Vysporiadanie spoluvlastníctva rodinného domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 28. 12. 2016

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva rodinného domu

Dobrý deň poprosím Vás o radu ako postupovať pri zrušení spoluvlastníctva rodinného domu môjho otca. Rodičia sú už 13 rokov rozvedení a otec 14 rokov nie je súčasť domácnosti. Keďže dom začali rodičia stavať spolu, tak všade figurovali spolu ako manželský pár. Nakoniec po odsťahovaní otca, matka dokončila stavbu sama, ale pri konečnej kolaudácií figurovalo aj otcovo meno. Takže v katastri sú zapísaní obaja ako vlastníci rodinného domu. Otec už 14 rokov neprispieva do domácnosti, ani úver spoločne nesplácal. Po dokončení domu tu otec nemá ani vedený trvalý pobyt. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva rodinného domu

Dobrý deň,

predpokladám, že dom je v ich podielovom spoluvlastníctve. Podielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať dohodou, alebo na súde (ak sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť). Je možné písomne mu navrhnúť zrušenie podielového spoluvlastníctva, ak odmietne tak môžete žiadať zrušenie a vyporiadanie na súde.Je potrebné sa však rozhodnúť, akým spôsobom sa vyporiadajú, teda komu pripadne nehnuteľnosť, kto koho vyplatí a podobne. Podľa § 142 ods.1 Občianskeho zákonníka Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí