Máte
otázku?

Výživné na maloleté deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Výživné na maloleté deti

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na podrobnosti týkajúce sa výživného pre dve maloleté deti (polročné a dvojročné dievčatá) môjho známeho. Jeho manželka nedávno podala žiadosť o rozvod, pričom ako dôvod uviedla, že po niekoľkých rokoch spoločného života, z toho dva roky ako manželia, prestali nájsť spoločnú reč, a to kvôli jeho povaha. Krátko po tom si našla priateľa, aj keď neviem, či žijú spolu. Dátum konania o rozvode na súde ešte nie je stanovený. Môj známy mal živnosť, ale ústne sa dohodli, že na deti bude prispievať celkovo 200 EUR mesačne. Zaplatil túto sumu prvých dva mesiace. Potom mu však právnička poradila, že suma je príliš vysoká vzhľadom na jeho výdavky, takže ju znížil na 110 EUR. Manželka s tým však nesúhlasí a tvrdí, že keď prebehne súd, bude musieť preplatiť rozdiel. Je to pravda? Známy zrušil svoju živnosť kvôli nedostatku práce a zamestnal sa v firme, kde má čistý plat vo výške 600 EUR, a to už po odpočítaní ubytovania. Platí však úver, leasing, poistenie a výživné 110 EUR, takže mu na živobytie ostane len 150 EUR mesačne. Z toho musí zaplatiť za stravu, benzín a hygienické potreby, neostáva mu teda nič. Rád by žil sám, aby mohol brať deti k sebe, ale pri takýchto výdavkoch by si nemohol dovoliť platiť nájom, takže musí bývať na ubytovni, ktorú mu poskytol zamestnávateľ. Má jeho budúca exmanželka právo žiadať viac ako 110 EUR na deti ako výživné? A keďže je na materskej dovolenke, má prispievať aj na ňu? Ďakujem vám vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

Dobrý deň, výživné na maloleté deti sa v konaní o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode priznáva odo dňa podania návrhu na rozvod. Tzn. že súd vo výroku rozhodne aj o tzv. zročnom výživnom (výživné od podania návrhu do rozhodnutia vo veci). Či určí súd vyššie výživné než 110,- € mesačne na dve maloleté deti je ťažké povedať. Súd pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletých detí a tiež zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Je dôležité uviesť i to, že súd pri výdavkoch povinného neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Súd bude v konaní skúmať odôvodnené potreby maloletých, náklady na domácnosť a deti bude preukazovať matka (v tomto smere bude potrebné sledovať, či nebudú niektoré náklady na domácnosť nadsadené). Ak po rozvode nebude mať jeho ex-manželka dostatočný príjem, bude môcť podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela (návrh sa podáva až potom ak sa ex-manželia nedokážu dohodnúť mimosúdne). V tomto smere by mohol byť ex-manžel zaviazaný na úhradu príspevku nevyhnutného na výživu rozvedeného manžela. O tomto príspevku však súd rozhoduje v osobitnom konaní (ex-manželka bude musieť podať nový návrh) a nie v rámci rozvodového konania.

Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, mám dve deti s bývalou manželkou, od ktorej sme už 9 rokov od seba. Napriek tomu mi v priebehu tých 9 rokov každý deň robí peklo zo života. Neustále mi vypisuje, ako som neschopný otec, ktorý sa nezaujíma o deti a neplatí. Každý deň non-stop výčitky som už z toho psychicky vyčerpaný. Riadne jej platím výživné podľa súdu a nie málo peňazí. Doteraz nikdy nemusela pracovať, platím za bývanie detí, školy a beriem si ich každý druhý víkend. Napriek tomu jej je stále málo, stále je všetko zle. Som presvedčený, že má nejakú poruchu, ale nechce si to priznať. Áut neviem, ako toto mám zastaviť. Bojím sa ju udiať na polícii, aby deti ešte viac nepostavila proti mne, než už sú. Sú ňou chúďatá zmanipulované neustálymi nezmyselnými lžami. Ja potom neustále musím bojovať o ich priazeň. Neviem, čo mám v takom prípade spraviť... Ako sa zachovať, aby som neprišiel o deti tým, že by som ju ohlásil na polícii.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 10.03.2023)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate vek detí, zrejme sú maloleté. Možnosťou obrany na Vašej strane by bolo postupovať striktne podľa súdneho rozhodnutia, keďže z otázky usudzujeme, že platíte nad rámec súdneho rozhodnutia, na čo by však doplatili deti. Možnosťou by bola aj striedavá starostlivosť v závislosti aj od veku detí a Vašich možností.

Odporúčam tiež uvažovať o podaní trestného oznámenia.

Odporúčam konzultáciu u advokáta.

 


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, som slobodná matka a mám synčeka, ktorý bude mať tri mesiace. S otcom dieťaťa nežijeme spolu, ani sme spolu predtým nežili. Nechcel to ani pred otehotnením. Počas tehotenstva som u neho bola týždeň a po narodení synčeka sme boli spolu pätnásť dní, keď mal syn jeden mesiac. Na matrike som ho priznala za otca dieťaťa a synček dostal po ňom meno aj priezvisko. Celý čas bývam s mojim otcom, od ktorého som išla aj do pôrodnice. Máme nejaké možnosti riešenia tejto situácie? Súčasne bývam s mojim otcom a so svojim synčekom a sme tu spolu šťastní. Neplánujem synčeka otca navštevovať. Otec dieťaťa sa mi vyhráža a zastrašuje ma súdmi a políciou kvôli údajnému zabraňovaniu styku s dieťaťom. Môže vôbec niečo dosiahnuť, keď je dieťa tak malé? Kojo synčeka. A v akom veku by mi ho otec dieťaťa mohol odobrať? Keď by podal návrh na zabraňovanie styku s dieťaťom, skúmal by súd, či je to pravda? Lebo ja som mu v styku s dieťaťom nezabranila. Taktiež chce, aby sa náš syn stretával s jeho rodičmi, ale ja tam prirodzene nechcem ísť, keď už nie sme spolu. Môže to byť v budúcnosti problém, keď by sa súdili o úpravu rodičovských práv a povinností? Môže to viesť k tomu, že mi syna odobrú a dajú do jeho starostlivosti? Otec dieťaťa mi na dieťa neposlal ani cent a ja som ho na súd nedala.Ďakujem pekne.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že pokiaľ sa o dieťa riadne staráte, nebývate na "ulici", nie ste drogovo závislá a alkoholička, atď., nie je právny dôvod, aby súd určil dieťa do výhradnej starostlivosti otca dieťaťa.

Odporúčam von veci podať návrh na súd o určenie výživného na maloletého a zverenie maloletého do vašej výlučnej starostlivosti s určením styku s maloletým otcom dieťaťa nateraz za prítomnosti matky, teda vás. Vzhľadom na vek dieťaťa nie sú dané ani podmienky striedavej starostlivosti s otcom dieťaťa.

Vy nie ste povinná dávať maloletého starým rodičom otca dieťaťa, lebo jednak je tu vek dieťaťa, kedy dieťa potrebuje predovšetkým vás a neexituje súdne rozhodnutie na určenie styku maloletého so starými rodičmi v zmysle ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine. Vyhrážky políciou a o odobratí dieťaťa sú neopodstatnené.

Odporúčam súčasne riešiť otázku v zmysle ust. § 74 zákona o rodine, z ktorého vyplýva vaše oprávnenie a nárok na úhradu príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke  /citujeme/ :

"(1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu dom.
(2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.15)
(3) Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu."

 


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, bývala partnerka môjho priateľa odmieta nechať otcovi vidieť ich dieťa. Už druhý mesiac po sebe mu poslala späť výživné, ktoré on v týchto mesiacoch zaplatil. Teda, on platil, ako obvykle, a ona mu peniaze poslala späť na jeho účet. Čo v takomto prípade treba robiť? Matka tvrdí, že si nepraje, aby bol on otcom dieťaťa. Prosím Vás o radu, ako postupovať v takejto situácii. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
uvádzate, že matka dieťaťa poslala späť uhradené výživné na účet otca dieťaťa a to z dôvodu, že si nepraje, aby bol otcom dieťaťa. Toto nie je riešenie a otcom dieťaťa ak je zapísaný v rodnom liste maloletého je stále.

Odporúčam otcovi dieťaťa, aby matke meloletého napísal doporučený list, že v prípade, že výživné opätovne vráti späť, následne splnenie vyživovacej povinnosti bude riešiť uložením peňazí do notárskej úschovy, čím jeho vyživovacia povinnosť bude splnená. Výživné nech posiela naďalej. Ak k náprave nedôjde /vráti výživné/, nech otec dieťaťa kontaktuje ktoréhokoľvek notára. Uložením peňazí do notárskej úschovy bude splnená vyživovacia povinnosť voči maloletému.

Pokiaľ ide o styk s maloletým, ak nebolo vo veci rozhodnuté, treba podať návrh na súd o úpravu styku s maloletým. Ak súdne rozhodnutie otec dieťaťa má, potom riešením je podanie návrhu na výkon rozhodnutia v zmysle ust. § 370 a nasl. Civil. mimosporového poriadku, kde matke maloletého môže byť uložená pokuta až 1000 € a to aj opakovane.


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, existuje nejaká zmluva alebo dokument, ktorý by umožňoval bývalému partnerovi vzdať sa práv na dieťa a zároveň by následne nemal nárok na toto dieťa? Lucia

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade nie je možné uzavrieť žiadnu zmluvu alebo čestné prehlásenie, že sa otec dieťať vzdáva svojich nárokov voči dieťaťu ak je zapísaný ako tec dieťaťa v rodnom liste. Jediným riešením pre Vás ako matku je osvojenie dieťaťa Vašim partnerom alebo manželom.

Ak otec dieťaťa neplatí výživné, resp. toto ani nie je určené dohodou schválenou súdom alebo na zákalde súdneho rozhodnutia, odporúčam túto otázhku riešiť, lebo je to v záujme maloletého dieťaťa, ako aj jeho matky. V prípade, že si nemôžete dovoliť advokáta, odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese, alebo návrj na zverenie maloletého do Vašej výlučnej starostlivosti a určenie výživného nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku. Mám skoro 13-ročnú dcéru so svojím bývalým partnerom, ktorý na ňu neplatil 12,5 roka. Skôr som to nežiadala, pretože bol násilník a trestne stíhaný. Nechcela som, aby sa stretávali. Minulý rok okolo apríla 2021 sa ozval a chcel papier, ktorý by potvrdzoval, že mi nič nie je dlžný. V súvislosti s tým hovoril, že keď mu to podpíšem, začne splácať dlh. Od mája do novembra začal platiť po 50 eur mesiacne, no potom prestal. Chcem sa opýtať, či môžem žiadať spätne výživné za tie tri roky aspoň? Michaela

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 17.01.2022)

Dobrý deň,  z otázky predpokladám, že máte súdne rozhodnutie o určení výživného na maloletého. Ak je to tak, potom je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh musí byť podaný elektronickými prostriedkami. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne podáte žiadosť o náhradné výživné na prísl. úrad práce, soc. vecí a rodiny. Premlčacia doba v tomto prípade je 10 rokov v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že cestou súdneho exekútora sa môžete domáhať úhrady výživného až 10 rokov spätne, avšak podmienkou je, aby ste mali súdne rozhodnutie o určení výživného na maloletého.

Ak by ste nemali súdne rozhodnutie o výživnom, potom musíte podať návrh na súd na určenie výživného pre maloletého a až následne podať návrh na vykonanie exekúcie. Je možné žiadať určiť výživné aj spätne maximálne 3 roky a to v zmysle ust. § 77 zákona o rodine, avšak budete musieť vedieť preukázať dôvody hodné osobitného zreteľa.

Odporúčam kontaktovať advokáta prípadne Centrum právnej pomoci, ktorého konzult. pracoviská nájdete na internete.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť s majetkovým vysporiadaním po rozvode. Rozviedli sme sa pred rokom a s bývalým manželom sme sa dohodli, že ak bude pravidelne platiť výživné na dcéru v dohodnutej sume, nebudem požadovať vysporiadanie a všetko si môže nechať. Spísali sme u notára dokument, v ktorom sa uvádza, že všetko zostáva jemu a ja si beriem auto a nejaké drobnosti. Majetkové vysporiadanie sme neriešili súdnou cestou. Samozrejme, teraz začína vymýšľať dôvody, prečo nechce platiť. Chcem sa opýtať, či môžem iniciovať súdne vysporiadanie, aj keď on má dokument od notára. V tom čase nebola iná možnosť pre mňa, inak by som to nespravila. Ďakujem za odpoveď. Ľubica

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že otázku vyporiadania BSM po rozvode máte vyriešenú v súlade s ust. § 149 Obč. zákonníka u notára. Súčasne predpokladáme, že predmetom tejto dohody nebola otázka platenia výživného na maloleté dieťa.

Ak ste sa na výživnom dohodli len ústne, potom toto nie je prípade postačujúce. Je potrebné spísať dohodu o zverení maloletého do Vašej výlučnej starostlivosti, o úprave styku s maloletým a o výživnom a túto dať následne na schválenie na súd. Bez súdneho rozhodnutia by bola predmetná hoci aj písomná dohoda právne nevykonateľná a teda v prípade neplatenia výživného by ste vec nemohli riešiť cestou súdneho exekútora. Ak by bývalý manžel nebol ochotný dohodu spísať, potom je potrebné podať návrh na súd.

Ak by otázka výživného bola súčasťou dohody o vyporiadaní BSM /čo však nepredpokladáme/, potom je potrebné dať túto dohodu na schválenie na súd v súlade s ust. § 24 ods. 3 zákona o rodine.


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
môj priateľ ma neustály spor so svojou bývalou partnerkou, s ktorou má dieťa. Kontaktuje ho vždy len vtedy, keď ide o peniaze. Problém však spočíva v tom, ako sa s ním správa. Nesnaží sa o dohodu, ale naopak, vždy je v konflikte bez ohľadu na to, o čo ide. Často ho ponižuje, uráža, hovorí s ním vulgárne, posmieva sa mu a vyhráža sa mu, že pôjde do väzenia. Často ho udáva, aj keď sa nespočetnekrát pokúsil s ňou dohodnúť na akomsi kompromise. Označuje ho za chudáka a kreténa. Jej cieľom je evidentne len mu ublížiť. Môj priateľ však nie je typ človeka, ktorý by sa takto správal voči nej. To, čo prežíva, pripada mi ako šikanovanie. Čo s tým môže urobiť? Môže to nahlásiť? Ďakujem za odpoveď. Barbora

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 18.11.2021)

Dobrý deň,
z položenej otázky nie je zrejmé, či vo veci bolo vydané súdne rozhodnutie o určení  vyživovacej povinnosti na maloletého otcom dieťaťa.

Ak súdne rozhodnutie nebolo vydané, na akékoľvek ataky zo strany matky dieťaťa jej treba oznámiť, aby podala návrh na súd. Možnosťou je, aby sa sa s otcom dieťaťa dohodli na výške výživného na maloletého a následne túto dohodu nechať schváliť príslušnému súdu. Ak by dohoda nebola schválená súdom, je nevykonateľná, teda matka dieťaťa by nemohla podať návrh na vykonanie exekúcie.

Bez súdneho rozhodnutia nie je potrebné platiť.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné žiadať výživné cestou súdu aj od partnera, s ktorým momentálne žijeme v spoločnej domácnosti a máme spolu tri deti. Nežijeme v manželskom zväzku. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 22.04.2021)

Dobrý deň, áno, právne je to možné. V tomto prípade platí ust. § 65 zákona o rodine :

"(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."
 
Na stránke našej advokátskej kancelárie nájdete množstvo odpovedí týkajúcich sa uvedenej problematiky - do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke treba zadať "na výživné pre maloletého".

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
potreboval by som sa zorientovať v nasledovnom dosť čerstvom probléme : súdom mám určenú vyživovaciu povinnosť vo výške 200. - eur mesačne na maloletú dcérku, ktorú mám s bývalou priateľkou. Platbu mám určenú uhrádzať do jej rúk vždy do 20. dňa v mesiaci. Keďže ja aj priateľka pracujeme v rovnakom meste, vždy som jej osobne doniesol peniaze a na jej prosby som jej dával aj finančné čiastky dosť nad rámec povinnosti. Nikdy som s platbou nemeškal, práve naopak na jej prosby som jej platil niekedy aj desať dni pred určeným termínom. Samozrejme som malej kupoval darčeky atď. Keďže priateľka doteraz nepracovala a vlastnou vinou a jej zlým správaním sa dostala do fin. Problémov, zrazu mi dnes poslala správu, že vraj som jej nezaplatil peniaze na malú, a že peniaze, ktoré som jej tento mesiac dal(80. -/50. -/180. -)eur sú vraj peniaze na úhradu jej bytu. Pritom ja vôbec nemám žiadnu povinnosť platiť jej byt, ani som sa na ničom takom s ňou nedohodol a ani neviem koľko za byt platí. Vždy som si povinnosť načas aj vopred splnil, z jej jednania som pravdupovediac dosť v šoku. Peniaze som jej doteraz vždy dával osobne, len, keď som bol mimo okres vkladal som jej platbu na účet. Prosím o radu, ako ďalej postupovať, pretože s ľútosťou musím konštatovať, že neviem z akých pohnútok sa ma snaží vydierať. Za Vašu odpoveď ďakujem. S úctou M.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 20.02.2021)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : výživné treba platiť výlučne prevodom na bankový účet, nie osobne do ruky a teda bez dokladu - písomného potvrdenia o prevzatí výživného.


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, rozíšiel som sa s priateľkou. Platím jej na nášho 17-mesačného syna, kupujem oblečenie, rôzne potreby a financujem aj krúžky, ako je plávanie a cvičenie. Chcel by som sa opýtať, či som povinný finančne splácať jej hypotéku na 2 byty, aj keď s ňou nežijem? Ona je momentálne na materskej dovolenke. Ďakujem, Henrich.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,
položíme Vám otázku : Ste v hypotekárnom úvere vedený ako dlžník, spoludlžník, ručiteľ ?

Zrejme nie, potom nie je právny dôvod, aby ste hypotéku platili.

Pokiaľ ide o výživné na maloleté dieťa, usudzujeme z otázky, že výživné nebolo určené súdnym rozhodnutím. Odporúčame vo veci výživného na maloleté dieťa spísať dohodu o výške výživného a túto dať na schválenie na súd.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava