Máte
otázku?

Právo manžela užívať byt po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Právo manžela užívať byt po rozvode

Dobrý deň, mám 45 rokov a som ženatý. Chcel by som sa spýtať na právo manžela, konkrétne moje právo, užívať byt po rozvode. V poslednej dobe sa mi moja manželka často vyhráža, nie len rozvodom, ale aj tým, že ma vyhodí z domu. Momentálne bývame v malom jednoizbovom byte, ktorý patrí mojej manželke. Zaujíma ma, či ma moja manželka môže vyhodiť z domu a či na to má nejaký vplyv náš prípadný rozvod. Chcem vedieť, aké mám práva, nakoľko nemám kde bývať. Nemôže ma predsa vyhodiť na ulicu, alebo môže? Zanímam sa, aké sú práva rozvádzajúceho sa manžela užívať byt po rozvode. Prosím o radu.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

Dobrý deň.

Právo manžela užívať byt po rozvode je problémom, s ktorým sa možno stretnúť pomerne často. Pokiaľ sa voči manželke nesprávate násilne, tak Vás „vyhodiť z domu“ nemôže. Titul na základe ktorého užívate byt Vašej manželky vyplýva priamo z Vášho manželského zväzku. Avšak v prípade, že súd rozhodne o rozvode, situácia sa zmení a Vaša manželka sa bude môcť domáhať, aby ste vypratali jej byt, avšak je tu jej povinnosť nájsť Vám bytovú nahradu. Právo manžela užívať byt po rozvode trvá dovtedy, dokedy Vám nenájde bytovú náhradu. 

 

Podľa rozsudku najvyššieho súdu ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005:

 

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí  povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov. Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhá manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol , rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

 

Neobávajte sa teda, že by Vás manželka súdnou cestou vypratala z bytu, Vaše práva užívať byt po rozvode vyplývajú z Občianskeho zákonníka.

Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď na otázku, či musím hneď po rozvode opustiť dom mojej manželky, vzhľadom na to, že mám svoj byt, ktorý momentálne prerábam a nie je obývateľný. Manželka podala návrh na rozvod, ale zatiaľ neprišiel list s termínom. Ďakujem. B.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že zatiaľ k rozvodu manželstva nedošlo.
Uvádzame, že aj keby došlo k právoplatnému rozvodu manželstva, mali by ste teda právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva, z terajšieho bytu nie ste povinný sa vysťahovať a manželka vás nemôže z neho vyhodiť a vysťahovať.

Nepíšete v otázke kto je vlastníkom domu, v ktorom teraz spolu s manželkou bývate, i keď predpokladáme, že patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne je vo výlučnom vlastníctve manželky. Ak by aj dom bol len vo vlastníctve manželky  /napr. nadobudla by ho dedením, darovaním/ a v tomto teraz spoločne bývate, vám ako manželovi vzniklo odvodené právo bývania v tomto dome a to na základe ust. zákona o rodine /§ 18/, v zmysle ktorého je povinnosťou manželov žiť spolu. Ak by bol právny stav takýto, z domu by ste boli povinný sa vysťahovať, ak by medzi vami nedošlo k dohode, len na základe súdneho rozhodnutia.

Ak by dom patril do BSM, potom po rozvode je otázkou vyporiadania tohto BSM ako by ste sa dohodli na jeho vyporiadaní. Rovnako aj v tomto prpade po rozvode nie ste poviný sa z domu vysťahovať a manželka vás z neho nemôže vysťahovať resp. vyhodiť.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, sme mesiac po rozvode. Máloletý syn (14 rokov) bol zverený do mojej opatery. Jeho matka v čase manželstva darovala svoj podiel domu bývalému manželovi, takže on vlastní 3/4 rodinného domu. Byt, v ktorom bývame, sme získali spolu a je našim spoločným vlastníctvom. On sa nechce odsťahovať, hoci má kam ísť, a neplánuje mi vyplatiť moju časť. Dovolím si podotknúť, že môj mesačný príjem je polovicou jeho príjmu. Naozaj nás snaží psychicky ovládať a tyranizovať, avšak náš syn trpí ADHD a je veľmi citlivý. Čo môžem podniknúť v tejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
riešením bude vyporiadať čo najskôr BSM k predmetnému bytu spôsobom, aby ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, prípadne nech Vás z bytu vyplatí. To, že syn je vo Vašej starostlivosti je vo Váš prospech, ak by ste sa nevedeli dohodnúť, kto zostane bývať v byte.

Ak by jeho správanie naplnilo znaky uvedené v ustanovení § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka, bolo by možné ho vylúčiť z užívania spoločnej nehnuteľnosti, čo by pomohlo tomu, aby sa začal sám zaujímať o vysporiadanie BSM.

Podľa ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.


Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť, ako mám postupovať. Už tri roky som vydatá a bývame v dome, ktorý je v mojom vlastníctve. Na tento dom ešte stále platím hypotéku a môj manžel prispieva len na elektrinu. Momentálne sme v rozvodovom konaní a neviem, ako v prípade rozvodu dostať manžela z domu, keď už teraz sa mi vyhráža, že z domu neodíde. Podotýkam, že tento dom sme kúpili spolu s bývalým manželom približne pred dvadsiatimi rokmi. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň,
akonáhle budete mať právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva, zanikne jeho právo užívať Vašu nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve, ktoré teraz odvodzuje od zákonnej úpravy, povinnosti manželov žiť spolu. Keď už budete rozvedení (právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode), budete môcť na neho podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Treba však počítať s tým, že Vám súd môže (a zrejme aj určí) povinnosť nájsť mu náhradné bývanie.


Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám právo na byt, ktorý je vo vlastníctve 50/50 ja a moja manželka. Byt bol nadobudnutý pred manželstvom a hypotéka je len na moje meno. Splátky hypotéky a nájom sa hradia len z môjho účtu. Kto má právne na byt väčší nárok? Je možné, že mi ostane byt aj s hypotékou?

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že Občiansky zákonník pre vyriešenie takýchto majetkovoprávnych vzťahov uprednostňuje dohodu podielových spoluvlastníkov. Na základe Vami uvedených skutočností nie je možné konštatovať, kto má väčší nárok na byt. Iba to, že úver je vedený na Vaše meno automaticky nemusí znamenať, že na byt máte väčší nárok (argumetovať sa s tým dá). Súd by prihliadol na účelné využitie bytu. Tu by prihliadol napríklad na to, či deti neboli zverené do osobnej starostlivosti matke, a či by matka vedela inak zabezpečiť pobyt deťom. Na druhej strane, ak by partnerka chcela byt, musela by preukázať, že vie na seba prevziať hypotéku a vie ju začať splácať. Tu by mohla naraziť na problém s bankou, ktorá by posudzovala jej bonitu. Vyporiadanie týchto majetkových vzťahov vždy končí (málokedy je riešením iná konštrukcia) tým, že ten komu zostane byt, zostane aj úver.


Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený už asi 10 rokov. Bývalá manželka sa odsťahovala, aj ja som sa odsťahoval a byt je prázdny. Nájom za byt platím už 10 rokov len ja. Môže bývalá manželka o náš byt požiadať? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 15.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve a k vyporiadaniu dohodou nedošlo, rovnako nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Ak je náš predpoklad správny, potom platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že byt je nateraz v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov a náklady na byt musíte resp. by ste mali platiť obaja manželia. Otázkou je či chcete predmetné náklady na byt od bývalej manželky vymáhať, ale tu platí premlčacia doba v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka /dva max. 3 roky, teda nevymôžete cestou súdu uhradené náklady na byt za dobu 10 rokov.

Keďže manželka je podielovým spoluvlastníkom, toto spoluvlastníctvo trvá zo zákona naďalej v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka.

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta, aby vyporiadal uhradené platby za byt, ktoré ste reálne platili aj za manželku a podali návrh na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť s manželom, pretože ma neustále psychicky a finančne vydiera. Tvrdí, že chce polovicu pozemku, ktorý mi darovali rodičia. Na tomto pozemku máme postavený dom, ktorý je v našom spoločnom vlastníctve. Manžel mi neustále hovorí, že z tohto domu nikdy neodíde a že tam bude bývať aj po rozvode. Tvrdí, že sa nikdy nedohodneme na vyrovnaní majetku, pretože nemá z čoho ma vyplatiť. Plánuje sa tam dokonca nasťahovať aj s partnerkou. Mám obavy o psychický stav našich detí. Akú mám šancu ostať bývať v dome so štyrmi neplnoletými deťmi, pokiaľ ho budem chcieť vyplatiť z jeho polovice a on s tým nebude súhlasiť? Mala by som mať deti vo svojej starostlivosti.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
ak budú deti zverené do Vašej osobnej starostlivosti a on bude v súdnom konaní tvrdiť, že Vás nemá z čoho vyplatiť, je vysoká šanca, že súd rozhodne o tom, že dom prikáže do Vášho výlučného vlastníctva a budete ho musieť z neho vyplatiť. Ak tak súd rozhodne právoplatne, budete ho môcť (ak dom neopustí dobrovoľne) vypratať z nehnuteľnosti prostredníctvom súdu.

Dôležité pri tom, kedy obaja bývalí manželia chcú dom do svojho vlastníctva je skutočnosť, komu boli deti zverené do osobnej starostlivosti, a kto má prostriedky na vyplatenie toho druhého. Súd rozhodne o prikázaní domu do Vášho vlastníctva aj bez jeho súhlasu.


Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželkou uvažujeme o rozvode. Bývame v jej byte, do ktorého som investoval peniaze z hypotéky s myšlienkou, že časom ho predáme a presťahujeme sa do spoločného bytu. Hypotéku som si bral pred 9 rokmi, ešte ako slobodný, a platil som ju iba ja. Náklady na bývanie sme mali podelené rovnako. Teraz, v prípade odsťahovania, si nemôžem dovoliť ani nájomný byt, možno iba ubytovňu, ale to by znamenalo, že si nemôžem brať k sebe nášho trojročného syna. Manželka by bola ochotná byt predať a zvyšok hypotéky vyplatiť, alebo by som ju mohol naďalej platil ja a ona by to brala ako výživné. No za tých 9 rokov som splatil už 27 000 eur aj s úrokmi, to by som mohol mať už tretinu vlastného bytu splatenú. Prišiel som tak o čas aj peniaze, ktoré som mohol investovať do vlastného bývania. Aké možnosti teraz mám? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že bývate počas trvania manželstva v byte, ktorý je vlastníctvom Vašej manželky a na rekonštrukciu bytu ste zobrali hypotéku ešte za sloboda, i keď táto sa splácala aj za trvania manželstva, teda existencie BSM.
Ak ste hypotéku splácali aj počas trvania manželstva, v rámci vyporiadania po rozvode máte nárok na vrátenie 1/2 uhradených splátok s príslušenstvom, keďže v podstate z Vašej strany išlo o investíciu do cudzej nehnuteľnosti.  Uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :


"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Uvádzame, že aj keby ste sa rozviedli a byt je vlastníctvom Vašej manželky, nie ste povinný sa odsťahovať a Vaša potom už bývalá manželka Vás nemôže z bytu vypratať. Je to tak z dôvodu, že uzatvorením manželstva Vám vzniklo odvodené právo bývania v predmetnom byte. Povinnosť vysťahovať sa z bytu, ak by ste sa s manželkou nedohodli, nejlepšie písomne, je daná až na základe súdneho rozhodnutia, kde by bola posúdená aj otázka náhradného bytu v súlade s ust. Obč. zákonníka. Citujeme z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99 :
"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

Na spísanie dohody o vyporiadaní BSM odporúčame kontaktovať advokáta.


V otázke uvádzate spôsob vyporiadania hypotéky započítaním na výživné na mal. dieťa, ale toto nie je možné. Citujeme ust. § 76 ods. 2 zákona o rodine :
"Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné."


Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či má môj exmanžel právo vysťahovať ma zo spoločného bytu. Od nášho rozvodu uplynulo už viac ako tri roky a bývalo spoločné manželstvo (BSM) ešte nebolo ukončené. V spoločnom byte som ostala žiť ja so svojimi deťmi.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.05.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že od rozvodu ubehli viac ako tri roky a BSM zrejme nebolo vyporiadané dohodou a ani nebol podaný návrh na súd.
Zo zákona platí, že ak nebol podaný návrh na súd a ani ste sa o vyporiadaní BSM nedohodli, potom uplynutím 3 rokov je byt v podielovom spoluvlastníctve oboch bývalých manželov.

K vyporiadaniu bytu môže dôjsť len na základe dohody alebo podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Bývalý manžel nie je oprávnený Vás z bytu vysťahovať. Muselo by byť zrušené podiel. spoluvlastníctvo.

K vysťahovaniu by mohlo dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by Vám bola uložená povinnosť vysťahovania a určenia byt. náhrady, ktorú by musel zabezpečiť vlastník bytu. Až následne, ak by ste súdne rozhodnutie nerešpektovali, bývalý manžel ak by sa stal vlastníkom celého bytu, by musel podať návrh na exekúciu.

Vyporiadanie bytu napriek tomu, že uplynula lehota 3 rokov na vyporiadanie BSM, odporúčame riešiť s advokátom.

 


Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme momentálne v rozvodovom konaní a čakáme iba na dátum pojednávania. Chcela by som Vás požiadať o názor na nasledovúcú situáciu: Manžel sa pokúša nás - mňa a našich dvoch synov - vyhodiť z domu, ktorý je v BSM. Som však ochotná ho z neho vyplatiť v súlade s tým, ako to určí súd. Manžel neplánuje v tomto dome bývať, keďže si nemôže dovoliť platiť jeho hypotéku. Trvá na predaji domu, hoci ja s týmto nesúhlasím a radšej by som sa s ním finančne vyrovnala. Momentálne sa odsťahoval do nášho predchádzajúceho staršieho domu, na ktorý som mu prispela finančne, aby ho mohol zrekonštruovať. Náklady na hypotéku a ostatné účty spojené s domom v BSM momentálne hradím prevažne sama. Manžel prispel približne osemkrát, čo sa zhruba rovná polovici celkových nákladov. Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak je dom v BSM, nemôže Vás vyhodiť. Ste rovnaký vlastník, ako on, až kým sa BSM nevysporiada. Teda aj po rozvode, kým sa nevysporiadate dohodou, alebo na súde, dom môžete užívať obaja. V konaní o BSM zvyčajne súd prizná nehnuteľnosť tomu, komu sú zverené deti do výchovy (ak sú maloleté). Súd v konaní o vyporiadaní BSM nemôže nariadiť predaj domu. Môže ho priznať jednému z Vás s tým, že druhého vyplatí, prípadne ho ponechať v podielovom spoluvlastníctve. Ak ste hypotéku platili zo spoločných peňazí, tak ste ich vlastne platili z majetku patriaceho do BSM a z pohľadu práva ju tak platil aj manžel. Ak budete hypotéku platiť po právoplatnosti rozvodu, môžete žiadať polovicu splátok od právoplatnosti rozvodu späť. 


Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo manžela užívať byt po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, s exmanželom sme nadobudli dom. Už ho máme 6 rokov a ešte 24 rokov budeme hypotéku splácať. Počas manželstva som väčšinu času platila hypotéku ja, pretože on viac nepracoval ako pracoval. Stále všetko v dome platím ja. Pred približne 6 mesiacmi sa odsťahoval a už v dome nebýva. Napriek tomu sem chodí kedykoľvek sa mu zachce a berie si čo chce. Už som mu dala nejaké peniaze, ale stále len naťahuje čas. Je možné mu zakázať vchod do domu? Môžem vymeniť zámok? Ďakujem.

Odpoveď: Právo manžela užívať byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, či máte po rozvode vyporiadané BSM, kde je možnosť dohodnúť sa na vyporiadaní dohodou v lehote do troch rokov, prípadne ak sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na vyporiadanie na súd v rovnakej lehote.

Ak sa v lehote do 3 rokov nedohodnete, a ani nepodáte v uvedenej lehote návrh na súd, potom zo zákona platí, že ak RD patril do BSM, potom po uplynutí troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode je RD v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v pomere 1/2 k celku.
Samotné vyporiadanie BSM nemá vplyv na záväzky, ktoré vyplývajú z hypotéky, čo by ste museli následne riešiť samostatne s bankou.

V otázke uvádzate, že manžel sa odsťahoval z RD, nepíšete či zmenil svoje trvalé bydlisko a odniesol si všetky svoje osobné veci. Riešením by bolo spísanie dohody o užívaní nehnuteľnosti na čas po rozvode až do vyporiadania BSM vrátane hypotéky.

Ak BSM nie je vyporiadané  dohodou, ani nebol podaný návrh na súd, odporúčame v tomto smere podniknúť právne kroky. Ak by ste zámok vymenili vzhľadom na okolnosť, že  bývalý manžel vynáša a berie si veci z RD aj bez Vašej prítomnosti, bývalý manžel by sa mohol cestou súdu domáhať vstupu po domu na základe návrhu na vydanie neodkladného opatrenia.
 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 14Co/204/2017 z 12. 06. 2017:
"... V súčasnosti majú tak obaja bývalí manželia a bývalí bezpodieloví spoluvlastníci rovnaké práva i povinnosti k dotknutým doposiaľ nevyporiadaným nehnuteľnostiam. Uvedená skutočnosť je potom aj zásadná z hľadiska dôvodnosti návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. ...
20. Podstata spoluvlastníctva spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho podielu v takom rozsahu, v akom zodpovedá veľkosti jeho podielov. Na spoločnom užívaní veci a výkone spoluvlastníckeho práva sa môžu spoluvlastníci dohodnúť, predovšetkým o tom, kto a za akých podmienok bude vec držať, užívať, ako budú prípadne rozdelené úžitky zo spoločnej veci, ako a či bude prenechaná vec do užívania inému, ako budú znášať náklady spojené s užívaním a obhospodarovaním spoločnej veci a náklady na údržbu veci. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú na výkone práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd, ktorý upraví práva a povinnosti medzi spoluvlastníkmi, prípadne zruší a vyporiada, alebo len vyporiada spoluvlastníctvo za predpokladu, ak už bolo spoluvlastníctvo predtým zrušené alebo zaniklo. V konkrétnej veci po zániku manželstva ex lege zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo oboch bývalých manželov, avšak pokiaľ sa v súčasnosti vedie konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, je nutné mať z hľadiska hmotného práva za to, že miera práv i povinností oboch spoluvlastníkov k dotknutej nehnuteľnosti je zásadne rovnaká a obaja spoluvlastníci požívajú rovnakú právnu ochranu svojho vlastníckeho práva."

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o vyporiadaní BSM nehnuteľnosti, ako aj hnuteľných vecí.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo manžela užívať byt po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.