Máte
otázku?

Priemerná výška výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Priemerná výška výživného?

Dobrý deň, poprosím o radu. Aká je asi priemerná výška výživného na 15-ročné dieťa v Bratislave? Doteraz platím 150 eur. Súčasne mám s terajšou manželkou 12-ročné dieťa. Náš spoločný mesačný príjem je približne 1400 eur. Ako by som mohol dosiahnuť, aby mi nebolo výživné navýšené? Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

Dobrý deň, priemerná výška výživného na dieťa sa nedá určiť, pretože to môže byť od 30 eur aj do 1000 eur. Všetko to závisí od toho, aký máte príjem, aký má príjem matka, aké má dieťa výdavky, aké máte Vy a matka výdavky, koníčky a iné.. Porovnáva sa stav, ktorý tu bol v čase, keď sa určovalo výživné so súčasným stavom. Ak predložíte na súde správne dôkazy a budete tvrdiť skutočnosti, ktoré sú podstatné pre takéto rozhodnutie, potom súd nemusí výživné navýšiť. 

 

Napríklad v Nemecku majú tabuľky, podľa ktorých rodič presne vie, koľko bude platiť pri svojom príjme na dieťa v konkrétnom veku. 

 

U nás také niečo neexistuje. Už som sa stretol s tým, že súd určujú akési percentá z príjmu rodiča na 1-2 deti - 20-25 % z príjmu rodiča. Nemôžem však s tým úplne súhlasiť, pretože to závisí aj od veku dieťaťa a veľa ďalších faktorov.

 

Napríklad koníčkov dieťaťa. 

 

Uvediem pár príkladov, na ktorých sa dá celkom dobre ilustrovať to, že nemôžem brať do úvahy len akési percentá z príjmu rodičov. Sú dva páry rodičov, obaja majú 10 ročné dieťa. Príjem úplne rovnaký. Jedno dieťa je však zdravotne postihnuté a vyžaduje celodennú opateru. Nemôžeme vtedy určiť rovnaké výživné na jedno aj druhé dieťa aj keď sú príjmy rodičov rovnaké.

 

Alebo prípad, že deti majú rovnaký vek 9 rokov, ale jedni rodičia majú vyšší príjem a chodia na dovolenku 3x do roka druhí len 1x za 2 roky. Dieťa sa má právo podieľať na životnej úrovni rodiča a preto ak ten chodí na dovolenku 3x do roka, tak aj to dieťa má právo na takýto životný štandard a výživné musí byť v tomto prípade e. vyšši

Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať: Žijem sama s dcérkou v podnájme a môj príjem je iba 405 eur, keďže som na predĺženej materskej dovolenke, ktorá je zároveň príspevkom kvôli zdravotným problémom mojej dcérky. Na živobytie mi prispievajú moji rodičia sumou približne 300 eur. Moja prvá otázka znie: Trvalý pobyt aj s dcérkou máme ešte stále nahlásený na adrese môjho bývalého priateľa, teda otca dcérky. Mohlo by to byť nejakým problémom pri súde, ak podám žiadosť o výživné? Moja druhá otázka sa týka mojej finančnej situácie: Môže to byť problém, že nemám príjem celkom sama, ale finančne mi pomáhajú rodičia? Myslím tým, či by bol takýto príjem predmetom riešenia súdom a mohlo by to ohroziť moje právo na starostlivosť o dcérku. A posledná otázka: V prípade podania žiadosti o výživné, je možné získať finančné prostriedky aj spätne od momentu, kedy žijem sama s dieťaťom? Bude k tomu postačujúca zmluva o prenájme, ktorá dokazuje, od kedy žijem na samostatnej adrese? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2024)

Dobrý deň, to, že nemáte trvalý pobyt nahlásený na mieste nájomnej zmluvy nie je právny problém, podstatné je to, že máte kde bývať spolu s dcérou. Pokiaľ ide o trvalý pobyt na adrese nájmu, tu uvádzame, že bolo by dobré dohodnú´t sa s prenajímateľom, aby vám povolil prihlásiť sa na trvalý pobyt na adrese nájmu, keďže prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k nehnuteľnosti. Prenajímateľ vás môže z trvalého pobytu kedykoľvek odhlásiť a neporebuje k tomu váš súhlas.

Pokiaľ ide o výživné na maloletú, tu platí ust. § 77 Zákona o rodine :

"Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Z uvedneého dôvodu, že zrejme na vašej strane nie sú dôvody hodné osobitného zreteľa /neznalosť zákona sa tu neráta/, dobré by bolo dohodnúť sa na výživnom a to aj spätne a následne dohodu dať na scválenie na súd, lebo inak by bola právne nevykonateľná.

 

Odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo vašom meste/okrese prípadne návrh na určenie výživného môžete podať podľa vzoru návrhu, ktorý je zverejneý na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aká je súčasná výška výživného na jedno dieťa. Zároveň by ma zaujímalo, či je potrebné iniciovať súdny proces v prípade, že otec dieťaťa pracuje v Nemecku a ja dostávam rodičovský príspevok. Mohli by ste mi, prosím, poskytnúť bližšie informácie o postupe? Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň,
dôležité je to, kde má dieťa obvyklý pobyt, ak teda dieťa žije na Slovensku, tak bude príslušným na rozhodovanie o výživnom slovenský súd. Neuvádzate či máte výživné určené momentálne súdom alebo iba dohodou, ktorá nie je schválená súdom. Ak je výživné určené súdom, tak potom bude potrebné podať návrh na súd na zvýšenie výživného. Ak máte výživné určené len dohodou, tak sa môžete s otcom na zvýšení dohodnúť, prípadne danú dohodu môže dať súdu následne na schválenie, aby v prípade, ak otec nebude platiť mohla byť táto exekučným titulom. Ak by ste mali ďalšie otázky, prípadne by ste s celou vecou potrebovali pomôcť, tak si môžete objednať konzultáciu cez link nižšie: 

https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj známy má dve deti vo veku 13 a 15 rokov. Po rozvode mu súd stanovil výživné v sumách 100 a 150 eur. Po piatich rokoch jeho exmanželka požiadala o zvýšenie výživného na 650 eur. Jej mesačný príjem teraz vrátane výživného z exmanželovho príjmu predstavuje 2 120 eur, zatiaľ čo exmanžel má príjem 1 480 eur. Jeho mesačné výdavky sú vo výške 1 200 eur, čo mu na existenciu necháva len 280 eur. Otázka znie, ako a z čoho mu môžu výživné zvýšiť? Ak by mu súd stanovil požadovanú sumu výživného, na svoje základné potreby by mal len veľmi málo. V jeho výdavkoch nie je možné urobiť ďalšie úspory. Ak bude nová výška výživného uznána, navrhovateľka bude mať mesačný príjem 2 500 eur, zatiaľ čo exmanžel potom bude mať k dispozícii už iba 1 200 eur a nezostane mu dosť ani na to, aby si kúpil suchý rožok. Môžete mi poradiť, ako by sme mohli túto situáciu vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň,
takéto vyživné, ktoré ona požaduje Vám súd neurčí, to sa nemusíte obávať. Určite však v konaní argumentujte spôsobom ako ste uviedli, teda že výdavky a príjmy neumožňujú, aby otec platil vyššie výživné a tieto výdavky a príjmy súdu preukážte. Platí síce, že čím sú deti staršie, tým ich výdavky a odôvodnené potreby sú vyššie, rovnako však platí aj to, že rodič je povinný prispievať na výživu podľa svojich schopností a možností, súd mu nemôže stanoviť výživné, ktoré reálne nebude schopný platiť. Dá sa však očakávať, že nakoľko od pôvodného rozhodnutia uplynulo 6 rokov, tak výživné bude čiastočne zvýšené, avšak sme toho názoru, že nie v rozsahu aký požaduje matka. 

Druhou možnosťou je navrhovať striedavú starostlivosť, nakoľko v takých prípadoch sa výživné neurčuje. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem sa, prosím, opýtať, koľko je ideálne platiť na výživné pre maloleté dieťa?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň,

všeobecná suma sa pohybuje okolo 20 až 30 % z príjmu povinného rodiča, pri výpočte súd zohľadňuje príjmy, výdavky rodičov ako aj výdavky dieťaťa. Ak nemáte výživné určené rozhodnutím súdu, tak sa môžete dohodnúť s druhým rodičom, a nie je potrebné ani podávať návrh na súd. Výhodou súdom určeného výživného je však možnosť následnej exekúcie, ak by náhodou povinný rodič výživné neplatil.


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akú výšku výživného môže súd určiť pri 8-ročnom chlapcovi, ktorý odišiel s mamou do zahraničia, ak otec dieťaťa má manželku a ďalšie nezaopatrené dieťa. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2023)

Dobrý deň,
priemerná výška výživného sa nedá určiť tak, aby sa dala aplikovať na všetky prípady, avšak väčšinou sa výživné určuje vo výške 20% až 30% z príjmu povinného rodiča, ak je dieťa v osobnej starostlivosti iba jedného z rodičov. Prihliada sa aj na výdavky rodiča a aj dieťaťa.

Uvádzate tiež, že dieťa odišlo do zahraničia s matkou. Ak ide o trvalé presťahovanie sa, tak bude príslušný súd tej krajiny, kde má dieťa obvyklý pobyt (tam, kde má zázemie, navštevuje školu, má sociálne väzby a pod.).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohla by som sa, prosím, opýtať, ako to je, ak som samoživiteľka s tromi deťmi? Je to tak, že dvoch synov mám od bývalého manžela, ktorý mi na nich platí 400 eur mesačne, čo je 200 eur na jedno dieťa. Moja situácia je taká, že mám príjem 900 eur a on má okolo 1600 eur. Popritom platím nájom za dom v sume 700 eur. Mohla by som teda náujom navýšiť výživné na synov bez súdu? Rada by som sa vyhla prípadným problémom. Nedokážem Vám to inak vysvetliť, ale potrebovala by som vedieť, koľko by mala byť výška výživného v takomto prípade. Ďakujem Vám za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň,
jediným spôsobom ako navýšiť výživné bez zásahu súdu je dohodou s druhým rodičom. Skúste otca kontaktovať a povedzte mu, resp. napíšte to čo nám. Ak rozhoduje o výživnom súd, tak výšku výživného určuje tak, že berie v úvahu príjmy a výdavky oboch rodičov, režim starostlivosti o dieťa a výdavky detí. Všeobecná suma výživného, ktorá by sa dala aplikovať na všetky prípady neexistuje, nakoľko sa určuje výživné individuálne vzhľadom na skutkové okolnosti, avšak väčšinu času sa výživné určuje v rozmedzí 20 až 30% z príjmu povinného rodiča. Môžete urobiť to, že otcovi vysvetlíte, že uvedená suma Vám nestačí, pretože Vaše výdavky narástli a pokúsiť sa s ním dohodnúť.  Ak nebude súhlasiť, tak jedinou možnosťou bude podať návrh na súd. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som rozvedená už štyri roky a teraz, po prvýkrát od rozvodu, si idem požiadať o zvýšenie výživného. Mám s bývalým manželom 11-ročnú dcéru a 15-ročného syna. Na syna mi prispieva 120 € a na dcéru 100 €. Exmanžel má mzdu 1200 €. Koľko môžem približne žiadať na zvýšenie výživného? Syn od septembra nastupuje na strednú školu. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň. Výška výživného na Slovensku sa určuje individuálne sudcom. Podľa zaužívanej súdnej praxe sa výška výživného stanovuje ako suma rovnajúca sa 20-30 % čistého príjmu povinného rodiča. Výška výživného závisí od viacerých faktorov, ako napríklad vek dieťaťa, jeho potreby a zdroje príjmu rodičov. Na Slovensku nie je verejne dostupná prepracovaná metodika, ktorá by bližšie určovala, aký podiel z príjmu rodiča by malo dieťa dostať. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, akú sumu môže určiť výživné, keď môj bývalý partner má čistý príjem 1800 eur a ja mám čistý príjem 1100 eur. Žijem sám a mám hypotéku. Ona býva v podnájme, za ktorý platí približne 600 eur. Ako sa určuje výška výživného? Berú sa do úvahy aj moje výdavky popri hypotéke?

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2023)

Dobrý deň,
pri určovaní výšky výživného zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Samozrejme, sú dôležité príjmy aj výdavky rodičov, výdavky na dieťa a tiež kto vykonáva osobnú starostlivosť o dieťa. Popri hypotéke na byt, súdy pozerajú čiastočne aj na splácanie úveru na auto, náklady na energie a pod. (tie ktoré sú nevyhnutné). Vo všeobecnosti tiež možno skonštatovať, že súdy väčšinou určujú výživné rodičovi, ktorý sa o dieťa nestará v rozmedzí 20% až 30% jeho čistého príjmu. To aké výživné by súd určil Vám, by bolo v rukách konkrétneho sudcu, avšak taktiež by sa riadili vyššie uvedeným. 


Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám s bývalým partnerom jedného syna, ktorý má 13 rokov. Na súde sme uzavreli dohodu o striedavej starostlivosti. Avšak, keďže syn nechce chodiť k otcovi, je stále u mňa. Otec ho navštevuje dva víkendy v mesiaci. Platí mi na syna mesačne 150 eur. Inak k jeho výžive neprispieva (maximálne mu dá raz za tri mesiace 5 eur ako kapesné). Všetky náklady (oblečenie, strava, krúžky, telefónny kredit, drogéria) hradím ja. Môj mesačný príjem z práce je približne 800 eur čistého, plus 150 eur od otca a 60 eur rodinné prídavky. No nájom ma stojí až 650 eur mesačne. Viem, že jeho hrubý príjem je 2400 eur (pracuje na živnosť a túto sumu každý mesiac fakturuje). Žije v spoločnej domácnosti s priateľkou a jej dcérou. Rada by som vedela, či mám podľa Vášho názoru nárok na vyššiu sumu výživného. Som si vedomá, že neexistuje žiadny konkrétny vzorec na určenie výšky výživného a súd berie do úvahy mnoho faktorov. Budem rada za Váš názor. Ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že sa o dieťa starajú obaja rodičia, teda formou striedavej starostlivosti, tak nie je nič zriedkavé, ak sa výživné neurčí vôbec, avšak vy uvádzate, že skutočnosť je iná a že syn trávi s otcom len dva víkendy v mesiaci. V takom prípade ide o skutočnosť, ktorá by mohla zakladať zmenu pomerov. V prípade, že by ste podali návrh na súd a žiadali zverenie do osobnej starostlivosti, nakoľko Váš syn nechce tráviť čas s otcom a požadovali by ste tiež zvýšenie výživného, tak by výživné malo predstavovať sumu vyššiu než 150 eur. Nie je totiž ničím výnimočným, ak sa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa jedným z rodičov výživné určí vo výške 20% až 30% z čistého príjmu povinného rodiča. 


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Priemerná výška výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom určenia približného výživného. S partnerom sa rozchádzame. Máme dve maloleté deti vo veku 8 a 10 rokov. Môj príjem bude približne 800 eur v čistom, jeho je ťažko určiť, keďže má s.r.o. a netuším, koľko naozaj reálne zarába. Deti budú v mojej starostlivosti, takže všetky výdavky budem hradiť ja. Je suma 200 eur na dieťa podľa týchto informácií primeraná? Chápem, že je potrebné zvážiť asi viac faktorov. Budem vďačná, ak mi viete odpovedať. Vopred pekne ďakujem.

Odpoveď: Priemerná výška výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2023)

Dobrý deň,
pri výpočte výživného vychádza súd z príjmov a výdavkov rodičov ako aj z výdavkov na dieťa. Výživné súd väčšinou určuje na hranici 20% až 30% z príjmu povinného rodiča, neplatí to však úplne všeobecne. V prípade, že je otec detí podnikateľ/vlastník sročky, tak si súd jeho príjmy vyžiada a spriemeruje a na základe toho určí mesačné výživné, bez tohto údaja je veľmi ťažké hovoriť o tom, aká suma by bola primeraná. Dôležitou bude samozrejme aj skutočnosť, ktorý rodič sa bude o deti po rozvode osobne starať. Je rozdiel ak zarába 500 eur alebo 5000 eur, ale súd nepozerá len na jeho príjmy ale aj na jeho schopnosti zarobiť peniaze. Môže byť nezamestnaný ale ak má schopnosť zarobiť a ukázalo sa to v minulosti, tak súd na to bude prihliadať ako keby tú sumu zarábal. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priemerná výška výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.