (vo vzťahu k prenájme bytu mám za to, že tento výdavok by mal súd posudzovať ako nevyhnutný v prípade, že nevlastníte žiadnu nehnuteľnosť, kde by ste mohli bývať). Následne súd zisťuje od matky výdavky na domácnosť a starostlivosť o deti. Tieto výdavky musí matka čo najpresnejšie vyčísliť a preukázať. Súd posudzuje Váš príjem, odôvodnené potreby maloletých detí a na základe toho dospeje k určitej sume, ktorú bude považovať za potrebnú na zabezpečenie adekvátnej starostlivosti o vaše maloleté deti. Považujem však za potrebné uviesť aj to, že pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom dáva súd aj zákon prednosť dohode rodičov. Tzn. že sa súd bude snažiť v prvom rade dospieť k určitej úprave rodičovských práv a povinností na základe dohode rodičov. Ak je možné s Vašou priateľkou sa na výkone rodičovských práv a povinností dohodnúť, odporúčam Vám uzatvoriť rodičovskú dohodu a následne ju dať schváliť súdu (aby bola vykonateľná).


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

dobry den potrebovala by som poradit ako spravne napisat ziadost o vyzivne na maloleteho a zaroven zakaz styku s otcom dietata nakolko o syna nejavi zaujem,ma psychicke problemy sposobene nadmernim poživanim alkoholu. Vobec neviem ako postupovat.Za kazdu radu a pomoc vam vopred velmi pekne dakujem.jedna sa o 2mesacne dieta

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2016)

Dobrý deň,

ak máte na mysli súdne určenie výživného je potrebné v návrhu uviesť všetky relevantné skutočnosti, ktoré odôvodňujú Vašu žiadosť, teda napr. že o dieťa nejaví záujem, má sklony k alkoholizmu, ďalej uveďte aký máte príjem a náklady na život a rovnako je potrebné vyčísliť čo najpresnejšie, aké máte náklady na starostlivosť o dieťa (oblečenie, strava, zdravotná starostlivosť a iné). Podľa Zákona o rodine platí, že výška vyživovacej povinnosti závisí od možností, schopností a majetkových pomerov rodičov a od odôvodnených potrieb dieťaťa. Súd zisťuje tieto pomery u oboch rodičov. 

Pokiaľ ide o zákaz styku, tak v zmysle medzinárodných dokumentov a našej právnej úpravy je právo dieťaťa na styk s rodičom jedným zo základných práv rodiča, resp. dieťaťa. Súdy obmedzia styk s dieťaťom len v prípade, ak hrozí, že vplyvom rodiča by sa narušil psychický či fyzický vývin dieťaťa. Ak jeho otec má sklony k alkoholizmu potom je zrejme žiadosť o zákaz styku na mieste.

Pri oboch návrhoch je potrebné Vaše tvrdenia podporiť aj priložením dôkazov (výplatné pásky alebo daňové priznanie, pokladničné bloky, a pod.)


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať v približne akom rozmedzí by sa mohla pohybovať hodnota výživného na dieťa zo strany otca, ak by súd po narodení zveril dieťa do starostlivosti matke. Otec je študent na vysokej škole, nemá žiadny príjem, hodnota na jeho účte nepresahuje 1000 eur a nevlastní žiadne nehnuteľnosti. Otec z matkou netvoril manželský vzťah a nežijú spolu

 

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň,

§65 Zákona o rodine uvádza nasledovné

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

 

Z § 65 odseku 2 vyplýva, že rodičia sú povinní prispievať na dieťa podľa svojich schopností a možností, to znamená, že pri určovaní výživného súd neprihliada len na majetkové pomery povinného, ale aj na to či je schopný a má možnosť zarábať. Preto bude súd prihliadať napríklad aj na to, či sa povinný bez dôvodu vzdal možnosti zarábať popri štúdiu, respektíve či sa pokúša nájsť si zamestnanie. Taktiež bude prihliadať na oprávnené potreby mladistvého.

Z 3. odseku možno určiť minimálnu výšku výživného na nezaopatrené dieťa, ktorá sa vypočítava zo životného minima a dosahuje sumu cca 30 €. Vzhľadom na to, že povinný nie je zárobkovo činný a ani nevlastní žiaden majetok, súd pravdepodobne určí výšku výživného v minimálnej hodnote. Na dosiahnutie tohto nároku môžete podať návrh na súdny výkon rozhodnutia (exekúciu).

 

V prípade že povinný nie je schopný platiť výživné a zároveň s jeho platbou mešká 3 a viac mesiacov, máte možnosť požadovať od štátu tzv. náhradné výživné, ktoré sa poskytuj maximálne v sume 1,2 násobku životného minima. Žiadosť sa podáva na ÚPSVaR v mieste trvalého pobytu dieťaťa.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak podám žiadosť o rozvod, v ktorom uvediem aj výšku výživného, s ktorou súhlasí aj manželka, tak musím dávať k žiadosti aj príjem mňa-navrhovateľa? Ďalšia otázka, počul som, že je možnosť, ak sa vzájomne dohodneme na vysporiadaní nášho majetku, vopred spísať dohodu, čo komu po rozvode pripadne, podpisy na tejto dohode overiť u notára, a túto dohodu doniesť na prvé pojednávanie a súd vie na tomto prvom pojednávaní aj rozhodnúť o rozdelení majetku? Predpokladajme, že v návrhu bude aj určené výživné, aj úprava styku s dieťaťom, s ktorým budeme obaja súhlasiť. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 31.03.2016)

Dobrý deň. V zmysle zákona je s konaním o rozvod manželstva spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. S konaním o rozvod manželstva však nie je spojené konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak teda podáte návrh na rozvod manželstva, v tomto konaní sa nebude riešiť rozdelenie majetku manželov. Toto sa rieši až po zániku manželstva, resp. po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ ide o skúmanie príjmov manželov v konaní o rozvod manželstva, tomuto sa zrejme nevyhnete, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. Konanie však môžete urýchliť tak, že uzavriete tzv. rodičovskú dohodu, v ktorej upravíte zverenie detí do starostlivosti jedného z manželov, prípadne do striedavej osobnej starostlivosti, upravíte výšku výživného, upravíte styk s dieťaťom, dohodnete sa kto bude deti zastupovať a spravovať ich majetok.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, podľa čoho sa stanoví suma/výška výživného u otca, ktorý je živnostník.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2016)

Dobrý deň, výška výživného sa stanovuje podľa odôvodnených potrieb maloletého a podľa schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Preto je potrebné v súdnom konaní z Vašej strany kvalifikovane preukázať výdavky týkajúce sa domácnosti a tiež starostlivosti o maloleté dieťa. Tieto výdavky je potrebné súdu aj zdokladovať (účtovnými blokmi, faktúrami...). Na druhej strane u povinného súd vychádza z jeho schopností, možností a majetkových pomerov. Príjem bude živnostník dokladovať daňovým priznaním. Rovnako bude musieť preukázať svoje výdavky, pričom súd pri výdavkoch povinného neberie do úvahy tie výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Následne súd na základe týchto údajov určí výšku vyživovacej povinnosti otca dieťaťa. V tomto smere považujem za dôležité uviesť, že súd pri určovaní výšky výživného nie je viazaný návrhom, tzn. že ak súdu navrhnete, aby určil výživné vo výške 200,- €, súd môže po ukončení dokazovania na základe vlastnej vôle určiť vyššie alebo nižšie výživné.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobry den.Chcela by som vediet, aku vysku vyzivneho by mi mal moj exmanzel platit na 12-rocne dieta, ak jeho prijem je cca 500 eur v cistom. Som druhykrat vydata a s terajsim manzelom mame este dve malololete deti 6 a 7-rocne. Jeho prijem je v cistom cca 400 eur a moj pozostava len z prispevku na opatrovanie, plus rodinne pridavky. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň, určiť presnú výšku výživného na Vaše dieťa nie je možné, nakoľko faktorov, podľa ktorých je možné rozsah vyživovacej povinnosti stanoviť, je viacero a sú mi neznáme. Podľa § 75 zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Podľa ustanovenia § 62 zákona, obaja rodičia majú prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. A taktiež platí, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, akú výšku výživného môžem žiadať od ex manžela pre 17 ročnú dcéru, študentku gymnázia. Otec má príjem cca 1.400 euro mesačne, vlastní byt a auto, stará sa o 10 ročného syna a manželka je zamestnaná.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, 

presná výška výživného (okrem minimálneho výživného) nie je upravená v žiadnom zákone či vykonávacom predpise. Súd posudzuje každý jeden prípad individuálne vzhľadom na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, jeho ďalšie vyživovacie povinnosti a samozrejme na odôvodnené záujmy a potreby maloletého dieťaťa. V návrhu je však potrebné uviesť, že dcéra je študentka na gymnáziu, to či uvažuje nad vysokou školou, rozpísať presné náklady na jej potreby od nákladov na bývanie, stravu, oblečenia, cez učebné pomôcky, zdravotnú starostlivosť až po náklady na jej záujmy a kultúrny život. Podľa ustálenej judikatúry a názorov odbornej verejnosti platí, že náklady na život dieťaťa rastú priamo úmerne s vekom. Ak to zhrniem, je potrebné dôkladne odôvodniť  Váš návrh a až súd rozhodne o presnej výške výživného. Upozorňujem však, že návrh môžete podať Vy, ako jej zákonný zástupca len do jej 18 roku veku. V prípade ak dcéra nadobudne plnoletosť tak musí návrh podať ona sama, vo vlastnom mene.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, syn začal v septembri študovať na vysokej škole, ale keďže neurobil zápočty, nemôže byť pripustený ku skúškam. Rozhodol sa neprerušiť štúdium na vlastnú žiadosť, ale počkať až mu škola zašle vyrozumenie o ukončení štúdia. V januári chce uzatvoriť trvalý pracovný pomer s tým, že si opätovne podá prihlášku na vysokú školu a v septembri 2016 by začal znovu študovať. Môže mať táto skutočnosť nejaký vplyv na súdom určené výživné?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Ak teda dieťa začne pracovať, mám za to, že mu zanikne nárok na výživné, nakoľko už bude objektívne schopné živiť sa samé. Pokiaľ by teda rodič, ktorý je povinný platiť výživné, podal návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti počas tejto doby a súd by o tomto návrhu rozhodoval v čase, keď je dieťa objektívne schopné živiť sa samé, mohlo by dôjsť k zrušeniu vyživovacej povinnosti.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Aká je zhruba výška výživného pre 19 študenta výška prijmu otca je 1000 €?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2015)

Dobrý deň

pri výživnom sa prihliada na potreby oprávneného, schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Dieťa má právo podielať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení vyživovacej povinnosti  súd prihliada aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa stará osobne. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Výživné pre dieťa znamená uspokojenie jeho hmotných potrieb (oblečenie, obuv, hygienické pomôcky,...) prostriedky pre vzdelanie, pre jeho záľuby a pod. Teda súd skúma všetky okolnosti v každom jednom konkrétnom prípade osobitne.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň rada by som sa informovala o výživnom. Mám 20 rokov študujem na VŠ. Môj otec na mňa prispieva 70eur. Pokiaľ dobre viem toľko platí od malička. Rodičia sú rozvedení od mojich 3 rokov. Otec má momentálne už druhú rodinu s dvoma maloletými deťmi. Ja bývam s mamou jej manželom a maloletou sestrou. Z môjho pohľadu si otec nežije zle sú zabezpečení majú všetko čo potrebujú (príjem neviem). Už od viacerých ľudí v mojom okolí som počula, že hranica výživného sa zvýšila na 100 eur. Chcem sa preto informovať že koľko sa tak približne prispieva na niekoho v mojom veku (moj príjem je jedna brigáda cca 200eur). Už dávnejšie totiž uvažujem o návrhu o zvýšenie. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.Pekný deň.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, hranica výživného sa nezvýšila na 100 eur. Podľa zákona o rodine má otec povinnosť platiť najmenej sumu vo výške 30 % životného minima. To je dnes cca do 30 eur. Spočítajte si svoje výdavky a požiadajte o zvýšenie výživného. Suma 70 eur je skutočne veľmi nízka na študenta vysokej školy. To, koľko Vám súd prizná výživné bude závisieť od Vašich výdavkov a od jeho príjmov a ďalších vyživovacích povinností, ktoré otec má.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobry den. Mam 6 rocnu dceru s nemcom. Podla ustnej dohody mi plati na dceru 150 euro mesacne. Od buduceho mesiaca mi bol priznany pridavok na dieta z nemecka vo vyske 156 euro a byvaly partner mi odmieta platit vyzivne. Chcela by som vediet, ked si podam na sud o urcenie vyzivneho, ci mi bude priznane aj ked poberam pridavok z nemecka. Jeho mesacny prijem je 4300 euro. Dakujem

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 01.05.2015)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 Zákona o rodine: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“ To, že poberáte sociálnu dávku v určitej výške, žiadnym spôsobom nezbavuje otca povinnosti platiť výživné. Z uvedeného dôvodu sa môžete obrátiť na súd s návrhom na určenie výživného. 

Otec nemôže argumentovať tým, že dostávate prídavok na dieťa zo zahraničia. 

Pokiaľ ide o výživné na dieťa pri príjme 4300 eur, tak suma 150,- €, ktorú Vám posielal bola príliž nízka. Súd pri určovaní výšky výživného vychádza aj z nákladov na dieťa, príjmov rodičov, výdavkov rodičov a iných skutočností. Dieťa ma právo sa podieľať na životnej úrovni rodiča. Ak si otec dovolí dovolenky, potom aj dieťa ma právo chodiť na dovolenky. Odporúčam Vám, ak sa nedohodnete mimosúdne, žiadať od neho na sude cca 500,- €. Súd Vám túto sumu zníži, ale nie však podstatne. Príjem otca bude potrebné preukazovať.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobry den. Chcela by som sa Vas opytat. Chcem sa dat rozviest. Nase manzelstvo uz dlhsiu dobu nefunguje. Mame spolu 1 dieta dceru 4roky. Ja som na predlzenej materskej dovolenke. Manzel pracuje v Rakusku a zaujimalo by ma ked manzel zaraba cca 2000e kolko by som dostavala na malu penazi? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2014)

Dobrý deň. Výška výživného môže byť určená vzájomnou dohodou rodičov (takúto dohodu však musí schváliť súd) alebo rozhodnutím súdu. Pri určovaní výšky výživného sa prihliada na odôvodnené potreby oprávneného (napr. náklady na ošatenie, stravu, zdravotné potreby a pod.), ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Pri určení výšky výživného na dieťa sa vychádza z toho, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pokiaľ bude o rozsahu vyživovacej povinnosti rozhodovať súd, prihliadne aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Konkrétnu výšku výživného však nemožno vyvodiť iba z príjmu povinného rodiča.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Záujima má aké výživné by mi prisluchalo, ak sa rozvedieme, syn ostane u mňa v starostlivosti. Syn má 1 rok. Manžel podniká v rodinnej firme a jeho príjem je 430 € + niečo navyše, čo mu jeho otec vyplatí. Jeho príjem je teda okolo 1000 €. Koľko môže platiť výživné na dieťa. On býva sám, firma je v ich budove. Ja bývam u rodičov, mám byt na úver, lebo tam chcem bývať. Prispieval by aj mne na bývanie? Splátka úveru je 300 € mesačne. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2014)

Vo Vašom prípade by po rozvode pripadali do úvahy dva nároky: 1. výživné na dieťa a 2. príspevok na výživu rozvedeného manžela. Pokiaľ by ste sa o výške výživného na dieťa, resp. príspevku na výživu rozvedeného manžela nedokázali dohodnúť, ich výšku by určil súd. V zmysle § 75 ods. 1 prvá veta Zákona o rodine (ďalej len ZR): "Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného." Pokiaľ ide o príspevok na výživu rozvedeného manžela je však nutné dodať, že jednou zo základných podmienok na jeho priznanie je to, aby sa rozvedený manžel nebol schopný sám živiť. Okrem toho je uvedený nárok časovo obmedzený na dobu 5 rokov s tým, že vo výnimočných prípadoch možno túto dobu predĺžiť (§ 72 ZR).

Spomenuté nároky sa pritom líšia aj z hľadiska rozsahu. Pri výživnom na dieťa sa v zmysle ZR vychádza z toho, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Na druhej strane pri príspevku na výživu rozvedeného manžela sa prispieva v menšom rozsahu, a to na primeranú výživu. V týchto nárokoch sú zahrnuté všetky náklady. 

Je problematické odhadnúť presnu výšku výživného, ktorú Vám súd určí, pretože nepoznám odpovede na viaceré otázky, ktoré súd rieši, napríklad: výška výdavkov, ktoré má dieťa, Vy a manžel, o aké výdavky ide, aké sú majetkové pomery oboch rodičov, atď. Až na základe všetkých údajov je možné určiť výšku výživného na dieťa a na Vás.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Pekný deň prajem, čo je rozhodujúce pri určení výšky výživného. S manželom sa rozvádzame, chcem aby mi súd prisúdil naše dve deti, Lenku a Katku (6 a 9) a manželovi určil vyživovaciu povinnosť. Môj ex si medzičasom našiel prácu mimo BA, v ktorej zarába menej a presťahoval sa. V poslednom čase ma čoraz častejšie žiada o dohodu, aby platil na dievčatá menej, lebo už toľko nezarába. Naposledy mi ale povedal, že on nemá už taký vysoký príjem a že nemá ani žiadny majetok a že bude žiadať minimálne výživné. Nám však nezostáva takmer nič na živobytie. čo je rozhodujúce pri určení výšky výživného? na čo súd prihliada?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Dobrý deň.

Určenie vyživovacej povinnosti povinného manžela je takmer vždy spojené s problémami a nezhodami. Rozhodujúcich je niekoľko skutočností, ktoré uvádzame v nižšie citovanom rozhodnutí súdu. Pokiaľ Váš exmanžel prijal pracovné miesto mimo BA s nižším príjmom preto, aby sa vyhol plateniu vyživovacej povinnosti a je objektívne schopný zarábať viac, dovolím si trvrdiť, že s týmto svojim argumentom na súde neobstojí. 

 

 Krajský súd v Ústí nad Labem v konaní sp.zn. 10 Co 550/2002 judikoval nasledovné:

 

V konaní o určenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu treba zisťovať celkové pomery rodičov – ich schopnosti, možnosti, majetkové pomery (vek, zdravotný stav, aktuálne rodinné pomery (ďalšie vyživovacie povinnosti, nové manželstvo), dosiahnuté vzdelanie, resp. odborná kvalifikácia a objektívna možnosť dosahovať vyšší príjem vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou, majetkové pomery (hnuteľný a nehnuteľný majetok, príjmy z inej než závislej činnosti, objektívnu možnosť získať ďalší príjem, napr. disponovaním vlastným majetkom, ak takéto disponovanie možno od osoby, ktorý má vyživovaciu povinnosť, spravodlivo požadovať)) a doterajšiu celkovú životnú úroveň toho-ktorého rodiča, to všetko s prihliadnutím na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa stará.

 

Takže nejde ani tak o skutočné pomery ale to, čoho je otec schopný.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku