Máte
otázku?

Priemerná výška výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Priemerná výška výživného?

Dobrý deň, poprosím o radu. Aká je asi priemerná výška výživného na 15-ročné dieťa v Bratislave? Doteraz platím 150 eur. Súčasne mám s terajšou manželkou 12-ročné dieťa. Náš spoločný mesačný príjem je približne 1400 eur. Ako by som mohol dosiahnuť, aby mi nebolo výživné navýšené? Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

Dobrý deň, priemerná výška výživného na dieťa sa nedá určiť, pretože to môže byť od 30 eur aj do 1000 eur. Všetko to závisí od toho, aký máte príjem, aký má príjem matka, aké má dieťa výdavky, aké máte Vy a matka výdavky, koníčky a iné.. Porovnáva sa stav, ktorý tu bol v čase, keď sa určovalo výživné so súčasným stavom. Ak predložíte na súde správne dôkazy a budete tvrdiť skutočnosti, ktoré sú podstatné pre takéto rozhodnutie, potom súd nemusí výživné navýšiť. 

 

Napríklad v Nemecku majú tabuľky, podľa ktorých rodič presne vie, koľko bude platiť pri svojom príjme na dieťa v konkrétnom veku. 

 

U nás také niečo neexistuje. Už som sa stretol s tým, že súd určujú akési percentá z príjmu rodiča na 1-2 deti - 20-25 % z príjmu rodiča. Nemôžem však s tým úplne súhlasiť, pretože to závisí aj od veku dieťaťa a veľa ďalších faktorov.

 

Napríklad koníčkov dieťaťa. 

 

Uvediem pár príkladov, na ktorých sa dá celkom dobre ilustrovať to, že nemôžem brať do úvahy len akési percentá z príjmu rodičov. Sú dva páry rodičov, obaja majú 10 ročné dieťa. Príjem úplne rovnaký. Jedno dieťa je však zdravotne postihnuté a vyžaduje celodennú opateru. Nemôžeme vtedy určiť rovnaké výživné na jedno aj druhé dieťa aj keď sú príjmy rodičov rovnaké.

 

Alebo prípad, že deti majú rovnaký vek 9 rokov, ale jedni rodičia majú vyšší príjem a chodia na dovolenku 3x do roka druhí len 1x za 2 roky. Dieťa sa má právo podieľať na životnej úrovni rodiča a preto ak ten chodí na dovolenku 3x do roka, tak aj to dieťa má právo na takýto životný štandard a výživné musí byť v tomto prípade e. vyšši

Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem sa, prosím, opýtať, koľko je ideálne platiť na výživné pre maloleté dieťa?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň,

všeobecná suma sa pohybuje okolo 20 až 30 % z príjmu povinného rodiča, pri výpočte súd zohľadňuje príjmy, výdavky rodičov ako aj výdavky dieťaťa. Ak nemáte výživné určené rozhodnutím súdu, tak sa môžete dohodnúť s druhým rodičom, a nie je potrebné ani podávať návrh na súd. Výhodou súdom určeného výživného je však možnosť následnej exekúcie, ak by náhodou povinný rodič výživné neplatil.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akú výšku výživného môže súd určiť pri 8-ročnom chlapcovi, ktorý odišiel s mamou do zahraničia, ak otec dieťaťa má manželku a ďalšie nezaopatrené dieťa. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2023)

Dobrý deň,
priemerná výška výživného sa nedá určiť tak, aby sa dala aplikovať na všetky prípady, avšak väčšinou sa výživné určuje vo výške 20% až 30% z príjmu povinného rodiča, ak je dieťa v osobnej starostlivosti iba jedného z rodičov. Prihliada sa aj na výdavky rodiča a aj dieťaťa.

Uvádzate tiež, že dieťa odišlo do zahraničia s matkou. Ak ide o trvalé presťahovanie sa, tak bude príslušný súd tej krajiny, kde má dieťa obvyklý pobyt (tam, kde má zázemie, navštevuje školu, má sociálne väzby a pod.).


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohla by som sa, prosím, opýtať, ako to je, ak som samoživiteľka s tromi deťmi? Je to tak, že dvoch synov mám od bývalého manžela, ktorý mi na nich platí 400 eur mesačne, čo je 200 eur na jedno dieťa. Moja situácia je taká, že mám príjem 900 eur a on má okolo 1600 eur. Popritom platím nájom za dom v sume 700 eur. Mohla by som teda náujom navýšiť výživné na synov bez súdu? Rada by som sa vyhla prípadným problémom. Nedokážem Vám to inak vysvetliť, ale potrebovala by som vedieť, koľko by mala byť výška výživného v takomto prípade. Ďakujem Vám za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň,
jediným spôsobom ako navýšiť výživné bez zásahu súdu je dohodou s druhým rodičom. Skúste otca kontaktovať a povedzte mu, resp. napíšte to čo nám. Ak rozhoduje o výživnom súd, tak výšku výživného určuje tak, že berie v úvahu príjmy a výdavky oboch rodičov, režim starostlivosti o dieťa a výdavky detí. Všeobecná suma výživného, ktorá by sa dala aplikovať na všetky prípady neexistuje, nakoľko sa určuje výživné individuálne vzhľadom na skutkové okolnosti, avšak väčšinu času sa výživné určuje v rozmedzí 20 až 30% z príjmu povinného rodiča. Môžete urobiť to, že otcovi vysvetlíte, že uvedená suma Vám nestačí, pretože Vaše výdavky narástli a pokúsiť sa s ním dohodnúť.  Ak nebude súhlasiť, tak jedinou možnosťou bude podať návrh na súd. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som rozvedená už štyri roky a teraz, po prvýkrát od rozvodu, si idem požiadať o zvýšenie výživného. Mám s bývalým manželom 11-ročnú dcéru a 15-ročného syna. Na syna mi prispieva 120 € a na dcéru 100 €. Exmanžel má mzdu 1200 €. Koľko môžem približne žiadať na zvýšenie výživného? Syn od septembra nastupuje na strednú školu. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň. Výška výživného na Slovensku sa určuje individuálne sudcom. Podľa zaužívanej súdnej praxe sa výška výživného stanovuje ako suma rovnajúca sa 20-30 % čistého príjmu povinného rodiča. Výška výživného závisí od viacerých faktorov, ako napríklad vek dieťaťa, jeho potreby a zdroje príjmu rodičov. Na Slovensku nie je verejne dostupná prepracovaná metodika, ktorá by bližšie určovala, aký podiel z príjmu rodiča by malo dieťa dostať. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, akú sumu môže určiť výživné, keď môj bývalý partner má čistý príjem 1800 eur a ja mám čistý príjem 1100 eur. Žijem sám a mám hypotéku. Ona býva v podnájme, za ktorý platí približne 600 eur. Ako sa určuje výška výživného? Berú sa do úvahy aj moje výdavky popri hypotéke?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2023)

Dobrý deň,
pri určovaní výšky výživného zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Samozrejme, sú dôležité príjmy aj výdavky rodičov, výdavky na dieťa a tiež kto vykonáva osobnú starostlivosť o dieťa. Popri hypotéke na byt, súdy pozerajú čiastočne aj na splácanie úveru na auto, náklady na energie a pod. (tie ktoré sú nevyhnutné). Vo všeobecnosti tiež možno skonštatovať, že súdy väčšinou určujú výživné rodičovi, ktorý sa o dieťa nestará v rozmedzí 20% až 30% jeho čistého príjmu. To aké výživné by súd určil Vám, by bolo v rukách konkrétneho sudcu, avšak taktiež by sa riadili vyššie uvedeným. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám s bývalým partnerom jedného syna, ktorý má 13 rokov. Na súde sme uzavreli dohodu o striedavej starostlivosti. Avšak, keďže syn nechce chodiť k otcovi, je stále u mňa. Otec ho navštevuje dva víkendy v mesiaci. Platí mi na syna mesačne 150 eur. Inak k jeho výžive neprispieva (maximálne mu dá raz za tri mesiace 5 eur ako kapesné). Všetky náklady (oblečenie, strava, krúžky, telefónny kredit, drogéria) hradím ja. Môj mesačný príjem z práce je približne 800 eur čistého, plus 150 eur od otca a 60 eur rodinné prídavky. No nájom ma stojí až 650 eur mesačne. Viem, že jeho hrubý príjem je 2400 eur (pracuje na živnosť a túto sumu každý mesiac fakturuje). Žije v spoločnej domácnosti s priateľkou a jej dcérou. Rada by som vedela, či mám podľa Vášho názoru nárok na vyššiu sumu výživného. Som si vedomá, že neexistuje žiadny konkrétny vzorec na určenie výšky výživného a súd berie do úvahy mnoho faktorov. Budem rada za Váš názor. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že sa o dieťa starajú obaja rodičia, teda formou striedavej starostlivosti, tak nie je nič zriedkavé, ak sa výživné neurčí vôbec, avšak vy uvádzate, že skutočnosť je iná a že syn trávi s otcom len dva víkendy v mesiaci. V takom prípade ide o skutočnosť, ktorá by mohla zakladať zmenu pomerov. V prípade, že by ste podali návrh na súd a žiadali zverenie do osobnej starostlivosti, nakoľko Váš syn nechce tráviť čas s otcom a požadovali by ste tiež zvýšenie výživného, tak by výživné malo predstavovať sumu vyššiu než 150 eur. Nie je totiž ničím výnimočným, ak sa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa jedným z rodičov výživné určí vo výške 20% až 30% z čistého príjmu povinného rodiča. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom určenia približného výživného. S partnerom sa rozchádzame. Máme dve maloleté deti vo veku 8 a 10 rokov. Môj príjem bude približne 800 eur v čistom, jeho je ťažko určiť, keďže má s.r.o. a netuším, koľko naozaj reálne zarába. Deti budú v mojej starostlivosti, takže všetky výdavky budem hradiť ja. Je suma 200 eur na dieťa podľa týchto informácií primeraná? Chápem, že je potrebné zvážiť asi viac faktorov. Budem vďačná, ak mi viete odpovedať. Vopred pekne ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2023)

Dobrý deň,
pri výpočte výživného vychádza súd z príjmov a výdavkov rodičov ako aj z výdavkov na dieťa. Výživné súd väčšinou určuje na hranici 20% až 30% z príjmu povinného rodiča, neplatí to však úplne všeobecne. V prípade, že je otec detí podnikateľ/vlastník sročky, tak si súd jeho príjmy vyžiada a spriemeruje a na základe toho určí mesačné výživné, bez tohto údaja je veľmi ťažké hovoriť o tom, aká suma by bola primeraná. Dôležitou bude samozrejme aj skutočnosť, ktorý rodič sa bude o deti po rozvode osobne starať. Je rozdiel ak zarába 500 eur alebo 5000 eur, ale súd nepozerá len na jeho príjmy ale aj na jeho schopnosti zarobiť peniaze. Môže byť nezamestnaný ale ak má schopnosť zarobiť a ukázalo sa to v minulosti, tak súd na to bude prihliadať ako keby tú sumu zarábal. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, podávam žiadosť o rozvod. Mám dve deti - jedno je študent vo veku 19 rokov a druhé je maloleté dieťa vo veku 9 rokov, ktoré navštevuje rôzne krúžky. Chcela by som vedieť, koľko by som mala požadovať na platenie výživného. Podľa akých kritérií by som sa mala riadiť, aby to súd schválil? Manželov príjem je približne 1 400 eur netto, možno aj viac. Môj príjem je okolo 600 eur netto. Počas spoločného života mi manžel finančne nepomáhal. Žiadal odo mňa, aby som plátila polovicu všetkých domácich nákladov, stravovania, hypotéky, poistiek a podobne. Nebolo by príliš veľa, ak by som na súde požiadala o 500 eur na výživné? Ďakujem za usmernenie a radu.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň, podľa zákona je konanie o rozvod manželstva obligatórne spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode.  To znamená, že súd bude rozhodovať v rámci rozvodu o starostlivosti iba k mal. deťom. Pokiaľ ide o vašu plnoletú dcéru, pokiaľ jej otec nebude platiť dobrovoľne výživné, môže podať táto sama návrh na určenie výživného. Čiže v rámci rozvodového konania výživné na plnoletú dcéru súd riešiť nebude. 

Pokiaľ ide o určenie výšky výživného vo vzťahu k mal. dieťaťu, toto vždy závisí na jednej strane od odôvodnených potrieb mal. dieťaťa a na druhej strane od možností, schopností a majetkových pomerov povinného rodiča. Podľa zaužívanej súdnej praxe sa výška výživného stanovuje ako suma rovnajúca sa 20-30 % čistého príjmu povinného rodiča. Radšej ale navrhnite viac, súd výživné stanoví podľa skutočných príjmov povinného rodiča, ktoré bude iniciatívne v konaní o rozvod zisťovať. Ak máte vedomosť, že otec má aj iný príjem ako príjem zo závislej činnosti, aj toto v návrhu uveďte, aby to súd skúmal. To znamená, že v návrhu na rozvod a ÚPP k mal. dieťaťu navrhnite iba výšku výživného zodpovedajúcu na mal. dieťa, nie na plnoleté. V návrhu aj popíšte približné mesačné výdavky (všetky), ktoré sú starostlivosťou o neho spojené, pričom ak je potrebné na dieťa vynaložiť nejaké špeciálne výdavky (kúpa špeciálnej stravy, okuliarov a pod.), aj tieto tam popíšte. Popíšte aj vaše mesačné výdavky ako matky. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom už dva roky nebývame spolu a doteraz mi neposkytuje žiadny príspevok na deti. Naše deti majú 17 a 19 rokov a stále študujú. Manžel od našej separácie nepracoval nikde a pobiera polovičný invalidný dôchodok, ktorý činí približne 110 €. Je schopný fyzicky pracovať. Chcela by som vedieť, ako mám postupovať, ak chcem, aby prispieval na deti, keď nemá žiadny iný príjem. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o staršie dieťa, tak to je už plnoleté a výživné si musí riešiť vo vlastnej réžii. Ak chce, aby otec platil výživné, musí podať voči nemu návrh. Bez ohľadu na to, že má nízky príjem z invalidného dôchodku, aj tak musí platiť aspoň minimálne výživné, čo je teraz 32,11 €. Navyše nestačí že nepracuje. Uvádzate, že pracovať môže, takže súd môže a aj by mal vychádzať z potencionality jeho príjmu. Inak povedané pozrieť sa aj na to, či môže byť ekonomicky činný a teda či by vedel a mohol zarábať. V prípade, Že zistí, že pracovať môže, ale z vlastného rozhodnutia nepracuje, tak môže určiť aj vyššie výživné. Uvedené pritom primerane platí aj vo vzťahu k Vám, resp. k mladšiemu dieťaťu, ktoré hoci je už blízke veku dospelosti je stále maloleté. Za neho by ste museli podať návrh Vy.


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám pre vás otázku. S partnerom máme dve deti, jedno sa chystá osláviť piate narodeniny a druhé je ešte novorodenec. Žijeme oddelene, teda nie som zaňho vdaná. Rada by som sa spýtala, koľko mi približne vypočítajú na výživnom, ak mám materskú dávku 400 eur a on má čistý príjem približne 1400 eur. Naša dcéra chodí do súkromnej škôlky, kde mesačné školné predstavuje cca 100 eur.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
pri stanovení výšky výživného sú veľmi dôležitými odôvodnené potreby maloletého dieťaťa. Bez nich sa ťažko vyjadruje k výške výživného. Ak však vychádzam iba z jeho príjmu, tak podľa súdnej praxe by sa výška výživného mala stanoviť na úrovni 20-30 % z jeho čistého príjmu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava