Vysporiadanie úveru v banke po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 16. 1. 2014

Otázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať s exmanželom máme v BSM na vysporiadanie iba hypotekárny úver. Ten je zabezpečený nehnuteľnosťou - rodinným domom, ktorý je vo vlastnictve (štvrtinovom) môj a sestrin a zvyšnú polovicu vlastní mama. Hypotekárny úver sa z časti bral na rekonštrukciu, ale štvrtina šla na kúpu motorového vozidla, ktoré vlastní exmanžel. Ako súd môže rozhodnuť v tomto prípade? Rozdelí ten úver? Kedže celú výšku mesačnej splatky hradím ja a sestra a môj exmanžel neplatí nič? je to vysoká splátka a mňa a sestru dosť finančne zaťažuje nakoľko ja mám v starostlivosti dcérku a som momentálne bez práce, dakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o vysporiadanie úver v banke po rozvode a ak nemáte iný majetok, ktorý by sa vyporiadaval spoločne s týmto úverom, súd môže rozhodnúť o tom, komu pripadne povinnosť splácať úver po rozvode aj naďalej a zároveň zaviaže protistranu na úhradu sumy na vyrovnanie podielov.

 

Často sa však stretávame s prípadmi, ak je predmetom vyporiadania iba úver, že súd rozhodne, že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom.

 

Je potrebné taktiež uviesť podstatnú okolnosť, a to, že nielen dohoda ale ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úveru, nie sú záväzné pre banku (veriteľa). Veriteľ s takýmto vysporiadaním nemusí súhlasiť.

 

Vo svojej otázke spomínate aj motorové vozidlo. Pokiaľ bolo toto motorové vozidlo kúpené počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a tiež môže byť v konaní o vysporiadanie BSM o vysporiadanie úveru v banke po rozvode máte právo požadovať, aby boli zohľadnené všetky splátky úveru, ktoré ste zaplatili zo svojho po rozvode manželstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moji rodičia sa rozviedli a nedávno aj uskutočnili vyporiadanie BSM, kde sa rozhodovalo aj o úvere, ktorí nadobudli spolu počas manželstva v SLSP v hodnote 13 280 €.  Súd rozhodol, že výlučným pokračovateľom v plnení záväzku sa stala jedna strana - žalovaný, s čím počas konania aj súhlasil. Uznesenie už prišlo, avšak, keď sme boli v pobočke Slovenskej sporiteľne, aby toto rozhodnutie uplatnilo, oni na to reagovali len jednoduchým "to nič sa nemení, to je len BZMemko". Chcem sa Vás teda opýtať, aká je cesta k vymožiteľnosti rozhodnutia súdu v takomto prípade, ak sa nemôžeme spoliehať, že druhá strana bude chcieť samostatne s tým niečo meniť.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň, zrejme naša odpoveď nebude celkom podľa Vašich predstáv.

Je pravdou, že ani vyporiadanie BSM cestou súdu nie je pre banku právne záväzné, nakoľko banka nie je účastníkom tohto konania o vyporiadanie BSM.

Môžete skúsiť jednať s bankou písomne a teraz už po skončení súdneho konania požiadať písomne o udelenie súhlasu na prevzatie dlhu jedným dlžníkom a k žiadosti pripojiť aj súdne rozhodnutie. Poznamenávame, že banka nie je povinná ani odpovedať a ani s týmto rozsudkom súhlasiť a teda udeliť súhlas. Dôležité, resp. v prospech dlžníka, ktorý sa v podstate zbaví svojho dlhu, by bolo, keby druhý dlžník disponoval dostatočným majetkom v rámci vyporiadania, ktorý prípadne by bol pre banku zábezpekou, že dlh bude možné uhradiť aj v prípadnom exekučnom konaní.

V  prípade, že banka súhlas neudelí, potom v prípadnom exekučnom konaní napriek rozsudku súdu môže banka vymáhať dlh od obidvoch dlžníkov a Vaša mama by následne mohla vymáhať ňou uhradené sumy zostatku úveru od svojho bývalého manžela.

Pripomíname, že podľa ust. § 531 Obč. zákonníka platí :

"Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal."

 

Druhou otázkou, ktorá nie je riešená v rámci vyporiadania BSM, je samotná úverová zmluva, teda či táto zodpovedá ustanoveniam Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, či táto neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a pod.

Samotnú zmluvu napriek už vyporiadanému BSM odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvu posúdi a budete vedieť aj ohľadom zmluvy o úvere kao postupovať vo vzťahu k banke, nakoľko úver v skutočnosti môže byť nižší pre nesplnenie zákonných náležitostí zmluvy o úvere /neprijateľné zmluvné podmienky, nezákonné úroky, poplatky a podobne/. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, mam takuto otazku. Partneri, nie manzelia, sa dohodli o nasledovnom sposobe kupy ojazdeneho vozidla: na jej meno bol dany spotrebny uver, pricom ona splatila akontaciu pri kupe auta. Auto je registrovane na nu, aj vo velkom TP figuruje ako vlastnik vozidla. Auto pouziva len on, uz spolu neziju. Splatky splaca ona z vlastneho uctu, pricom on jej mesacne na tento isty ucet posiela sumu potrebnu na splatenie splatky. Mozno v tomto pripade hovorit o podielovom spoluvlastnictve? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2015)

Dobrý deň, o podielovom spoluvlastníctve možno hovoriť vtedy, ak bola na začiatku dohoda o tom, že auto sa kúpi do podielového spoluvlastníctva. Dôkazné bremeno je na osobe, ktorá nie je uvedená v technickom preukaze. Ak on spláca jej úver, potom má právo od nej požadovať splátky tohto úveru. Ak však on užíva jej vozidlo, tak ona má právo požadovať od neho náhradu za užívanie vozidla. Ide teda o vzájomné nároky. Súd by skúmal, aký bol úmysel na začiatku (následne správanie nie je až tak podstatné).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk