Nedoplatené výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 7. 2. 2017

Otázka: Nedoplatené výživné

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akým spôsobom môžem dostať doplatené výživné, pokiaľ otec dieťaťa už za neplatenie bol aj vo výkone trestu, dlžná suma je už aj u exekútora a on už teraz posiela len súdom určenú sumu. Suma je dosť vysoká a dieťa ma zdravotné problémy a ja som momentálne na úrade práce. Nemám žiadny príjem a dieťa potrebuje financie hlavne na lieky, ktoré potrebuje, vzhľadom na jej zdravotný stav.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Dobrý deň, zameškané výživné je možné tiež vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora. Pri zameškanom výživnom je však potrebné dať si pozor na premlčanie, nakoľko každá jedna splátka výživného sa premlčí samostatne, uplynutím troch rokov. Ak je u súdneho exekútora vedené exekučné konanie na vymáhanie tzv. bežného výživného bude potrebné u neho opätovne podať návrh na exekučné vymáhanie aj zameškaného výživného. V návrhu je potrebné uviesť výšku zameškaného výživného a tiež vymenovať mesiace, za ktoré toto zameškané výživné vzniklo. Neviem, či ste si návrh na vymáhanie exekúcie podali sama alebo prostredníctvom advokáta, ale bežne sa návrh na vymáhanie výživného podáva za účelom vymoženia zameškaného výživného a tiež bežného výživného. Vo Vašom prípade bude potrebné podať opätovný návrh. Prípadne sa môžete informovať priamo u súdneho exekútora a spýtať sa ho, aký postup by navrhoval on (je možné, že sa vymáha aj zameškané výživné, ale z jeho príjmu nie je možné zrážať vyššiu sumu, a preto sa Vám zdá, že Vám súdny exekútor zasiela iba bežné výživné).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako je to keby si chcem vyžiadať zameškané výživné od matky? Som už síce zamestnaná. Vychovávala ma stará mama.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň prajem,

ak bolo výživné priznané súdnym rozhodnutím, tak by ste mohli podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak však súdne rozhodnutie nemáte a už ste aj zamestnaná (máte schopnosť sama sa živiť) nemôžete už žiadať dlžné výživné. Aj keby ste mohli, súd by ho priznal len od podania návrhu, nie spätne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, len sa chcem opýtať od roku 2002 mi muž neplatí výživné na syna. Už bol aj vo výkone trestu a aj exekútora mám na neho podané. No súd mu určil výživné platiť v sume 70 eur no a nič mi neplatí. Chcem vedieť ako mám získať sumu, ktorú mi je zadlžení. Je to dosť veľká suma ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, právne nástroje, ktoré Vám náš právny poriadok poskytuje proti rodičovi, ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ste už uplatnili. Jedinou cestou ako sa dostať k dlžnému výživnému je exekučné konanie. Nakoľko však bol vo výkone trestu odňatia slobody, nepredpokladáme, že by to bola osoba, ktorá má majetok podliehajúci exekúcii, prípadne že pracuje na trvalý pracovný pomer, kde by bolo možné vykonávať zrážky zo mzdy. Jedinou cestou, ako sa dostať k dlžnému výživnému je exekúcia, kde úspech závisí od toho aký má povinný majetok. V prípade, že ste doteraz nepožiadali o tzv. náhradné výživné od štátu, môžete tak spraviť. Hoci Vám štát neuhradí dlžné výživné na Vaše maloleté dieťa, avšak budú Vám platiť aspoň tzv. bežné výživné, aby tento dlh na výživnom do budúcna nenarastal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, po rozvode bolo dieťa zverené matke. Syn ale od nej odišiel a už vyše roka žije u mňa. Matke som prestal posielať výživné a žiadal som ju, aby posielala ona mne. Odmietla. Takisto si ponecháva aj prídavok na dieťa a daňový bonus. Zároveň na mňa exmanželka podala exekúciu na doplatenie výživného, aj keď syn žije u mňa a overila si to aj sociálka. Súd som pred vyše polrokom požiadal o predbežné opatrenie, ale bez odozvy. Akou cestou sa mám brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2018)

Dobrý deň,

pri riešení tejto situácie je potrebné vychádzať z podstaty výživného. Výživné je nárokom dieťaťa a nie jeho rodiča (a to ani toho, ktorému bolo zverené). To, že sa výživné vypláca rodičovi je odôvodnené tým, že dieťa ešte nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zastupuje ho v tejto veci rodič. Ak je dieťa u Vás, potom odpadol dôvod na to, aby ste ho posielali matke. Takto by sa totiž bezdôvodne obohacovala na úkor dieťaťa, pretože je očividné, že ho neposkytne dieťaťu (keď býva u Vás). Odporúčam čo najskôr podať návrh na súd na zmenu rozhodnutia o výživnom a popísať v ňom celkovú situáciu aj okolnosti a to, že výživné riadne dieťaťu, ktoré býva u Vás poskytujete, a preto nie je dôvod ho platiť matke. Stále však platí, že pokiaľ sa rozhodnutie nezmení, iným rozhodnutím súdu, tak platí. Je možné, že podá návrh na exekúciu, avšak Vy sa môžete brániť tým, že podáte návrh na zastavenie exekúcie.  Aj keby na Vás podala trestné oznámenie, aj v tomto prípade sa môžete brániť uvedením rovnakých dôvodov, pričom je pravdepodobné, že svojím konaním ste nespáchali trestný čin (ak dieťaťu zabezpečujete výživu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako mám získať o vlastného otca nedoplatené výživné. Výživné mal určené súdom pred zhruba necelým rokom? Ďakujem.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň. Ak máte súdom priznané výživné, resp. ak má Váš otec uloženú vyživovaciu povinnosť, pričom túto povinnosť si riadne neplní, môžete od neho neuhradené výživné vymáhať. Súdne rozhodnutie, ktorým bola uložená vyživovacia povinnosť, môže byť exekučným titulom, na základe ktorého možno voči Vášmu otcovi podať exekučný návrh.

Vášho otca tiež môžete upozorniť na to, že ak nebude platiť súdom určené výživné, jeho konanie môže byť kvalifikované aj ako trestný čin zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 Trestného zákona.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať, či je možné žiadať zameškané výživné od biologického otca, aj keď už neštudujem ale som zamestnaná. V roku 2016 som prerušila stredoškolské štúdium lebo biologický otec tlačil na maminu zákonnú zástupkyňu, aby ma dala do resocializačného zariadenia ale spätne dva tri roky výživné neplatil. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, ak mal otec určenú povinnosť platiť výživné a túto povinnosť si neplnil, potom máte právo od neho žiadať zameškané výživné. Výživné môže dieťa žiadať do okamihu dokedy nie je schopné sa samé živiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedoplatené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, že ako mám riešiť neplatenie výživného na maloletého. Ex manžel 6 mesiacov neplatý. Súd mu určil sumu. No ale 6 mesiacov neplatí. Viac krát som mu vravela ale on nič. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Nedoplatené výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ máte súdom priznané výživné na maloleté dieťa, avšak povinný rodič toto výživné neplatí, môžete podať proti tomuto povinnému rodičovi návrh na vykonanie exekúcie. Okrem toho ak by exekúcia neviedla k vymoženiu výživného, náš právny poriadok pozná aj inštitút náhradného výživného. Bližšie informácie ohľadom náhradného výživného môžete nájsť aj na stránke: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že neplatenie výživného môže byť považované aj za trestný čin. Trestný zákon v ustanovení § 207 totiž upravuje trestný čin s názvom "Zanedbanie povinnej výživy".

S poukazom na uvedené skutočnosti môžete povinného rodiča upozorniť na to, že ak si nebude plniť súdom uloženú vyživovaciu povinnosť, podáte voči nemu návrh na vykonanie exekúcie a ak nebude exekúcia úspešná, môžete podať aj trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk