Máte
otázku?

Výživné na dieťa a matku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Výživné na dieťa a matku

DObrý deň, chcela by som sa opýtať, či ako matka dieťaťa si budem môcť pýtať od otca výživné na dieťa ale aj na seba? Mám 21 rokov a chystám sa vrátiť na vysokú školu, a preto by som chcela výživné aj na seba. Dieťa ma 8 mesiacov a s otcom dieťaťa spolu nežijeme. Doteraz mi na syna dal 80e. Mala by som právo na pýtanie dlžného výživného pre seba aj pre syna od jeho narodenia? Vopred ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Výživné na dieťa a matku

Dobrý deň. 

Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Preto môžete podať na súd návrh na určenie výživného aj spätne. 

V prípade ak nie ste vydatá za otca dieťaťa, nárok na výživné máte len ako nevydatá matka po dobu 2 rokov odo dňa pôrodu a na náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. Preto môžete podať na súd návrh na určenie príspevku na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom ako aj návrh na určenie príspevku na výživu, čo môžete žiadať v jednom návrhu.

Trápi vás "Výživné na dieťa a matku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výživné na dieťa a matku (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som opýtať : ak ma manžel svoju manželku a dieťa, ale má jedno dieťa s inou ale platí výživné všetko na dieťa, môže podať návrh, aby platiť výživné aj jej ak neboli manželia a dieťa bude mať 5 rokov?
Ďakujem. Frederika

 

 

Odpoveď: Výživné na dieťa a matku

(odpoveď odoslaná: 04.07.2022)

Dobrý deň,
ak sa v otázke pýtate na výživné na matku dieťaťa, potom platia ust. §  72 zákona o rodine, že právo na príspevok na výživu má len rozvedený manžel/manželka za zákonom stanovených podmienok /citujeme / :

"(1)Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispievalna primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

Odpoveď je tá, že matka dieťaťa, ktorá nebola vydatá za otca dieťaťa, nemá právny nárok na príspevok na výživu v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.


Podotázka: Výživné na dieťa a matku (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku priateľka čaká dvojičky rozišla sa so mnou a chce odo mňa 400 eur mesačne. Ja som momentálne na podpore nakoľko zamestnávateľ ma prepustil kôli tomu, že chcela, aby som bol doma. Som povinný jej platiť, či nie a koľko by to malo byť. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Výživné na dieťa a matku

(odpoveď odoslaná: 08.05.2019)

Dobrý deň, an Vašu otázku uvádzame :

Podľa ust. § 74 zákona o rodine platí :

"Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
§ 74
(1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
(2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.
(3) Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu."

 

Z uvedeného textu zákona vyplýva, že príspevok pozostáva z dvoch položiek :
1. Príspevok na výživu, kde podmienkou priznania je to, že na strane matky došlo k zníženiu jej príjmov z dôvodu tehotenstva a materstva v porovnaní s obdobím pred tehotenstvom. Účelom príspevku na výživu nie je nahradzovať celý príjem budúcej matky.

2. Príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom : Podmienkou priznania uvedeného jednoráazového príspevku je existencia preukázateľných výdavkov /napr. pokladničné doklady/ spojených s tehotenstvom a pôrodom, napr. : nákup tehotenského oblečenia, výživové doplnky , vitamíny, lieky, výdavky na zdravotnú starostlivosť, pobyt v nemocnici, doplnková starostlivosť.

Výdavky na tzv. výbavičku pre maloleté dieťa sa  mal. dieťaťa sa v rámci príspevku nezohľadňujú, keďže tieto sa majú zohľadniť pri určovaní výživného na mal. dieťa.

 

Citujeme z rozsudku Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. : 34P/273/2012 /pozn. v tomto konkrétnom prípade bol určený príspevok na výživu vo výške 60 € mesačne/ :
"U nevydatej matky sa nejedná o zabezpečenie celej jej výživy, ale len o poskytnutie príspevku na jej výživu, pričom súd pri rozhodovaní musí prihliadať aj na mnohé ďalšie faktory ako je napr. prihliadnuť na to, či má k nevydatej matke vyživovaciu povinnosť aj niekto iný, napr. rodičia, o čo sa zhoršilo jej postavenie oproti obdobiu pred tehotenstvom a pôrodom, teda či došlo k zhoršeniu jej príjmových pomerov a možností, o čo sa zvýšili jej náklady v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa, aké sú odôvodnené potreby nevydatej matky, aké sú schopnosti a možnosti otca dieťaťa."
 

Suma 400 € nielen vzhľadom na okolnosť vedenia na ÚP nie je primeraná tak ako je uvedené v ust. § 74 zákona o rodine. 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na dieťa a matku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku