'

Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 1. 2017

Otázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy ojazdeného auta, ktorú som uzavrel dňa 16.01.2017. V zmluve je napísane, že som sa riadne oboznámil so stavom vozidla avšak v kolonke vady auta-neuviedol predavajúci nič, dokonca ma ubezpečoval, že o auto bolo riadne starané. Auto 20.01.2017 nenaštartovalo. Vtedy som chcel ísť vozidlo prihlásiť. Na vlastne náklady som kupil novú autobatériu, tak ako mi poradili v servise. Aj tak auto štartuje na viac pokusov. Po tych pár dňoch som zistil, že z auta presakuje asi olej. Ked som sa dnes 27.1.2017 konečne dostal k prihlaseniu vozidla, policajt pri jeho kontrole povedal, že autu chýba štítok obsahujúci hmotnosť, rok výroby a pod., bez štítka nie je možné auto prihlásiť. Chýbajúci štítok mal byť zároveň spomenutý v dokladoch o STK kontrole a mala byt udelená autu výnimka. STK a EK vykonal este predavajuci. Predošlá majitelka nemá čas mi zdvihnúť telefon a do sms mi napísala, že ona auto neprihlasovala a nevie kde je ten štítok. Rád by som sa dozvedel ako mám správne postupovať ďalej, či môžem od zmluvy odstúpiť a aká je lehota na odstup. Dakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné pozrieť Vašu zmluvu, nie každa vada vozidla je dôvodom na odstúpenie od zmluvy

Dôležité je tiež, či bola zmluva uzatvorená podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. 

Pokiaľ je vozidlo neupotrebiteľné, to je dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Zdravím pred tromi dňami som kúpil auto. Majiteľ mi tvrdil, že všetko funguje ako ma, no už po ceste domov (skoro už pri dome) sa mi pokazilo riadenie. Hneď som volal predávajúcemu čo sa stalo. Predávajúci mi na to povedal, že už sa to aj jemu stalo ale neskôr, že to už išlo (pri predaji som nebol oboznámený o žiadnych chybách). Na aute stále pretrváva chyba a prišiel som aj na nefunkčnú klimatizáciu a tvrdil mi, že jemu išla. Teraz to chce riešiť tak, že nejaký jeho známy sa mi ma na to pozrieť a mám za ním zase cestovať kopec km. Za auto sme dali všetky naše úspory a nemám už chuť niekam cestovať a platiť niekomu za chybu, ktorá už bola na aute. V kúpnopredajnej zmluve niesu uvedené žiadny chyby. Chcel by som odstúpiť od zmluvy a vrátiť auto len neviem aké mám šance. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné posudzovať, či robí vada vec neupotrebiteľnou, alebo nie. Podľa § 597 Občianskeho zákonníka: "Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.". Vzhľadom na to, že Vami spomínané vady nerobia vec neupotrebiteľnou, nemáte nárok na odstúpenie od zmluvy. Máte však nárok na primeranú zľavu z ceny, zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. 

Ak Vás však predávajúci výslovne ubezpečil, že auto nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa preukázalo byť nepravdivým, máte nárok na odstúpenie od zmluvy. Musíte však dokázať, že k takémuto ubezpečeniu naozaj došlo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, 29. 9. 2018 som kúpil auto. (Cena 5000e) Bola uzavretá kúpna zmluva podľa ust. paragraf 588 a následne občianskeho zákonníka. Dnes 21. 1. 2019 auto musí ísť do servisu kde je nutná oprava v hodnote 500-700e. V zmluve je uvedené, že poznám stav vozidla a kupujem ho v takom stave ako sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy, a že beriem na vedomie, že opotrebovanie vozidla zodpovedá veku motorového vozidla a najazdených km. Bývalý majiteľ tvrdil, že to auto je cukrík a nieje nutná žiadna investícia. Tak sa pýtam, či mám nárok na nejakú zľavu z vozidla alebo z ceny opravy? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň,

podľa zákona je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. Ak ich na ne neupozorní, tak za ne zodpovedá. To znamená, že kupujúci môže podľa povahy vady uplatniť napr. právo na zľavu z ceny, alebo odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je možné len ak vada spôsobí, že vec je nepoužiteľná, prípadne oprava by bola vo vzťahu k cene veci neúčelná. Nárok na zľavu z ceny by ste mali pri opraviteľnej vade, avšak táto vada by sa musela existovať v čase predaja veci. Ak  vada vznikla a prejavila sa až po uzavretí kúpnej zmluvy, predávajúci za ňu zodpovedať nebude, pretože vznikla v dôsledku opotrebenia a riziko vád prešlo na Vás, ako kupujúceho. Ak by však existovala v čase predaja a prejavila by sa až neskôr, môžete žiadať zľavu z ceny. To, kedy vada vznikla by mohli vedieť posúdiť v servise, napr. s ohľadom na prejavy vady (zvuky, či netradičné správanie auta). 

Podľa zákona síce platí, že ak Vás ubezpečí, že vec nemá žiadne vady a vada sa prejaví, tak máte právo odstúpiť od zmluvy, avšak podľa môjho názoru by súdu nepostačovalo tvrdenie predávajúceho, že nie je nutná žiadna investícia.

Preto odporúčam zistiť v servise, kedy vada asi mohla vzniknúť a podľa toho ďalej postupovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či môžem ešte odstúpiť od kúpno predajnej zmluvy auto som kupoval v bazáre dna 21. 8. 2018, a dnes, keď som bol u mechanika mi diagnostikoval, že treba nutne GO hlavy valcov rok výroby vozidla bolo 2005 a už som do opráv investoval skoro polovicu ceny auta, takže sa chcem spýtať, či mám nárok na niečo? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň,

podľa Občianskeho zákonníka je predávajúci povinný informovať kupujúceho o všetkých vadách, o ktorých vie. Za tieto potom nezodpovedá, pretože ich kupujúci berie na vedomie a kupuje vec aj napriek nim. Ak sa však vyskytnú vady, na ktoré Vás neupozornil do 24 mesiacov, potom máte právo požadovať rôzne nároky v závislosti od povahy vady. Ak ide napr. o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou (nedá sa používať na účel, na ktorý slúži), potom máte právo od zmluvy odstúpiť. Ak by išlo o vady odstrániteľné, ktoré nebránia tomu, aby sa vec riadne používala, potom máte nárok na zľavu z ceny. Ak teda auto nie je riadne pojazdné, potom odporúčam od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátiť peniaze. Vy potom musíte vrátiť auto. Ak auto je pojazdné, avšak je potrebné urobiť výrazné servisné zásahy, potom odporúčam žiadať zľavu z ceny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý večer, pred 5 mesiacmi sme kúpili ojazdené auto za 4 600 €  s tým, že ma najazdených 73000 km a nemá žiadne vady, teraz mi pri bežnej výmene oleja v servise oznámili, že rozvody, reťaz a iné nákladné časti motora sú tak opotrebované, že neodporúčajú na aute jazdiť, kým nedôjde k výmene súčiastok, pričom oprava vychádza na 1000-1500 €.  Hrozí roztrhnutie reťaze, opotrebovanie nezodpovedá ani zďaleka najazdeným km. V zmluve sa píše o reklamácií, jedine v prípade nedodržania 30 dňovej lehoty môžem odstúpiť. Ako by som mala postupovať a mám právo podľa zákona odstúpiť od zmluvy ?  K otázke dopĺňam, že auto bolo kúpené v bazári. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode platí  /citujeme/ 

"614a :
Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
§ 618 :
Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

§ 619 :
(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
§ 620 :
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

§ 622 :

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623  :

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624 : Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu."

Záver 

Uplatnite práva zo zodpovednosti za vady v záručnej lehote, ktorá je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia motorového vozidla, a  to u predávajúceho s uvedením vád a rozsahu finančnej náhrady za ich opravu ako požadovanú zľavu z kúpnej ceny podľa ust. § 624  Občianskeho zákonníka. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť Vašu reklamáciu v lehote najneskoršie do 30 dní.V prípade, že reklamácia nebude vybavená najneskoršie do  30 dní máte oprávnenie od zmluvy odstúpiť, teda žiadať vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu motorového vozidla /§ 18 ods. 4  zákona o ochrane spotrebiteľa/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpili sme auto a rok výroby bol uvádzaný 2005. Aj na technickom preukaze je napísaná prvá evidencia v roku 2005 ale rok výroby auta je 1999. Chcel by som vedieť názor, či by sme uspeli s odstúpením od zmluvy alebo nie. Môžem Vám poslať aj kúpno predajnu zmluvu. Podľa vin nám aj u výrobcu potvrdili, že rok výroby je 1999 a prvej evidencie je 2005. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2018)

Dobrý deň,

v tejto situácii je možné uvažovať o ustanoveniach Občianskeho zákonníka týkajúcich sa zodpovednosti za vady veci predanej. Zrušiť zmluvu, teda od nej odstúpiť je možné v prípade, ak ste si to dohodli v zmluve, alebo ak to upravuje zákon. Podľa zákona môžete od zmluvy odstúpiť ak vada, na ktorú Vás predávajúci neupozornil robí vec neupotrebiteľnou. To pravdepodobne nie je Váš prípad.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Toto ustanovenie by sa v podstate mohlo vzťahovať na Váš prípad.

Odstúpiť od zmluvy odporúčam písomne a zároveň predávajúceho vyzvať, aby Vám vrátil peniaze. Vy budete musieť vrátiť auto.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať. V nedeľu 2. 8 som kúpil auto dodávku za 2100 eur v pondelok po prejdení cca 50 km od kúpi mi dodávka zastavila a už nešla naštartovať. Opravu vyčíslili na cca 2500 eur. Auto nie je ešte ani prepísané a ani splnomocnenie na odhlásenie predchádzajúci majiteľ odo mňa nemá. Auto je nepojazdné. Chcel by som sa opýtať, či by som mohol odstúpiť od zmluvy a žiadať peniaze späť. Majiteľa som kontaktoval hneď a už nekomunikuje so mnou. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2018)

Dobrý deň, ak ste auto kupovali ako fyzická osoba a predávajúci Vás neupozornil na vady, o ktorých on musel vedieť (je málo pravdepodobné, aby sa behom 50 km stalo niečo také závažné s autom) máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať späť peniaze od predávajúceho. Vám zároveň vznikne povinnosť vydať motorové vozidlo predávajúcemu. Vzhľadom na jeho spôsob komunikácie (zatajovanie) nie je vylúčené, že Vás úmyselne uviedol do omylu a bol na Vás spáchaný trestný čin podvodu. Ako prvé Vám však odporúčame pokúsiť sa s ním dohodnúť na urovnaní sporu mimosúdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, ak som kúpil jazdené auto benzín+ LPG 25. 07. 2018 a dňa 28. 07. 2018 som zistil, že z nádrže uniká plyn do priestoru kabíny a natankované bolo 55litrov lpg a najazdil som na tom 200km, predávajúci mi to nepovedal môžem žiadať odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo nech to na svoje náklady dajú opraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade ide o problém ktorý sa dá odstrániť, ak ste zmluve nemali uvedené že môžete odstúpiť od zmluvy V takýchto prípadoch (teda v prípade ak sa tam vyskytne nejaká vada), môžete žiadať zľavu z kúpnej ceny.

Výška zľavy môže byť aj vo výške opravy, ale neplatí to vždy. Ak by ste sa nedohodli a on by vám nechcel zaplatiť opravu, tak potom v rámci súdneho konania sa môže stať, že súd by výšku zľavy upravil a priznal vám menej ako ste požadovali. Pozerá sa tiež na to, aká je hodnota vozidla s takouto vadou a hodnota vozidla bez takejto vody. Rozdiel medzi týmito sumami môže byť braný za adekvátnu výšku zľavy z kúpnej ceny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpil som auto 1. 7. 2018 a dnes 2. 8. 2018 som zistil vážnu chybu v aute dosť drahú. Je možné auto vrátiť ? S touto chybou som nebol oboznámený pri kúpe auta.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka platí, že ak má predávaná vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.  Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. 

2./ Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste v zmluve mali uvedené, že predmet predaja nemá žiadne vady, potom ste oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ v kúpnej zmluve sú uvedené určité vady a následne ste zistili ďalšie vady, potom musíte u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny. Ak by išlo o vadu, ktorá robí auto neupotrebiteľné /dľa nášho názoru  ak by sa jednalo o vadu, v dôsledku ktorej nemožno na aute jazdiť/, potom máte právo od zmluvy odstúpiť. 

3./ Na základe uvedeného odporúčame uplatniť vadu/-y auta u predávajúceho doporučeným listom  /zľavu alebo odstúpenie v závislosti od textu samotnej kúpnej zmluvy a uplatniť príslušné nároky.  V prípade, že by nedošlo k dohode, budete musieť svoje nároky uplatniť cestou súdu.

 

 

 

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chcem poprosiť o radu. Predala som motorku do CZ, kupujúci si ju hneď po obhliadke, vyskúšaní a spísaní, podpísaní KPZ odviezol do Čiech. Pri odhlasovaní motorky u nás na KRPZ sme ale zistili, že je potrebné urobiť KO-cko, čo sme predtým nevedeli. Motorká je v Čechách, a keď sme novému majiteľovi oznámili, že bude potrebné ju opäť priviezť na Slovensko, aby sa mohla KO-čka urobiť, tak sa nahneval a chce odstúpiť od zmluvy. Ma na to z tohto dôvodu právo alebo toto nieje dôvodom na odtúpenie od zmluvy a nemusíme s tým súhlasiť? Prípadne mi poraďte, ako môžeme v tomto prípade postupovať. Vopred srdečne ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

právo odstúpiť od zmluvy možno realizovať len vtedy a len v prípadoch, ak to stanovuje zákon, alebo ak si to zmluvné strany dohodli. Ak ste si nedohodli možnosť odstúpenia od zmluvy na situáciu, aká nastala, alebo na obdobnú situáciu potom sa nemôže domáhať odstúpenia od zmluvy.

Rovnako nevidím dôvod ani na odstúpenie od zmluvy pre niektorý zákonný dôvod, pretože skutočnosť, ktorú uvádzate podľa mňa nie je vada a už vôbec nie taká, ktorá by sa nedala odstrániť. Bolo aj v jeho záujme, aby si overil presný administratívny postup pri prepise. Odporúčam sa dohodnúť a vysvetliť situáciu, že na zmluvu a jej platnosť nemá povinnosť vykonať KO vplyv. Ide o administratívny postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, pred mesiacom som kúpila jazdené auto. Vedela som, že nebude bezchybne, no časom sa mi na aute ukázalo viacero chýb. Myslím, že predchádzajúci majiteľ o nich vedel len sa potreboval auta zbaviť. Chcela by som od kúpnej zmluvy odstúpiť, len neviem, či mám na to nárok, a či potrebujem aj nejaký posudok automechanika. Za radu vopred ďakujem. 

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň,

v prípade, ak sa vec prevádza na inú osobu, je povinný predávajúci kupujúceho upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak tak neurobí a vyskytne sa vada, na ktorú kupujúceho neupozornil, vzniká kupujúcemu právo uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady. Následne sa posudzuje to, o akú vadu jedná. Podľa § 507 Občianskeho zákonníka 

Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

Odstúpiť od zmluvy môžete len ak ide o vady, ktoré nie je možné odstrániť a nie je pre ne možné vec užívať. Ak sa vada dá odstrániť, potom môžete žiadať opravu veci. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť, ale vec sa dá aj tak používať, potom máte právo na zľavu z ceny.

V podstate je dôležité to, čo máte uvedené v zmluve, resp. ako ste sa dohodli. Vady by sa mali zohľadniť v kúpnej cene. Ak Vás predávajúci neupozornil na vady, ktoré ste nemohli zistiť obhliadkou, potom by ste mohli mať minimálne nárok na zľavu z ceny. Ak sa auto nedá užívať pre veľmi závažné vady, prípadne viac vád, mohli by ste sa domáhať zrušenia zmluvy.

Ak ste uzavreli zmluvu ústne, potom by mohol byť problém preukázať, na aké vady Vás upozornil a na aké nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk