Máte
otázku?

Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa vlastníctva bytu pred manželstvom a BSM. Pred manželstvom som vlastnil 1,5-izbový byt. Po sobáši sme tento byt predali a kúpili sme 3-izbový byt, za ktorý sme si zobrali aj hypotekárny úver, ktorý momentálne splácame. Rád by som sa opýtal, či v prípade rozvodu a následného predaja tohto 3-izbového bytu, pričom z výťažku by sme splatili úver, akým pomerom by sme mali rozdeliť zvyšné peniaze. Mám nárok na ich väčšiu časť, kvôli tomu, že som pred manželstvom vlastnil 1,5-izbový byt a manželka nie? Alebo by malo dôjsť k rovnakému rozdeleniu? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

dobrý deň,

 

pokiaľ ide o vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM je potrebné ho pri majetkovom vysporiadaní po rozvode zohľadňovať. Podľa ustálenej judikatúry by sa zohľadňovala cena bytu v čase, keď ste uvedený byt predali (t.j. suma uvedená v kúpnej zmluve, ak ste všetky peniaze investovali do tohto nového bytu). To znamená, že máte pri majetkovom vysporiadaní po rozvode nárok na vyplatenie kúpnej ceny bytu v čase jeho predaja. Ide totiž o Váš vklad do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a tento podľa paragrafu 150 Občianskeho zákonníka sa musí vrátiť tomu z manželov, ktorý ho do BSM vložil. Súd teda nerozhoduje o tom, že jeden z manželov má nárok na väčší podiel ako ten druhý, ale prizná investujúcemu manželovi nárok na vrátenie jeho vkladu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tento nárok si však musít v konaní uplatniť.

Trápi vás "Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred uzavretím manželstva sme s priateľom kúpili byt, na ktorý sme si spoločne vybavili hypotéku. V súčasnosti je môj manžel vedený ako dlžník a ja ako spoludlžník. Máme byt zapísaný aj v katastri, konkrétne v podielovom vlastníctve 1/2 ja a 1/2 manžel. Chcela by som sa opýtať, či je možné tento byt previesť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj v prípade, že bol spoločne nadobudnutý pred svadbou. Taktiež sa zaujímam o to, ako je to s hlasovacím právom napríklad na schôdzi vlastníkov. Môžeme si ho uplatniť len v prípade, že hlasujeme obaja, a teda, ak sa jeden nezúčastní, je náš hlas neplatný? Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, žiaľ, žiadnu vec, ktorú manželia nadobudli pred manželstvom, nie je možné dostať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). V BSM sú výlučne veci, ktoré manželia nadobudnú počas manželstva.

Uvedené by sa dalo jedine obísť tak, že by ste byt previedli na niekoho blízkeho a ten by ho následne previedol naspäť na Vás, avšak už do vášho BSM, nakoľko by sa malo za to, že ho nadobúdate v čase, kedy ste už manželmi. Avšak nakoľko je byt zaťažený záložným právom - hypotékou, uvedené by nebolo vôbec také jednoduché. A tiež by to mohlo byt obchádzanie zákona, ale kataster to tak zapíše. Na hlasovanie si môžete urobiť špeciálnu plnú moc navzájom a tú používať pri každom hlasovaní. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, svojho času sme s priateľom, ktorý je teraz môj manžel, kúpili byt ešte pred svadbou. Priateľ si vzal hypotéku na seba a ja som vystupovala ako spoludlžník. Z toho vyplýva, že v katastri je ako majiteľ vedený len on, teda môj manžel. Rada by som sa dozvedela, ako sa môžem stať spolumajiteľkou bytu. Zaujíma ma tiež, ako by to bolo v prípade rozvodu, ak by majiteľom bytu zostal len môj manžel. Ďakujem.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň, aby ste sa stali spolumajiteľkou bytu, ktorý ste s manželom kúpili pred svadbou, je potrebné ho preniesť do spoločného majetku písomnou zmluvou. Manžel s tým musí súhlasiť. Potrebné je zúžiť BSM. V prípade rozvodu sa potom majetok delí na polovicu, ak neexistuje iná dohoda medzi Vami a manželom. Ak by to nechcel previesť na Vás, nie je to ešte úplne stratené, ale vlastnícke právo k nehnuteľnosti ste nenadobudli. Plynie Vám však premlčacia lehota. 


Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kúpil som byt spolu s priateľkou, ktorá je dnes mojou manželkou. V katastri je tento byt registrovaný ako podielové vlastníctvo. Je možné to zmeniť na BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak je byt nadobudnutý pred uzatvorením manželstva a teda spadá do podielového spoluvlastníctva, skutočnosť, že ste uzatvorili manželstvo a chcete, aby aj byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, toto právne nie je možné ani na základe dohody.

Možnosť by síce bola, ale dosť riskantná a nákladná, že by ste byt predali a následne spoločne kúpili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Trápi vás "Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v blízkej budúcnosti plánujem uzavrieť manželstvo. Súčasne som výlučným vlastníkom bytu, ktorý som nadobudol ako slobodný človek. Byt je financovaný hypotekárnym úverom, ktorý budem naďalej splácať aj počas manželstva. Chcel by som však vedieť, ako sa vyhnúť tomu, aby mohla moja manželka požadovať náhradu polovice každej splátky, ktorú zaplatím počas trvania manželstva, v prípade rozvodu. Rovnako vlastním významnú sumu finančných prostriedkov, ktoré som nadobudol pred manželstvom a nebudú teda súčasťou spoločného manželského majetku. Ako je možné v prípade potreby dokázať ich využitie v budúcnosti? Ako môžem tieto prostriedky použiť tak, aby to, čo za ne nadobudnem (napríklad auto), zostalo v mojom osobnom vlastníctve a nestalo sa súčasťou spoločného manželského majetku?

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň, riešením vo Vašom prípade je spísanie dohody o zúžení BSM v zmysle ust par. 143a/ Obč. zákonníka.

Dohoda o zúžení BSM zo zákona vyžaduje formu notárskej zápisnice. Dohodu o zúžení BSM môžete spísať až po uzavretí manželstva.


Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj manžel mal byt vo výlučnom vlastníctve pred uzatvorením manželstva. Po uzatvorení manželstva ho darovacou zmluvou prepísal na mňa. Je teraz tento byt súčasťou spoločného vlastníctva manželov alebo mojim osobným vlastníctvom? Byt sa prenajíma - je tento príjem súčasťou bezpodielového spoločného majetku? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň, keďže byt Vám bol darovaný nie je súčasťou BSM, čo vyplýva z ust. par. 143 Obč. zákonníka.

Príjem z prenájmu predmetného bytu však už do BSM patrí, čo vyplýva tiež z uvedeného ustanovenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rada by som sa spýtala na nasledujúcu vec. Ešte predtým, ako som sa vydala, som od rodičov získala starý dom darovacou zmluvou. Tento dom sme so snúbencom zbúrali a začali stavať nový. Len nedávno sme sa vydali a chcem, aby náš nový dom, ktorý stále staviame, patril obom. No počula som, že existuje zákon, ktorý to nepovoľuje. Nemôžem teda svoju polovicu darovať alebo prepišať na môjho manžela. Ak je to pravda, tak ako by sme mali postupovať? Ďakujeme.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že RD, ktorý staviate, je ešte len rozostavaný, nie je skolaudovaný.

Možností riešenia Vami uvedenej situácie sú a závisia aj od stupňa rozostavanosti :

1./ Dokončiť výstavbu RD a následne po kolaudácii polovicu resp. prísl. podiel podľa Vašej dohody previesť na manžela darovacou zmluvou. Následne bude RD v podielovom spoluvlastníctve.

2./ Ak je RD schopný na zápis do katastra v závislosti od stupňa rozostavanosti, tento RD ako rozostavanú nehnuteľnosť zapísať do katastra na Vaše meno. Následne podiel na rozostavanom RD prevediete na manžela darovacou zmluvou. Na manžela môžete previesť len stavbu resp. podiel na nej, ktorá je zapísaná v KN. K zápisu rozostavanej stavby do katastra budete potrebovať geom. plán a znalecký posudok o určení stupňa rozostavanosti stavby a jej zápisu do KN.

3./ Nepíšete v otázke, v akom stupni rozostavanosti bol RD /jama, základy, obvod. múry, strecha a pod./ v čase uzatvorenia manželstva. Pokiaľ v čase uzatvorenia manželstva boli vybudované základy, obvod. múry, strecha, prípadne schodište, prípadne väčšina ostatných prvkov, potom RD bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Citujeme z NS SR sp. zn. 3 Cdo 201/96:

„Keď neboli v čase, keď došlo k uzatvoreniu manželstva, ešte vybudované na stavbe, rodinnom dome, prvky dlhodobej životnosti (hlavne zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodište) a prípadne väčšina ostatných prvkov, ktoré stavbu charakterizujú ako vec v právnom zmysle slova, možno z toho spravidla vyvodiť, že do uzavretia manželstva nemohla vzniknúť vec, ktorá nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bola potom dokončená za trvania manželstva. Z tohto hľadiska nie je rozhodujúce, na koho bolo vydané stavebné a kolaudačné rozhodnutie."

Na usporiadanie vzťahu k RD odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel podal na súd návrh na vysporiadanie BSM, kde problémom je byt, ktorý som kúpila v 11/2003. Avšak, vlastnícke právo mi bolo zapísané do katastra až v 9/2004, kedy som už bola dva mesiace v manželstve. Teraz bývalý manžel žiada polovicu môjho bytu na základe toho, že kataster neplnil svoje zákonné lehoty (myslím, že v tom čase mal na zápis 90 dní) a konal až na základe hrozby súdneho sporu. Zaujímalo by ma, aká je pravdepodobnosť, že súd rozhodne v jeho prospech, aj keď som byt kúpila ešte ako slobodná. Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom, L.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý  deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 
Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka platí :
"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste byt kupovali, teda uhradili kúpnu cenu pred uzatvorením manželstva a boli ste aj jediným účastníkom zmluvy o prevode vlastníctva, byt nemôže ani patriť do BSM, keďže zmluva bola uzatvorená pred uzatvorením manželstva. Nanajvýš by bolo možné, aby ste byt nadobudli do podiel. spoluvlastníctva. Bývalý manžel by musel v konaní preukázať, že uhradil kúpnu cenu resp. jej časť.

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 3 Cdo 42/2011 :
"Keďže v danom prípade bola cena bytu úplne zaplatená z výlučných prostriedkov odporcu, ktorý bol aj jediným účastníkom zmluvy o kúpe bytu, potom byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Iná situácia by bola vtedy, ak by byt bol nadobudnutý čiastočne aj z finančných prostriedkov vo výlučnom vlastníctve navrhovateľky; predmetná nehnuteľnosť by mohla byť nanajvýš v podielovom spoluvlastníctve. ...
S ohľadom na skutkové okolnosti daného prípadu je teda pre posúdenie otázky, či predmetný byt patrí alebo nepatrí do BSM, rozhodujúce, z akých prostriedkov bol byt nadobudnutý (kedy a kým boli nadobudnuté) a nie je rozhodujúca okolnosť, že vlastnícke právo odporcu bolo do katastra nehnuteľností vložené až po uzavretí manželstva."

Sme názoru, že bývalý manžel nemá právny nárok na podiel na byte z titulu spoluvlastníctva či už podielového alebo bezpodielového.

Nepíšete v otázke, či ste v predmetnom byte počas trvania manželstva aj bývali a teda či boli vložené počas trvania manželstva finančné prostriedky patriace do BSM a použité napr. na rekonštrukciu bytu, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve. 
Ak by odpoveď bola kladná, bývalý manžel v rámci vyporiadania BSM podľa ust. § 150 Obč. zákonníka by mal nárok na vyporiadanie fin. prostriedkov patriacich do BSM a  vložených do Vášho výlučného vlastníctva v podiele 1/2.

V prípade problémov kontaktujte advokáta, prípadne ak nebudete dobre rozumieť žalobe, ktorú podá Váš bývalý manžel, pošlite nám ju na vyjadrenie resp. pripomienkovanie, aby sme Vám pomohli.

 


Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, viackrát sa tu diskutovalo o dedení a BSM (bezpodielovom spoločnom majetku). Nie som si však istý, či moja otázka zapadá do týchto predchádzajúcich debát. Jeden z mojich rodičov, ktorý bol vtedy rozvedený, nadobudol byt dedičstvom. Neskôr sa znova oženil a tento byt počas nového manželstva predal, a za tie peniaze kúpil ďalší byt v podobnej hodnote, ktorý zaregistroval výhradne na svoje meno a následne ho prenajal. Patrí tento byt do bezpodielového spoločného majetku (BSM)? Patria peniaze získané prenájmom tohto bytu do BSM? Má v prípade dedičstva právo aktuálny zákonný partner môjho rodiča na byt/príjem z jeho prenájmu?

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 10.11.2019)

Dobrý deň, 
byt nadobudnutý dedením nespadá do BSM čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.
Uvádzate, že byt nadobudnutý dedením bol neskôr za trvania manželstva predaný a kúpený nový byt, ktorý je na LV vedený na meno jedného z Vašich rodičov.
Dôležité  resp. podstatné je či na kúpu nového bytu boli aj len z časti použité prostriedky patriace do BSM. Ak je odpoveď kladná, byt patrí do BSM a rovnako následne aj príjem z prenájmu.
V prípade dedenia predmetný byt bude vyporiadaný v dedičskom konaní a zo zákona druhý pozostalý manžel má nárok na jednu polovicu bytu, ostatná časť ide do dedenia. Treba však uviesť, že je vecou dohody dedičov ako sa dohodnú v dedičskom konaní.

Ak na kúpu nového bytu neboli použité prostriedky z BSM, potom byt do BSM nepatrí. Príjem z prenájmu bytu, ktorý nie je v BSM,  patrí do BSM.
Prenájom bytu ako zmluvný vzťah nie je predmetom dedenia, pri zmene vlastníka nehnuteľnosti platí, že nový vlastník bytu vstupuje do práv a povinností prenajímateľa a z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti skončiť nájom môže iba nájomca.
Predmetom dedenia bude aktuálny stav bankového účtu, nie zmluvný vzťah ohľadom nájmu bytu.


Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem pridať byt, ktorý som kúpil pred svadbou, do BSM. S manželkou sme spolu už 8 rokov a chcem, aby to bol aj oficiálne spoločný majetok. Aký je postup? Ďakujem.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade nemôžete zahrnúť predmetný byt do BSM. BSM sa dá rozšíriť dohodou o rozšírení BSM avšak táto dohoda platí iba do budúcnosti, teda na majetok nadobúdaný po spísaní dohody. Môžete však Vašej manželke darovať 1/2 bytu a stanete sa podielovými vlastníkmi bytu s rovnakým podielom. Darovacia zmluva musí byť v tomto prípade písomná (nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť). Na základe darovacej zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 


Trápi vás "Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom nemáme žiadny spoločný majetok. Nedávno sa mi priznal k nevere. Máme spolu tri deti. Momentálne chcem túto situáciu riešiť hypotekárnym úverom a následne rozvodom, keďže zatiaľ nemám s deťmi kam ísť a máme spoločné bývanie. V banke mi úver súhlasia schváliť, ale len s manželovým podpisom, keďže to spadá do BSM. Chcela som vec riešiť cez advokáta ako zúženie BSM na hypotekárny úver a nehnuteľnosť dohodou, no manžel sabotuje všetky moje pokusy o dohodu. Nechce podpísať absolútne nič. Tým pádom si neviem zariadiť bývanie a musíme s deťmi bývať stále v spoločnej domácnosti. Manžel sa nechce rozvádzať. Nemôžem si zobrať úver a následne zariadiť deťom a sebe adekvátne bývanie. Neviem, ako ďalej postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM

(odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Aj ak by ste sa rozhodli pre zúženie BSM, ktoré je možné vykonať len na základe notárskej zápisnice, zúženie BSM sa môže týkať len majetku, ktorý by ste do BSM nadobudli v budúcnosti.  Zmena úverovej zmluvy je možná len na základe dohody účastníkov v nej uvedených, teda je potrebný súhlas banky, ako aj Vášho manžela.

2./ Riešenie bývania : Pokiaľ ste kupovali nehnuteľnosť na úver, či už byt alebo dom, v prípade rozvodu manželstva v rámci vyporiadania by ste sa buď dohodli aj na uvedenej otázke, komu bude patriť byt/dom/ naďalej, alebo by ste podali návrh na súd, ktorý by o vyporiadaní rozhodol.  Vyporiadanie BSM nemá vplyv na platnosť úverovej zmluvy, to by ste museli prejednať opätovne s bankou.

3./ Pre prípad, že by došlo k rozvodu, Vy alebo Váš manžel by ste neboli povinný sa z bytu vysťahovať bez zabezpečenia bytovej náhrady.

4./ Zrejme naša odpoveď Vás nebude predstavovať to, čo by ste požadovali, ale riešením za súčasnej situácie je podľa nášho názoru len podnájom, teda pokiaľ sa chcete odsťahovať, prípadne výmena bytu za dva menšie.


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vlastníctvo bytu pred manželstvom a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.