POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je možné odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy o ojazdenom aute, ktorú som uzavrel dňa 16. 01. 2017. V zmluve je napísané, že som sa riadne oboznámil so stavom vozidla, avšak v kolónke vady auta predávajúci nič neuviedol. Dokonca ma ubezpečoval, že o auto bola riadne starané. Dňa 20. 01. 2017 auto nenaštartovalo. Chcel som ísť vozidlo prihlásiť. Na vlastné náklady som kúpil novú autobatériu, ako mi poradili v servise. Avšak auto naštartuje až po niekoľkých pokusoch. Po pár dňoch som zistil, že z auta presakuje olej. Dnes, 27. 01. 2017, som sa konečne dostal k prihláseniu vozidla. Policajt pri kontrole povedal, že autu chýba štítok obsahujúci údaje o hmotnosti, roku výroby a podobne. Bez tohto štítka nie je možné auto prihlásiť. Chýbajúci štítok mal byť zároveň spomenutý v dokumentoch o STK kontrole a auto malo mať udelenú výnimku. STK a EK kontrolu vykonal ešte predávajúci. Predošlá majiteľka mi nezdvíha telefón a v SMS mi napísala, že auto neprihlasovala a nevie, kde je ten štítok. Rád by som sa dozvedel, ako správne postupovať ďalej, či môžem od zmluvy odstúpiť a aká je lehota na odstúpenie. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné pozrieť Vašu zmluvu, nie každa vada vozidla je dôvodom na odstúpenie od zmluvy

Dôležité je tiež, či bola zmluva uzatvorená podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. 

Pokiaľ je vozidlo neupotrebiteľné, to je dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Trápi vás "Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa na vozidle zistili vady nie motorického stavu, ale napríklad vizuálne (poškodený svetlomet zvnútra, neprofesionálna oprava po náraze od zvery atď.), ktoré boli spôsobené ešte pred uzatvorením zmluvy a opravy sú finančne náročné. Rovnako existuje vysoká pravdepodobnosť, že tieto vady môžu mať následok na ďalšom poškodení vozidla. Problém je v tom, že si nepamätám presné časové obmedzenie, do kedy je možné požadovať odstúpenie od zmluvy. Rada by som sa teda spýtala, či mám nárok na odstúpenie od zmluvy, ak boli tieto vady zistené až rok a pol po kúpe vozidla. Predchádzajúci majiteľ o týchto problémoch nehovoril a v súčasnosti sa s ním nedá skontaktovať, pretože nezdvíha telefón. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď a prajem Vám pekný zvyšok dňa. S pozdravom, Sorgerová

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 24.02.2024)

Dobrý deň,
lehota na odstúpenie od zmluvy v zásade plynie až od okamihu ako vyšli vady najavo. Dôležité je v tomto prípade to či vady existovali už v čase prevodu vlastníckeho práva k vozidlu alebo nie, za predpokladu, že áno, tak zodpovedá predávajúci, avšak toto samozrejme on môže poprieť. Vhodnou možnosťou by bolo nechať si vypracovať odborný posudok ohľadom času, kedy vady vznikli. Ak znalec skonštatuje, že vady existovali v čase prevodu vlastníckeho práva, tak potom môžete od zmluvy odstúpiť, ak vynaloženie ceny opráv vád nie je ekonimicky účelná vo vzťahu ku kúpnej cene vozidla. Odstúpenie realizujte písomne a poučte predávajúceho, že ak Vám peniaze nevráti, tak potom podáte žalobu na súd. V prípade, že predávajúci Vám nevyhovie, tak potom bude nutné podať spomínanú žalobu. Ak však znalec skonštatuje to, že vady existovali v čase prevodu vlastníckeho práva, tak potom by mal súd rozhodnúť vo Váš prospech.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, dňa 18. 3. 2023 sme kupovali auto v AAA Auto a v 6. a 7. mesiaci sme stále čelili problémom s elektronikou, nehovoriac o ďalších potrebných opravách. Do auta sme už preinvestovali 1500 €. Máme nárok na odstúpenie od zmluvy? Predajca nám nechce vrátiť peniaze a tvrdí, že auto pošlú na reklamáciu, kde zistia, či ide o skrytú závadu alebo sa jedná o problémy spojené s vekom auta. Bolo mi jasné, že sa budú vyhovárať na vek auta. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,
odstúpiť od zmluvy môžete v zmysle zákona v prípadoch:

- keď má vec vadu, ktorá robí túto vec neupotrebiteľnou (nepoužiteľnou)

- keď má vec vadu, ktorej odstránenie by bolo ekonomicky neúčelné vzhľadom ku kúpnej cene 

- ak predávajúci kupujúceho ubezpečil , že vec má vymienené dohodnuté vlastnosti, resp. že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé 

Čo sa týka ostatných skrytých vád, ktoré vykazujú nižšiu intenzitu, tak má kupujúci právo na primeranú zľavu z veci. Kľúčovým v tomto prípade by však bolo stanovenie okamihu kedy sa vada vyskytla, nakoľko predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré vec má v čase prevodu vlastníckeho práva. Postup predávajúceho sa preto nejaví ako neštandardný, avšak v záujme predávajúceho je, aby sa preukázalo, že vada sa vyskytla až po prevode vlastníckeho práva, preto je otázne či dokáže túto skutočnosť nestranne a objektívne vyhodnotiť. Každopádne ide o náročnú otázku, ktorá by sa aj v súdnom konaní riešila prostredníctvom znalca. Odporúčam Vám preto pokúsiť sa s predávajúcim dohodnúť a spoločne osloviť nestranného znalca, ktorý by určil vyššie uvedené.  


Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom odstúpenia od kúpnej zmluvy na auto, ktoré sme kúpili v riadnom autobazáre. Po 9 dňoch sa auto dostalo do núdzového režimu a v servise nám bolo povedané, že je vada v spojke na automatickej prevodovke. Oprava by nás stála 2000 eur. Je možné, že by sme mohli odstúpiť od zmluvy, pretože sa zdá, že išlo o skrytú vadu? Ďakujem za odpoveď a váš čas.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň,
v zmysle občianskeho zákonníka môžete od zmluvy odstúpiť, ak ide o vadu, ktorá existovala v čase prevodu a ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, resp. nepoužiteľnou. Za takú vadu sa považuje aj vada, pri ktorej by náklady na opravu vzhľadom ku kúpnej cene boli ekonomicky neúčelné. Odstúpiť od zmluvy môžete aj v zmysle ust. § 597 ods. 2 OZ:

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.    V prípade, ak nejde o vyššie uvedené prípady, tak máte nárok na primeranú zľavu. Skúste predávajúcemu adresovať odstúpenie od zmluvy a výzvu nech Vám vráti peniaze s dôvodu, že sa vyskytla vada, ktorej oprava je nákladná a vyskytla sa iba po 9 dňoch od odovzdania veci, preto je pravdepodobné, že existovala aj v čase prevodu. Ak predávajúci odmietne, resp. nebude reagovať, tak jedinou možnosťou je podanie žaloby na súd.

 


Trápi vás "Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, som v zložitej situácii a neviem, čo robiť. Včera som kúpil auto a všetko prebiehalo v poriadku; majiteľ upozornil na nejaké malé chyby. Avšak dnes auto už nie je technicky v poriadku. Rád by som sa opýtal, či je možné odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy s tým, že mi predajca vráti peniaze. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak sa na aute nachádzajú vady na ktoré ste neboli upozornený, a ide o také vady, že robia vec neupotrebiteľnou, teda napríklad, že auto nie je pojazdné, tak ste oprávnený od zmluvy odstúpiť. O vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou ide aj v takom prípade, ak suma potrebná na opravu vady je v nepomere ku kúpnej cene daného vozidla.

Taktiež môžete od zmluvy odstúpiť, v zmysle ust. § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. 

V prípade, ak vada nedosahuje uvedenú intenzitu, tak máte právo požadovať primeranú zľavu z veci, prípadne preplatenie potrebných opráv.

Odstúpenie od zmluvy odošlite poštou a doporučene. V liste uveďte, že odstupujete od zmluvy a požadujete zaplatenú kúpnu cenu naspäť a súčasne určite lehotu počas ktorej Vám bude predávajúci povinný zaplatenú cenu vrátiť. Do listu môžete súčasne uviesť aj to, že v prípade, ak Vám nevráti kúpnu cenu, tak sa budete domáhať práva žalobou na súde, a v prípade, ak by bol v spore neúspešný, tak bude povinný znášať aj trovy súdneho konania a bude ho to stáť oveľa viac. 

Súd by v danom konaní najmä zisťoval charakter vady. V podobných prípadoch sa často stáva, že je sporné to, či vada existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva k veci. Ak áno, tak potom za ňu zodpovedá predávajúci, ak nie a vyskytla sa až potom, tak zodpovedá kupujúci. Vo Vašom prípade však možno skonštatovať, že šanca, že vada v čase prevodu vlastníckeho práva neexistovala je minimálna, nakoľko uvádzate, že vada sa vyskytla hneď na ďalší deň po kúpe.

Ak ide iba o menšiu vadu a chcete si nárokovať zľavu z kúpnej ceny, tak môžete postupovať obdobným spôsobom a žiadať zaplatenie konkrétnej sumy. 


Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Auto, ktoré som kúpil minulý piatok, má zlé nastavenie geometrie. Počas cesty domov som zistil, že auto ťahá do strany, aj keď mi bolo povedané, že geometria je v poriadku a bola nastavená podľa protokolu. Keď som navštívil iný servis, potvrdili mi, že geometria je nesprávne nastavená. Nemali sme žiadne zásahy, iba diagnostiku. Auto vyžaduje špeciálnu diagnostiku, ktorú je možné vykonať len v určitých servisoch. Chceme auto vrátiť späť predajcovi, pretože sme ho kúpili na firmu podľa obchodného zákonníka a stratili sme v ňu dôveru z dôvodu pravdepodobných skrytých vád. Auto predával autorizovaný predajca ako použité, no ešte stále je v záruke. Jeho cena bola približne 30 000 eur. Ďakujem vopred za pochopenie a odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň, ak bolo auto kúpené na základe kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle obchodno-právnych predpisov, potom by bolo potrebné pozrieť najmä to, ako máte nastavenú zmluvu, či je možné od nej odstúpiť a za akých podmienok. 

Určite však všetky vady, ktoré ste na aute zistili, čo najskôr oznámte predávajúcemu, a to písomne doporučeným listom, nakoľko v opačnom prípade, ak by ste och neoznámili, súd by vám nároky z vadného plnenia nemohol v súdnom konaní priznať,  s výnimkou prípadu, že by išlo o také vady tovaru, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase dodania tovaru. Súčasne mu v liste oznámte, že nakoľko dodaním tovaru s vadami bolo kúpna zmluva porušená podstatným spôsobom, v zmysle Obchodného zákonníka odstupujete od kúpnej zmluvy s tým, že žiadate, aby ste si navzájom vrátili prijaté plnenia.

To, či máte nárok na odstúpenie od zmluvy alebo len zľavu z kúpnej ceny Vám bez hlbšej znalosti veci nedokážem povedať. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď chcem odstúpiť od zmluvy o kúpenom jazdenom vozidle z dôvodu skrytej vady, ktorá vozidlo robí nepojazdným. Problém spočíva v tom, že predávajúci s tým nesúhlasí a prestal komunikovať. Ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou a existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva, tak potom máte právo odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenú sumu peňazí naspäť. Môžete adresovať predávajúcemu list, ktorým odstúpite od zmluvy a ktorým ho zároveň vyzvete na vrátenie peňazí s tým, že ak Vám danú sumu do určitej doby neuhradí, tak sa obrátite na súd s čím sú samozrejme spojené aj väčšie finančné výdavky a v prípade, že by bol predávajúci v konaní neúspešní, tak by musel zaplatiť tiež trovy konania. V konaní by však bolo nutné preukázať, že vada existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva.


Trápi vás "Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, dňa 13. októbra 2022 som uzavrel zmluvu o kúpe importovaného vozidla. Zaplatil som zálohu, avšak doteraz vozidlo nevlastním. Predajca neustále odkladá jeho dodanie. Môžem zrušiť túto zmluvu, keďže vozidlo stále nemám? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň,
dôležité je ako ste si s predávajúcim dohodli lehotu na plnenie, teda dokedy Vám je danú vec povinný odovzdať. V prípade, že by bol v omeškaní, tak mu adresujte list, v ktorom mu určíte primeranú dodatočnú lehotu, inak, že využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že Vám danú vec nedodá ani v danej lehote, tak môžete od zmluvy odstúpiť a predávajúci Vám bude následne povinný vrátiť vyplatenú zálohu.  


Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné odstúpiť od zmluvy po zakúpení auta, v prípade, že sa zistí, že auto bolo lakované a búrané, čo mi predajca nepovedal.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,

na danú situáciu by sme aplikovali ustanovenia kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Právo odstúpiť od zmluvy máte v zmysle OZ vo viacerých prípadoch. Jedných z nich sú vady, ktoré robia vec neupotrebiteľnou, teda, že vec nemožno používať na účel na ktorý je určená. V tomto smere však máme aj súdne rozhodnutia, ktoré hovoria, že za vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou sa považuje aj vada, ktorej oprava je vzhľadom na kúpnu cenu veci neúmerná, resp. neúčelná, a teda možnosť odstúpenia od zmluvy závisí od sumy potrebnej na opravu danej veci a ceny samotnej veci. 

Ak by ste nemali z vyššie uvedených dôvodov právo na odstúpenie od zmluvy, tak potom by sa uplatnil režim tzv. odstrániteľných vád. Pri odstrániteľných vadách máte právo požadovať primeranú zľavu z veci. 

V tomto smere treba poznamenať, že predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré má vec v čase prevodu vlastníckeho práva, a teda za vady, ktoré sa vyskytnú neskôr nezodpovedá, avšak v prípade, že vada existuje už počas prevodu vlastníckeho práva, ale vyjde najavo až dodatočne, tak za ne stále zodpovedá predávajúci. Tiež je dôležité v akom čase sa vady po prevode vlastníckeho práva vyskytli, nakoľko čas hrá v tomto prípade vo Váš neprospech, pretože z pribúdajúcim časom bude náročnejšie preukázať, že vady existovali už v čase prevodu vlastníckeho práva. 

Možnosťou je adresovať predávajúcemu tzv. mimosúdnu výzvu, kde ho vyzvete buď na primeranú zľavu, prípadne odstúpite od zmluvy následkom čoho by bolo vrátenie plnení. Rozhodnutie však závisí od charakteru danej vady. 


Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, nedávno som si kúpil auto v AAA Auto a po uzavretí a zaplatení auta som zistil, že zmluva je pre mňa nevýhodná. Pokúsil som sa ju zrušiť, ale z ich strany mi bolo oznámené, že to nie je možné a jedinou alternatívou je výmena za iné auto. Je skutočne pravda, že do 14 dní nemôžem odstúpiť od zmluvy?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
obávam sa, že v tomto prípade Vám právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní nepatrí, samozrejme záleží od okolností za ktorých bola daná zmluva uzatvorená. Právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní má spotrebiteľ v prípade, že bola zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Uvedené vyplýva z § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z.:

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
 
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 
Možnosťou však je dať zmluvu skontrolovať advokátovi, aby posúdil ďalší postup, nakoľko Vaše možnosti závisia od toho ako boli práva a povinnosti vymedzené v kúpnej zmluve.
 
V zmysle občianskeho zákonníka by Vám patrilo právo odstúpiť od zmluvy napríklad v prípade, že vec má vady, ktoré vyšli najavo až dodatočne a ktoré ju robia neupotrebiteľnou alebo v prípade, ak by išlo o vady menej závažného charakteru, ktoré vyšli najavo až dodatočne, tak máte právo na primeranú zľavu z veci.

Trápi vás "Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, Ak predám auto v bezchybnom stave, môže ho nový majiteľ bezdôvodne vrátiť? Ak áno, do koľkých dní?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
záleží od okolností konkrétneho prípadu. Ak by ste konali Vy ako podnikateľ a kupujúci ako spotrebiteľ a zmluva by bola uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, tak by kupujúci mohol odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.

Ak ide o bežný obchod medzi dvoma fyzickými osobami, tak kupujúci nemôže auto vrátiť po uzatvorení kúpnej zmluvy len tak bez udania dôvodu. Na uvedenú situáciu by sa vzťahovali ustanovenia občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve, kde je možné od takejto zmluvy odstúpiť len v prípade, ak vec, ktorá bola predmetom zmluvy, nemá vlastnosti o ktorých predávajúci ubezpečil kupujúceho, že ich má alebo v prípade, že vec trpí vadou, ktorá vyšla najavo až dodatočne po odovzdaní veci a táto vada robí danú vec neupotrebiteľnou. Iným jednostranným úkonom túto zmluvu zrušiť nemožno a už vôbec nie bezdôvodne, okrem prípadu, že to bolo v zmluve dohodnuté.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy auta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.