Máte
otázku?

Nedoplatené výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Nedoplatené výživné

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako môžem získať nedoplatené výživné. Otec dieťaťa bol už za neplatenie výživného v minulosti trestne stíhaný. Dlžnú sumu už spravuje exekútor, ale momentálne mi posiela iba len súdne určenú sumu. Táto suma je vysoko a moje dieťa má zdravotné problémy. Aktuálne som na úrade práce a nemám žiadny príjem. Moje dieťa potrebuje financie hlavne na lieky, vzhľadom na jeho zdravotný stav.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Dobrý deň, zameškané výživné je možné tiež vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora. Pri zameškanom výživnom je však potrebné dať si pozor na premlčanie, nakoľko každá jedna splátka výživného sa premlčí samostatne, uplynutím troch rokov. Ak je u súdneho exekútora vedené exekučné konanie na vymáhanie tzv. bežného výživného bude potrebné u neho opätovne podať návrh na exekučné vymáhanie aj zameškaného výživného. V návrhu je potrebné uviesť výšku zameškaného výživného a tiež vymenovať mesiace, za ktoré toto zameškané výživné vzniklo. Neviem, či ste si návrh na vymáhanie exekúcie podali sama alebo prostredníctvom advokáta, ale bežne sa návrh na vymáhanie výživného podáva za účelom vymoženia zameškaného výživného a tiež bežného výživného. Vo Vašom prípade bude potrebné podať opätovný návrh. Prípadne sa môžete informovať priamo u súdneho exekútora a spýtať sa ho, aký postup by navrhoval on (je možné, že sa vymáha aj zameškané výživné, ale z jeho príjmu nie je možné zrážať vyššiu sumu, a preto sa Vám zdá, že Vám súdny exekútor zasiela iba bežné výživné).

Trápi vás "Nedoplatené výživné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám už dospelé dvojičky, ktoré majú 21 rokov. Syn pracuje a dcéra je na materskej. Ich biologický otec za celé roky neplatil výživné a momentálne mu dlží približne 9000 €. Naša situácia je ešte komplikovanejšia, pretože bol už dvakrát vo väzení. Ako sa môžu deti dostať k svojim peniazom? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že deti sú plnoleté, riešením, pokiaľ nedôjde k dobrovoľnému plneniu, podať návrh na vykonanie exekúcie a to samotnými deťmi. Návrh na vykonanie exekúcie vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu budete vymáhať súčasne v exekučnom konaní.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, Rozhodnutie neurasteným opatrením určilo, že môj odporca má platiť 100€ výživné. Nasledovalo moje odvolanie, kde po siedmich mesiacoch Krajský súd rozhodol, že sumu mení zo 100€ na 200€ s účinnosťou od dňa, kedy bolo vydané rozhodnutie Okresného súdu. Vznikol teda dlh na výživnom vo výške 900€. V rozhodnutí Krajského súdu nie je žiadna zmienka o možnosti splatiť dlh splátkovým kalendárom. Môj odporca sa však vlastným rozhodnutím pozvoľil, že mi tento dlh bude splácať po 50€, s čím nesúhlasím. Tento mesiac mi poslal 50€ s popisom "doplatok výživného". Aké mám možnosti získať zostatok dlžnej sumy 850€ naraz a nie v splátkach? Podala som trestné oznámenie, no obávam sa, že mi to príliš nepomôže. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,

otec dieťaťa tým, že platí nižšie výživné porušuje súdom uloženú povinnosť. Odporúčame vám vymáhať výživné prostredníctvom súdneho exekútora. Súdny exekútor má právo povinnému napríklad zablokovať bankový účet alebo aj siahnuť na výplatu. V prípade neplatenia výživného na maloleté dieťa je tiež možné obrátiť sa na ÚPSVaR so žiadosťou o poskytnutie náhradného výživného. Podmienkou je, aby výživné nebolo zaplatené aspoň dva mesiace a zároveň, ak exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd. 

 


Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako by som mohla postupovať, ak chcem vyžiadať zameškané výživné od matky? Som už síce zamestnaná. Výchovu mi zabezpečovala stará mama.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň prajem,

ak bolo výživné priznané súdnym rozhodnutím, tak by ste mohli podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak však súdne rozhodnutie nemáte a už ste aj zamestnaná (máte schopnosť sama sa živiť) nemôžete už žiadať dlžné výživné. Aj keby ste mohli, súd by ho priznal len od podania návrhu, nie spätne. 


Trápi vás "Nedoplatené výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledovnú situáciu. Od roku 2002 mi môj manžel neplatí výživné na syna. Už bol dokonca aj vo výkone trestu a mám naňho podaného exekútora. Napriek tomu mu súd určil platbu výživného vo výške 70 eur, no ani tak mi nič neplatí. Chcela by som vedieť, ako získať sumu, ktorou mi je dlžný. Jedná sa o dosť veľkú čiastku. Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, právne nástroje, ktoré Vám náš právny poriadok poskytuje proti rodičovi, ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ste už uplatnili. Jedinou cestou ako sa dostať k dlžnému výživnému je exekučné konanie. Nakoľko však bol vo výkone trestu odňatia slobody, nepredpokladáme, že by to bola osoba, ktorá má majetok podliehajúci exekúcii, prípadne že pracuje na trvalý pracovný pomer, kde by bolo možné vykonávať zrážky zo mzdy. Jedinou cestou, ako sa dostať k dlžnému výživnému je exekúcia, kde úspech závisí od toho aký má povinný majetok. V prípade, že ste doteraz nepožiadali o tzv. náhradné výživné od štátu, môžete tak spraviť. Hoci Vám štát neuhradí dlžné výživné na Vaše maloleté dieťa, avšak budú Vám platiť aspoň tzv. bežné výživné, aby tento dlh na výživnom do budúcna nenarastal.


Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, po rozvode bolo dieťa zverené matke. Syn však od nej odišiel a už vyše roka žije u mňa. Prestal som matke posielať výživné a žiadal som ju, aby mi ho posielala ona. Odmietla. Rovnako si ponecháva aj prídavok na dieťa a daňový bonus. Moja exmanželka podala na mňa exekúciu na doplatenie výživného, aj keď syn žije u mňa, čo overila aj sociálka. Pred vyše polrokom som požiadal súd o predbežné opatrenie, ale bez odozvy. Akou cestou by som sa mal brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň,

pri riešení tejto situácie je potrebné vychádzať z podstaty výživného. Výživné je nárokom dieťaťa a nie jeho rodiča (a to ani toho, ktorému bolo zverené). To, že sa výživné vypláca rodičovi je odôvodnené tým, že dieťa ešte nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zastupuje ho v tejto veci rodič. Ak je dieťa u Vás, potom odpadol dôvod na to, aby ste ho posielali matke. Takto by sa totiž bezdôvodne obohacovala na úkor dieťaťa, pretože je očividné, že ho neposkytne dieťaťu (keď býva u Vás). Odporúčam čo najskôr podať návrh na súd na zmenu rozhodnutia o výživnom a popísať v ňom celkovú situáciu aj okolnosti a to, že výživné riadne dieťaťu, ktoré býva u Vás poskytujete, a preto nie je dôvod ho platiť matke. Stále však platí, že pokiaľ sa rozhodnutie nezmení, iným rozhodnutím súdu, tak platí. Je možné, že podá návrh na exekúciu, avšak Vy sa môžete brániť tým, že podáte návrh na zastavenie exekúcie.  Aj keby na Vás podala trestné oznámenie, aj v tomto prípade sa môžete brániť uvedením rovnakých dôvodov, pričom je pravdepodobné, že svojím konaním ste nespáchali trestný čin (ak dieťaťu zabezpečujete výživu).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako získať nedoplatené výživné od vlastného otca. Výživné mal určené súdom pred zhruba necelým rokom. Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň. Ak máte súdom priznané výživné, resp. ak má Váš otec uloženú vyživovaciu povinnosť, pričom túto povinnosť si riadne neplní, môžete od neho neuhradené výživné vymáhať. Súdne rozhodnutie, ktorým bola uložená vyživovacia povinnosť, môže byť exekučným titulom, na základe ktorého možno voči Vášmu otcovi podať exekučný návrh.

Vášho otca tiež môžete upozorniť na to, že ak nebude platiť súdom určené výživné, jeho konanie môže byť kvalifikované aj ako trestný čin zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 Trestného zákona.


Trápi vás "Nedoplatené výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať, či je možné žiadať o zameškané výživné od biologického otca, aj keď už neštudujem, ale som zamestnaná. V roku 2016 som prerušila stredoškolské štúdium, pretože biologický otec vyvíjal tlak na moju mama - zákonnú zástupkyňu, aby ma poslala do resocializačného zariadenia. V posledných dvoch až troch rokoch však výživné neplatil. Ďakujem vám pekne.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, ak mal otec určenú povinnosť platiť výživné a túto povinnosť si neplnil, potom máte právo od neho žiadať zameškané výživné. Výživné môže dieťa žiadať do okamihu dokedy nie je schopné sa samé živiť.


Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala, ako mám riešiť situáciu, keď môj bývalý manžel neplatí výživné na maloletého. Už šesť mesiacov neplatí, hoci súd mu určil konkrétnu sumu. Upozornila som ho na to už niekoľkokrát, ale nereaguje. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

(odpoveď odoslaná: 08.02.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ máte súdom priznané výživné na maloleté dieťa, avšak povinný rodič toto výživné neplatí, môžete podať proti tomuto povinnému rodičovi návrh na vykonanie exekúcie. Okrem toho ak by exekúcia neviedla k vymoženiu výživného, náš právny poriadok pozná aj inštitút náhradného výživného. Bližšie informácie ohľadom náhradného výživného môžete nájsť aj na stránke: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že neplatenie výživného môže byť považované aj za trestný čin. Trestný zákon v ustanovení § 207 totiž upravuje trestný čin s názvom "Zanedbanie povinnej výživy".

S poukazom na uvedené skutočnosti môžete povinného rodiča upozorniť na to, že ak si nebude plniť súdom uloženú vyživovaciu povinnosť, podáte voči nemu návrh na vykonanie exekúcie a ak nebude exekúcia úspešná, môžete podať aj trestné oznámenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedoplatené výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.