Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Dobry den, je mozne odstupit od kúpnej zmluvy na auto, pokial po kupe auta bolo zistene, ze je poskodena urcita suciastka na aute, ktora aj podla technika musela byt poskodena uz pred kupou, ale predavajuci mi to nepovedal, lebo vraj to netusil a dokonca ani jeho servisny technik o nicom takom nevedel. Nie je to potom tvrdenie proti tvrdeniu a nie je mozne nic dosiahnut? Dakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Dobrý deň, od každej zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak to umožňuje samotná kúpna zmluva alebo zákon. Vo Vašom prípade bude dôležité posúdiť, či o tejto vade predávajúci mohol vedieť. Na túto otázku bude vedieť odpoveď Váš servisný technik, ktorý Vám môže povedať, či o tejto vade mohol, prípadne musel predávajúci vedieť (sú vady, ktoré nie je možné si nevšimnúť, avšak sú aj vady, ktoré sa dajú odhaliť iba po dôkladnej kontrole). Ak Váš technik uvedie, že o vade musel predávajúci vedieť, musel Vám o tejto vade povedať. Podľa zisteného stavu bude možné posúdiť, či Vám vzniká právo na odstúpenie od zmluvy. Ak by Vám nevzniklo právo na odstúpenie od zmluvy, môžete od predávajúceho požadovať zľavu z kúpnej ceny vo výške, ktorá súvisí s opravou predmetnej vady.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám otázku. Manžel kúpil auto, ktoré vyplatil v hotovosti. Kúpna zmluva bola potvrdená notárom. Predávajúci mal auto na leasing a prisľúbil, že vyplatí leasing a auto sa prehlási. Už je to 2 týždne a po telefonáte do leasingovej spoločnosti sme zistili, že tak vôbec nespravil a leasing stále trvá na jeho meno. Požaduje ale od nás splnomocnenie na prepis auta na naše meno, aj keď vieme, že auto stále patrí leasingovej spločnosti. Je možné odstúpiť od takejto zmluvy? Čo sa s tým dá prosím robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
nakoľko ešte ani on nemá vysporiadané všetky vzťahy súvisiace s autom (a ak Vašou prioritou nie je odstúpenie od zmluvy) je možné sa s ním dohodnúť, že auto prepíše v deň, kedy spoločne s ním navštívite leasingovú spoločnosť a vyporiadajú sa právne vzťahy voči nim. Následne spoločne s manželom navštívia príslušný dopravný inšpektorát a auto prepíšu. Tým pádom pre obe zmluvné strany sa odstránia dôvody právnej neistoty.

V prípade, že podľa zmluvy mal povinnosť splniť určitú vec (napríklad vyplatiť leasingovú spoločnosť, prípadne vyriešiť právne vzťahy s leasingovou spoločnosťou) a v stanovenej lehote tak nespravil, dostal sa do omeškania. Ak by aj zmluva neupravovala možnosť odstúpiť od zmluvy, Občiansky zákonník spája s omeškaním dlžníka právo na odstúpenie od zmluvy. Rovnako (s ohľadom na znenie zmluvy) by bolo možné uvažovať o tom, či prevedená vec netrpí právnou vadou. Tá by umožňovala tiež odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nenapraví právny stav.

Treba však zvážiť to, že ak odstúpite od zmluvy, či bude možné reálne sa domôcť vrátenia zaplatenej kúpnej ceny auta za protiplnenie vrátenia auta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, viete mi poradiť, ako pokračovať, keď som kúpil auto a majiteľ ho nechce odhlásiť. Kúpnou predajnu zmluvu mame a už beží 10 deň, na zmluve je povinný odhlásiť do 10 tich dni, čo potom, ak to neurobí. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,
podobné situácie sú vždy komplikované. Ak to máte dohodnuté, ako povinnosť v zmluve a neurobí to, môžete na neho podať žalobu na splnenie povinnosti (povinnosti odhlásiť auto). Súdne rozhodnutie by mu túto povinnosť uložilo a Vy by ste mohli potom auto prepísať na seba. Je to síce komplikovaná možnosť, no pokiaľ nemáte napr. v zmluve právo na odstúpenie od zmluvy, ak auto neodhlási, tak je to zložité.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať kúpil som auto, v kúpno predajnej zmluve bol uvedený stav vozidla, boli uvedené chyby, ktoré mi predávajúci uviedol. Asi po mesiaci sa auto pokazilo tak som ho dal k mechanikovi, ktorý mi povedal, že tá daná časť, ktorá sa pokazila už bola "opravovaná", následok je ten, že auto je nepojazdné. Predávajúci mi ale nepovedal, že ta časť bola "opravovaná/pokazená" proste, že tam bola nejaká chyba čiže sa mu to už raz muselo stať. A teraz sa to stalo mne a auto je nepojazdné chcel by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od kúpno predajnej zmluvy ak tá vada nebola spomenutá v KPZ. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 596 Obč. zákonníka platí :

"Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Podľa ust. § 597 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že predávajúci je povinný kupujúceho upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú Vás predávajúci kupujúceho neupozornil a ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou - auto je nepojazdné, máte oprávnenie od KPZ odstúpiť.

Odporúčame predávajúcemu napísať dopor. list, v ktorom mu oznámite, že odstupujete od KPZ a žiadate vrátiť kúpnu cenu oproti vráteniu MV vo Vami uvedenej lehote. Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, vo veci sa budete musieť obrátiť na súd, čo bude stáť ako súdny poplatok, tak aj trovy právneho zastupovania, na čo môžete predávajúceho upozorniť.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné odstúpiť od zmluvy ( kúpa jazdeného auta), aj keď je v zmluve uvedené, že odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny nie je možné? Predávajúci, zatajil a poprel vadu, ktorá sa ukázala pri kúpe ( kontrolka motora) rozsvietila sa no po vypnutí a opätovnom zapnutí spínaciej skrinky zhasla no po vyplatení a odchode, cestou domou počas jazdy sa opäť rozsvietila a auto prešlo z do núdzového težimu, cca hodinu po kúpe po príchode domov som hneď volal predávajúcemu, že chcem auto vrátiť a spať zaplatenú sumu s čím nesúhlasí. Ako sa dá v tomto prípade postupovať? Dakukem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň. Som toho názoru, že ustanovenia Občianskeho zákonníka ohľadom vád predanej veci a s tým súvisiace nároky (vrátane možnosti odstúpenia od zmluvy) majú kogentný charakter a nedajú sa teda zmluvne vylúčiť. Pri stotožnení sa s týmto názorom by ste mohli od zmluvy odstúpiť (1) ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil a ktorá robí vec neupotrebiteľnou alebo (2) ak Vás predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti Vami vymienené, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Tieto možnosti odstúpenia vyplývajú priamo zo zákona, konkrétne z ustanovenia § 597 Občianskeho zákonníka. Pre úplnosť ešte dodávam, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon, a teda súhlas druhej zmluvnej strany nie je pre platnosť tohto úkonu potrebný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň. Kúpili sme nové auto a zhruba po 4 mesiacoch začalo po naštartovaní triasť, strácať otáčky a zhasínať. Reklamovali sme to 4 krát, auto sa snažili opraviť v dvoch autorizovaných servisoch, ale závada sa neodstránila. Je možné odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie peňazí v plnej výške? Auto už mame zhruba rok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2019)

Dobrý deň prajem, 

v takomto prípade podľa môjho názoru môžete využiť § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o tú istú vadu, pričom nezáleží na tom, ako sa prejavuje, ale čo tieto prejavy spôsobuje a chcete vrátiť auto a získať peniaze späť, je potrebné predávajúcemu zaslať písomne odstúpenie od zmluvy a vyzvať ho na vrátenie kúpnej ceny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Ak som uzatvoril kúpno predajnú zmluvu na ojazdené auto ako fyzická osoba medzi fyzickou osobou, nie podľa §597 Občianskeho zákonníka, ale podľa §409 Obchodného zákonníka, je táto zmluva neplatná? Zmluvu navrhol kupujúci podľa zmluvy uvedenej na webovej stránke venujúcej sa predaju ojazdených aut. Mám rovnaké práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, napr. v prípade dodatočne zistenej poistnej udalosti, o ktorej som pri predaji nebol informovaný? Alebo je táto zmluva neplatná? Vopred Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň,

zmluva nie je neplatná, pretože ako fyzické osoby, si môžete zvoliť i režim Obchodného zákonníka. To znamená, že ste si mohli upraviť kúpnu zmluvu aj podľa ustanovení Obchodného zákonníka (ďalej len OBZ). Platí však, že ak sa rozhodnete pre úpravu Obchodným zákonníkom, tak sa zmluva bude spravovať Obchodným zákonníkom.

V praxi najčastejšie dochádza k voľbe práva spôsobom, že si strany v úvodných ustanoveniach zmluvy výslovne dohodnú, že ich záväzkový vzťah sa spravuje na základe § 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. V súvislosti s tým možno uviesť rozhodnutie Českého najvyššieho súdu,
ktoré uvádza, že k uzavretiu dohody, že daný záväzkový vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom, dôjde už uvedením ustanovení
Obchodného zákonníka, podľa ktorých sa zmluva uzatvára, v záhlaví formulárovej zmluvy (sp.zn. 33 Odo 15/2201).

Dohoda strán o výbere režimu OBZ na kúpnu zmluvu, by mala byť upravená písomne. V takomto prípade by sa na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi stranami vzťahovali ustanovenia Občianskeho zákonníka, avšak strany si písomnou dohodou (písomná forma takéhoto dohovoru je povinná, inak je absolútne  neplatná -- § 263 Obchodného zákonníka) dohodnú, že nimi uzatvorená kúpna zmluva sa bude v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. Pokiaľ by neexistovala takáto dohoda v písomnej forme, tak váš uzavretý vzťah sa riadi Občianskym zákonníkom. 

Kúpna zmluva samotná na hnuteľnú vec nemusí byť uzavretá len písomne, stačí na jej platnosť aj ústne.

Podľa vyššie uvedených skutočností zistíte aj to, akým režimom sa bude riadiť zodpovednosť za vady a aké nároky z tejto zodpovednosti máte ako kupujúci. Pokiaľ ste sa dohodli, že pôjdete obchodnoprávnou úpravou, tak zodpovednosť za vady veci sa bude riadiť OBZ. 

Od každej zmluvy je možné odstúpiť iba v prípade, ak to umožňuje samotná kúpna zmluva alebo zákon.

Ak by mala vec vady, bude dôležité posúdiť, či o tejto vade predávajúci mohol vedieť. Ak by Vám nevzniklo právo na odstúpenie od zmluvy, môžete od predávajúceho požadovať zľavu z kúpnej ceny vo výške, ktorá súvisí s prípadnou opravou predmetnej vady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň. Zakúpili sme vozidlo. Ešte nie je urobený prepis. Chcem sa opýtať. Pri kúpe sme si auto prezreli vyskúšali. Po príchode domov sme ho umyli a pri čistení zistili drobné nedostatky, ktoré nás sklamali. Teraz pri kontrole mechanikom sme zistili, že vozidlo bolo havarované zo zadnej časti. Je to dôvod zrušenia kúpnej zmluvy a vrátenie vozidla ? Sú menené zadné diely, kufor sa nedá otvoriť nakoľko je menení a nepasuje ani kľúč. Predchádzajúci majiteľ nám to nepovedal. Mal ho 8 rokov. Inak by sme ho nekupovali. Čo ak povie, že o tom nevedel ?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň, na úvod hneď poznámka : 

Pri osemročnom užívaní auta nevedieť o tom že kufor sa nedá otvoriť, že na aute boli menené nejaké diely ? 

Zrejme stav vozidla /havarované/ bolo aj dôvodom nižšej kúpnej ceny a preto pri priberaní auta bolo toto auto špinavé.

Podľa ust. Obč. zákonníka platí :

"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 :

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

 

Je potrebné vychádzať z kúpnej zmluvy, ktorú ste uzatvorili a pokiaľ je v tejto uvedené, že nemá žiadne vady resp. len vady uvedené v zmluve, a teraz sa toto tvrdenie predávajúceho ukázalo ako nepravdivé /havarované auto - menené diely/ je treba písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a predávajúci je povinný Vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu oproti vráteniu auta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Zdravím chcem sa opýtať, či je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy ak my predávajúci zatajil, že auto bolo havarované? Ako postupovať ? Kupujem ako fyzická osoba. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že ste kúpili MV od fyzickej osoby - nepodnikateĺa.
Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 :
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým"

T.j. : Pokiaľ predávajúci okolnosť, že MV bolo havarované zatajil, pritom o tejto okolnosti vedel, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, ku ktorému nepotrebujete súhlas predávajúceho.

Odporúčame preto písomne doporučeným listom odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa táto od počiatku zrušuje a predávajúci je povinný  Vám vrátiť kúpnu cenu oproti vráteniu MV.

V závere otázky uvádzate, že auto kupujete ako fyzická osoba; z tejto časti otázky pre nás vyplýva, že KPZ uzatvorená ešte nebola a nezaplatili ste kúpnu cenu, potom nevznikol medzi Vami právny vzťah.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na vec ohľadne odstúpenia od zmluvy na vrátenie tovaru do 14 dni. Všetko som si riadne naštudoval takže postup poznám ale jednu vec som sa nedočítal. Obchod ignoruje moje e-maily o vystavenie formulára na odstúpenie od zmluvy. Môžem si formulár sám vytlačiť a poslať im to alebo to musí byt formulár priamo od predajcu? Keďže mi ho nechce poslať neviem ako mám ďalej postupovať resp., či môžem nájsť nejaký vzor formuláru na internete riadne ho vypísať a poslať mu to Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, ak obchod ignoruje Vaše e-maily, stačí ak im zašlete vlastné odstúpenie od zmluvy. Musí to byť však určitý a jasný prejav. Odporúčame spísať odstúpenie od zmluvy, v ktorom uvediete, medzi kým bola zmluva uzatvorená a špecifikujete zmluvu a výslovne uvediete, že od zmluvy odstupujete. Takéto odstúpenie od zmluvy môžete zaslať aj e-mailom, ale odporúčame zaslať ho doporučene poštou, aby ste mali aj dôkaz o doručení a prevzatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Predal som auto za 2700 eur. S kupujúcim som podpísal kúpnopredajnú zmluvu s chybami na aute som ho oboznámil ako zákon žiada. Povedal som mu, že vzadu niečo bucha, a že môže to byt silentblok alebo aj niečo iné lebo som to nedal pozrieť on s tým súhlasil a o chybe vedel. Auto kúpil bol spokojný. Teraz chce auto vrátiť po 2 dňoch od podpísania zmluvy. Lebo zistil, že to je dráha oprava. Ale vedel o Tom. Čo mám robiť? Mám auto zobrať naspäť? Alebo len dať mu peniaze za opravu? Čo som mu aj navrhol ale nesúhlasil.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

ak ste ho na danú vadu upozornili, potom ste sa zbavili zodpovednosti za vady veci predanej a kupujúci nemá nárok od Vás úspešne žiadať akúkoľvek náhradu. O vade vedel a mal možnosť sa domáhať napr. prehliadky v servise ešte pred predajom, aby vedel aká bude cena opravy. Ak bola vada zohľadnená aj v cene auta, potom nemá nárok ani na zľavu z ceny. Samozrejme môže mať opačný názor a v prípade súdneho sporu bude záležať na argumentoch a tom, ako svoj údajný nárok preukáže.

Dovoľujem si citovať aj zákonné ustanovenie § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Zakúpila som z internet. Obchodu notebook v cene 39 eur, kde bolo uvedené akcia. Bol mi doručený s dodac. listom, faktúrou na dobierku. Platbu som vykonala. Teraz mi prišla zmluva o odstúpení na zakúpený notebook. Dôvod odstúpenia neuviedli cenu, ale problém s dodaním a pod. Napísala som, že nesúhlasím so zrušením zmluvy, nakoľko mi bol dodaný taký tovar ako bol uvedený v objednávke, v dodacom liste a faktúre. Následne mi došiel mail, že sa môže naplňovať skutková podstata trestného činu podvodu podľa paragrafu 221 Trestného zákona, lebo cena notebooku nie je 39 Eur za kus, ale 298, 40 eur. Ako mám postupovať? Majú právo na zrušenie zmluvy, mám im vrátiť zakúpený tovar?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./ Ust. § 221 Trestného zákona hovorí o trestnom čine podvodu. Tohto činu podľa toho čo uvádzate ste sa nemohli dopustiť keďže Vy ste len kúpili tovar cez internetový obchod za predajnú cenu, ktorý tovar za túto cenu ponúkal predajca. 

II./ Nesprávne uvedenie  ceny pri elektronickom obchode, hlavne nižšej a následne od eshopu požadovanie zaplatenia vyššej ceny, bolo už predmetom rozhodnutá Slovenskej obchodnej inšpekcie / rozh. z r. 2016 uložená predajcovi pokuta 1000 €, predajca stornoval objednávku pre zlé uvedenie ceny z 149 € na 249 €/. 

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa povinnosťou predávajúceho okrem iných je  predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny, správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb.

Ďalej platí aj pre predaj cez eshop ust. § 10a/ zákona o ochrane spotrebiteľa /citujeme/ : 

"(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť

a) hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d) predajnú cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,"

Predajná cena bola predajcom určená, tovar dodaný  aj s dodacím listom a faktúrou. Zrejme medzi objednávkou a dodaním tovaru došlo aj k uplynutiu niekoľkých dní, kedy mal predajca možnosť zistiť ním mylne určenú cenu.

III./ Sme názoru, že dotknutý eshop tieto rozhodnutia Slov. obchodnej inšpekcie pozná a preto, ako uvádzate v otázke, odstúpil od zmluvy z iných dôvod ako z toho dôvodu, že omylom uviedol nižšiu cenu. Na druhej strane zákon o ochrane spotrebiteľa nerieši otázku odstúpenia od zmluvy zo strany predajcu.

IV./ Sme názoru, že vo veci máte dve možnosti :

1./ obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu s podnetom na prešetrenie postupu predávajúceho a oznámiť predajcovi, že ste vec postúpili na prešetrenie správnosti jeho postupu na Slov. obchodnú inšpekciu a uviesť predajcovi, že predajca zodpovedá za určenie predajnej ceny, ktorú cenu ste Vy ako kupujúca akceptovali, tovar objednali a zaplatili podľa kúpnej zmluvy s predajcom.

2./ oznámiť predajcovi, že Vy ste uzatvorili kúpnu zmluvu s predajcom na predajnú cenu, ktorú stanovil od, Vy ste ju akceptovali, tovar kúpili a zaplatili, a preto tovar nemáte dôvod vrátiť.

3./ vrátiť tovar a žiadať vrátenie peňazí.

Sme názoru, že spravodlivé riešenie vzhľadom na okolnosť, že Vy ste neporušili žiaden zákon je obrátiť sa na Slov. obchodnú inšpekciu s uvedením predmetnej okolnosti neporušenia zákona z Vašej strany podľa bodu IV./ 1. tejto odpovede.

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy auta, ak sa po dvoch týždňoch prejavila výrobná závada na motore auta? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň, pre zodpovedanie Vašej otázky je dôležitá tá skutočnosť, či ste motorové vozidlo kupovali ako fyzická osoba alebo podnikateľ. Pri odpovedi budeme vychádzať z toho, že ste ju kupovali ako fyzická osoba. Od každej zmluvy je možné odstúpiť ak to umožňuje samotná zmluva alebo zákon. Často v takýchto prípadoch zmluva neupravuje možnosť odstúpenia od nej, a preto je potrebné vychádzať z ustanovení §§ 596-600 Občianskeho zákonníka. To, či Vám v dôsledku tejto vady vznikne nárok na odstúpenie od zmluvy alebo iba nárok na zľavu z kúpnej ceny veci závisí od toho, či táto vada robí vec neupotrebiteľnou. Rovnako by ste mali právo na odstúpenie od zmluvy, ak Vás predávajúci ubezpečil o určitej vlastnosti motorového vozidla alebo uviedol, že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé. Ťažko sa v takýchto situáciach skúma to, či predávajúci vôbec mohol vedieť o tejto vade. Rovnako by bolo potrebné po detailnej znalosti Vášho prípadu skúmať, či sa na auto vzťahovala ešte záruka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám takový problém s kupni smlouvou. Prodaval jsem auto sestre na smlouvu s tím, že byli rozepsané i dátumy kdy se musí zaplatiť každé 3 splátky. Poslední splátka mešká už asi mesic a auto využíval její pritel. Včera jsem si pro auto osobne zajel a odvezl domu jelikož mám i ve smlouve napsané, že pokud nedodrží termín auto si berú bez vrácení penez. Dneska mi volali s polície, že ten její pritel me nahlásil, že jsem sebral auto, a že v nem mel materiál do práce za 80 000Kc. Prodejní cena auta byla 55000Kc. Auto mám stále na sebe napsané. Poraďte prosím jak v takemto prípade mám pokračovať. Sestra se k tomuto nevyjadruje a pritel který auto po celý čas využíval si zablokoval me číslo. Opravdu v aute nebyl zadný materiál. Dekuji.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň,

Váš prípad je dosť chúlostivý. Dôležité je, ako bol v zmluve dohodnutá prechod vlastníckeho práva. Ak bol dohodnutý tak, že vlastníctvo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, potom ste stále vlastníkom a nedopustili ste sa ani krádeže, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pokiaľ ide o materiál, ktorý mal byť údajne vo vozidle, ak tam skutočne žiadny nebol, potom sa nemáte čoho báť. Ak si túto skutočnosť dotyčný vymyslel, s cieľom privodiť Vám trestné stíhanie, mohol sa dopustiť aj trestného činu krivého obvinenia. To už však zachádzam do príliš veľkých detailov. Bezohľadu na to, čo som uviedol Vám odporúčam navštíviť advokáta aj osobne a vyriešiť tento problém.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, pred 3 dňami sme v autobazári kúpili ojazdené auto, ktoré sme dnes už nemohli ani naštartovať. Je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, aj keď mame v zmluve napísané, že: predávajúci predáva kupujúcemu automobil ako stojí a leží a kupujúci automobil ako stojí a leží od predávajúceho kupuje? Ďalej je písané v zmluve: Kupujúci podpísaním tejto zmluvy potvrdzuje, že automobil nemá žiadne iné zjavne vady než tie, na, ktoré ho predávajúci upozornil. Nakoľko sme s autom boli u automechanika a povedal nám, že auto má veľa chýb a vád, ktorých oprava môže stáť ešte viac ako sme zaň dali. Prosím, poraďte.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2017)

Dobrý deň, v právnej teórii ani v súdnej praxi zatiaľ nie je zrejmé akým spôsobom vykladať ustanovenia § 501 Občianskeho zákonníka, a na aké veci je možné toto ustanovenie použiť. Prevládajúci právny názor je ten, že individuálne určenú vec nie je možné predať ako stojí a leží. Motorové vozidlo je potrebné chápať ako individuálne určenú vec, nakoľko je určená napr. VIN číslom, ktoré je jedinečné. Tzn. že tieto veci by sa nemali predávať tak ako ležia. Kupujúci tiež nemôže vyhlásiť, že vec nemá okrem viditeľných vád žiadne iné vady. Takéto vyhlásenie podľa nášho právneho názoru obchádza práve ustanovenia o zodpovednosti za vady veci, z toho dôvodu by malo byť toto ustanovenie absolútne neplatné. Najmä pri spotrebiteľských vzťahoch (ak sa kupuje auto z bazáru) treba spotrebiteľom poskytnúť väčšiu ochranu a takúto dohodu o vylúčení zodpovednosti predávajúceho za vady veci považovať za neplatnú. Z toho dôvodu mám za to, že Vám vzhľadom na rozsah vád motorového vozidla vzniklo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Kúpil som pred rokom a pol Citroen c4 z bazáru v Michalovciach. Auto bolo vyrobené v roku 2012 a predajcom uvedený počet najazdených km bol 72 000. Pred týždňom som ale zistil, že tachometer bol stočený. Auto ma v skutočnosti najazdených cca 150 000 km. No tu moje zistenie nekončilo. Zistili sme, že auto bolo na jednej strane búrané, aj keď mi tvrdil, že auto nebolo nikdy búrané. Stav km a to, že auto nebolo búrané mi zmluvné podložil. Auto ma stalo 8 850 eur. Ako by som mal postupovať, aby som bol odškodnený, prípadne, dá sa odstúpiť od zmluvy? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2017)

Dobrý deň, podľa § 597 Občianskeho zákonníka platí, že ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Keďže Vás predávajúcu ubezpečil, že vozidlo ma najazdený určitý počet kilometrov a taktiež, že je bez servisných zásahov po havárii, a uvedené skutočnosti sa ukázali ako nepravdivé, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak si napriek uvedenému chcete vozidlo ponechať, domáhajte sa zľavy z kúpnej ceny. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Pred rokom som kupil auto. Malo najazdených 180 000 km a predavajuci mi uviedol, ze rozvody menil pri 160 000 km. Teraz ma auto 200 000 km, roztrhlo mi rozvody, poskodilo motor a v podstate auto je znicene. V servise mi povedali, ze auto ma uz 400 000 km. Mam nejaku sancu odstupit od zmluvy a dostat spat peniaze. Mam kontaktovat predavajuceho alebo som prisiel o auto? Dakujem

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 596 a 597 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Ak Vás teda predávajúci ubezpečil, že vozidlo nemá technické vady (napr. rozvody motora vo vyhovujúcom stave) alebo vlastnosti (stav tachometra), a dodatočne ste zistili, že ide o nepravdivé ubezpečenie, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy adresujte predávajúcemu doporučeným listom, v dôsledku čoho za zmluva zrušuje od začiatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ sa zaplatila záloha na kúpu nového vozidla na predajni? Termín dodania nového vozidla je posunutý už o 4 mesiace oproti dohodnutému (ústne ale). Je potrebné mať presný Termín dodania vozidla uvedený v zmluve, či je tam možnosť od do podľa výrobných možnosti závodu? Aké mám možnosti odstúpenia od zmluvy, keď sa v zmluve ani poriadne neuviedli ani dátumy dodania vozidla, iba bolo ústne spomenuté, že od teraz za 6 až 8 mesiacov. Ďakujem za info.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, od každej zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v zmluve alebo predpokladaných zákonom (napr. omeškania dlžníka). Termín dodania vozidla v zmluve by mal byť uvedený, nakoľko je ťažko predpokladať, že by sa uzatvorili kúpna zmluva na vozidlo a nebol určený termín dodania. Podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka by potom platilo, že by mal Váš obchodný partner plniť druhý deň nasledujúci po podpísaní zmluvy. Ak je termín dodania vozidla v zmluve určený neurčito, je toto ustanovenie neplatné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, v marci tohto roku som od známej kúpil jazdené auto. Uzavreli sme aj kúpno predajnú zmluvu, v ktorej bolo napísané, že auto budem splácať. Lenže pred nedávnom sa auto stalo nepojazdným z dôvodu toho, že na aute vyskočil rozvodový remeň, čím poškodil motor. Predávajúca mi povedala, že menili rozvodové remene a že na aute tak najazdili 1000 km a že od tej chvíle auto stálo. Potom som ho kúpil. Zistil som, že oprava bola vykonaná neodborne, čo mi aj potvrdili. Od tej chvíle som predávajúcej nevyplatil zvyšok peňazí. Vyhráža sa mi, že kúpnu cenu bude vymáhať. Tak by som sa vás chcel opýtať, či je možné z mojej strany odstúpiť od zmluvy a aké následky by mohlo mať nevyplatenie zvyšku peňazí? Ďakujem a želám pekný deň.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 596 Občianskeho zákonníka, ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. V zmysle nasledujúceho ustanovenia platí, že ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Na základe uvedeného preto platí, že predávajúci Vás mal na vady týkajúce sa rozvodového remeňa upozorniť vopred. Ak tak neurobil, v dobrej viere ste v čase predaja oprávnene predpokladali, že vozidlo nemá uvedenú technickú vadu, resp. že ak ju aj v minulosti malo, bola riadne (odborne) odstránená. Uvedená vlastnosť vozidla bezpochyby ovplyvňovala obsah dohody o výške kúpnej ceny, ktorú by ste pri úplnej informovanosti nezaplatili resp. by ste požadovali jej zníženie. Podľa môjho názoru preto máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, v dôsledku čoho existuje nárok na vrátenie kúpnej ceny. V prípade, že by sa nepotvrdili uvádzané okolnosti, nie je vylúčené právo na náhradu škody z dôvodu poškodenia vozidla z dôvodu nesprávne vykonanej opravy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, veľmi by sme potrebovali radu ohľadom odstúpenia od zmluvy pri kúpe auta. Manžel kúpil auto pred dvoma týždňami. My sme z Popradu, preto po auto bol až v Nitre. Už cestou naspäť sa auto pokazilo, nechal ho niekde pri Nitre a vrátil sa bez auta. Na druhý deň šiel opäť po auto, prišiel aj pôvodný majiteľ auta s mechanikom, auto na mieste opravil prvý majiteľ na svoje náklady. Po dovezení auta domov sa ani nie po týždni opäť pokazilo, oprava v servise stála okolo 173 eur. Prvý majiteľ zaplatil 100 eur a my zvyšok. No a neprešiel týždeň a auto je zasa pokazené. Zabudla som spomenúť, že autom manžel jazdí do práce a od druhého pokazenia do dnes stálo, čiže nebolo používané a nedá sa povedať, že by pokazenie bolo spôsobené používaním a opotrebovaním. Manžel by po tom, čo sa dnes auto pokazilo, chcel vrátiť. Lenže prvý majiteľ s tým nesúhlasí, vraj už ho aj bol odhlásiť a poslal papiere poštou (ešte ale nič neprišlo). Preto sa chceme opýtať, či je možnosť auto vrátiť a požadovať naspäť plnú sumu? Alebo ako máme postupovať? To auto ma na nás zarábať a zatiaľ nás len stálo peniaze na cestu do Nitry a opravu. Veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2015)

Dobrý deň, pri kúpe ojazdeného vozidla je nevyhnutné dostatočne sa oboznámiť s jeho technickým stavom a tento opísať v kúpnej zmluve ako záruku predávajúceho v prípade, že sa táto neskôr ukáže ako nepravdivá. V nepomerne vyššej miere sa tak zlepšuje vaša dôkazná situácia, ak Vám vzniknú nároky súvisiace s technickými závadami na vozidle. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy Vám priznáva ustanovenie § 597 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Preto, ak je niektorá z vyššie uvedených podmienok splnená, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a teda požadovať vrátenie kúpnej ceny a nákladov na opravu vozidla, a to bez ohľadu na to, aké úkony predávajúci už uskutočnil v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku