Máte
otázku?

Náhradné výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Nitra

Otázka: Náhradné výživné

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som matka dvoch detí (jedno má dva roky a druhé päť mesiacov). Podala som žiadosť o rozvod, pretože môj manžel konzumuje drogy, hraje na automatoch, kradne a hrozí mu trest odnietenia slobody. Od neho som za posledných šesť mesiacov, čo nie sme spolu, dostala len 160 eur. Moje príjmy sú limitované na materskú dávku vo výške 250 eur mesačne. Mám právo žiadať o finančnú pomoc zo štátu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradné výživné

Dobrý deň. Náš právny poriadok pozná inštitút náhradného výživného, ktoré sa poskytuje zo štátnych prostriedkov. Tento inštitút upravuje osobitný zákon, a to zákon  č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.
Všetky potrebné informácie (najmä podmienky pre získanie náhradného výživného) môžete nájsť na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227).

Trápi vás "Náhradné výživné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade žiadosti o náhradné výživné pre maloleté deti. Môj bývalý manžel bol poslaný do väzenia. Musím žiadosť elektronicky poslať do Banskej Bystrice, ale s certifikovaným podpisom. Mohli by ste mi poradiť, ako takýto podpis môžem vykonať? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 10.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vo veci existuje právoplatný rozsudok súdu o určení výživného na maloleté deti. Ak je to tak a manžel výživné neplatil a ani neplatí, potom treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť totiž podaný elektronicky na jediný exekučný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica.

Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie podáte žiadosť o náhradné výživné.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak zomrie otec maloletého dieťaťa, ktorý si sedem rokov neplnil vyživovaciu povinnosť a nikde nepracoval, má dieťa nárok na náhradné výživné od štátu? Existuje možnosť aj doplatenia zameškaného výživného, v prípade, že povinný nemal žiadny majetok? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 20.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že aj keby ste mali súdne rozhodnutie o určení výživného a povinný rodič by zomrel, nárok na náhradné výživné za dobu, počas ktorej bol v omeškaní s platením výživného od štátu vo forme náhradného výživného nemáte. Nárok na náhradné výživné vzniká až od podania žiadosti na príslušný úrad práce.


Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám s bývalým priateľom dcéru, ktorá má rok a deväť mesiacov. Od jej narodenia mi neplatil výživné. Mala som súd 18. 12. 2020, podľa ktorého mi mal zaplatiť totožné výživné vo výške 110 eur a splátku vo výške 20 eur z celkového dlhu 2 330 eur, ktorý sa mu nahromadil, keďže neplatil od narodenia výživné. Tento mesiac mi nezaplatil. Môžem si podať žiadosť o náhradné výživné a bude mi splatených 2 330 eur? Ďakujem za Vašu rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
o náhradné výživné nemôžete požiadať hneď. Musia byť splnené podmienky, a to najmä vedené exekučné konanie o zaplatenie výživného a neúspešnosť takého exekučného konania. Preto je potrebné najprv čo najskôr začať exekučné konanie, aby exekútor zistil, či je dlžná suma vymožiteľná od neho alebo nie. Až následne môže nastúpiť štát s náhradným výživným. Toto náhradné výživné totiž nemôže mať prednosť pred priamym plnením otca.


Trápi vás "Náhradné výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, od februára 2020 sme rozvedení s exmanželkou. Súd mi pridelené dieťa rozhodol prideliť mne, ako otcovi a nariadil matke platiť výživné 120€ stále k 20. v mesiaci. Do mája 2020 mi platila na ruku, tvrdila, že na účet platit nechce. Ale v júni už ani po upozornení neplatila, až potom v júli zaplatila presne 20., sumu 240€. No to boli posledné peniaze, ktoré syn od nej dostal. Od tohto dátumu už neplatí a stále sa vyhovára. Rozvod som inicioval ja, kvôli jej alkoholizmu, kradnutiu a nevere. Práve pre alkoholizmus je na dlhodobom PN, kde tvrdí, že podstúpila liečenie. Aké mám možnosti? Môže svojvoľne neplatiť, keďže je na PN? Existuje možnosť, že ona podala nejaký návrh na neplatenie, o ktorom neviem? Alebo je možné, že platí UPSVAR? Rovnako tvrdí, že podala návrh na zverenie syna do jej starostlivosti. Syn má 14 rokov a je v mojej starostlivosti. Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 29.09.2020)

Dobrý deň,

treba vychádzať z právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bola určená výška výživného. Protialkoholické liečenie nikdy nie je dôvodom na to, aby súd určil, že matka nie je povinná platiť výživné. Plnenie vyživovacej povinnosti je zákonná povinnosť v zmysle ust. zákona o rodine.

Ani absolvovanie protialkohol. liečenie nezaručuje úspech bývalej manželky, aby  syn bol zverený do jej starostlivosti.

Odporúčame maximálne poslať ešte jednu výzvu, ak ste ju doteraz neposlali, a podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Následne potom podáte žiadosť o náhradné výživné na prísl. úrad práce.

 


Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, otec mojich troch detí (16, 19, 21), ktoré stále študujú, si od 11/2018 neplní svoju výživovú povinnosť. Z toho dôvodu som sa rozhodla žiadať o náhradné výživné. Moja otázka znie: posudzuje sa iba môj čistý príjem alebo aj príjem môjho partnera, s ktorým žijem ja a moje deti v spoločnej domácnosti? S partnerom nie sme sobášení a nemáme spolu deti. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,

 

pri náhradnom výživnom Vám odporúčam detailne si naštudovať info. na stránke https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/nahradne-vyzivne.html. Z Vašich troch detí sú už dve plnoleté, takže tie by si mali žiadať o náhradné výživné samé. Ak dôjde k naplneniu zákonných podmienok, bude Vám náhradné výživné priznané.

 

Príjem Vášho partnera, ktorý nie je Vašim manželom a ani osobou s vyživovacou povinnosťou voči Vašim deťom netreba kalkulovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o náhradné výživné, keďže mi bývalý partner už tri mesiace neplatí. Žijem so synom, ktorý už pracuje. Bude sa posudzovať aj jeho príjem?

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,
príjem sa v tomto prípade posudzuje podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o náhradnom výživnom:

Na účely nároku na náhradné výživné sa spoločne posudzuje príjem
a) oprávnenej osoby a príjem, ktorý na túto oprávnenú osobu poberá iná fyzická osoba, ak oprávnená osoba žije v domácnosti samostatne alebo s inou fyzickou osobou,
b) manžela, manželky a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
c) rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
d) manželov alebo rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti.

Ak Váš druhý syn nie je nezaopatrené dieťa, jeho príjem sa nebude posudzovať.


Trápi vás "Náhradné výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či mi bývalý exmanžel zaplatil dlh na výživnom. Tento sek som prevzala a dohodla sa s ÚPSVR o splácaní tohto dlhu. Keďže som poberateľka náhradného výživného, bude mi ÚPSVR naďalej vyplácať náhradné výživné, alebo mi zanikne nárok na náhradné výživné? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o náhradnom výživnom, ak tzv. povinná osoba (otec dieťaťa) začne plniť svoju vyživovaciu povinnosť, zaniká nárok na náhradné výživné. UPSVaR-u je potrebné oznámiť, že došlo k splneniu jeho povinnosti a začal platiť výživné dobrovoľne. V opačnom prípade Vám hrozí, že neskôr bude môcť UPSVaR od Vás požadovať vrátenie nezákonne vyplateného náhradného výživného (ak zároveň to isté výživné Vám uhradí otec dieťaťa a tiež UPSVaR


Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať o nároku na náhradné výživné po uzavretí manželstva s partnerom, ktorý nie je biologickým otcom mojej dcéry. Zanikol by po uzavretí manželstva môj nárok na náhradné výživné pre moju dcéru? S pozdravom, Andrea.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
nárok na výživné na maloleté dieťa, resp. nárok na náhradné výživné, nezanikne tým, že Vy uzatvoríte ďalšie manželstvo s mužom, ktorý nie je biologickým, ani právnym otcom dieťaťa.

Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá aj po tom ako druhý rodič uzavrie nové manželstvo.

Vyživovacia povinnosť biologického rodiča voči svojmu dieťaťu môže zaniknúť v takom prípade, ak dôjde k osvojeniu maloletého dieťaťa Vaším partnerom.


Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. V apríli mi doručili rozhodnutie súdu, podľa ktorého je otec dieťaťa dlžníkom sumy 1 400 eur a okrem toho musí každý mesiac do 15. dňa zaplatiť 80 eur. Mesiac už uplynul a spomenutých 1 400 eur stále nie sú zaplatené. Chcela by som sa spýtať, či je možné tieto peniaze vymáhať spätne od štátu. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 10.05.2019)

Dobrý deň,

postup, ako uvádzate v otázke nie je možný.

Nepíšete v otázke, či suma 1400 € mala byť uhradená v lehote jeden mesiac alebo v splátkach.

Odporúčame otcovi dieťaťa poslať výzvu k úhrade s upozornením, aby pristúpil k plateniu výživného, s tým, že ak nedôjde k úhrade podľa právoplatného rozsudku budete musieť podať návrh na vykonanie exekúcie.

Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, nakoľko návrh musí byť podaný v elektronickej forme.

Následne budete môcť požiadať o náhradné výživné, s ktorou žiadosťou sa musíte obrátiť na príslušný úrad práce, ktorý Vám bude platiť náhradné výživné.

Bližšie informácie o náhradnom výživnom sú Vám k dispozícii napr. tu : https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227.

K žiadosti  o náhradné výživné budete musieť pripojiť aj potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie. 

 


Trápi vás "Náhradné výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradné výživné (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Neviete mi poradiť s exekútorom v Trnave? Mám problém ohľadom výživného a žiadny exekútor, na ktorého som sa obrátil, nechce prevziať moju záležitosť. Tvrdia, že toto nie je ich oblasť pôsobenia alebo že z toho nemajú žiadny profit. Takéto sú ich odpovede. Ďakujem.

Odpoveď: Náhradné výživné

(odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, v súčasnosti už Exekučný poriadok nie je nastavený tak, že Vy si vyberáte, ktorý súdny exekútor bude vymáhať Vašu pohľadávku. V súčasnosti vymáhanie pohľadávok prikazuje jednotlivým súdnym exekútorom podľa miesta pobytu dlžníka priamo exekučný súd - Okresný súd Banská Bystrica. Preto si nemusíte vybrať exekútora, resp. nájsť exekútora, ktorý je ochotný vymáhať Vašu pohľadávku. Stačí nájsť exekútora alebo advokáta, ktorí sú ochotní Vám pomôcť a podať návrh na vykonanie exekúcie. Následný postup zabezpečí exekučný súd, pričom súdny exekútor nemôže odmietnuť udelené poverenie a nevykonať exekúciu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhradné výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.