Vysporiadanie BSM a náhradný byt


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 26. 6. 2018

Otázka: Vysporiadanie BSM a náhradný byt

Dobrý deň, ak budete mať čas mi odpovedať, tak by som sa chcel opýtať: S manželkou sme sa zobrali v máji v roku 2014, v septembri v roku 2014 sa nám narodil syn, žijeme v byte, ktorý som kupoval v roku 2010 prostredníctvom hypotekárneho úveru, manželka ma trvalý pobyt v tomto byte od mája 2014. Z dôvodu trvalého nezáujmu zo strany manželky o moju osobu(pravdepodobne sa zaujíma o nejaký zaujímavejší objekt), zvažujem aj rozvod a následne vysporiadanie, manželka nemá záujem, aby sa medzi nami niečo riešilo a stále mi opakuje, že ja ju z tohto bytu bez finančného odškodnenia nedostanem, preto sa na Vás obraciam s prosbou o radu, na čo všetko ma nárok? Byt odkedy som ho kupoval, ako aj hypotéku platím ja, manželka posledné štyri roky platila z materskej inkaso a posledné tri mesiace mi dala 100e každý mesiac na bývanie, ma teda nejaký nárok na časť bytu? Môžem ju vysťahovať aj pred rozvodom? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM a náhradný byt

Dobrý deň,

na  Vašu otázku uvádzame nasledovné : 

Keďže ste byt nadobudol pred uzatvorením manželstva, byt nepatrí do BSM.

Vaša manželka má oprávnenie užívať byt na základe rodinnoprávneho vzťahu ako Vaša manželka.

Pokiaľ by ste sa rozviedli Vaša potom už bývalá manželka nie je povinná sa z bytu vysťahovať pokiaľ jej nebude zabezpečené náhradné bývanie /zrejme máte aj maloleté dieťa/ a preto podľa nášho názoru primeranou náhradou bude minimálne jednoizbový byt, o čom by prípadne rozhodol súd ak sa nedohodnete. Neznamená to však, že by ste jej byt museli kupovať, museli by ste jej zabezpečiť len náhradný byt formou nájmu. 

Otázka hradenia nákladov na bývanie nie je predmetom vyporiadania BSM po rozvode

Pri vyporiadaní sa má vychádzať z ust. § 150 Obč. zák. :

" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie BSM a náhradný byt (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod manželstva, manžel myslím s rozvodom bude súhlasiť, moja otázka znie, ako sa s manželom po rozvode vyrovnám, ak RD som nadobudla darovacou zmluvou od mojich rodičov, behom manželstva sme spoločne nadstavili tento RD, avšak hodnota pôžičiek je vyššia, ako hodnota majetku, dlhy vznikli dôsledkom manželových tzv. podnikateľských zámerov, tieto chceme spoločne so synom, ktorý so mnou žije v spoločnej domácnosti uhradiť, manžel už v spoločnej domácnosti nežije, nereaguje ani na správy odo mňa. Ma manžel nárok na podiel, ak nie je ani vlastníkom a dlhy prevyšujú hodnotu majetku? Rozvedie nás súd, ak vyjadrí súhlas aj bez jeho prítomnosti bez zastupovania právnika? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM a náhradný byt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2019)

Dobrý deň,

rozvodom zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo majetku. Do BSM patrí všetok majetok i dlhy, ktoré ste spoločne nadobudli počas manželstva, a to zo spoločného majetku (financií).

Majetok, ktorý vám bol darovaný nespadá do BSM, pretože je to jedna z výnimiek, kedy je takto nadobudnutý majetok vo vašom výlučnom vlastníctve. Pokiaľ ste nadstavbu realizovali počas manželstva, má manžel nárok na uhradenie toho, čo na nadstavbu vynaložil, t. j. koľko do nej investoval. 

Pri vami uvedenom platí, že nadstavba sa stáva súčasťou pôvodnej stavby (domu) a nevzniká samostatná vec. Z uvedeného vyplýva, že ak ste výlučnou vlastníčkou domu, tak nárok na podiel z rodinného domu manžel nemá, avšak má nárok na uhradenie toho, čo na nadstavbu prispel zo spoločného majetku. Váš manžel by musel samozrejme preukázať, koľko investoval do tejto nadstavby, a či išlo o jeho vlastné  prostriedky, alebo o prostriedky z BSM.

Pri vyporiadaní BSM po rozvode sa vychádza z ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý znie: ,,Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Domnievame sa, že prostriedky na novostavbu boli použité už zo spoločného majetku manželov, a preto má manžel nárok na to, aby mu bolo uhradené toľko, čo on vynaložil z tohto spoločného majetku. Prináležala by mu teda polovica z toho, čo ste na nadstavbu vynaložili, pretože druhá polovica prináleží zas vám. Rovnako tak sa budú vyporiadavať i dlhy. Pokiaľ by ste vyplatili dlhy za manžela, máte nárok i vy na úhradu toho, čo ste na tieto pôžičky, či úvery vynaložili, avšak tiež z polovice, keďže dlhy budete vyplácať ešte zo spoločného majetku, pokým nebude BSM zrušené a vyporiadané. 

Bez  vedomia manžela sa rozviesť nie je možné, nakoľko ak podáte návrh na rozvod, súd bude tento návrh doručovať manželovi  na vyjadrenie. Ak sa súdu návrh na rozvod podarí doručiť, môže manžel vo svojom vyjadrení uviesť, že s rozvodom súhlasí a žiada, aby súd rozhodol bez nariadenia pojednávania alebo v jeho neprítomnosti. Ak sa však manžel vyjadrí, že s rozvodom nesúhlasí, ale na nariadené pojednávanie sa nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, tak súd bude pojednávať i v jeho neprítomnosti. Ak mu bolo predvolanie riadne doručené a on sa včas a z dôležitých dôvodov neospravedlní, súd môže pojednávať aj v jeho neprítomnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie BSM a náhradný byt (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, samozrejme máte odo mňa kladne hodnotenie. Ešte by som sa chcel opýtať, ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod, aby všetko prebehlo čo najrýchlejšie? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie BSM a náhradný byt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za reakciu.

Otázka rozvodu, resp. toho ako rýchlo bude vo veci rozhodnuté závisí predovšetkým od toho, ako bude návrh na rozvod koncipovaný. 

Podľa súčasnej právnej úpravy civilný mimosporový poriadok neustanovuje, že súd môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, môže však rozhodnúť aj bez toho, aby ste boli prítomný na pojednávaní ak sa necháte zastupovať advokátom. Je potrebné brať do úvahy, že niektorí sudcovia vyžadujú výsluch oboch manželov, najmä ak sú pochybnosti. Ako advokáti sme však zastúpili veľa rozvodov bez účasti klientov a súdy rozhodli o rozvode na prvom pojednávaní. 

Najjednoduchšie by bolo spísať podstatné, hlavné a podložené argumenty na rozvod manželstva, ako aj to, aby prípadne Vaša manželka s rozvodom súhlasila. Treba vedieť, že podľa zákona o rodine v rozsudku, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Odporúčame preto kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk