Máte
otázku?

Vrátenie nového auta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Žilina

Otázka: Vrátenie nového auta

Dobrý deň, kúpil som si nové auto 13. 12. 2016 a po najazdení 2300 km sa pokazilo. Mohol by som ho vrátiť? Počas jazdy auto úplne vyplo motor. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné si u predávajúceho čo najskôr uplatniť reklamáciu a nároky z vád dodaného tovaru podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Vzhľadom na závažnosť poruchy a neupotrebiteľnosť dodaného tovaru ide o vadu, ktorou je kúpna zmluva porušená podstatným spôsobom a výber nárokov z vád tovaru si môžete uplatniť podľa ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia môžete od kúpnej zmluvy aj odstúpiť.

Trápi vás "Vrátenie nového auta" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, v roku 2021 som si kúpil nové auto v salóne Hyundai. Počas obdobia jedného a pol roka som musel auto odniesť do servisu už päťkrát. Vždy sa niečo pokazilo a museli meniť súčiastky. Prvýkrát som čakal na opravu šesť týždňov, potom dva týždne, nasledovalo týždeň a pol a teraz mi opäť hovoria, že musím čakať až tri týždne, kým príde potrebná súčiastka. Mám úplne nové auto a tieto vady mi bránia v jeho plnohodnotnom užívaní, keďže je neustále v servise. Je možné auto reklamovať a vrátiť? Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň,
Ak ste spotrebiteľ mate iné práva ako keď ste kúpili auto ako podnikateľ alebo na obchodnú spoločnosť. Ak ste spotrebiteľ a auto ste to reklamoval už toľko krát, tak by som zvažoval odstúpenie od zmluvy. Zmluvu si nechajte pozrieť advokátom, ktorý Vám presne určí postup. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu, pretože už naozaj neviem, ako postupovať ďalej. Pred ôsmimi mesiacmi sme kúpili nové auto, ktoré je v servise už druhýkrát. Po naštartovaní vydáva auto zvláštny, veľmi podivný zvuk, o čom mám aj dve nahrávky. Keď som nahrávky odoslal do servisu, povedali mi, aby som okamžite prišiel, pretože tento zvuk tam určite nepatrí. Bohužiaľ, stále nevedia určiť, odkiaľ tento zvuk pochádza. Auto som prvýkrát prevzal s pokynom, že ak sa problém bude opakovať, mám sa vrátiť. Auto je momentálne znova v servise a technici stále nedokážu nájsť príčinu chyby. Čakám na ich vyjadrenie, len neviem, ako máme postupovať ďalej. Neviem, či potrebujem ich vyjadrenie, že chybu nevedia odstrániť, a či to mám riešiť cez reklamáciu. Auto je kupované na firmu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Igor.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
ak ste kupovali auto na firmu, tak nie ste chránený ako spotrebiteľ. Napríklad ako je odstúpenie od zmluvy ak nevyriešia reklamáciu do 30 dni. Je potrebné postupovať podľa zmluvy, ktorú ste uzatvorili s predajcom a tam pozrieť záruky a vaše možnosti. Až keď tam nič nebude, potom sa ide podľa zákona.

Zo zákona Vám automaticky nevyplýva záruka. Tiež je potrebné pozrie ako mate nastavenú zmluvu, či ide podľa obchodného alebo občianskeho zákonníka.


Podotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, v apríli 2019 som kúpil auto od iného občana. Ide o auto, ktoré je stále v záruke a pri predaji sa javilo ako bezporuchové. Na ňom boli pravidelne vykonávané servisné prehliadky podľa plánu a v jeho servisnej histórii nebola zmienka o žiadnej poruche. Avšak už pri ceste domov mi vypísalo, že servis je nutný. Volal som do predajne, ktorá sprostredkovala kúpu, a technik mi povedal, že si mám objednať ďalšiu bežnú prehliadku. To som urobil, no následne auto vykazovalo stále rovnakú poruchu. Nakoniec ju odstránili výmenou vstrekov. Táto porucha sa však vyskytla už trikrát a vždy bolo riešením výmena vstrekov. Nemôžem auto riadne využívať, keďže je neustále v servise a nemôžem sa spoliehať, že s ním dojdem do cieľa. Musel som už riešiť aj odtiahnutie do servisu v zahraničí. Chcel by som sa spýtať, či mám nárok na výmenu vozidla alebo vrátenie peňazí, aj keď som auto kúpil od iného majiteľa. Ako by som mal postupovať v tejto situácii? Záruka na vozidlo je päť rokov, takže mi ešte zostáva dva a pol roka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade podľa judikatúry platí, že uplatniť právo zo záruky, môže len tá osoba, ktorá uzavrela s pôvodným predávajúcim (výrobcom) kúpnu zmluvu. Kúpna zmluva je právny vzťah len medzi konkrétnymi dvoma stranami (výrobca a kupujúci). Ak kupujúci potom hoci aj v záruke predá auto niekomu ďalšiemu, nový majiteľ nemá právo uplatňovať si práva zo záruky, pretože on neuzavrel zmluvu s výrobcom. Toto právo má len pôvodný majiteľ. Vy však môžete uplatňovať právo zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu (FO) v prípade, ak vyšla najavo vada, ktorá existovala v čase plnenia (odovzdania auta) a on Vás na túto vadu neupozornil. Nestačí povedať len to, že vec má nejaké vady. Vady musia byť konkrétne uvedené. Máte dve možnosti. Buď teda dotyčný predávajúci pôjde do servisu s Vami a uplatní pre Vás právo napr. na výmenu veci, prípadne opravu, alebo budete od neho žiadať zľavu z ceny, prípadne, ak sa jedná o takú vadu, ktorá sa nedá odstrániť a robí vec nepoužiteľnou, prípadne aj odstúpiť od zmluvy.


Trápi vás "Vrátenie nového auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, v februári 2019 sme si kúpili nové auto od autorizovaného predajcu Kia a v máji 2019 sa nám pokazilo pri 5000 km. Vozidlo sme nechali odtiahnuť do autorizovaného servisu, no nemožno určiť príčinu závady. Rádi by sme sa informovali, či existuje možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy, keďže máme obavy, že sa problém môže opakovane vyskytovať. Cena vozidla bola 22 500 €. Vopred ďakujeme za Vašu odpoveď. S pozdravom, Juraj.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 30.05.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 622  Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti."

 

Podľa ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(5) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

 

Z uvedeného ustanovenia platí, že pokiaľ reklamácia nebude vybavená v lehote do 30 dní od jej uplatnenia /žiadali ste odstránenie vady/, po uplynutí lehoty 30 dní môžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu za iné nové auto.


Podotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, dňa 7. 11. 2016 som si kúpila auto, ale už pol roka mám s ním problém, pretože mi stále vybíja akumulátor. Dvakrát som musela dať auto odtiahnuť do servisu, aby mi nabili batériu a zistili príčinu jej vybíjania. Vždy ma však odbili s tým, že nič nezistili, a že vraj nesprávne užívam vozidlo. Za dva a pol roka mám najazdených 6 380 km, a hovoria mi, že musím na ňom prejazdiť aspoň 1 000 km mesačne, aby sa mi batéria správne dobíjala. Auto som potom dala na diagnostiku do nezávislého servisu, kde mi zistili neprimeraný odber prúdu v kľudovom stave vozidla. Po tomto zistení som znovu dvakrát zašla do autorizovaného servisu, ale stále mi tvrdia to isté a nedokážu nájsť a odstrániť závadu. Vždy mi iba dobijú batériu. Naposledy mi ponúkli výmenu batérie, ale to nerieši problém s jej vybíjaním. Pri kúpe vozidla som postupovala podľa technických parametrov vozidla, ale nikde som sa nedočítala, že by bol požadovaný takýto obrovský počet najazdených kilometrov mesačne. Auto po približne dvoch týždňoch už vôbec nedokážem naštartovať - je "na odťah". Ako mám postupovať ďalej? Prosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, 
z textu otázky usudzujeme, že ste MV kúpili od predávajúceho  ako podnikateľa.
Podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"§ 616  :
Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

§ 617 
Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. 

§ 620 
(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

§ 623 :
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

§ 625 :
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim."

 

Vzhľadom na Vami uvedený skutkový stav odporúčame predávajúceho v súlade s ust. §  623 Obč. zákonníka uplatniť svoje nároky a to odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, predávajúci bude povinný Vám vrátiť peniaze a V jemu auto. K odstúpeniu od kúpnej zmluvy pripojte doklady  z autorizovaných autoservisov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy realizujte doporučeným listom priamo predávajúcemu prípadne u predávajúceho, kde o uvedenom musí byť spísaný písomný zápis.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať o možné riešenie mojej situácie. Dňa 3. 2. 2019 som kúpila auto v Poľsku. Toto auto má najazdených až 170 000 km a počas používania som na ňom objavila ďalšie mechanické vady. V inzeráte bolo avizované, že nebude potrebné do neho ďalej investovať. V zmluve však nie je špecifikovaný počet najazdených kilometrov, v podstate je táto zmluva veľmi primitívna. Zo zaznamenaného počtu kilometrov presne sedí vzdialenosť, ktorú som prešla z Poľska na Slovensko. Dňa 7. 2. 2019 som volala do autobazáru s tým, že chcem auto vrátiť. Každý ďalší čas, keď som volala a oni počuli o aké auto ide, hneď mi položili telefón a odtiaľto ma už neberú na vedomie. Existuje možnosť, ako z tohto problému vyriešiť? Ak by som tam šla osobne vrátiť auto bez ohlásenia, sú povinní mi vrátiť peniaze za auto? Treba spomenúť, že auto som ešte na Slovensku neprihlásila. Budem vám veľmi vďačná za vašu odpoveď a radu, ako postupovať v tejto situácii. S pozdravom, Miotti.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň,

Predpokladáme, že právna úprava je obdobná na území Poľska ako je aj na území Slovenskej republiky. 

Okolnosť stočenia kilometrov ste si zrejme zistili hodnoverným spôsobom. Možnosťou je zistiť aj na stránke -link tu :

https://historiapojazdu.gov.pl/strona-glowna.

Ak ste auto mimo územia SR v  EÚ, obchodník je povinný poskytnúť vám jasné, správne a zrozumiteľné informácie o výrobku alebo službe pred tým, ako ich kúpite; zmluvy musia byť napísané jasne a zrozumiteľne a nemôžu obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky

Nevieme, či Vaša jazykové schopnosti sú dostatočné na to, aby ste sa porozumeli obchodným podmienakam v Poľsku, odporúčame Vám, ak by ste týmto nerozumeli, aby ste kontaktovali Európske spotrebiteľské centrum - link : http://esc-sr.sk/podanie-staznosti/.

 

 


Trápi vás "Vrátenie nového auta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie nového auta (Obchodné právo)

Dobrý deň, pred dvoma týždňami sme si kúpili nové auto. Manžel si včera pri umývaní všimol na streche dva škrabance a dve malé preliačiny. Sme si istí, že sme ich nespôsobili my - jeden zo škrabancov je dokonca zatretý farbou, čo naznačuje, že sa ho niekto pokúsil zamaskovať. Domnievam sa, že k týmto poškodeniam muselo dôjsť buď pri prevoze alebo priamo v predajni. Okrem toho v aute chýba niektorá výbava uvedená v ponuke, podľa ktorej sme si auto vyberali. Anténa a dizajn elektród sa líši od tých, ktoré boli uvedené. Ako môžeme tieto závady reklamovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie nového auta

(odpoveď odoslaná: 29.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Podľa ust. § 616 Obč. zákonníka platí, že "predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla."

Zo zákona predávajúci odpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

§ 622 :

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 :

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci."

 

2./ V súlade s ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa je treba vady reklamovať u predávajúceho, ktorý v prípade uplatnenia reklamácie Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktoré je predávajúci povinný Vám poskytnúť.

Reklamácia musí byť vybavená v lehote najneskoršie do 30 dní od jej uplatnenia. Súčasne platí, že ak reklamácia nebude vybavená do 30 dní po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Je na Vás ako spotrebiteľovi či uplatnite odstránenie vady /lak, preliačiny/ a súčasne aj zľavu z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o výbavu auta, ktorá bola predávajúcim proklamovaná a iná je skutočnosť. 

Ak došlo ku kúpe auta na základe ponuky uverejnenej predávajúcim a teda na základe vlastností a vybavenie výrobku auta, ktoré uviedol predávajúci, pričom skutočné vybavenie auto tomuto nezodpovedá, máme ten názor, že máte právo na odstúpenie od kúpnej spotrebiteľskej zmluvy keďže ku kúpe výrobku - auta došlo na základe ponuky predávajúceho s uvedením určitých vlastností a výbavy výrobku - auta, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Zo zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky. Predpokladáme, že ponukový list predávajúceho resp. iný doklad, na základe ktorého ste sa rozhodli pre kúpu konkrétneho auta máte k dispozícii. Teda pri reklamovaní auta uplatnite odstúpenie od kúpnej spotrebiteľskej zmluvy.

Podľa ust. § 614a/ Obč. zákonníka platí : 

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie nového auta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.